พลอยจันทบุรี

พลอยจันทบุรี

จ.จันทบุรี นครแห่งอัญมณีแหล่งผลิตอัญมณีเลื่องชื่อของเมืองไทย

จันทบุรีแหล่งผลิตพลอย
จันทบุรีแหล่งผลิตพลอย
พลอยจันทบุรี
พลอยจันทบุรี

จังหวัดจันทบุรี นครแห่งอัญมณี แหล่งผลิตอัญมณีเลื่องชื่อของเมืองไทย จากต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

จันทบุรีแหล่งผลิตพลอย
จันทบุรีแหล่งผลิตพลอย

จ.จันทบุรี  นครแห่งอัญมณีแหล่งผลิตอัญมณีเลื่องชื่อของเมืองไทย  กิจกรรมเชื่อมโยง เครือข่ายธุรกิจอัญมณี และเครื่องประดับกับการท่องเที่ยวไทยในชุมชนอย่างยั่งยืน จากต้นน้ำ กลางน้ำ ถึงปลายน้ำ

พลอยจันทบุรี
พลอยจันทบุรี
จันทบุรีแหล่งผลิตพลอย
จันทบุรีแหล่งผลิตพลอย
พลอยจันทบุรี
พลอยจันทบุรี
พลอยจันทบุรี
พลอยจันทบุรี
พลอยจันทบุรี
พลอยจันทบุรี
พลอยจันทบุรี
พลอยจันทบุรี

รายงานข่าว เรื่อง/ภาพ  วีระศักดิ์  ภักดี   ขอบคุณ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ(สทน.)

Facebook Comments

อาชีพรับจ้าง , ช่างภาพ , นักข่าว , รับบันทึกภาพถ่ายภาพงานทั่วไป , แถลงข่าว , สารคดี , เป็นช่างภาพนักเขียนอิสระให้กับ นิตยสารหลายฉบับ , เว็บต่าง ๆ และหนังสือพิมพ์

Spread the love