นาเฮียใช้ สุพรรณบุรี

นาเฮียใช้ สุพรรณบุรี

ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย นาเฮียใช้ จังหวัดสุพรรณบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี

นาเฮียใช้ สุพรรณบุรี
นาเฮียใช้ สุพรรณบุรี

เดินทางมาถึงจังหวัดสุพรรณบุรี ได้กราบพระวัดป่าเลไลยก์แล้ว ถือว่าเป็นศิริมงคลในการเดินทางในทริปนี้ จากวัดเดินทางอีกไม่ไกล ก็จะกลับสู่ท้องไร่ท้องนา สีเขียวขจี ณ ศูนย์การเรียนรู้

นาเฮียใช้ สุพรรณบุรี
นาเฮียใช้ สุพรรณบุรี

นาเฮียใช้หรือ ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย นาเฮียใช้ จังหวัดสุพรรณบุรี  สถานที่แห่งนี้ มีรูปแบบที่แสดงถึงความเป็นบ้านเรือนไทยที่งดงามแล้ว

ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย นาเฮียใช้ จังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย นาเฮียใช้ จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่นี้ยังเป็นที่รวบรวมเรื่องราว องค์ความรู้ในวิถีของเกษตรกรที่ทรงคุณค่า ภาพวิถีแห่งท้องทุ่ง ยุ้งฉาง ควายไทย เครื่องมือในการดำรงชีวิติของผู้คนในท้องถิ่น

ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย นาเฮียใช้ จังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย นาเฮียใช้ จังหวัดสุพรรณบุรี

ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย ผู้บรรยายกล่าวเล่าความขณะนั่งรถชมพื้นที่ จากจีนแผ่นดินใหญ่  บิดามารดาของ คุณพิชัย เจริญธรรมรักษา (เฮียใช้ ) หนีความแห้งแล้งเข้ามาตั้งรกรากที่ตำบลสวนแตง ต่อมาย้ายมาอยู่ที่ อู่ยาในเวลาต่อมา มารดาประกอบอาชีพ หาบของแลกข้าวเปลือก ขายข้าวแกง ร้านกาแฟ และร้านขายของชำ ตามลำดับ เมื่อเฮียใช้เติบโตขึ้น ได้เข้ามาช่วยครอบครัวในการรับซื้อข้าวเปลือก ในปี พ.ศ. 2540 ครอบครัวได้ตัดสินใจเปลี่ยนอาชีพ จากรับซื้อข้าวเปลือก มาเป็นการรวบรวมเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อการค้าโดยมีลูก ๆ คอยช่วยดูแล ภายใต้เครื่องหมายการค้า เฮียใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว

ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย นาเฮียใช้ จังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย นาเฮียใช้ จังหวัดสุพรรณบุรี

ก่อตั้งศูนย์เรียนรู้วิถีชิวิตและจิตวิญาณชาวนาไทย นายนิทัศน์ เจริญธรรมรักษา บุตรชาย ของเฮียใช้ หลังจากจบมัธยมศึกษาตอนปลายได้ออกมาช่วยบิดาประกอบอาชีพรับซื้อข้าวเปลือกในปี พ.ศ.2534 ต่อมาได้ค้นพบว่าตัวเองไม่เหมาะสมกับอาชีพนี้จึงได้ตัดสินใจเปลี่ยนอาชีพ จากซื้อข้าวเปลือกมาเป็นการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ในปี พ.ศ. 2540 โดยเริ่มทำจากจุดเล็ก ๆ เรียนรู้ลองผิดลองถูกค้นหาเกษตรกรที่มีความขยันซื่อสัตย์ พัฒนาระบบเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อที่จะนำมาซึ่งเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีความบริสุทธิ์ ได้มีความคิดริเริ่มก่อตั้งศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทยขึ้น เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับผู้ที่มีความสนใจศึกษาหาความรู้เรื่องข้าว วิถีชีวิตชาวนาไทยในอดีต เพื่อเป็นการตอบแทนชาวนาผู้มีพระคุณ และแผ่นดินเกิด

นาเฮียใช้ สุพรรณบุรี
นาเฮียใช้ สุพรรณบุรี

แปลงนาสาธิต  การสาธิตชนิดพันธุ์ข้าวนาปรังทุกชนิดที่นิยมปลูกในปัจจุบัน สาธิตการอนุรักษ์การพัฒนาพันธุ์ข้าว เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เยี่ยมชม และชาวนาได้มีความรู้ในการเลือกพันธุ์ข้าวได้อย่างเหมาะสม โดยแปลงนาสาธิตนี้จะทำการปักดำทุกวันที่ 1 ของเดือน ด้วยกล้าเพียงต้นเดียว ต่อ 1 กอ เพื่อให้เห็นความสามารถในการแตกกอของต้นข้าว และให้ชาวนาได้ศึกษาในทุกระยะการเติบโตของข้าว นั่งรถวนมาถึงจุดลงเดิน มีอีกหลายส่วนที่น่าสนใจ

นาเฮียใช้ สุพรรณบุรี พระแม่โพสพ
นาเฮียใช้ สุพรรณบุรี พระแม่โพสพ

เรือนพระแม่โพสพ องค์พระแม่โพสพทำมาจากไม้สักผ่านฝีมือการแกะสลักอย่างประณีตงดงาม เป็นองค์พระแม่โพสพประคองรวงข้าวอันเป็นการสื่อความหมายถึงการทะนุถนอมประดุจ แม่ประคองลูกอย่างอบอุ่น ภายในเรือนยังมีรูปหล่อพระแม่โพสพในยุคต่างๆตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น พระแม่โพสพ ที่หล่อในปี 2500 โดยได้จัดพิธีพุทธาภิเษกที่ท้องสนามหลวง โดยเรียกองค์พระแม่โพสพในยุคนี้ว่า “รุ่น 25 ศตวรรษ” จัดแสดงพระแม่โพสพและพิธีกรรมต่างๆ ครั้งในอดีตในช่วงการทำนา เพื่อให้ชาวนาและ คนรุ่นหลังเข้าใจในวัฒนธรรมที่ได้สืบต่อกันมา และอนุรักษ์มิให้สูญหา

ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย นาเฮียใช้ จังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย นาเฮียใช้ จังหวัดสุพรรณบุรี

ยุ้งเก็บข้าวและคอกควาย  ที่จำลองแบบจากอดีตอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ ได้มีการจัดแสดงอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ เช่น เครื่องมือในการทำนา รวมทั้งคอกควายซึ่งถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญอีก ส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตชาวนาไทยแต่ดั้งเดิม เมื่อเดินทะลุผ่านมา จะพบจุดจำหน่าย อีกเส้นทางการตลาดที่เปิดเวที นำผลิตภัณฑ์มาค่าขาย

ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย นาเฮียใช้ จังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย นาเฮียใช้ จังหวัดสุพรรณบุรี

ศูนย์จำหน่ายอาหารและของฝาก นอกจากจะเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงศึกษาเรื่องข้าว วิถีชีวิตชาวนาไทยในอดีตแล้ว ยังสามารถเลือกซื้อของฝากติดไม้ติดมือ กลับบ้านกันได้อีกด้วย โดยสินค้าหลักเป็นข้าวเพื่อสุขภาพหลายชนิดพันธุ์ ที่เป็นที่นิยมของแต่ละภูมิภาค เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวทับทิมชุมแพ ข้าวเหลืองอ่อน ข้าวเหนียวลืมผัว  และข้าวนาปรังที่มีลักษณะอ่อนนุ่ม ในรูปแบบของข้าวกล้อง ข้าวซ้อมมือ และข้าวขาว บรรจุอยู่ในแพ็คสูญญากาศเพื่อสะดวกในการเก็บรักษาได้นานโดยไม่เสื่อมสภาพ นอกจากนั้นยังมีผักต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือนปลอดสารเคมี เสื้อที่ระลึกของศูนย์เรียนรู้ฯ

ดวงใจ  กาญธีรานนท์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี
ดวงใจ  กาญธีรานนท์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี

ดวงใจ  กาญธีรานนท์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี กล่าวว่า สถานที่ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย นาเฮียใช้ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยภาพรวมนั้นสอดรับกับแผนนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยว ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน ที่สำคัญของจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) เห็นว่าเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ที่น่าสนใจอีกแห่ง และโดยรอบใกล้พื้นที่ ยังมี วิถีชุมชน มรดกทางศิลปะประเพณีวัฒนธรรม ซึ่งเราจะเดินทางไปเยี่ยมชม เช่น  วัดป่าเลย์ไลยก์ พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ หรือหลวงพ่ออู่ทอง โบราณสถานอู่ทอง เขาวง บ้านแหลม และตลาดน้ำแห่งใหม่ บ้านต้นตาล  ซึ่งแต่ละสถานที่มีสิ่งน่าสนใจ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่ได้อย่างแน่นอน ถึงแม้ปัจจุบันจะอยู่ในแผนเมืองรอง แต่จังหวัดสุพรรณบุรี หากได้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว จะรู้ว่าไม่เป็นรองเมืองใด

ดวงใจ  กาญธีรานนท์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี
ดวงใจ  กาญธีรานนท์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี

ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย  150/2 หมู่ 8 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง สุพรรณบุรี  โทรศัพท์ 092-6261515  เปิดทุกวัน 08.00-18.00 น.  ไม่มีค่าใช้จ่าย

ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย นาเฮียใช้ จังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย นาเฮียใช้ จังหวัดสุพรรณบุรี

ขอบคุณ #การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) #amazing อเมซิงไทยเท่ #พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ หรือ หลวงพ่ออู่ทอง #จังหวัดสุพรรณบุรี #วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร # สิงห์ราหู #สื่อสังคมข่าว เรียนรู้โลก #รายงานช่าว/ภาพ โดย สิงห์ราหู

ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย นาเฮียใช้ จังหวัดสุพรรณบุรี
ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย นาเฮียใช้ จังหวัดสุพรรณบุรี
Facebook Comments

อาชีพรับจ้าง , ช่างภาพ , นักข่าว , รับบันทึกภาพถ่ายภาพงานทั่วไป , แถลงข่าว , สารคดี , เป็นช่างภาพนักเขียนอิสระให้กับ นิตยสารหลายฉบับ , เว็บต่าง ๆ และหนังสือพิมพ์