ตากสกายเทรล Tak Sky Trail

ตากสกายเทรล Tak Sky Trail

สำนักงานจังหวัดตาก จัดงานวิ่ง Tak Sky Trail ณ วนอุทยานแก่งห้วยตาก – ดอยสอยมาลัย

ตากสกายเทรล Tak Sky Trail
ตากสกายเทรล Tak Sky Trail

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา นำนักวิ่งขึ้นผจญภัยสัมผัสธรรมชาติที่แท้จริง  สำนักงานจังหวัดตาก จัดงานวิ่ง “ตาก สกายเทรล” ที่ให้นักวิ่งได้สัมผัสธรรมชาติบนวนอุทยานแก่งห้วยตาก -ดอยสอยมาลัยอย่างใกล้ชิด

ตากสกายเทรล Tak Sky Trail
ตากสกายเทรล Tak Sky Trail

ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ให้นักวิ่งได้ผจญภัยสัมผัสบรรยากาศ และธรรมชาติที่แสนบริสุทธิ์บนดอยสอยมาลัยที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหลังคาของจังหวัดตาก บนเส้นทางวิ่ง ๔ ระยะ ไม่ว่าจะเป็น ๔๒ กม., ๒๘ กม., ๑๐ กม. และ ๕ กม. สนับสนุนให้คนไทยได้เที่ยวไทย และมีสุขภาพที่ดี

สมชัย  กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าว
สมชัย  กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าว

สมชัย  กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าว ด้วยศักยภาพของพื้นที่จังหวัดตากมีความหลากหลายด้านภูมิประเทศ มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเมียนมา และมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ที่สำคัญ อีกทั้งผู้คนในท้องถิ่นยังคงรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีดั้งเดิมอันงดงามไว้ได้อย่างเข้มแข็ง ทำให้เกิดเอกลักษณ์แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ ดังนั้น จึงได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการท่องเที่ยว สินค้า OTOP และการค้าชายแดน เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดตากและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ

จริยาทร สูหู่ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท)สำนักงานจังหวัดตาก
จริยาทร สูหู่ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท)สำนักงานจังหวัดตาก

จริยาทร สูหู่ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท)สำนักงานจังหวัดตาก การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) เป็นการท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งกำลังได้รับความนิยมจากทั่วโลก ซึ่งนักท่องเที่ยวมีจุดประสงค์หลัก คือ การเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพและการเล่นกีฬาเพื่อการแข่งขัน นักท่องเที่ยว จะเดินทางไปพร้อมกับมีวัตถุประสงค์ในการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา ซึ่งนอกจากจะส่งผลให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงแล้ว ยังถือโอกาสท่องเที่ยวเพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนใจอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นนั้นๆ ด้วย

ตากสกายเทรล Tak Sky Trail
ตากสกายเทรล Tak Sky Trail

ดังนั้น สำนักงานจังหวัดตากจึงได้กำหนดจัดทำโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา “Tak Sky Trail” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport tourism) บนเส้นทางวนอุทยานแก่งห้วยตาก – ดอยสอยมาลัย เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าแม่ตื่น จังหวัดตาก เส้นทาง ๔ ระยะคือ ๔๒ กม., ๒๘ กม., ๑๐ กม. และ ๕ กม. โดยเปิดรับสมัครนักวิ่งจำนวน ๘๐๐ คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเสื้อวิ่ง , หมายเลขการแข่งขัน (BIB) , เหรียญรางวัล (รับเหรียญเมื่อเข้าเส้นชัย) , ประกันอุบัติเหตุ และเสื้อ Finisher (เฉพาะระยะ ๔๒ กม. กม.และ ๒๘ กม.) โดยนักวิ่งทุกคน ไม่ต้องเสียค่าสมัครแต่อย่างใด

ตากสกายเทรล Tak Sky Trail
ตากสกายเทรล Tak Sky Trail

กำหนดการจัดงาน Tak Sky Trail จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ น. เป็นต้นไปโดยมี ระยะ ๔๒ กม.และระยะ ๒๘ กม. จะปล่อยตัว ณ วนอุทยานแก่งห้วยตาก สำหรับระยะ ๑๐กม. และระยะ ๕ กม. เพื่อให้ได้สัมผัสธรรมชาติบนดอยสอยมาลัยด้วย จึงจัดให้มีจุดปล่อยตัว ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวดอยสอยมาลัย ห่างจากวนอุทยานแก่งห้วยตากประมาณ ๒๐ กิโลเมตร โดยนักวิ่งจะต้องมาพร้อมกัน ณ วนอุทยานแก่งห้วยตาก ในเวลา ๐๕.๓๐ น. เพื่อขึ้นรถรับ-ส่งไปยังจุดปล่อยตัว สำหรับการเดินทางไปยังจุดปล่อยตัวทีมงานผู้จัด จะมีบริการรถรับ-ส่ง ให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายผู้ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานวิ่งครั้งประวัติศาสตร์นี้สามารถติดตามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟสบุ๊คแฟนเพจ https://www.facebook.com/TAKSKYTRAIL/

ตาก สกายเทรล(Tak Sky Trail) ปัจจุบันเพียงแค่เริ่มเปิดโครงการ จากแหล่งข่าวกล่าวให้ฟังว่า มีผู้ให้ความสนใจและสมัครเข้ามาอย่างมากมาย ซึ่งคงจะเปิดรับนักกีฬาเพิ่มอีกไม่มาก

หมายเหตุ   กำหนดการทั่วไป

วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เริ่มประชาสัมพันธ์ผ่าน Face book Fanpage: TAK SKY TRAIL

วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เปิดรับสมัครนักวิ่ง VVIP (ที่ได้รับเมล์เชิญ)

วันที่ ๒๓-๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เปิดรับสมัครนักวิ่งทั่วไปแบบออนไลน์ www.tak.go.th

วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ งานแถลงข่าว เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.

วันที่ ๒๔-๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เปิดสมัครนักวิ่งแบบออฟไลน์ เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.

วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ รับอุปกรณ์งานวิ่ง ณ วนอุทยานแก่งห้วยตาก ตำบลท้องฟ้า

อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ การแข่งขัน TAK SKY TRAIL เวลา ๐๕.๐๐ – ๑๘.๓๐ น.

กำหนดการการจัดกิจกรรมและแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา “TAK SKY TRAIL ๒๐๑๙”  วันอาทิตย์ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ วนอุทยานแก่งห้วยตาก ตำบลท้องฟ้า อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

๐๕.๐๐ น. จุดรับฝากของเปิดให้บริการ   ๐๕.๑๕ น. วอร์มร่างกาย   ๐๕.๓๐ น. พิธีเปิด   ๐๕.๔๐ น. นักวิ่งระยะ ๔๒ กม. เข้าเตรียมตัวที่จุดสตาร์ท ณ วนอุทยานแก่งห้วยตาก   ๐๖.๐๐ น. ปล่อยนักวิ่งระยะ ๔๒ กม.   ๐๖.๑๕ น. นักวิ่งระยะ ๒๘ กม. เข้าเตรียมตัวที่จุดสตาร์ท ณ วนอุทยานแก่งห้วยตาก   ๐๖.๓๐ น. ปล่อยนักวิ่งระยะ ๒๘ กม.   ๐๗.๑๕ น. นักวิ่งระยะ ๑๐ กม. เข้าเตรียมตัวที่จุดสตาร์ท ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ดอยสอยมาลัย   ๐๗.๓๐ น. ปล่อยนักวิ่งระยะ ๑๐ กม.  ๐๗.๕๐ น. นักวิ่งระยะ ๕ กม. เข้าเตรียมตัวที่จุดสตาร์ท ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ดอยสอยมาลัย   ๐๘.๐๐ น. ปล่อยนักวิ่งระยะ ๕ กม.   ๑๐.๓๐ น. พิธีมอบโล่รางวัล   ๑๘.๓๐ น. ปิดกิจกรรม

สถานที่ปล่อยตัว  – ๔๒ กม. และ ๒๘ กม. ปล่อยตัว ณ วนอุทยานแก่งห้วยตาก ,  – ๑๐ กม. และ ๕ กม. ปล่อยตัว ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวดอยสอยมาลัย (ห่างจากวนอุทยานแก่งห้วยตากประมาณ 20 กิโลเมตร) โดยนักวิ่งจะต้องมาพร้อมกัน ณ วนอุทยานแก่งห้วยตาก ในเวลา ๐๕.๓๐ น. เพื่อขึ้นรถรับ-ส่งไปยังจุดปล่อยตัว (การเดินทางไปยังจุดปล่อยตัวจะต้องเดินทางโดยรถรับ-ส่งของทางผู้จัดเท่านั้น)

สิงห์ รายงานข่าว/ภาพข่าว จากห้องประชุมเขื่อนภูมิพล

Facebook Comments

อาชีพรับจ้าง , ช่างภาพ , นักข่าว , รับบันทึกภาพถ่ายภาพงานทั่วไป , แถลงข่าว , สารคดี , เป็นช่างภาพนักเขียนอิสระให้กับ นิตยสารหลายฉบับ , เว็บต่าง ๆ และหนังสือพิมพ์