ค่ายเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงราย

รอยพระบาท ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอมือง จังหวัดเชียงราย

ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก(สง.ทท.ทบ.)

รอยพระบาท ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอมือง จังหวัดเชียงราย
รอยพระบาท ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอมือง จังหวัดเชียงราย

สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก(สง.ทท.ทบ.) กองทัพบกปลุกกระแสท่องเที่ยว กองทัพภาค ๓ (ทภ.๓) จังหวัดเชียงราย โครงการ  “ARMYLAND” ดินแดนท่องเที่ยวในเขตทหาร กองทัพบก

ศาลารอยพระบาท ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอมือง จังหวัดเชียงราย
ศาลารอยพระบาท ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอมือง จังหวัดเชียงราย

ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอมือง จังหวัดเชียงราย  ช่วงที่ผ่านมา มีตารางการเดินทางในการเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ช่วงบ่าย ดังนี้ พิพิธภัณฑ์ทหาร มทบ.๓๗  , ศาลารอยพระบาท และ โครงการเดินตามรอยพ่อ มทบ.๓๗

รอยพระบาท ในหลวง ร.๙ ศาลารอยพระบาท ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอมือง จังหวัดเชียงราย
รอยพระบาท ในหลวง ร.๙ ศาลารอยพระบาท ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอมือง จังหวัดเชียงราย

ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลของการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายและพื้นที่เปิดต้อนรับการท่องเที่ยวทางทหาร 1 วัน ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย  ส่วนใหญ่จะเป็นการฟังการบรรยาย ฟังสรุป รวมถึงสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในช่วงบ่าย ๆ

พลตรีธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก
พลตรีธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก

พลตรีธนณัฐ  ยังเฟื่องมนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก  กล่าวบรรยายระหว่างนั่งทานอาหารเที่ยง และระหว่างเดินทางบนรถราง โดยกล่าวว่า ต้องขอย้ำเน้นทำความเข้าใจอีกครั้ง ก่อนนะครับ ทหารและกองทัพไม่ได้เข้ามาทำธุรกิจ แต่เป็นการสร้างงานสร้างกิจกรรมร่วมส่งเสริม

พลตรีธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก
พลตรีธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก

โดยมีแนวความคิดในการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตทหาร ซึ่งประกอบด้วย การท่องเที่ยวเพื่อ การนันนาการและผจญภัย , การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ , การท่องเที่ยวเพื่อฝึกอบรม , การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและการกีฬา , การเที่ยวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและธรรมชาติ , การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ และ การท่องเที่ยวเพื่อความรับผิดชอบและการตอบแทนทางสังคม บนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

มณฑลทหารบกที่ ๓๗(มทบ.๓๗)
มณฑลทหารบกที่ ๓๗(มทบ.๓๗)

โครงการ  “ARMYLAND” ดินแดนท่องเที่ยวในเขตทหาร กองทัพบก  จะเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวที่เข้ามาร่วมกิจกรรม เพื่อเข้ามาท่องเที่ยว พักผ่อน หรือร่วมกิจกรรมนันทนาการ หรือ กิจกรรมด้านกีฬาอาทิเช่น สนามทดสอบกำลังใจ ปีนหน้าผาจำลอง  กระโดดหอ ยิงปืน และยังมีพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ โบราณสถานสำคัญ การแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ ฯลฯ

พล.ต.สัชณาการ คุณยศยิ่ง ผบ.มทบ.37
พล.ต.สัชณาการ คุณยศยิ่ง ผบ.มทบ.37

ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยว โครงการ  “ARMYLAND” ดินแดนท่องเที่ยวในเขตทหาร กองทัพบก จะสามารถทำได้เฉพาะในหน่วยราชการทหารเท่านั้น  ตลอดจนการให้ความสำคัญกับการทำงานอย่างบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน  โดยมีแนวคิดหลักในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร ไปสู่ “ARMYLAND”

มณฑลทหารบกที่ ๓๗(มทบ.๓๗)
มณฑลทหารบกที่ ๓๗(มทบ.๓๗)

ซึ่งเป็นการสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ เป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ได้เลือกใช้บริการแหล่งท่องเที่ยวอย่างหลากหลาย อันจะส่งผลต่อการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว ในมวลรวมรายได้ของประเทศ

พล.ต.สัชณาการ คุณยศยิ่ง ผบ.มทบ.37
พล.ต.สัชณาการ คุณยศยิ่ง ผบ.มทบ.37 ให้การค้อนรับคณะเดินทางเข้าพิ้นที่ มทบ.๓๗

เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวดังกล่าว บรรลุเป้าหมายและสามารถสนับสนุนงานด้านนโยบายการท่องเที่ยวของรัฐบาล กองทัพบกจึงได้มีโครงการสำรวจแหล่งท่องเที่ยวทางทหารและพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งช่วงที่ผ่านมาสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก(สง.ทท.ทบ.) จัดโครงการสัมมนาสื่อมวลชนสัญจร  ครั้งที่ ๑/๖๒ ในพื้นที่กองทัพภาค ๓ (ทภ..๓) เส้นทาง กทม. พิษณุโลก เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง และนครสวรรค์  ซึ่งประกอบไปด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของทัพบก

พล.ต.สัชณาการ คุณยศยิ่ง ผบ.มทบ.37 ให้การค้อนรับคณะเดินทางเข้าพิ้นที่ มทบ.๓๗
พล.ต.สัชณาการ คุณยศยิ่ง ผบ.มทบ.37 ให้การค้อนรับคณะเดินทางเข้าพิ้นที่ มทบ.๓๗

ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  มีตารางในการเข้าเยี่ยมชมช่วงบ่าย ดังนี้ พิพิธภัณฑ์ทหาร มทบ.๓๗  , ศาลารอยพระบาท และ โครงการเดินตามรอยพ่อ มทบ.๓๗  ซึ่งทั้งหมดทั้งมวล จะเป็นการฟังการบรรยาย ฟังสรุป รวมถึงสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในช่วงบ่าย

ขนมจีนน้ำเงี้ยว
ขนมจีนน้ำเงี้ยว

แต่ด้วยว่าช่วงนี้กองทัพต้องเดิน เดินด้วยท้อง เพราะเป็นช่วงเวลาเที่ยงวัน พอดี ๆ  ท่านเจ้ากรม มทบ.๓๗  กลัวพวกเราจะหิว ได้เตรียมอาหารพื้นเมือง ไว้ต้อนรับรองท้องกันก่อน  และเมื่อมาภาคเหนือ ก็นี้ครับ ขอตัวไปตรงจุดอาหารพื้นเมืองท้องถิ่น ขนมจีนน้ำเงี้ยว หรือถ้าต่างถิ่นท่านใดทานไม่เป็น ก็แนะนำ ขนมจีนแกงเขียวหวาน หรือจะเป็น ราดหน้าเส้นใหญ่ ก็อร่อยถูกใจทุกอย่าง ส่วนผู้เขียน ทานทุกอย่าง อย่างละนิด พอประมาณ เพราะทานมากเดียวจะเดินเหนื่อย ช่วงขึ้นเขา

มณฑลทหารบกที่ ๓๗(มทบ.๓๗)
มณฑลทหารบกที่ ๓๗(มทบ.๓๗)

ทานอาหารเสร็จเรียบร้อย เปลี่ยนรถเครื่อนขบวนผู้คน โดยมีรถนำไปยังจุดต่าง ๆ ภายในค่าย เรียกว่านั่งรถรากชมเมือง ชมรอบ ๆ บริเวณไม่มีหลงทาง รถรางวิ่งผ่าน ชมการฝึกทหาร น้อง ๆ ทหาร รุ่นใหม่ ที่เข้ามารับการฝึกในค่าย เท่าที่เห็นการฝึกรุ่นใหม่นี้ ครูฝึกตากแดด ผู้ฝึกอยู่ในร่ม…

มณฑลทหารบกที่ ๓๗(มทบ.๓๗)
มณฑลทหารบกที่ ๓๗(มทบ.๓๗)

รถรางขับวนไป  ตามรถนำ นำพาชาวคณะเดินทาง จอดรถรางสถานที่แรก คือ  โครงการเดินตามรอยพ่อ มทบ.๓๗  ซึ่งมีแปลงสาธิต ด้านการเกษตร ปศุสัตว์ ให้ชมมากมาย ใช้เวลาเพลิดเพลิน ในแปลงผัก พอสมควร

มณฑลทหารบกที่ ๓๗(มทบ.๓๗)
มณฑลทหารบกที่ ๓๗(มทบ.๓๗)

จากนั้นกลับมารถราง เพื่อเปลี่ยนรถอีกครั้ง เป็นรถที่สามารถเดินทางขึ้นภูเขาได้ ไป ศาลารอยพระบาท ในหลวงรัชกาล ที่ ๙  ที่ทรงประทับรอยพระบาทไว้เป็นขวัญกำลังใจสำหรับคนพื้นที่และทั่วไป ที่ขึ้นมาสักการะรอยพระบาท ซึ่งในอดีตนั้น ประทับไว้เป็นขวัญ กำลังใจ สำหรับแนวหน้าในพื้นที่ขัดแย้ง …

ศาลารอยพระบาท มณฑลทหารบกที่ ๓๗(มทบ.๓๗) จ.เชียงราย
ศาลารอยพระบาท มณฑลทหารบกที่ ๓๗(มทบ.๓๗) จ.เชียงราย

ซึ่งเมื่อเดินออกมาด้านหน้าศาลารอยพระบาท จะมองเห็น วิวมุมสูง รวมถึงมีผลงานปฎิมากรรม ชิ้นเอก จากศิลปินแห่งชาติ ประดับไว้ในโลกหล้า ที่ด้านหน้าศาลารอยพระบาท

ศาลารอยพระบาท มณฑลทหารบกที่ ๓๗(มทบ.๓๗) จ.เชียงราย
ศาลารอยพระบาท มณฑลทหารบกที่ ๓๗(มทบ.๓๗) จ.เชียงราย

จากนั้นลงมาที่ พิพิธภัณฑ์ทหาร มทบ.๓๗ บ้านพัก จอมพล ป.พิบูล สงคราม ซึ่งภายในบ้านมีหลายจุดที่น่าสนใจ

บ้านพัก จอมพล ป.พิบูลสงคราม มณฑลทหารบกที่ ๓๗(มทบ.๓๗) จ.เชียงราย
บ้านพัก จอมพล ป.พิบูลสงคราม มณฑลทหารบกที่ ๓๗(มทบ.๓๗) จ.เชียงราย

บ้านพักจอมพล ป. พิบูลสงคราม หรือ  พิพิธภัณฑ์ทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๗(มทบ.๓๗) โทร.053 711 2007 1832 เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์  วัฒนธรรมของจังหวัดเชียงราย

พิพิธภัณฑ์ทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๗(มทบ.๓๗) จ.เชียงราย
พิพิธภัณฑ์ทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๗(มทบ.๓๗) จ.เชียงราย

บ้านพักจอมพล ป. พิบูลสงคราม ตั้งอยู่ในชุมชนดอยทอง ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  อยู่ทางด้านประดูทิศตะวันออกของ  มณฑลทหารบกที่ ๓๗ เชียงราย (มทบ.๓๗) ตัวอาคารเป็นตึกสไตล์สวิส สร้างในปี พ.ศ. 2485 เพื่อใช้เป็นบ้านพัก จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตีคนที่ ๓ ของประเทศไทย และเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด

พิพิธภัณฑ์ทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๗(มทบ.๓๗) จ.เชียงราย
พิพิธภัณฑ์ทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๗(มทบ.๓๗) จ.เชียงราย

ในสมัยนั้นท่านได้เดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งขณะนั้นเชียงราย เป็นที่ตั้งกองบัญชาการสนามกองทัพพายัพส่วนหน้า จนถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๑๔๘๙

พิพิธภัณฑ์ทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๗(มทบ.๓๗) จ.เชียงราย
พิพิธภัณฑ์ทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๗(มทบ.๓๗) จ.เชียงราย

ปัจจุบันบ้านพักจอมพล ป. พิบูลสงคราม หรือ พิพิธภัณฑ์ทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๗(มทบ.๓๗) อยู่ในความดูแล มณฑลทหารบกที่ ๓๗(มทบ.๓๗) สำหรับภายในตัวอาคาร จัดแบ่งสัดส่วนการจัดแสดงไว้แปดพื้นที่อย่างน่าสนใจ เปิดให้ชมฟรี ทุกวัน เวลาราชการ

พิพิธภัณฑ์ทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๗(มทบ.๓๗) จ.เชียงราย
พิพิธภัณฑ์ทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๗(มทบ.๓๗) จ.เชียงราย

คณะเดินทาง ได้ใช้เวลาหนึ่งวันหมดเวลาไปกับพื้นที่ทางทหารและใกล้เคียง ในจังหวัดเชียงรายอย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นหนึ่งวัน ที่ได้เห็นอะไรมากมาย

พิพิธภัณฑ์ทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๗(มทบ.๓๗) จ.เชียงราย
พิพิธภัณฑ์ทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๗(มทบ.๓๗) จ.เชียงราย

หากมีผู้อื่น ตั้งคำถาม ถามเรา…ว่า มาจังหวัดเชียงราย แล้วได้อะไร หากให้ตอบ คงตอบได้ไม่หมดในเวลาอันสั้น เพราะขนาดว่า อยู่จังหวัดเชียงรายวันเดียว เขียนบทความแบบย่อ ๆ ยังหลายหน้า…

พิพิธภัณฑ์ทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๗(มทบ.๓๗) จ.เชียงราย
พิพิธภัณฑ์ทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๗(มทบ.๓๗) จ.เชียงราย

หากจะให้ตอบกันจริง ๆ คงต้องค่อย ๆ นั่งระเมียด ค่อย ๆ คุยกันไป…ดื่มกันไป…กินกันไป…เพราะพื้นที่จังหวัดเชียงราย ในปัจจุบัน เป็นแหล่งท่องเที่ยวดัง ๆ หลายแห่ง ติดอันดับโลกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  สำหรับวันนี้ไม่ได้นอนจังหวัดเชียงราย แต่คณะจะออกเดินทางทันทีหลังจบภารกิจ พื้นที่ มทบ.๓๗  ในช่วงค่ำ ๆ ไปหาอยู่ หากิน หานอน มื้อเย็น เย็นย่ำค่ำ แถวห้วยตึงเฒ่า จังหวัดเชียงใหม่ แล้วพบกันที่จังหวัดเชียงใหม่ …

มณฑลทหารบกที่ ๓๗(มทบ.๓๗) จ.เชียงราย
มณฑลทหารบกที่ ๓๗(มทบ.๓๗) จ.เชียงราย

ขอบคุณ สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก(สง.ทท.ทบ.)

สิงห์ราหู รายงานเรื่อง/ภาพ
สิงห์ราหู รายงานเรื่อง/ภาพ

รายงานข่าว/ภาพ  สิงห์ราหู

Facebook Comments

อาชีพรับจ้าง , ช่างภาพ , นักข่าว , รับบันทึกภาพถ่ายภาพงานทั่วไป , แถลงข่าว , สารคดี , เป็นช่างภาพนักเขียนอิสระให้กับ นิตยสารหลายฉบับ , เว็บต่าง ๆ และหนังสือพิมพ์