ตักบาตรเทโว วัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี

ประเพณีตักบาตรเทโว ณ วัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี

ประเพณีตักบาตรเทโว ณ วัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี  

ตักบาตรเทโว วัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี
ตักบาตรเทโว วัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี

ประเพณีตักบาตรเทโว ณ วัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี    อุทัยธานี  เมืองพระชนกจักกรี  สะแกกรังไหลผ่าน ผ่านวิถีชุมชม ยลความเป็นอยู่ อาหารดี รสเลิศ อีกของดีเด่น ดังมีมากมาย วัดวาเลิศล้ำนั้นคู่ควรเมือง

ททท.สำนักงานอุทัยธานี
ททท.สำนักงานอุทัยธานี

ททท.สำนักงานอุทัยธานี ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีตักบาตรเทโว จังหวัดอุทัยธานี  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานอุทัยธานี ร่วมกับ จังหวัดอุทัยธานี และเทศบาลเมืองอุทัยธานี กำหนดจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานวัดสังกัสรัตนคีรี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญของจังหวัดอุทัยธานีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน และส่งเสริมให้เกิดการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่จังหวัดอุทัยธานีเพิ่มมากขึ้น

วัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี ประเพณีตักบาตรเทโว
วัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี ประเพณีตักบาตรเทโว

ประเพณีตักบาตรเทโว ณ วัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี  เป็นงานประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์สำคัญของจังหวัด จัดขึ้นในช่วงเทศกาลออกพรรษาซึ่งตรงกับวัน แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ของทุกปี โดยจะมีพระภิกษุสงฆ์จากทุกอำเภอของจังหวัดอุทัยธานี มารวมกัน ๕๐๐ กว่ารูป ณ มณฑปที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาสะแกกรัง ซึ่งเปรียบเสมือนเป็น “สิริมหา มายากุฎาคาร” มีบันไดทอดยาวจากมณฑปลงสู่บริเวณลานวัดสังกัสรัตนคีรี ซึ่งอยู่เชิงเขาสะแกกรัง เปรียบเสมือนบันไดทิพย์ที่ทอดยาวจากสวรรค์ดาวดึงส์ สู่เมืองสังกัสนคร ด้วยจำนวนบันได ๔๔๙ ขั้น พระภิกษุสงฆ์ ๕๐๐ กว่ารูป เดินอุ้มบาตรลงมาตามบันใดเพื่อให้พุทธศาสนิกชนจังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดต่าง ๆ ที่เดินทางมาร่วมงานได้ร่วมทำบุญตักบาตรด้วยจิตใจที่อิ่มเอม แววตาเปี่ยมสุขเหมือนดังชาวสังกัสนครตามพุทธประวัติ การจัดงานในครั้งนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๓๐ น. ชมการแสดง แสงเสียง และรับประทานอาหารสำรับคราวหวาน บริเวณลานวัดสังกัสรัตนคีรี ด้านหน้าบันใดขึ้นเขา และในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ ๕๐๐ กว่ารูป บริเวณลานวัดสังกัสรัตนคีรี และสามารถเที่ยวชม โต๊ะหมู่บูชาประดับงาช้าง ณ ตลาดเมืองอุทัยธานี รวมถึงชมขบวนแห่พุทธบูชาฯ จากสถานีขนส่งอุทัยธานี จนถึงบริเวณห้าแยกวิทยุ

วัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี ประเพณีตักบาตรเทโว

วัดสังกัสรัตนคีรี นายภฤศ พุทธนบ ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานอุทัยธานี เปิดเผยว่า จังหวัดอุทัยธานี  มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมประเพณีที่น่าสนใจมากอีกจังหวัดหนึ่งของเมืองรอง และงานประเพณีตักบาตรเทโว ณ วัดสังกัสรัตนคีรี เป็นงานประเพณีที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางเข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก แต่ที่สำคัญไปกว่านั้นการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวในจังหวัดอุทัยธานี ยังมีวัดที่มีบันใดลงมาจากเขา และมีการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว

ประเพณีตักบาตรเทโว วัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี
ประเพณีตักบาตรเทโว วัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี

ททท.สำนักงานอุทัยธานี จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยวทั่วไปเดินทางเข้ามาร่วมงานประเพณี ตักบาตรเทโว ณ วัดสังกัสรัตนคีรี วัดเขาโคกโค และ วัดมงคลรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ ๒๓ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑   

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ททท.สำนักงานอุทัยธานี โทรศัพท์ ๐๕๖ – ๕๑๔๖๕๑ – ๒ และเทศบาลเมืองอุทัยธานี โทรศัพท์ ๐๕๖ – ๕๑๒๐๐๕

ขอบคุณ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สนง.อุทัยธานี นายภฤศ  พุทธนบ ผู้อำนวยการ และ รัดดาวรรณ์  แสนโยธะกะ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท)สำนักงานอุทัยธานี

รายงานข่าว/ภาพ   วีระศักดิ์  ภักดี

Facebook Comments

อาชีพรับจ้าง , ช่างภาพ , นักข่าว , รับบันทึกภาพถ่ายภาพงานทั่วไป , แถลงข่าว , สารคดี , เป็นช่างภาพนักเขียนอิสระให้กับ นิตยสารหลายฉบับ , เว็บต่าง ๆ และหนังสือพิมพ์