ฝั้น อาจาโร รุ่น 40

ฝั้น อาจาโร รุ่น 40

พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร รุ่น 40

ฝั้น อาจาโร รุ่น 40
ฝั้น อาจาโร รุ่น 40

พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เหรียญรุ่นที่ 40  ตามตำรากล่าวไว้  เหรียญรุ่นนี้ สำนักสงฆ์น้ำตกกระอาง จังหวัดนครนายกสร้างถวาย พิธีเปิดอบรมวิปัสสนา  เมื่อวันที่ 22  ธันวาคม  พ.ศ. 2516 มีเนื้อทองแดงรมดำ เนื้อเดียว จัดเป็นเหรียญอีกรุ่น ที่มีอายุกาลเวลา และออกแบบได้งดงาม โดยด้านหน้า เป็นรูปพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร ด้านหลัง เป็นพระสิวลี…

พุธราหู
พุธราหู

รายงานเรื่อง/ภาพ  พุธราหู

Facebook Comments

อาชีพรับจ้าง , ช่างภาพ , นักข่าว , รับบันทึกภาพถ่ายภาพงานทั่วไป , แถลงข่าว , สารคดี , เป็นช่างภาพนักเขียนอิสระให้กับ นิตยสารหลายฉบับ , เว็บต่าง ๆ และหนังสือพิมพ์