พระสิทธัตโถ

พระสิทธัตโถ ปี ๔๗ วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร

พระสิทธัตโถ ปี ๔๗ 

พระสิทธัตโถ ปี ๔๗
พระสิทธัตโถ ปี ๔๗

พระสิทธัตโถ ปี ๔๗ หลังเรียบ กุฎิผ่องดำรงธรรมาชีว คณะสวนเหนือ วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร 

พระสิทธัตโถ ปี ๔๗ วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
พระสิทธัตโถ ปี ๔๗ วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร

วันวิสาขบูชา ปี ๔๗  เมื่องานสร้างพระภควัมบดีพระฉิมพลีแล้วเสร็จ ผงพุทธคุณมวลสราศักดิ์สิทธิ์ที่ผ่านพิธี และครู อาจารย์เมตตาอฐิฐานจิตไว้ให้ ยังมีเหลือมาก จึงได้สร้างพระขึ้นมาอีก แต่ไม่ได้สร้างมาก เพราะเน้นสร้างจำเพราะวันสำคัญทางพุทธศาสนา เพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เพื่อสืบต่อพระพุทธศาสนา จึงสร้างรูปเคารพพระพุทธเจ้า จากนามธรรม เป็นรูปธรรม ด้วยกาย วาจา ใจ อันนบน้อม ในวัน ประสูตร ตรัสรู้ ปรินิพพาน

พระสิทธัตโถ ปี ๔๗ วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
พระสิทธัตโถ ปี ๔๗ วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร

พระสิทธัตโถ หลังเรียบ ปี ๔๗ ในเวลาขณะเมื่อกำลังสร้างพระนั้น สภาพ ดิน ฟ้า อากาศ ปลอดโปร่งสวยงามมาก แต่เมื่อสร้างพระเสร็จ จัดเรียง นำพระ ตากลม ห่มฟ้า อากาศที่ปรกติอยู่ดี ๆ นั้น เปลี่ยนแปลง

ฝนดูเหมือนจะตกแต่ไม่ตก ขณะนั้นมีนกฝูงใหญ่หลายร้อยตัวบินทักษิณา บินวนอยู่เหนือสถานที่ตากพระที่เพิ่งสร้างเสร็จ ตรงด้านหน้ากุฎิผ่องดำรงฯ และเมื่อนั้นเองมีเมล็ดน้ำเล็ก ๆ ดุจดังละอองฝน โปรยปรายยลงมาจากฟ้า พรหมฉำ่ละอองน้ำบาง ๆ ลงมายังจำเพราะบริเวณถาดพระ ซึ่งก็เป็นที่น่าอัศจรรย์เป็นยิ่งนัก ซึ่งผู้สร้างขณะนั้น ได้บอกว่า มีผู้มาอณุโมทณา ในการสร้างพระ เมื่อสร้างพระแล้วเสร็จ ได้นำไปให้

หลวงปู่โส กัสสโป วัดป่าคำแคนเหนือ อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น หรือ หลวงปู่พระมหาโส
หลวงปู่โส กัสสโป วัดป่าคำแคนเหนือ อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น หรือ หลวงปู่พระมหาโส

หลวงปู่โส กัสสโป วัดป่าคำแคนเหนือ จ.ขอนแก่น เมตตาอฐิฐานจิต เสร็จแล้วจึงแจกจ่ายเป็นการภายใน สร้าง จำนวน ๑๐๘ องค์ ตามการเจริญสติ ในการสร้างพระ ตามบทสวดมน์ อิติปิโสฯ บท พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ…

หลวงปู่ถิร ฐิตธมฺโม  จ.อุดรธานี วัดทิพยรัฐนิมิตร (วัดบ้านจิก) เมตตาอฐิฐานจิตแผ่นเงิน
หลวงปู่ถิร ฐิตธมฺโม  จ.อุดรธานี วัดทิพยรัฐนิมิตร (วัดบ้านจิก) เมตตาอฐิฐานจิตแผ่นเงิน

พระพระสิทธัตโถ ปี ๔๗  มี ๔ แบบ คือ ๑.แบบเนื้อผงพุทธคุณไม่ฝั่งตะกรุด  ๒.แบบเนื้อผงฝั่งตะกรุดเงิน ของหลวงปู่ถิร ฐิตธมฺโม  จ.อุดรธานี วัดทิพยรัฐนิมิตร (วัดบ้านจิก) เมตตาอฐิฐานจิตแผ่นเงิน   ๓.แบบเนื้อผงฝังตะกรุดทองเหลือง หลวงปู่สุภา กันตสีโล จ,ภูเก็ต เมตตาอฐิฐานจิต)  ๔. แบบเนื้อผงฝั่งทั้งตะกรุดเงิน หลวงปู่ถิร ฐิตธมฺโม  จ.อุดรธานี วัดทิพยรัฐนิมิตร (วัดบ้านจิก) พร้อมฝั่งตะกรุดทองเหลือง หลวงปู่สุภา กันตสีโล จ,ภูเก็ต เมตตาอฐิฐานจิต)  เป็นต้น

หลวงปู่สุภา กันตสีโล จ,ภูเก็ต เมตตาอฐิฐานจิต
หลวงปู่สุภา กันตสีโล จ,ภูเก็ต เมตตาอฐิฐานจิต

พระพระสิทธัตโถ ปี ๔๗ กุฎิผ่องดำรงฯ วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร  มวลสารศักดิ์สิทธิ์ผสมปูนเปลือกหอย น้ำมันแก้ว น้ำมันตังอิ๋ว สร้างตามสูตรโบราณ ตำผงมวลสารทีละครกให้ขึ้นเป็นก้อนเหนียวคล้ายดินน้ำมัน จึงตัดเป็นชิ้นพอประมาณ กดพระด้วยมือลงบนแม่พิมพ์ สร้างตามสูตรแบบ พระสมเด็จฯ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)

ผงมูลกะจายสูตรอิติปิโสรัตนมาลา(โดยท่านเจ้าคุณเทียง วัดระฆังฯ
ผงมูลกะจายสูตรอิติปิโสรัตนมาลา(โดยท่านเจ้าคุณเทียง วัดระฆังฯ

พระทุกพิมพ์ผสมสูตรโบราณ ตำบดด้วยครกหิน ผงขึ้นเป็นตัวคล้ายดินน้ำมัน จึงตัดเป็นชิ้นพอเหมาะกับแบบพระแต่ละชนิด  แล้วกดสร้างพระด้วยมือลงบนแม่พิมพ์  

พระภควัมบดีพระฉิมพลี วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
พระภควัมบดีพระฉิมพลี วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร

พระที่สร้างจาก สำนักกุฎิผ่องดำรงฯ วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร มีเพียงสามรุ่นที่ใช้เครื่องกด คือ พระพุทธชินราชใบเสมา(สร้างถวายหลวงปู่โส กัสสโป แจกวาระสำคัญต่าง ๆ) , พระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ หลังยันต์กระบองไขว้(สร้างถวาย วัดศรีหมากหญ้า ฉลองโบสธ์ ) , พระสมเด็จพระประธานอุโบสธ วัดศรีหมากหญ้า จ.อุดรธานี (สร้างถวาย วัดศรีหมากหญ้า ฉลองโบสธ์ )…เป็นต้น

ดินสังเวฯสี่
ดิน สังเวฯสี่สถาน

พุทธราหู รายงาน ภาพ-ข่าว

Facebook Comments

อาชีพรับจ้าง , ช่างภาพ , นักข่าว , รับบันทึกภาพถ่ายภาพงานทั่วไป , แถลงข่าว , สารคดี , เป็นช่างภาพนักเขียนอิสระให้กับ นิตยสารหลายฉบับ , เว็บต่าง ๆ และหนังสือพิมพ์