นรข.เชียงราย อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก(สง.ทท.ทบ.) และ นรข.เชียงราย อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก(สง.ทท.ทบ.) โครงการสัมมนาสื่อมวลชนสัญจร  ครั้งที่ ๑/๖๒ ในพื้นที่กองทัพภาค ๓ (ทภ.๓) เส้นทาง กทม. พิษณุโลก เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง และนครสวรรค์

สามเหลี่ยมทองคำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
สามเหลี่ยมทองคำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก(สง.ทท.ทบ.)  กองทัพบกปลุกกระแสท่องเที่ยว กองทัพภาค ๓ (ทภ.๓) จังหวัดเชียงราย โครงการ  “ARMYLAND” ดินแดนท่องเที่ยวในเขตทหาร

อนุสาวรีย์ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงเธอพระองค์เจ้าอาภากรฯ นรข.เชียงราย อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
อนุสาวรีย์ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงเธอพระองค์เจ้าอาภากรฯ นรข.เชียงราย อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

กองทัพบก  ARMYLAND ดินแดนท่องเที่ยวในเขตทหาร  กองทัพบกปลุกกระแสท่องเที่ยว ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตทหาร ภายใต้ โครงการ  “ARMYLAND” ดินแดนท่องเที่ยวในเขตทหาร

พลตรีธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก
พลตรีธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก

ตามแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตทหารกองทัพบก (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยว บุคลากรการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมสร้างรายได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนในหน่วยทหาร รวมทั้งการเตรียมความพร้อมสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่การเติบโตในอนาคต และการลงทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ระหว่างภาครัฐและเอกชน

พลตรีธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก
พลตรีธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก

พลตรีธนณัฐ   ยังเฟื่องมนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก  กล่าวบรรยายบนรถระหว่างเดินทาง โดยกล่าวว่า ต้องขอย้ำเน้นทำความเข้าใจก่อนนะครับ ทหารและกองทัพไม่ได้เข้ามาทำธุรกิจ แต่เป็นการสร้างงานสร้างกิจกรรมร่วมส่งเสริม โดยมีแนวความคิดในการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตทหาร ซึ่งประกอบด้วย การท่องเที่ยวเพื่อ การนันนาการและผจญภัย , การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ , การท่องเที่ยวเพื่อฝึกอบรม , การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและการกีฬา , การเที่ยวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและธรรมชาติ , การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ และ การท่องเที่ยวเพื่อความรับผิดชอบและการตอบแทนทางสังคม บนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

พลตรีธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก
พลตรีธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก

โครงการ  “ARMYLAND” ดินแดนท่องเที่ยวในเขตทหาร กองทัพบก  จะเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวที่เข้ามาร่วมกิจกรรม เพื่อเข้ามาท่องเที่ยว พักผ่อน หรือร่วมกิจกรรมนันทนาการ หรือ กิจกรรมด้านกีฬาอาทิเช่น สนามทดสอบกำลังใจ ปีนหน้าผาจำลอง  กระโดดหอ ยิงปืน และยังมีพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ โบราณสถานสำคัญ การแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ ฯลฯ ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยว โครงการ  “ARMYLAND” ดินแดนท่องเที่ยวในเขตทหาร กองทัพบก จะสามารถทำได้เฉพาะในหน่วยราชการทหารเท่านั้น

นรข.เชียงราย อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
นรข.เชียงราย อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ตลอดจนการให้ความสำคัญกับการทำงานอย่างบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน  โดยมีแนวคิดหลักในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร ไปสู่ “ARMYLAND” ซึ่งเป็นการสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ เป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ได้เลือกใช้บริการแหล่งท่องเที่ยวอย่างหลากหลาย อันจะส่งผลต่อการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว ในมวลรวมรายได้ของประเทศเพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวดังกล่าว บรรลุเป้าหมายและสามารถสนับสนุนงานด้านนโยบายการท่องเที่ยวของรัฐบาล กองทัพบกจึงได้มีโครงการสำรวจแหล่งท่องเที่ยวทางทหารและพื้นที่ใกล้เคียง

นรข.เชียงราย อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
นรข.เชียงราย อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ซึ่งช่วงที่ผ่านมาสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก(สง.ทท.ทบ.) จัดโครงการสัมมนาสื่อมวลชนสัญจร  ครั้งที่ ๑/๖๒ ในพื้นที่กองทัพภาค ๓ (ทภ.๓) เส้นทาง กทม. พิษณุโลก เชียงราย เชียงใหม่ ลำปาง และนครสวรรค์ ซึ่งประกอบไปด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของ ทัพบก และทหารเรือ พื้นที่จังหวัดเชียงราย

นรข.เชียงราย อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
นรข.เชียงราย อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

นรข.เชียงราย อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย  แสงเช้าวันใหม่สาดมากับสายหมอกบริเวณที่พัก เช้านี้ล้อหมุนพร้อมกับสายหมอก เพื่อเดินทางไปสุดชายแดนเข้าพื้นที่ นรข.เชียงราย อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย กราบสักการะอนุสาวรีย์  พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงเธอพระองค์เจ้าอาภากรฯ แล้วเข้ารับฟังบรรยายภารกิจทหารเรือในห้องประชุม จากนั้นชมการสาธิตการปฎิบัติการตามแนวชายแดนแม่น้ำโขง

 อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

เมื่อได้ร่วมมองเห็นการปฎิบัติการทางทหารเรือที่อยู่ไกลทะเล มาประจำการอยู่พื้นผิวน้ำจืดแม่น้ำโขง เห็นทหารเรือ รั้วของชาติแล้ว  ขอร่วมเป็นกำลังใจ ให้กำลังใจกำลังพลที่อยู่ไกลบ้าน และขอขอบคุณที่ ทหารทหารเรือ ท่านเสียสละตนเอง ตัวเอง มาดูแลรักษาแนวชายแดนแทนพี่น้องประชาชนชาวไทย ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักคุ้มครองรักษา จากจุดนี้ไปแถวพื้นที่รอยต่อแนวชายแดนสามประเทศ

สามเหลี่ยมทองคำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
สามเหลี่ยมทองคำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

สามเหลี่ยมทองคำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย  เดินไป เดินมา ชมภูมิประเทศสามเหลี่ยมทองคำ บนพื้นที่จังหวัดเชียงราย  ก็ให้สะท้อนใจ ถึงผลประโยชน์การใช้พื้นที่ร่วมกันของสามประเทศ ซึ่งมีรอยต่อแนวชายแดน  สำหรับบริเวณพื้นที่ สามเหลี่ยมทองคำนี้ มีแม่น้ำไหลผ่าน และมีแผ่นดินใกล้แม่น้ำถึงสามประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว สหภาพพม่า

สามเหลี่ยมทองคำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
สามเหลี่ยมทองคำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ปัจจุบันเป็นเส้นทางค้าขายสำคัญ ทั้งทางน้ำ ทางบก  ซึ่งปัจจุบันมหาอำนาจที่มาจากตอนบน ได้วางยุธศาตร์ชาติแบบกลืนกินประเทศเล็ก แบบปลาใหญ่กินปลาน้อย เรียกว่าแทบจะกลืนกินประเทศเล็ก ๆ แถบนี้เกือบหมด เพราะด้วยผลประโยชน์แบบกอบโกย ยึดครอง และสัญญาเช่าแผ่นดินระยะยาว

สามเหลี่ยมทองคำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
สามเหลี่ยมทองคำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

แต่เมื่อมองไปมองมา นั้นก็เป็นธรรมดาโลก ใครอ่อนแอทางความคิด อ่อนแอทางความสามารถ อ่อนแอด้านนโยบายยุทธศาตร์ภูมิศาตร์ ก็ต้องพ่ายแพ้สงครามรูปแบบใหม่ในปัจจุบันไป ส่วนอนาคตจะส่งผลเช่นไร ก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว…ดังนั้นดีที่สุดเมื่อมาพื้นที่ชายแดนสามเหลี่ยมทองคำ คือมาชมวิว ทิวทัศน์ ของพื้นที่เป็นพอ ส่วนผู้เขียนเดินทางมาถึงเหนือสุดแดนสยาม ขอเสี่ยงโชค ซื้อรางวัลซัก 2 ใบ พอให้ชีวิตมีสีสันได้ลุ้น ได้ตื่นเต้นบ้าง…

สามเหลี่ยมทองคำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
สามเหลี่ยมทองคำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

จากนั้น จากลาพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย มาอย่างแบบมีคำถามในใจ แต่ถึงที่สุดนั้นก็คงเป็นได้แค่…คำถามในใจ เพราะแนวทางหลักในการปฎิบัติคงต้องเป็นนโยบายหลังของแต่ละประเทศ สำหรับวันนี้ทิ้งท้ายกันแบบนี้ ซึ่งเต็มไปด้วยคำถามในใจ…ถึงที่สุดแล้ว… แล้วกลับมาพบกันใหม่ที่ ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอมือง จังหวัดเชียงราย

สามเหลี่ยมทองคำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
สามเหลี่ยมทองคำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ขอบคุณ สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก(สง.ทท.ทบ.)

แม่น้ำโขง จ.เชียงราย
แม่น้ำโขง จ.เชียงราย

รายงานข่าว/ภาพ  สิงห์ราหู    ภาพประกอบระหว่างการเดินทาง

อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
Facebook Comments

อาชีพรับจ้าง , ช่างภาพ , นักข่าว , รับบันทึกภาพถ่ายภาพงานทั่วไป , แถลงข่าว , สารคดี , เป็นช่างภาพนักเขียนอิสระให้กับ นิตยสารหลายฉบับ , เว็บต่าง ๆ และหนังสือพิมพ์