ปอยส่างลอง แม่ฮ่องสอน ปี 62

ปอยส่างลอง แม่ฮ่องสอน

บวชลูกแก้ว หรือ ปอยส่างลอง ปี  62

ปอยส่างลอง แม่ฮ่องสอน ปี 62
ปอยส่างลอง แม่ฮ่องสอน ปี 62

ปอยส่างลอง บ้านไม้ฮุง ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน  ปอยส่างลอง ประเพณีวัฒนธรรมแห่งชาติพันธุ์ พื้นที่จังหวัดแม่ฮองสอน นั้น มีกระจายอยู่ในหลายอำเภอในจังหวัด ซึ่งมรดกวัฒนธรรม สืบสานประเพณี บวชลูกแก้ว หรือ ปอยส่างลอง เป็นประเพณีดั้งเดิม สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ด้วยการจัดกิจกรรมบวชสามเณร ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ของชาวไทยใหญ่ ในประเทศไทย

ปอยส่างลอง บ้านไม้ฮุง ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
ปอยส่างลอง บ้านไม้ฮุง ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

บวชเพื่อให้เด็ก ๆ  ได้ศึกษาพระธรรมวินัย  คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเชื่อกันว่า เป็นประเพณีที่เลียนแบบ เจ้าชายสิทธัตถะ ในขณะที่หนีออกผนวช ทั้งนี้ เด็ก ๆ ยังเครื่องทรงของกษัตริย์ พร้อมนายฉันทะ

ปอยส่างลอง แม่ฮ่องสอน
ปอยส่างลอง แม่ฮ่องสอน

งานประเพณีปอยส่างลอง ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ที่อยากจะมาบันทึกภาพ เก็บความประทับใจ ท่านสามารถเข้าร่วมสัมผัสบรรยากาศที่ผสมผสานความเชื่อ ความศรัทธา ในพระพุทธศาสนา และสีสันที่สดใส ของฤดูร้อน ณ เวลานี้ ทั่วแดนพื้นถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเชื่อต่อวัฒนธรรมประเพณี มา ท่าสองยาง จังหวัดตาก ช่วงนี้จึงมีการจัดงานบุญประเพณีปอยส่างลอง ในหมู่บ้านต่าง ๆ

ปอยส่างลอง แม่ฮ่องสอน
ปอยส่างลอง แม่ฮ่องสอน

นายฉัตร์ชัย  ชินคำ ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ภายในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ได้ส่งเสริมการกระจ่ายข่าวสารการจัดงาน  และกล่าวฝากผ่านสื่อมวลชนที่ไปร่วมงานว่า งานปอยส่างลอง ในปีนี้ เริ่มจัดงานตั้งแต่ วันที่ 20 มีนาคม  ถึง วันที่  13 เมษายน ของทุกปี  ซึ่งเป็นมรดกประเพณีวัฒนธรรม ที่สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ได้ทำการประชาสัมพันธ์ มาอย่างต่อเนื่อ ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี จากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ ที่เดินทางเที่ยวชม งานประเพณีปอยส่างลอง มรดกแห่งชาติพันธ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ปอยส่างลอง บ้านไม้ฮุง ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
ปอยส่างลอง บ้านไม้ฮุง ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

ปอยส่างลอง วัดบ้านไม้ฮุง หมู่บ้านไม้ฮุง ต.ห้วยโป่ง จ.แม่ฮองสอน จึงเป็นอีกสถานที่ ที่บอกกล่าวได้ว่า เป็นงานปอยส่างลอง ที่เป็นวิถีชีวิต อันเป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ แห่งนี้ จัดงานได้อารมณ์  ได้ความรู้สึกของชีวิต ในการจัดงานในพื้นที่ท้องถิ่นได้ดีเป็นอย่างมาก ซึ่งในขบวนแห่ลูกแก้ว จะพบกับการแต่งกายชาวบ้านพื้นถิ่นชาวไทยใหญ่ และลูกแก้วที่จะบวชสามเณร แต่งกายอย่างงดงามมีสีสัน ร่าเริง ร่วมอยู่ในขบวนแห่ลูกแก้ว ไปรอบ ๆ หมู่บ้าน

โยธิน  ทับทิมทอง  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานแม่ฮ่องสอน 
โยธิน  ทับทิมทอง  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานแม่ฮ่องสอน

โยธิน  ทับทิมทอง  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานแม่ฮ่องสอน   กล่าวให้ฟังว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นพื้นที่ภูเขา ที่เติมเต็มด้วยเสน่ห์แห่งชาติพันธ์ ซึ่งมีงานประเพณีวัฒนธรรมที่โดดเด่นหลากหลาย สามารถจัดโปรแกรมท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล ในช่วง ร้อน ฝน หนาว

แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน

ฤดูร้อน  จะได้เพลิดเพลินกับ งานประเพณี เช่น งานปอยส่างลอง

แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน

ฤดูฝน   จะงดงามด้วยทุ่งนาข้าว นาขั้นบันได และสามารถเรียนรู้วิถีการทำนา ร่วมใช้ชีวิตกับชาวบ้าน

แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน

ฤดูหนาว  โรเมนติกกับอากาศหนาวเย็น  ธรรมชาติอันงดงาม ตามฤดูกาล  ซึ่งเร็ว ๆ นี้ ที่จะเข้าฤดูฝนที่จะถึง  กำลังจะทำโครงการ เปิดแคมเปน เตียว(เที่ยว)หน้าฝน ไต่ชมดอย แม่ฮ่องสอน ประมาณเดือน พฤษจิกายน ถึง กันยายน

ปอยส่างลอง แม่ฮ่องสอน
ปอยส่างลอง แม่ฮ่องสอน

สถานที่ท่องเที่ยวตัวเมือง มีรองรับหลายสถานที่ เช่น แหล่งท่องเที่ยว โครงการพระราชดำริ  ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน ซึ่งสื่อมวลชนคงเห็นและได้สัมผัสแล้ว เพราะวันนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ได้จัดโปรแแกรม ให้ลองนั่งรถตุ๊ก ๆ ชมรอบ ๆ เมือง

ถ้ำปลาแม่ฮ่องสอน
ถ้ำปลาแม่ฮ่องสอน

สถานที่ท่องเที่ยวนอกตัวเมือง หากเป็นวงนอกตัวเมืองตามหมู่บ้าน ในธรรมชาติ สถานที่สวยงามมีอยู่มากมาย เช่น บ้านรักไทย ปางอุ้ง ปางตอง ปาย ถ้ำปลา หรือจะท่องเที่ยวเดินทางจากแม่ฮ่องสอน เลาะชายแดน ใกล้สายน้ำเมย น้ำสาละวิน ไปถึงแม่สอด จังหวัดตากก็ได้

น้ำเมย แม่ฮ่องสอน
น้ำเมย แม่ฮ่องสอน

เพราะเป็นอีกเส้นทางที่น่าสนใจ ปัจจุบันถนนได้สร้าง และปรับปรุงดีขึ้นเป็นอย่างมาก แต่หากอยากท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

น้ำแร่ แม่ฮ่องสอน
น้ำแร่ แม่ฮ่องสอน

พื้นที่ก็มี น้ำแร่ธรรมชาติ และภูโคลน  แหล่งโคลนสุขภาพของประเทศไทย ที่มีแห่งเดียว และเป็นแหล่งที่สามของโลก ไว้รองรับ ซึ่งสามารถจัดเป็นเพกเกจ

ภูโคลน แม่ฮ่องสอน
ภูโคลน แม่ฮ่องสอน

ปัจจุบันถึงแม้จะเป็นเมืองท่องเที่ยว เมืองรอง  แต่รายได้ตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการ ในปี 61 เฉลี่ยนอยู่ที่ 5,000 ล้าน ต่อนักท่องเที่ยว 1,004,000 คน ในปี 61 ส่วนพื้นที่โดยทั่วไปในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังคงมีการลงทุนและขยายตัว โดยมีสายการบิน รถโดยสาร เดินทางสะดวกได้ตลอด ไว้รองรับ

แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน

ซึ่งถึงแม้ว่าการเติบโตส่วนใหญ่ทางรายได้ เฉลี่ย 70 เปอร์เซ็น จะอยู่ที่ เมืองปาย แต่จะเห็นว่า จากการที่สื่อมวลชนลงสำรวจพื้นที่ จะเห็นถึงการกระจายรายได้ ไปสู่ส่วนอื่น ๆ ในอำเภออื่น ๆ รอบ ๆ นอก เช่น จะเห็นว่ามีที่พักขนาดเล็ก เมืองปอน ที่พักบ้านต่อแพ  มีส่งเสริมอาชีพ การทำเกษตรกรรมและแปลรูป ข้าว ถั่ว ข้าวโพด บ้านผาบ่อง เป็นต้น

แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน

จากพฤติกรรมนักท่องเที่ยว จะพบว่านักเดินทางท่องเที่ยว ชอบเดินทางแบบเป็นวงกลม เช่นเดินทางจาก เชียงใหม่ ปาย แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง และกลับทางดอยอินทนน์ หรือออกเส้นออมหลวง ลี้ เถิน เข้ากรุงเทพฯ

แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน

หรือที่ส่งเสริมประชาสัมพันธ์กันอยู่ประจำ เช่น เส้นทาง แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง แม่เงา แม่น้ำสองสี ข้ามสะพานแม่น้ำเงา ไปท่าสองยาง แม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งตลอดเส้นทางเดินทางท่องเที่ยว นักเดินทางจะได้สัมผัส กับธรรมชาติที่งดงาม วิถีชีวิตชาติพันธุ์ สายน้ำมีชีวิต ที่เป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานแม่ฮ่องสอน
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานแม่ฮ่องสอน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานแม่ฮ่องสอน  จึงอยากเชิญชวนเดินทางมาสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ และเชื่อว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อได้มาสัมผัส จะประทับใจ อยู่ในใจนักเดินทางอย่างแน่นอน…

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานแม่ฮ่องสอน
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานแม่ฮ่องสอน

เดินทางตั้งแต่เช้า พระอาทิตย์โผล่พ้นแนวสันเขา จรดเย็น จนดวงอาทิตย์ลาลับขอบฟ้าค่ำ ด้านทิศตะวันตก ถึงแม้ว่าอากาศจะร้อนแรง ในฤดูร้อน

แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน

แต่เป็นฤดูร้อนอีกปี ที่ให้ความ รู้สึก สนุก สุขใจ ตลอดเส้นทาง บนเส้นทางสายบุญ สายมรดกวัฒนธรรมชาติพันธุ์  จากแม่สอด ผ่านทิวเขา ถึงแม่ฮ่องสอน ที่เถียงกันว่ามีกี่โค้ง พอสรุปได้ว่า มี 3 โค้ง คือ โค้งซ้าย โค้งขวา และโค้งอันตราย

แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน

จุดหมายปลายทางที่ประทับอยู่ในใจ ร่วมถึงได้ร่วมบุญปอยส่างลอง ตักบาตรพระเณร ยามเช้าในตัวเมืองแม่ฮ่องสอน  ได้นำบุญมาฝากทุกท่าน อนุโมทณาบุญร่วมกันครับ สาธุ สาธุ สาธุ แล้วกลับมาพบกันบนเส้นทางเชื่อมโยง จังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน ครับ

แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน

ขอบคุณ   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)กองประชาสัมพันธ์ภายในประเทศ ททท.สนง.แม่ฮ่องสอน

#ททท.สนง.แม่ฮ่องสอน#กองประชาสัมพันธ์ภายในประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)#แม่ฮ่องสอน#วัดไม้ฮุง##ปอยส่างลอง#ผาบ่อง#เที่ยวไทยเท่ #ททท#ท่าสองยาง#แม่น้ำเมย #แม่สอด#ททท.จังหวัดตาก#สื่อสังคมข่าว#เรียนรู้สังคมโลก#วีระศักดิ์ ภักดี(ภาพ-ข่าว) 

ข้อมูลภาพประกอบข่าวงานปอยส่างลองระหว่างการเดินทาง

แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
แม่ฮ่องสอน
ถั่วลายเสือ แม่ฮ่องสอน
ถั่วลายเสือ แม่ฮ่องสอน
ปอยส่างลอง บ้านไม้ฮุง ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
ปอยส่างลอง บ้านไม้ฮุง ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

วีระศักดิ์  ภักดี ภาพ-ข่าว  รายงานจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน

Facebook Comments

อาชีพรับจ้าง , ช่างภาพ , นักข่าว , รับบันทึกภาพถ่ายภาพงานทั่วไป , แถลงข่าว , สารคดี , เป็นช่างภาพนักเขียนอิสระให้กับ นิตยสารหลายฉบับ , เว็บต่าง ๆ และหนังสือพิมพ์

Spread the love