จปร.

เตรียมทหาร จังหวัดนครนายก จปร.

สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก(ผอ.สง.ทท.ทบ.) ARMYLAND

จปร. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
จปร. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

จปร.  ARMYLAND  สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก(ผอ.สง.ทท.ทบ.) กองทัพบกปลุกกระแสท่องเที่ยว  โครงการ “ARMYLAND” ดินแดนท่องเที่ยวในเขตทหาร กองทัพบก โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียน จปร. จังหวัดนครนายก

พิพิธภัณฑ์ รร.จปร.
พิพิธภัณฑ์ รร.จปร.

จังหวัดนครนายก   เป็นจังหวัดที่ใช้เวลาเดินทางไม่นาน จากกรุงเทพฯ โดยประมาณ 2 ชั่วโมง ก็จะได้พบกับบรรยากาศอันร่มรื่น ด้วยป่าเขาที่รายล้อม มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย ทั้งภูเขา น้ำตก สวนผลไม้สถานที่ทางศาสนา ตลาดโรงเกลือ เชื่อนขุนด่าน เป็นต้น

เจ้าพ่อขุนด่าน นครนายก
เจ้าพ่อขุนด่าน นครนายก

แต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้น สามารถเลือกเดินทางแบบไปเช้าเย็นกลับ หรือค้างคืนพักผ่อนก็ย่อมได้ วันนี้เดินทางมากับทหาร แน่นอนต้องเข้าไปท่องเที่ยว พื้นที่ทางทหารเป็นหลัก ซึ่งนครนายกก็มีที่สำคัญ โดยคณะเดินทางเข้าไปโรงเรียนเตรียมทหารก่อน

เตรียมทหาร จังหวัดนครนายก
เตรียมทหาร จังหวัดนครนายก

เตรียมทหาร จังหวัดนครนายก  โรงเรียนเตรียมทหาร เป็นสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย และเป็นสถาบันการศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทย ที่เป็นศูนย์รวมเบื้องต้น สำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ผู้ที่ศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร เรียกว่า นักเรียนเตรียมทหาร (นตท.)

จปร. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก
จปร. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

 

การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารนั้น โรงเรียนเตรียมทหารมิได้เป็นผู้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเตรียมทหารด้วยตนเอง หากแต่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ จะเป็นผู้ดำเนินการสอบคัดเลือกโดยในแต่ละปีจะมีการกำหนดจำนวนรับนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จากนั้นแต่ละเหล่าทัพจะส่งผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมาเรียนรวมกันที่โรงเรียนเตรียมทหาร เป็นเวลา 2 ปี

พิพิธภัณฑ์ รร.จปร.
จปร.

ภายหลังจากที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนเตรียมทหารแล้ว นักเรียนเตรียมทหารเหล่านี้จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนเหล่าทัพ (โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ) ตามที่นักเรียนได้สมัครและผ่านการสอบคัดเลือก

เตรียมทหาร จังหวัดนครนายก
เตรียมทหาร จังหวัดนครนายก

เมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเหล่าทัพแล้ว นักเรียนนายร้อยเหล่านี้ จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหาร และนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พร้อมทั้งเข้ารับพระราชทานกระบี่

จปร. และ เตรียมทหาร
จปร. และ เตรียมทหาร

ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวนั้นได้นั่งรถบัส ขส.ทบ.ชมรอบ ๆ ก็จะมองเห็น รถถัง เรือรบ เครื่องบิน รถตำรวจ จอดจัดแสดงกลางแจ้ง จากนั้นไปไม่ไกล ขับวนรถออกมา ไป จปร.

พิพิธภัณฑ์ รร.จปร.
พิพิธภัณฑ์ รร.จปร.

จปร. จังหวัดนครนายก    โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นสถาบันการศึกษาทางทหาร ในระดับอุดมศึกษาในสังกัดกองทัพบก ตั้งอยู่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ผู้ที่ศึกษาในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เรียกว่า นักเรียนนายร้อย

จปร. จังหวัดนครนายก
จปร. จังหวัดนครนายก

ในพื้นที่บางส่วน ปัจจุบันได้จัดกิจกรรม เช่น สนามยิงปืน ยิงธนู ไต่เชือก รถเอทีวี และอื่น ๆ อีกมากมาย และยังมีสถานที่สำคัญ เช่น พิพิธภัณฑ์ รร.จปร.  เขาชะโงก และเจ้าพ่อขุนด่าน ที่ศักดิ์สิทธิ์ ไว้รองรับนักเดินทางท่องเที่ยว แนวผจญภัยที่ต้องใช้อุปกรณ์รวมในการเที่ยว

พลตรีธนณัฐ  ยังเฟื่องมนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก(ผอ.สง.ทท.ทบ.)
พลตรีธนณัฐ  ยังเฟื่องมนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก(ผอ.สง.ทท.ทบ.)

พลตรีธนณัฐ  ยังเฟื่องมนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก(ผอ.สง.ทท.ทบ.)  นำคณะทหารในเหล่าต่าง ๆ ของกองทัพบก เข้าร่วมประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร ทบ. จัดโครงการสัมมนาสื่อมวลชนสัญจร  ครั้งที่ ๒/๖๒ เส้นทาง กทม. ค่ายสุรนารี ศูนย์สุนัขทหาร จังหวัดนครราชสีมา  โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนจปร. จังหวัดนครนายก ค่ายนวมินทราชินี ชลบุรี และ สถานตากอากาศ สมุทรปราการ

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบไปด้วย ทหาร ภาครัฐ ภาคเอกชน  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของกองทัพบก ซึ่งจัดทำโครงการ ARMYLAND ให้เป็นโลโก้ ที่ประชาชนทั่วไปได้รู้จัก

จปร. จังหวัดนครนายก
จปร. จังหวัดนครนายก

พลตรีธนณัฐ  กล่าวระหว่างเดินทาง โดยเน้นทำความเข้าใจ ทหารและกองทัพไม่ได้เข้ามาทำธุรกิจ แต่เป็นการสร้างงานสร้างกิจกรรมร่วมส่งเสริม โดยมีแนวความคิดในการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตทหาร ซึ่งประกอบด้วย การท่องเที่ยวเพื่อ การนันนาการและผจญภัย , การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ , การท่องเที่ยวเพื่อฝึกอบรม , การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและการกีฬา , การเที่ยวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและธรรมชาติ , การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ และ การท่องเที่ยวเพื่อความรับผิดชอบและการตอบแทนทางสังคม

จปร. จังหวัดนครนายก
จปร. จังหวัดนครนายก

โครงการ  “ARMYLAND” ดินแดนท่องเที่ยวในเขตทหาร กองทัพบก  จะเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวที่เข้ามาร่วมกิจกรรม เพื่อเข้ามาท่องเที่ยว พักผ่อน หรือร่วมกิจกรรมนันทนาการ หรือ กิจกรรมด้านกีฬาอาทิเช่น สนามทดสอบกำลังใจ ปีนหน้าผาจำลอง  กระโดดหอ ยิงปืน และยังมีพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ โบราณสถานสำคัญ การแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ ฯลฯ ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยว โครงการ  “ARMYLAND” ดินแดนท่องเที่ยวในเขตทหาร กองทัพบก จะสามารถทำได้เฉพาะในหน่วยราชการทหารเท่านั้น

จปร. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก
จปร. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวดังกล่าว บรรลุเป้าหมายและสามารถสนับสนุนงานด้านนโยบายการท่องเที่ยวของรัฐบาล กองทัพบกจึงได้มีโครงการสำรวจแหล่งท่องเที่ยวทางทหารและพื้นที่ใกล้เคียง ช่วงเดินทางก่อนออกจาก จปร. จังหวัดนครนายก ตรงประตูทางเข้าออก มีร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก ให้ได้ติดไม้ติดมือไปฝากคนแดนไกล …จากนั้นเราเดินทางกันต่อ ครั้งหน้าพบันที่จังหวัดชลบุรี…

จปร. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก
จปร. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

#สื่อมวลชนสัญจร ท่องเที่ยวในเขตทหาร #ArmyLand #ชลบุรี #กองทัพบก #สื่อสังคมข่าว#เรียนรู้สังคมโลก#สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก(สง.ทท.ทบ.)#สิงห์ราหู#บางปู

จปร. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก
จปร. โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

ขอบคุณ/เอื้อเฟือการเดินทาง สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก(สง.ทท.ทบ.)  สิงห์ราหู    รายงานเรื่องภาพ จาก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า  จังหวัดนครนายก 

จปร. จังหวัดนครนายก
จปร. จังหวัดนครนายก

  ข้อมูลภาพประกอบระหว่างเดินทาง   

พิพิธภัณฑ์ รร.จปร.
พิพิธภัณฑ์ รร.จปร.
เจ้าพ่อขุนด่าน นครนายก
เจ้าพ่อขุนด่าน นครนายก
พิพิธภัณฑ์ รร.จปร.
พิพิธภัณฑ์ รร.จปร.
จปร.สนามยิงปืน
จปร.สนามยิงปืน
จปร.สนามยิงธนู
จปร.สนามยิงธนู
จปร.สนามเชือกโหน
จปร.สนามเชือกโหน
จปร.สนามหอเชือกข้ามน้ำ
จปร.สนามหอเชือกข้ามน้ำ
Facebook Comments

อาชีพรับจ้าง , ช่างภาพ , นักข่าว , รับบันทึกภาพถ่ายภาพงานทั่วไป , แถลงข่าว , สารคดี , เป็นช่างภาพนักเขียนอิสระให้กับ นิตยสารหลายฉบับ , เว็บต่าง ๆ และหนังสือพิมพ์