จังหวัดตาก

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก

จังหวัดตาก เส้นทางตาก บ้านตาก เขื่อนภูมิพล

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก

จังหวัดตาก เส้นทางตาก-บ้านตาก-เขื่อนภูมิพล  ไหว้พระธาตุ ล่ององสายน้ำแม่ปิง ชมเขื่อนภูมิพล ยามสายฝนโปรยโรยรา สายน้ำยังคงไหล  สายฝนชุ่มฉ่ำทุ่งนาป่าเขา สายน้ำมีความสำคัญต่อผู้คน ทั้งสองฟากฝั่งสายน้ำมาอย่างอยาวนาน นับแต่อดีตถึงปัจจุบัน ขณะที่เดินทางมาถึงตัวจังหวัดตากก่อนเข้าเขื่อน ระหว่างเส้นทางมีแหล่งท่องเที่ยวให้แวะตลอดการเดินทาง เราเข้าไปกราบขอพรกันก่อน ก่อนออกเดินทางไปที่อื่นๆ

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก  เดินทางมาถึงเมืองตากในช่วงเที่ยงๆ เป็นช่วงเที่ยงแห่งความร้อนแรงของแสงที่สาดลงมา ในยามร้อนแร้งของฤดูร้อน ความร้อนแรงแผดเผ่าได้แต่เพียงผิวกายภายนอก แต่มิได้แผดเผ่าผิวใจภายในที่เยือกเย็น ดังนั้นถึงแม้ว่า สภาพอากาศจะเป็นเช่นไร หากแต่ใจภายในมั่นคงดี ก็คงจะรับรู้ได้ว่าภายนอกเป็นเช่นนั้นเอง เมื่อภายนอกเป็นเช่นนั้นเอง ก็เป็นธรรมดา มาถึงจังกวัดตาก ไม่ว่าอากาศจะเป็นเช่นไร เราก็จะไปกราบสังการะ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลในการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก
ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก

ซึ่งหากเดินเขาไปภายในศาลศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จะเห็นพระบรมรูป สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในอิริยาบถประทับอยู่บนราชอาสน์ มีพระแสงดาบพาดอยู่ที่พระเพลาอย่างสง่างาม รวมถึงหากมองไปที่ผนังในทุกทิศทาง จะเห็นภาพจิตกรมฝาผนังที่เขียนได้อย่างงดงาม ซึ่งศาลแห่งนี้ยังเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไป จากศาลพระเจ้าตาก เดินทางอีกไม่ไกลก็จะถึงพระธาตุ

วัดพระบรมธาตุบ้านตาก
วัดพระบรมธาตุบ้านตาก

วัดพระบรมธาตุบ้านตาก  (พระธาตุประจำปีเกิดของปีมะเมีย)  วัดตั้งอยู่ที่ตำบลเกาะตะเภา ใจกลางเมืองตากเก่า ซึ่งองค์เจดีย์พระธาตุแห่งนี้อาจกล่าวได้ว่า เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของปีมะเมีย เพราะเนื่องจากพระธาตุแห่งนี้ ได้จำลองแบบมาจากเจดีย์ชะเวดากอง ซึ่งองค์เจดีย์เดิมมีลักษณะทรงสี่เหลี่ยม ต่อมาพระครูพิทักษ์บรมธาตุ(ทองอยู่) ได้บูรณะใหม่สร้างครอบองค์เดิมไว้ สูงประมาณ 20 เมตร มีลักษณะทรงแปดเหลี่ยมศิลปะแบบล้านนา

วัดพระบรมธาตุบ้านตาก หลวงพ่อทันใจ
วัดพระบรมธาตุบ้านตาก หลวงพ่อทันใจ

ภายนอกบุด้วยทองดอกบวบ มีเจดีย์เล็ก 16 องค์ มีซุ่มสำหรับบรรจุพระพุทธ 12 องค์ ความสำคัญของวัดพระบรมธาตุ คือ มีรูปแบบทั้งศิลปะล้านนาและศิลปะสมัยสุโขทัยอยู่ในวัด ด้วยเหตุว่าเคยอยู่ภายใต้การปกครองของสุโขทัยมาก่อนล้านนา ทุกปีจะจัดงานประเพณีขึ้นธาตุเดือนเก้า เป็นงานบุญที่จัดขึ้นเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ได้แก่ อัฐิและเกศาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บรรจุไว้ ณ ยอดฉัตรของเจดีย์ สำหรับกราบไหว้ขอพรขอแนะนำในบริเวณวัด หลวงพ่อทันใจ กล่าวกันว่าศักดิ์สิทธิ์ ๆ

วัดพระบรมธาตุบ้านตาก หลวงพ่อทันใจ
วัดพระบรมธาตุบ้านตาก หลวงพ่อทันใจ

เส้นทาง ตาก-บ้านตาก-เขื่อนภูมิพล หากมีเวลามาท่องเที่ยวหลายวัน ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมาย เช่น วัดครูบาวัง เจ้าตำนานมหาเสนห์ , อำเภอสามเงา ผาสามเงา  , ดอยหลวงตาก , พระธาตุแก่งสร้อย เมืองสร้อย , ประเพณี ขึ้นไหว้สาสรงน้ำพระบรมธาตุแก่งสร้อย , ล่องแพแม่น้ำปิงเขื่อนภูมิพล เป็นต้น

วัดพระบรมธาตุบ้านตาก
วัดพระบรมธาตุบ้านตาก

เดินทางกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทำบุญทำทาน จังหวัดตาก   หากบอกว่า มากราบพระธาตุในจังหวัดนี้หลายสถานที่ ในความรู้สึกส่วนตัวแทบอยากจะบอกว่า ดินแดนแถบนี้ ตั้งแต่อดีตสืบมาก็เป็นดินแดนพุทธภูมิเดิม ที่สืบทอดพุทธศาสนามาแต่โบราณจวบจนถึงปัจจุบันคงไม่แปลก…ที่จะบอกว่า…เดินทางมาเพื่อกราบพระธาตุ ที่เมืองตาก…ด้วย กาย วาจา ใจ อนุโมทณษสาธุบุญ สาธุ สาธุ สาธุ…

จริยาทร สูหู่ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท)สำนักงานจังหวัดตาก 
จริยาทร สูหู่ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท)สำนักงานจังหวัดตาก

จริยาทร สูหู่ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท)สำนักงานจังหวัดตาก  ด้วยศักยภาพของพื้นที่จังหวัดตากมีความหลากหลายด้านภูมิประเทศ มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเมียนมา

, พระธาตุแก่งสร้อย เมืองสร้อย
, พระธาตุแก่งสร้อย เมืองสร้อย

มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ที่สำคัญ อีกทั้งผู้คนในท้องถิ่นยังคงรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีดั้งเดิมอันงดงามไว้ได้อย่างเข้มแข็ง ทำให้เกิดเอกลักษณ์แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่

วัดครูบาวัง เจ้าตำนานมหาเสนห์
วัดครูบาวัง เจ้าตำนานมหาเสนห์

ดังนั้น จึงได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดตากและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ

เขื่อนภูมิพล แม่น้ำปิง
เขื่อนภูมิพล แม่น้ำปิง

ซึ่งช่วงที่ผ่านมา ได้เปิดบ้านเมืองตาก พานำชมแหล่งท่องเที่ยว และช่วงก่อนค่ำยังได้พาชมบ้านจอมพล รวมถึง ไป ชิม ช็อบ แชะ ถนนคนเดิน ตลาดนั่งยอง คล้องย่าม ใกล้ริมแม่น้ำปิงเป็นการปิดท้ายวันการเดินทาง

เขื่อนภูมิพล แม่น้ำปิง
เขื่อนภูมิพล แม่น้ำปิง

หมายเหตุ ข้อมูลจำเพราะ วัดพระบรมธาตุบ้านตาก  (พระธาตุประจำปีเกิดของปีมะเมีย)   ตั้งงอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก การเดินทาง;ไปตามสายเอเชียหมายเลข 1 ตรงกิโลเมตรที่ 442 เส้นทางที่จะไปจังหวัดลำปางประมาณ 18 กิโลเมตร จากตัวเมืองจังหวัดตากจนถึงทางแยกเข้า อำเภอบ้านตากขับไปอีก 1.5 – 2 กิโลเมตร ให้เลี้ยวซ้ายข้ามแม่น้ำพอข้ามแม่น้ำไปจะเป็นตลาดให้เบี่ยงขวาตรงสามแยกเล็ก ๆ แถวตลาดขับไปเรื่อย ๆ ตามป้าย ไม่เกิน 10 กิโลเมตรวัดจะอยู่ทางซ้ายมือ

บ้านจอมพล จ.ตาก
บ้านจอมพล จ.ตาก

ตามประวัติความเป็นมา วัดพระบรมธาตุอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิง เดิมที่วัดแห่งนี้เป็นเมืองตากเก่า ก่อนที่จะมีการย้ายตัวเมืองไปอยู่ที่ ตำบลระแหง ซึ่งเป็นเมืองตากในปัจจุบัน ห่างไปทางทิศใต้ประมาณ 30 กิโลเมตร อันมีประวัติยาวนานมาตั้งแต่สมัย พระนางจามเทวี ล่องเรือเสด็จไปเมืองลำพูน แล้วหยุดพักบริเวณแห่งนี้ พบว่าเป็นเมืองร้าง จึงได้สั่งให้มีการฟื้นฟูบูรณะเมืองจนกลายเป็นชุมชนเมืองตาก วัดพระบรมธาตุ ยังปรากฏในศิลาจารึของพ่อขุนรามคำแหง ที่ทรงกระทำยุทธหัตถี ชนะศึกเจ้าเมืองฉอด บนเนินเขาใกล้กับพระบรมธาตุ ประมาณ 500 เมตร

บ้านจอมพล จ.ตาก
บ้านจอมพล จ.ตาก

ขอบคุณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.),ททท.สนง.ตาก  สิงห์ รายงานข่าว/ภาพข่าว จากห้องประชุมเขื่อนภูมิพล

บ้านจอมพล จ.ตาก
บ้านจอมพล จ.ตาก
ตลาดนั่งยอง คล้องย่าม
ตลาดนั่งยอง คล้องย่าม

#พาเที่ยวเมืองตาก   #ทททสำนักงานตาก   #เที่ยวตากหลากสไตล์   #สื่อสังคมข่าว   #เรียนรู้สังคมโลก

#จังหวัดตาก   #แม่สอด   #ตากสกายเทรล   #TakSkyTrail   #กาดนั่งยองคล้องย่าม    #บ้านจอมพล

#วัดพระบรมธาตุบ้านตาก

Facebook Comments

อาชีพรับจ้าง , ช่างภาพ , นักข่าว , รับบันทึกภาพถ่ายภาพงานทั่วไป , แถลงข่าว , สารคดี , เป็นช่างภาพนักเขียนอิสระให้กับ นิตยสารหลายฉบับ , เว็บต่าง ๆ และหนังสือพิมพ์