ค่ายนวมินทราชินี

ค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี

ค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี

ค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี
ค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี

ค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก(ผอ.สง.ทท.ทบ.) ARMYLAND   กองทัพบกปลุกกระแสท่องเที่ยว  โครงการ “ARMYLAND” ดินแดนท่องเที่ยวในเขตทหาร กองทัพบก ค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี

พลตรีธนณัฐ  ยังเฟื่องมนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก(ผอ.สง.ทท.ทบ.) 
พลตรีธนณัฐ  ยังเฟื่องมนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก(ผอ.สง.ทท.ทบ.)

พลตรีธนณัฐ  ยังเฟื่องมนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก(ผอ.สง.ทท.ทบ.)  นำคณะทหารในเหล่าต่าง ๆ ของกองทัพบก เข้าร่วมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร ทบ. จัดโครงการสัมมนาสื่อมวลชนสัญจร  ครั้งที่ ๒/๖๒ เส้นทาง กทม. ค่ายสุรนารี ศูนย์สุนัขทหาร จังหวัดนครราชสีมา  โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนจปร. จังหวัดนครนายก ค่ายนวมินทราชินี ชลบุรี และ สถานตากอากาศ สมุทรปราการ

พลตรีธนณัฐ  ยังเฟื่องมนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก(ผอ.สง.ทท.ทบ.) 
พลตรีธนณัฐ  ยังเฟื่องมนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก(ผอ.สง.ทท.ทบ.)

ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบไปด้วย ทหาร ภาครัฐ ภาคเอกชน  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของกองทัพบก ซึ่งจัดทำโครงการ ARMYLAND ให้เป็นโลโก้ ที่ประชาชนทั่วไปได้รู้จัก  เมื่อเดินทางเข้าค่าย ทำการสักการะสถานที่สำคัญแล้ว ได้เดินทางร่วมกันไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ภายในค่าย

ค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี
ค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี

ค่ายนวมินทราชินี มทบ.๑๔ และ ร.๒๑ จังหวัดชลบุรี มีกิจกรรม​แอดเวนเจอร์​เพียบ  มีศูนย์การเรียนรู้  ทดสอบกำลังชิวิต มีบททดสอบเพียบ แต่อันแรกขอขึ้นครู เอิย ขึ้นเขาสุววณ ตามมาด้วยยิงปืน โดดหอ ขี่ม้า และด้วยเป็นวันดี ได้เลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ๆ ที่มาเรียนอนุบาลในค่ายด้วย

ค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี
ค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี

ค่ายนวมินทราชินี หรือกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ก่อตั้งขึ้นตามคำขอขององค์การสหประชาชาติ ในการจัดตั้งกำลังเข้าช่วยเหลือรัฐบาลของสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อยับยั้งการรุกรานของฝ่ายคอมมิวนิสต์เกาหลีเหนือ สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงดำรงตำแหน่งองค์ ผู้บังคับการพิเศษของกรมทหารนี้ ได้พระราชทานสมญานามว่า ทหารเสือนวมินทราชินี หรือ ทหารเสือราชินี ปัจจุบันมีทหารรักษาพระองค์ประจำการ 3 กองพัน เป็นหนึ่งใน สถานที่ท่องเที่ยวเขตทหาร และเป็นศูนย์ฝึก ทดสอบความอดทน ตลอดจนทำกิจกรรมต่างๆ มากมาย

ค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี
ค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี

กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2493 ตามคำขอขององค์การสหประชาชาติ ในการจัดตั้งกำลังเข้าช่วยเหลือรัฐบาลของสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อยับยั้งการรุกรานของฝ่ายคอมมิวนิสต์เกาหลีเหนือ โดยใช้นามหน่วยครั้งนั้นว่า กรมผสมที่ 21 ต่อมาจึงแปรสภาพหน่วยมาเป็นชื่อในปัจจุบันเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2502 ที่ตั้งหน่วยปัจจุบันอยู่ที่ค่ายนวมินทราชินี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงดำรงตำแหน่งองค์ผู้บังคับการพิเศษของกรมทหารนี้

พลตรีธนณัฐ  ยังเฟื่องมนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก(ผอ.สง.ทท.ทบ.) 
พลตรีธนณัฐ  ยังเฟื่องมนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก(ผอ.สง.ทท.ทบ.)

พลตรีธนณัฐฯ  กล่าวเน้นทำความเข้าใจ ทหารและกองทัพไม่ได้เข้ามาทำธุรกิจ แต่เป็นการสร้างงานสร้างกิจกรรมร่วมส่งเสริม โดยมีแนวความคิดในการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตทหาร ซึ่งประกอบด้วย การท่องเที่ยวเพื่อ การนันนาการและผจญภัย , การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ , การท่องเที่ยวเพื่อฝึกอบรม , การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและการกีฬา , การเที่ยวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและธรรมชาติ , การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ และ การท่องเที่ยวเพื่อความรับผิดชอบและการตอบแทนทางสังคม

ค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี
ค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี

โครงการ  “ARMYLAND” ดินแดนท่องเที่ยวในเขตทหาร กองทัพบก  จะเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวที่เข้ามาร่วมกิจกรรม เพื่อเข้ามาท่องเที่ยว พักผ่อน หรือร่วมกิจกรรมนันทนาการ หรือ กิจกรรมด้านกีฬาอาทิเช่น สนามทดสอบกำลังใจ ปีนหน้าผาจำลอง  กระโดดหอ ยิงปืน และยังมีพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ โบราณสถานสำคัญ การแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ ฯลฯ ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยว โครงการ  “ARMYLAND” ดินแดนท่องเที่ยวในเขตทหาร กองทัพบก จะสามารถทำได้เฉพาะในหน่วยราชการทหารเท่านั้น

ค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี
ค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี

เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวดังกล่าว บรรลุเป้าหมายและสามารถสนับสนุนงานด้านนโยบายการท่องเที่ยวของรัฐบาล กองทัพบกจึงได้มีโครงการสำรวจแหล่งท่องเที่ยวทางทหารและพื้นที่ใกล้เคียง

ค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี
ค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี

#สื่อมวลชนสัญจร ท่องเที่ยวในเขตทหาร #ArmyLand #ชลบุรี #กองทัพบก #สื่อสังคมข่าว#เรียนรู้สังคมโลก#สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก(สง.ทท.ทบ.)#สิงห์ราหู#บางปู

ค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี
ค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี

ขอบคุณ/เอื้อเฟือการเดินทาง สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก(สง.ทท.ทบ.)  สิงห์ราหู    รายงานเรื่องภาพ จาก ค่ายนวมินทราชินี ชลบุรี   ภาพประกอบระหว่างการเดินทางภายในค่าย

ค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี
ค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี
ค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี
ค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี
ค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี
ค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี
ค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี
ค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี
ค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี
ค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี
ค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี
ค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี
ค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี
ค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี
ค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี
ค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี
ค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี
ค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี
ค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี
ค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี
ค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี
ค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี
ค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี
ค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี
Facebook Comments

อาชีพรับจ้าง , ช่างภาพ , นักข่าว , รับบันทึกภาพถ่ายภาพงานทั่วไป , แถลงข่าว , สารคดี , เป็นช่างภาพนักเขียนอิสระให้กับ นิตยสารหลายฉบับ , เว็บต่าง ๆ และหนังสือพิมพ์