กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดงาน “DigitalTourism Information andTechnogy “

วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  พร้อมก้าวสู่ยุค Travel Tech เพื่อการท่องเที่ยวไทยเติบโตอย่างยั่งยืน ในยุค ดิจิทัล 4.0 เมื่อค่ำวันที่ 21 กันยายน ณ โรงแรม เจดับบลิวแมริออท ถ.สุขุมวิท กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้จัดงาน “DigitalTourism Information andTechnogy “ขึ้น โดยมีนาย วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีพร้อมมอบรางวัลให้แก่สื่อมวลชนที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ยุค Travel Tech เพื่อการท่องเที่ยวไทยเติบโตอย่างยั่งยืน ในยุค ดิจิทัล 4.0

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงได้จัดประชุมเสวนา อีกทั้งเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ จัดแสดงนิทรรศการข้อมูลสถิติ และระบบสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว ให้หน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษา และภาคเอกชนที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ได้รับรู้เข้าใจ ตลอดจนเพื่อเพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ได้พบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ที่เป็นประโยชน์เพื่อเรียนรู้ซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดี และสร้างเคลือข่ายความร่วมมือในเชิงบูรณาการ การทำงานร่วมกันต่อไป

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายงานข่าว เรื่อง/ภาพ  วีระศักดิ์  ภักดี

Facebook Comments

อาชีพรับจ้าง , ช่างภาพ , นักข่าว , รับบันทึกภาพถ่ายภาพงานทั่วไป , แถลงข่าว , สารคดี , เป็นช่างภาพนักเขียนอิสระให้กับ นิตยสารหลายฉบับ , เว็บต่าง ๆ และหนังสือพิมพ์

Spread the love