นครศรีธรรมราช พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน

พ่อท่านคล้าย จันฺทสุวัณฺโณ(วาจาสิทธิ์)  วัดสวนขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

พ่อท่านคล้าย จันฺทสุวัณฺโณ(วาจาสิทธิ์)  วัดสวนขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

พ่อท่านคล้าย จันฺทสุวัณฺโณ(วาจาสิทธิ์)  วัดสวนขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
พ่อท่านคล้าย จันฺทสุวัณฺโณ(วาจาสิทธิ์)  วัดสวนขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

พ่อท่านคล้าย จันฺทสุวัณฺโณ(วาจาสิทธิ์)  วัดสวนขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในปี พ.ศ. ๒๔๔๘ วันสวนขันขาดเจ้าอาวาส

พ่อท่านคล้าย จันฺทสุวัณฺโณ(วาจาสิทธิ์)  วัดสวนขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
พ่อท่านคล้าย จันฺทสุวัณฺโณ(วาจาสิทธิ์)  วัดสวนขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าคณะเมือง (ม่วง เปรียญ) ครั้งดำรงสมณศักดิ์ เป็น ท่านเจ้าคุณพระศิริธรรมมุนี  จึงแต่งตั้ง พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ มาปกครองวัดสวนขัน

นับแต่นั้นมาพ่อท่าน จึงได้ปกครองวัดสวนขัน ด้วยความร่มเย็นเป็นสุข สืบต่อมา… 

วัดสวนขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
วัดสวนขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน   ตั้ง นะโม ๓ จบ แล้วว่า  พุทธัง อะระหังพุทโธ  ธัมมัง อะระหังพุทโธ  สังฆัง อะระหังพุทโธ…พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ นะโมพุทธายะ สัพพะสิทธิภะวันตุเม

พ่อท่านคล้าย จันฺทสุวัณฺโณ(วาจาสิทธิ์)  วัดสวนขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
พ่อท่านคล้าย จันฺทสุวัณฺโณ(วาจาสิทธิ์)  วัดสวนขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ วัดสวนขัน ได้เริ่มปกครองวัดสวนขัน ในปี พ.ศ. ๒๔๔๘   ซึ่งปีนั้น วันสวนขันขาดเจ้าอาวาส คณะอุบาสกอุบาสิกา ได้ร่วมกันเสนอไปยัง ท่านพระครูกลาย เจ้าคณะแขวงฉวาง ขอเจ้าอาวาส ช่วยแต่งตั้งพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ เป็นเจ้าอาวาส ท่านพระครูกลาย จึงเสนอไปยังเจ้าคณะเมือง (ม่วง เปรียญ) ครั้งดำรงสมณศักดิ์ เป็นท่านเจ้าคุณพระศิริธรรมมุนี นับแต่นั้นมา เมื่อเจ้าคณะเมืองแต่งตั้ง พ่อท่านคล้ายจึงได้ปกครองวัดสวนขัน ด้วยความร่มเย็นเป็นสุข สืบต่อมา…

พระอุเชน(พิฆเนศ) บนกุฎิพ่อท่านคล้าย จันฺทสุวัณฺโณ(วาจาสิทธิ์)
พระอุเชน(พิฆเนศ) บนกุฎิพ่อท่านคล้าย จันฺทสุวัณฺโณ(วาจาสิทธิ์) วัดสวนขัน นครศรีธรรมราช

ตึกสามัคคโยทิศพิศิษฐานุสรณ์  ตึกหลังนี้เป็นกุฎิ พ่อท่านคล้าย จันฺทสุวัณฺโณ(วาจาสิทธิ์) วัดสวนขัน    วันที่เดินทางไปถึงวัดสวนขันนั้น ได้ขออุญาติท่านเจ้าอาวาสวัดสวนขัน

พระครูปลัดธวัช สนติธมโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสวนขัน นำขึ้นไปสักการะ และบรรยาย
พระครูปลัดธวัช สนติธมโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสวนขัน นำขึ้นไปสักการะ และบรรยาย

ขึ้นไปกราบสักการะพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ และพระอุเชน(พิฆเนศ) บนกุฎิพ่อท่านคล้าย จันฺทสุวัณฺโณ(วาจาสิทธิ์)

วัดสวนขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
วัดสวนขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

องค์ท่านเจ้าอาวาสวัดสวนขัด ได้เมตตา ให้พระครูปลัดธวัช สนติธมโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสวนขัน นำขึ้นไปสักการะ และบรรยาย ให้ความรู้ด้านต่าง ๆ ให้ฟัง ซึ่งในอนาคต ท่านบอกบุญมาครับ…ว่า สิ่งของ บริขาน ที่พ่อท่านคล้าย เคยใช้ในชีวิตประจำวัน จะจัดทำพิพิธภัณฑ์จัดเก็บ รุ่นลูกหลานที่มารุ่นหลัง จะได้เขาเยี่ยมชมได้ที่พิพิธภัณฑ์ ที่กำลังเตรียมจัดสร้างในอนาคตเร็ว ๆ นี้…

วัดสวนขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
วัดสวนขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

เหรียญพ่อท่านคล้าย ปี 2497   ปฐมบท มูลเหตุแห่งตำนานการสร้างเหรียญสองขอบ รุ่นแรก ในปี 2497 นั้น สืบเนื่องมาจากการ สร้างกุฏิพ่อท่านคล้าย ในปี 2497 ตึกสามัคคโยทิศพิศิษฐานุสรณ์

เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน นครศรีธรรมราช รุ่นสร้างกุุฎิ
เหรียญพ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน นครศรีธรรมราช รุ่นสร้างกุุฎิ

เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กเสริมไม้ ในยุคนั้นที่ผ่านมา วัดสวนขันมีความเจริญรุ่งเรืองมาก มีพระภิกษุ สามเณร จำพรรษามาก เกือบ 100 องค์ พระอาจารย์สมบูรณ์ กตปุญฺโญ พระราชปัญญาภาณ์ วัดวังตะวันออก รวมกับพุทธบริษัทศิษยานุศิทย์พ่อท่านคล้าย ได้สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นที่พักพ่อท่านคล้าย .

พ่อท่านคล้าย จันฺทสุวัณฺโณ(วาจาสิทธิ์)  วัดสวนขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช  รอยฝาเท้า
พ่อท่านคล้าย จันฺทสุวัณฺโณ(วาจาสิทธิ์)  วัดสวนขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช  รอยฝาเท้า

ที่สำคัญพ่อท่านคล้าย ได้ประทับรอยเท้าไว้ เสมือนประหนึ่งว่า เป็นการฝากข้อคิด เห็นรอยเท้าพ่อท่านคล้ายให้สำนึก รอยจารีตแห่ง ศีล สมาธิ ปัญญา บรมี คุณงามความดีที่สะสมมาอย่างยาวนาน  ส่วนห้องจำวัด(นอน) นั้นอยู่ชั้น 2 ขึ้นบันไดมาพบห้องโถงรับแขก ห้องแรกจะจัดแสดง เครื่องใช้ต่าง ๆ ของพ่อท่านคล้ายและจะมีรูปในช่วงอายุที่แตกต่างกัน รวมถึงอริยะบท ที่สบาย ๆ  ซึ่งพุทธบริษัทศิษยานุศิทย์และประชาชนทั่วไป ไปมา ก็มักจะขออนุญาติ ขึ้นมากราบสักการะ ระลึกถึงพ่อท่านคล้าย และเมื่อมองมาอีกห้องที่เป็นห้องจำวัด(นอน) จะมีของคู่บรมีพ่อท่านคล้าย พระพิฆเนศ

พระอุเชน (พิฆเนศ) วัดสวนขัน นครศรีธรรมราช
พระอุเชน (พิฆเนศ) วัดสวนขัน นครศรีธรรมราช

พระอุเชน (พิฆเนศ) วัดสวนขัน   พิฆเนศ อยู่ในอุดมคติของศาสนาพราหมณ์  แต่องค์ที่อยู่ในห้หองนอนพ่อท่านคล้ายองค์นี้ นักวิชาการประเมินไว้ว่า มีอายุโดยประมาณ ราว พ.ศ.1000 ซึ่งในยุคนั้นอยู่ในช่วงรอยต่อ ระหว่างศาสนาพราหม์ นิกายไศเลน ของกัมพูชาและสถูปหินกำปพงแลง ในจังหวัดเพชรบุรี ในพุทธศาสนานิกายมหายาน จากอินเดีย ซึ่งตรงกับยุค โดยประมาณพระเจ้าไชยวรมันที่ … เรืองอำนาจ

พระอุเชน (พิฆเนศ) วัดสวนขัน นครศรีธรรมราช
พระอุเชน (พิฆเนศ) วัดสวนขัน นครศรีธรรมราช

ถาวรวัตถุในยุคนี้จึงนิยมสร้างจากหินแดง ซึ่งต่อมาเรียก “แลง” พบมาก พบได้ในจังหวัดเพชรบุรี  จึงมีแนวทางสันฐานว่า   “พระอุเชน (พิฆเนศ) วัดสวนขัน” เดิมคงอยู่ในยุคราชอาณาจักรไชยา ต่อมาได้มีผู้ศรัทธา ได้ขนย้ายมาประดิษฐานในเขต อำเภอฉวาง แล้วหายไปโดยไม่ทราบสาเหตุ  ต่อมาเกิดเหตุอัศจรรย์หลากหลายเรื่องเล่าเกี่ยวกับช้างป่าหรือเกี่ยวกับทางโชคลาภทางศิลปะ  พ่อท่านคล้ายจึงได้อัญเชิญขึ้นมา จากวังอ้ายล่อน

วัดสวนขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
วัดสวนขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

นอกจากนี้ ภายในบริเวณวัด ยังมีบ่อน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ประกอบพิธีพุทธาภิเษก และพระบรรทมรัตนสันติเป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์ ที่ได้อยู่คู่วัดสวนขันมาถึงปัจจุบัน

วัดสวนขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
วัดสวนขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

หากออกจากวัดสวนขัน  ไปไม่ไกล ภายในหมู่บ้านคุ้มเกศ ม.3 ต.สวนขัน อ.ช้างกลาง เยี่ยมชม การทำผ้าย้อมทำมือจากชาวบ้าน

หมู่บ้านคุ้มเกศ ม.3 ต.สวนขัน อ.ช้างกลาง เยี่ยมชม การทำผ้าย้อมทำมือจากชาวบ้าน
หมู่บ้านคุ้มเกศ ม.3 ต.สวนขัน อ.ช้างกลาง เยี่ยมชม การทำผ้าย้อมทำมือจากชาวบ้าน

และชมดอกไม้ชื่อดอก ขันเงิน ขันทอง ซึ่งเป็นต้นมาที่มาแห่งชื่อ สวนขัน    และเดินเล่นในสายน้ำเย็น ๆ ที่ไหลมาจากภูเขา ซึ่งใกล้ ๆ ธารสายน้ำมีนกแต้วแล้ว อาศัยอยู่เยอะมาก

ดอก ขันเงิน ขันทอง ซึ่งเป็นต้นมาที่มาแห่งชื่อ สวนขัน  
ดอก ขันเงิน ขันทอง ซึ่งเป็นต้นมาที่มาแห่งชื่อ สวนขัน

ที่สำคัญ ออกเดินทางจากหมู่บ้าน สามารถ ไปกราบ รูปจำลององค์ใหญ่ที่สุดในโลก  พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ องค์ใหญ่ สีทองอร่ามได้ที่วัด ราษฏร์บำรุง(วัดใต้)

รูปจำลององค์ใหญ่ที่สุดในโลก  พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ องค์ใหญ่ สีทองอร่ามได้ที่วัด ราษฏร์บำรุง(วัดใต้)
รูปจำลององค์ใหญ่ที่สุดในโลก  พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ องค์ใหญ่ สีทองอร่ามได้ที่วัด ราษฏร์บำรุง(วัดใต้)

ออกจากวัดใต้ ยังมีเวลาแวะเข้าเมืองกราบพระบรมธาตุ วัดพระมหาธาตุมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช เป็นศิริมงคลแก่ชีวิตได้อีก แล้วค่อยเดินทางกลับ กทม. เดินทางมาถึงตรงนี้ จึงจะ เรียกได้ว่า มาถึงจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จริง…

วัดพระมหาธาตุมหาวิหาร นครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุมหาวิหาร นครศรีธรรมราช

ขอบคุณเอื้อเฟื้อการเดินทาง  สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ(สทน.) , การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช(ททท.) และ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช(สทน.)

วัดพระมหาธาตุมหาวิหาร นครศรีธรรมราช ท้าวจตุคามรามเทพ
วัดพระมหาธาตุมหาวิหาร นครศรีธรรมราช ท้าวจตุคามรามเทพ

เรื่อง  พ่อท่านคล้าย วัดสวนขัน  เรียบเรียงเรื่อง/ภาพ  สิงห์พเนจร

สิงห์พเนจร เรียบเรียง/เรื่อง/ภาพ
สิงห์พเนจร เรียบเรียง/เรื่อง/ภาพ
Facebook Comments

อาชีพรับจ้าง , ช่างภาพ , นักข่าว , รับบันทึกภาพถ่ายภาพงานทั่วไป , แถลงข่าว , สารคดี , เป็นช่างภาพนักเขียนอิสระให้กับ นิตยสารหลายฉบับ , เว็บต่าง ๆ และหนังสือพิมพ์

Spread the love