บางปู

บางปู สมุทรปราการ

บางปู สมุทรปราการ

บางปู สมุทรปราการ
บางปู สมุทรปราการ

บางปู บ้านของนกน้ำ  ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก(บางปู)  กองทัพบกปลุกกระแสท่องเที่ยว  โครงการ “ARMYLAND” ดินแดนท่องเที่ยวในเขตทหาร กองทัพบก

บางปู สมุทรปราการ นกนางนวนหัวดำ
บางปู สมุทรปราการ นกนางนวนหัวดำ

สมุทรปราการ สีสันเมืองสายน้ำ มีแนวชายฝั่งทะเลโดยประมาณ 47 กิโลเมตร ด้วยลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มปากแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งก็คือสถานีสุดท้ายของการเดินทางแห่งสายน้ำจากภาคเหนือ เพื่อไหลออกสู่ท้องทะเลอ่าวไทย

บางปู สมุทรปราการ นกนางนวนหัวดำ
บางปู สมุทรปราการ นกนางนวนหัวดำ

จึงนิยมเรียกกันตามภาษาชาวบ้านบ้าน ว่า เมืองปากน้ำ”  แร่ธาตุการตกตะกอน ที่ไหลมากับสายน้ำนี้กลายเป็นแหล่งอาหารทะเลชั้นดี อุดมไปด้วยธรรมชาติทั้งทางบก ป่าชายเลน และครองหลายสาย เพราะตัวเมืองตั้งอยู่บริเวณปากน้ำ ซึ่งเป็นลักษณะอ่าว จึงเรียกอ่าวไทย

บางปู สมุทรปราการ นกนางนวนหัวดำ
บางปู สมุทรปราการ นกนางนวนหัวดำ

ในอดีตจึง จึงมีเรือเดินทางเข้ามาค้าขาย เช่น ชาวยุโรป ชาวจีน ชาวมอญ และตั้งถิ่นฐานในนครเขื่อนขันธ์ ซึ่งก็คือ พระประแดงในปัจจุบัน ทำให้เกิดหลากหลายวัฒนธรรม ทั้งไทย จีน และมอญ ไว้เป็นมรดกให้ลูกหลานอนุชนรุ่นหลังและยังมีบทบาทสำคัญทางด้านยุทธศาสตร์ คือเป็นเมืองหน้าด่าน ที่แวดล้อมด้วยป้อมปราการป้องกันข้าศึกทางทะเล

บางปู
บางปู

จังหวัดสมุทรปราการ ปัจจุบันจึงเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีมนต์เสน่ห์ ในหลากหลายแง้มุม ทั้งด้านประวัติศาตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ธรรมชาติ และอาหารการกิน วันนี้เดินทาง เข้าพื้นที่ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก(บางปู)

บางปู สมุทรปราการ
บางปู สมุทรปราการ

บางปู จังหวัดสมุทรปราการ  สถานตากอากาศบางปู เมื่อย่างเข้าสู่ฤดูหนาวของทุกปี ฝูงนกนางนวล จะพากันอพยพมาหากินที่บางปู และบินกลับไปนอนที่ เกาะสีชัง ซึ่งบ่งบอกว่า ปากน้ำอ่าวไทย อุดมไปด้วยสารอาหารการตกตะกอน ที่ไหลมากับสายน้ำ สำหรับปัจจุบัน สารอาหารอีกชนิดที่มักมีมาให้นกรับประทาน คือ กากหมูทอด ซึ่งก็เป็นที่ชื่นชอบของนักเดินทางที่ซื้อมาเลี้ยงนกนางนวล

นกนางนวล บางปู
นกนางนวล บางปู

นอกจากนกนางนวลแล้ว หากนักเดินทางมาสถานที่ ยังมี มุมการเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสารการเดินทางนก แหล่งที่พักอาศัย ประวัติศาสตร์สถานที่  ร้านอาหาร ที่พักรับรอง มีไว้สำหรับบริการนักเดินทาง อย่างสะดวกสะบาย สำหรับบางปู มาช่วงบ่าย ๆ ก็ร้อนครับ แนะนำแสงเย็น ใกล้ค่ำ และเช็คเวลา ช่วงนกนางนวลเดินทางมาถึง จะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ ที่สวย งดงาม

พลตรีธนณัฐ  ยังเฟื่องมนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก
พลตรีธนณัฐ  ยังเฟื่องมนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก

พลตรีธนณัฐ  ยังเฟื่องมนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก  กล่าวระหว่างเดินทาง โดยเน้นทำความเข้าใจ ทหารและกองทัพไม่ได้เข้ามาทำธุรกิจ แต่เป็นการสร้างงานสร้างกิจกรรมร่วมส่งเสริม โดยมีแนวความคิดในการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตทหาร ซึ่งประกอบด้วย การท่องเที่ยวเพื่อ การนันนาการและผจญภัย , การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ , การท่องเที่ยวเพื่อฝึกอบรม , การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและการกีฬา , การเที่ยวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและธรรมชาติ , การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ และ การท่องเที่ยวเพื่อความรับผิดชอบและการตอบแทนทางสังคม บนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตราตรึงใจไปกับธรรมชาติ ชายทะเลยามเย็น

พลตรีธนณัฐ  ยังเฟื่องมนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก
พลตรีธนณัฐ  ยังเฟื่องมนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก

โครงการ  “ARMYLAND” ดินแดนท่องเที่ยวในเขตทหาร กองทัพบก  จะเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวที่เข้ามาร่วมกิจกรรม เพื่อเข้ามาท่องเที่ยว พักผ่อน หรือร่วมกิจกรรมนันทนาการ หรือ กิจกรรมด้านกีฬาอาทิเช่น สนามทดสอบกำลังใจ ปีนหน้าผาจำลอง  กระโดดหอ ยิงปืน และยังมีพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ โบราณสถานสำคัญ การแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ ฯลฯ ซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยว โครงการ  “ARMYLAND” ดินแดนท่องเที่ยวในเขตทหาร กองทัพบก จะสามารถทำได้เฉพาะในหน่วยราชการทหารเท่านั้น

พลตรีธนณัฐ  ยังเฟื่องมนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก
พลตรีธนณัฐ  ยังเฟื่องมนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก

ตลอดจนการให้ความสำคัญกับการทำงานอย่างบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน  โดยมีแนวคิดหลักในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร ไปสู่ “ARMYLAND” ซึ่งเป็นการสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ เป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ได้เลือกใช้บริการแหล่งท่องเที่ยวอย่างหลากหลาย อันจะส่งผลต่อการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว ในมวลรวมรายได้ของประเทศ

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก(บางปู)
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก(บางปู)

เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวดังกล่าว บรรลุเป้าหมายและสามารถสนับสนุนงานด้านนโยบายการท่องเที่ยวของรัฐบาล กองทัพบกจึงได้มีโครงการสำรวจแหล่งท่องเที่ยวทางทหารและพื้นที่ใกล้เคียง

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก(บางปู)
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก(บางปู)

สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก(สง.ทท.ทบ.) จัดโครงการสัมมนาสื่อมวลชนสัญจร  ครั้งที่ ๒/๖๒ เส้นทาง กทม. ค่ายสุรนารี ศูนย์สุนัขทหาร จังหวัดนครราชสีมา  โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียน จปร. จังหวัดนครนายยก ค่ายนวมินทราชินี ชลบุรี และ สถานตากอากาศ สมุทรปราการ

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก(บางปู)
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก(บางปู)

ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบไปด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของทัพบก ซึ่งจัดทำโครงการ ARMYLAND ให้เป็นโลโก้ ที่ประชาชนทั่วไปได้รู้จักมากยิ่งขึ้น

บางปู สมุทรปราการ
บางปู สมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ นอกจากจะมา ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก(บางปู) เฉลิมพระเกียรติ์ ๗๒  พรรษา มหาราชินี  พื้นที่ยังมีแหล่งท่องเที่ยวใกล้ ๆ ที่สวยงาม เช่น เมืองโบราณ , มูลนิธิธรรมกตัญญู(เสียนหลอไต้เทียนกง) , ป้อมผีเสื้อสมุทร , วัดสาขลา หลวงพ่อโต , วัดอโศการาม ท่านพ่อลี , วัดบางพลี เป็นต้น

ป้อมผีเสื้อสมุทร
ป้อมผีเสื้อสมุทร
บางปู สมุทรปราการ
บางปู สมุทรปราการ

#สื่อมวลชน​สัญจร​ ท่องเที่ยวในเขตทหาร ​#ArmyLand​ #ชลบุรี​ #กองทัพบก​ #สื่อสังคมข่าว#สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก(สง.ทท.ทบ.)#สิงห์ราหู #บางปู

บางปู สมุทรปราการ
บางปู สมุทรปราการ

ขอบคุณ/เอื้อเฟือการเดินทาง สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก(สง.ทท.ทบ.)

สิงห์ราหู    รายงานเรื่องภาพ จากบางปู
สิงห์ราหู    รายงานเรื่องภาพ จากบางปู

ภาพ จากบางปู

บางปู
บางปู
บางปู
บางปู
นกนางนวล บางปู
นกนางนวล บางปู
นกนางนวล บางปู
นกนางนวล บางปู

หมายเหตุ   มองเห็นนกหลายตัว สีขนหัวดำแล้ว เป็นสัญญานบ่งบอกว่า ใกล้ออกเดินทางแล้ว เพราะสะสมอาหารสร้างฮอล์โมนพอแล้ว พร้อมที่จะสร้างเผ่าพันธุ์แล้ว

แหล่งท่องเที่ยว จังหวัดสมุทรปราการ

 เมืองโบราณ สมุทรปราการ
เมืองโบราณ สมุทรปราการ
วัดสาขา สมุทรปราการ
วัดสาขา สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
สมุทรปราการ  ปากน้ำ
สมุทรปราการ ปากน้ำ
มูลนิธิธรรมกตัญญู(เสียนหลอไต้เทียนกง) สมุทรปราการ
มูลนิธิธรรมกตัญญู(เสียนหลอไต้เทียนกง) สมุทรปราการ
Facebook Comments

อาชีพรับจ้าง , ช่างภาพ , นักข่าว , รับบันทึกภาพถ่ายภาพงานทั่วไป , แถลงข่าว , สารคดี , เป็นช่างภาพนักเขียนอิสระให้กับ นิตยสารหลายฉบับ , เว็บต่าง ๆ และหนังสือพิมพ์