พระปางปฐมเทศนา หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ หนองคาย

พระปางปฐมเทศนา พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ) วัดอรัญบรรพต จังหวัดหนองคาย

พระปางปฐมเทศนา พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ) วัดอรัญบรรพต จังหวัดหนองคาย

พระปางปฐมเทศนา พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ) วัดอรัญบรรพต จังหวัดหนองคาย
พระปางปฐมเทศนา พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ) วัดอรัญบรรพต จังหวัดหนองคาย
พระปางปฐมเทศนา หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต จังหวัดหนองคาย
พระปางปฐมเทศนา หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต จังหวัดหนองคาย

พระปางปฐมเทศนา หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต จังหวัดหนองคาย

 

พระบูชา สร้างเป็นพุทธบูชา แจกเป็นที่ระลึก ด้านหน้า พระปางปฐมเทศนา ฐานปัญจวัคคีย์ทั้งห้า

พระปางปฐมเทศนา พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ) วัดอรัญบรรพต จังหวัดหนองคาย
พระปางปฐมเทศนา พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ) วัดอรัญบรรพต จังหวัดหนองคาย

ด้านหลังหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ อัคระยันต์ มกราคม ปี ๔๑ ขนาด กว้าง 3.2 mm. สูง 6.5 mm. ฐานล้างหนา1.5 mm.

พระปางปฐมเทศนา หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต จังหวัดหนองคาย
พระปางปฐมเทศนา หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต จังหวัดหนองคาย

ทั้งนี้ได้ไปบันทึกภาพ วัดอรัญบรรพต จังหวัดหนองคาย เช่น พระธาตุ , อัฐธิธาตุ , รอยเท้า  , รูปจำลองหลวงปู่เหรียญ วรลาโภ และเจดีย์ มาประกอบเรื่องพร้อมภาพ

วัดอรัญบรรพต จังหวัดหนองคาย
วัดอรัญบรรพต จังหวัดหนองคาย
วัดอรัญบรรพต จังหวัดหนองคาย บริเวฯเจดีย์
วัดอรัญบรรพต จังหวัดหนองคาย บริเวฯเจดีย์
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต จังหวัดหนองคาย อัฐิธาตุ
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต จังหวัดหนองคาย อัฐิธาตุ
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต จังหวัดหนองคาย อัฐิธาตุ
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ วัดอรัญบรรพต จังหวัดหนองคาย อัฐิธาตุ

อีกทั้งยังได้เดินทางไป ประเทศอินเดีย ณ สารนาถ ไปศาสนสถาน เก็บภาพมาประกอบเรื่อง เช่น พิพิธภัณฑ์สารนาถ , ห้องจัดแสดงสารนาถ ,

พระปางปฐมเทศนา พิพิธภัณฑ์สารนาถ ห้องจัดแสดงสารนาถ
พระปางปฐมเทศนา พิพิธภัณฑ์สารนาถ ห้องจัดแสดงสารนาถ
ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน สถานที่แสดงธัมเมกขสถูป=เห็นธรรม , ธรรมราชิกสถูป
ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน สถานที่แสดงธัมเมกขสถูป=เห็นธรรม , ธรรมราชิกสถูป

บริเวณสารนาถเดิมคือป่าอิสิปตนมฤคทายวัน สถานที่แสดงธัมเมกขสถูป=เห็นธรรม , ธรรมราชิกสถูป , เจาคันธีสถูป(สถานที่พระพุทธเจ้าพบปัญจวัคคีย์ครั้งแรก)

เจาคันธีสถูป(สถานที่พระพุทธเจ้าพบปัญจวัคคีย์ครั้งแรก)
เจาคันธีสถูป(สถานที่พระพุทธเจ้าพบปัญจวัคคีย์ครั้งแรก)

ซึ่งหลายส่วนของพื้นที่ ที่ไปมักจะเชื่อมโยงกับ พระปางปฐมเทศนา และยังได้เดินทางไป ชมพระสำคัญอีกองค์

พระปางปฐมเทศนา พิพิธภัณฑ์สารนาถ
พระปางปฐมเทศนา พิพิธภัณฑ์สารนาถ
พิพิธภัณฑ์สารนาถ
พิพิธภัณฑ์สารนาถ

พระพุทธเมตตา ประดิษฐาน ณ ห้องบูชาชั้นล่างของ พระมหาเจดีย์พุทธคยา มีอายุกว่า 1,400 ปี ศิลปะสมัยราชวงศ์ปาละ ปางภูมิสัมผัสความหมาย ทรงชี้ให้แผ่นดินเป็นพยานในการบำเพ็ญบรมี เป็นต้น

หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ ณ ศาลาอุรุพงศ์ วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ ณ ศาลาอุรุพงศ์ วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ ณ ศาลาอุรุพงศ์ วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ ณ ศาลาอุรุพงศ์ วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร

 อีกทั้งไปเยี่ยมเยือนสายน้ำมหานทีสีธันดร แม่น้ำคงคา เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย เพื่อการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาตร์ จากอดีตสู่ปัจจุบัน สื่อสังคมข่าว เรียนรู้สังคมโลก

พระปางปฐมเทศนา พิพิธภัณฑ์สารนาถ ห้องจัดแสดงสารนาถ
พระปางปฐมเทศนา พิพิธภัณฑ์สารนาถ ห้องจัดแสดงสารนาถ

#พระปางปฐมเทศนา #พระสุธรรมคณาจารย์เหรียญวรลาโภ #จังหวัดหนองคาย บันทึกการเดินทาง รายการสารคดีเดินทาง  www.mediasocialnews.com  สำนักข่าว MSN สื่อสังคมข่าว 

เจาคันธีสถูป(สถานที่พระพุทธเจ้าพบปัญจวัคคีย์ครั้งแรก)
เจาคันธีสถูป(สถานที่พระพุทธเจ้าพบปัญจวัคคีย์ครั้งแรก)

MSN channel  สิงห์ราหู ดำเนินรายการ/รายงาน/ภาพ  #MSNchannel #สื่อสังคมข่าวเรียนรู้สังคมโลก #พระเครื่อง #AMULET #สื่อมวลชน #สื่อออนไลน์  #ประชาสัมพันธ์ #บันทึกการเดินทาง #สารคดีเดินทาง

สิงห์ราหู ดำเนินรายการ /ภาพ/อินเดีย
สิงห์ราหู ดำเนินรายการ /ภาพ/อินเดีย
Facebook Comments

อาชีพรับจ้าง , ช่างภาพ , นักข่าว , รับบันทึกภาพถ่ายภาพงานทั่วไป , แถลงข่าว , สารคดี , เป็นช่างภาพนักเขียนอิสระให้กับ นิตยสารหลายฉบับ , เว็บต่าง ๆ และหนังสือพิมพ์