พะเยา

จังหวัดพะเยา น้ำตกภูซาง พระเจ้าตนหลวง ภูลังกา

ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช มณฑลทหารบกที่ 34 จังหวัดพะเยา

จังหวัดพะเยา พ่อขุนงำเมือง พระเจ้าตนหลวง ขุนเจืองธรรมิกราช
จังหวัดพะเยา พ่อขุนงำเมือง พระเจ้าตนหลวง ขุนเจืองธรรมิกราช

พะเยา ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช มณฑลทหารบกที่ 34 Army land เปิด 5 ค่ายทหารชวนเที่ยวภาคเหนือตอนล่าง เส้นทาง กรุงเทพฯ-พิษณุโลก-แพร่-พะเยา-น่าน

จากสโมสรกองทัพบก ล้อหมุน 06.00 ถึงจังหวัดพิษณุโลก โดยประมาณ 12.00 . รับประทานอาหารเที่ยง ในมณฑลทหารบกที่ 39 พิษณุโลกกันก่อน แล้วเดินทางจากพิษณุโลก กว่าจะถึงเขตจังหวัดพะเยา ก็ค่ำๆ

มณฑลทหารบกที่ 39 พิษณุโลก
มณฑลทหารบกที่ 39 พิษณุโลก

หลังอาหารค่ำ แยกย้ายตามอัธยาศัย ส่วนผู้เขียนขอนอน เป็นเพราะ วันรุ่งขึ้นรถล้อหมุน 04.00 น. (ตีสี่) ตื่นตีสามครึ่ง เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ขึ้นภูลังกาชมทะเลหมอก(จุดผาช้างน้อย)

พะเยา ภูลังกา ผาช้างน้อย
พะเยา ภูลังกา ผาช้างน้อย

ณ ทิวผาจุดชมธรรมชาติ ผาช้างน้อง แห่งนี้ คณะเราจะทานอาหารเช้า ที่ไปซื้อมาจากตลาดในอำเภอเชียงคำ เมนูง่ายๆ สะดวกพก หมูปิ๊งข้าวเหนียว ทานไปชมธรรมชาติยามเช้ากันไป พอเดินทางลงจากภูเขามายังเช้าอยู่

มัลเบอรี่
มัลเบอรี่

จากนั้นระหว่างเส้นทาง เราแวะชม มัลเบอรี่ ชิม ช็อป และ แชร์ พร้อมทั้งลิ้มรสผลิตภัณฑ์จากผลมัลเบอร์รี่สดๆ ที่นำมาแปรรูปในรูปแบบต่างๆ อีกด้วย

มัลเบอรี่ แปรรูป
มัลเบอรี่ แปรรูป

เมื่อล้อรถหมุน คุยประวัติศาตร์บนรถต่อ จังหวัดพะเยา มีความเป็นมาตามประวัติศาสตร์กล่าวไว้ พะเยา เป็นจังหวัดในภาคเหนือ บริเวณที่ตั้งของตัวเมืองพะเยาในปัจจุบันอยู่ติดกับกว๊านพะเยา

กว๊านพะเยา
กว๊านพะเยา

เดิมเป็นที่ตั้งของเมือง ภูกามยาว หรือ พะยาว ที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศตวรรษที่ 16 โดยกษัตริย์องค์แรกคือ พญาจอมธรรม ซึ่งเป็นราชบุตรองค์หนึ่งจากเมืองหิรัญนครเงินยางเชียงแสน

พญาเจือง วีรบุรุษแห่งเผ่าไท-ลาว
พญาเจือง วีรบุรุษแห่งเผ่าไท-ลาว

และเป็นบรรพบุรุษของกษัตริย์เมืองพะยาว อีกหลายองค์ เช่น พญาเจือง วีรบุรุษแห่งเผ่าไท-ลาวในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขง และพญางำเมืองซึ่งได้กระทำสัตย์สาบานเป็นไมตรีต่อกันกับพญามังรายแห่งนครพิงค์เชียงใหม่

พญางำเมือง
พญางำเมือง

และพญาร่วงรามคำแหงแห่งสุโขทัย ภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงอำนาจ และตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของอาณาจักรล้านนา ในสมัยพญาคำฟู เมื่อถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ใน พ.ศ. 2386 ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 3

พะเยา กว๊านพะเยา
พะเยา กว๊านพะเยา

เมืองพะเยาถูกตั้งขึ้นใหม่พร้อมเมืองเชียงรายและเมืองงาว เพื่อเป็นเมืองหน้าด่านต่อตีกับกองทัพต่างชาติ ที่ตั้งอยู่ที่เมืองเชียงแสน โดยให้เมืองพะเยาขึ้นตรงต่อ นครลำปาง (พื้นที่บางส่วนของจังหวัดพะเยาปัจจุบัน ได้แก่ อำเภอเชียงม่วน อำเภอปง อำเภอเชียงคำ และอำเภอภูซางขึ้นตรงต่อนครน่าน)

พะเยา
พะเยา

และในท้ายที่สุดก่อนที่พะเยาจะถูกยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัดพะเยา อยู่ใต้การปกครองของจังหวัดเชียงรายในฐานะ อำเภอพะเยา และเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2520 อำเภอพะเยาได้ยกฐานะขึ้นเป็น จังหวัดพะเยา นับเป็นจังหวัดที่ 72 ของประเทศไทย ออกเดินทางไปต่อ สักการะพ่อขุนเจืองธรรมิกราช

ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช มณฑลทหารบกที่ 34 พะเยา
ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช มณฑลทหารบกที่ 34 พะเยา

โดย สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก นำสื่อมวลชนเดินทางตะลุย 5 ค่ายทหารเมืองเหนือ ตามโครงการ “Army land เปิดค่ายทหารต้อนรับนักท่องเที่ยว”

มณฑลทหารบกที่ 39 อนุสาวรีย์ 3 พี่น้อง
มณฑลทหารบกที่ 39 อนุสาวรีย์ 3 พี่น้อง

พร้อมจัดกิจกรรมให้ความรู้เชิงประวัติศาสตร์ และกิจกรรมสันทนาการแบบทหารหาญ หลังจากที่เมื่อวานนี้(9 มี.ค.64) พลตรี สุธี กอรี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก

พล.ต.สุธี กอรี ผอ.สง.ทท.ทบ และ พล.ต.นพดล รอดกลาง  ผบ.มทบ.๓๙
พล.ต.สุธี กอรี ผอ.สง.ทท.ทบ และ พล.ต.นพดล รอดกลาง ผบ.มทบ.๓๙

ได้นำคณะออกเดินทาง ไปสักการะอนุสาวรีย์ 3 พี่น้อง พระผู้เสียสละเพื่อมาตุภูมิ ซึ่งเป็นอนุสาวรีย์พระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระสุพรรณกัลยา และพักเที่ยง ที่มณฑลทหารบกที่ 39 (ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช) จังหวัดพิษณุโลก กันแล้ว

มณฑลทหารบกที่ 39 พักเที่ยง
มณฑลทหารบกที่ 39 พักเที่ยง

จากนั้น ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก ได้นำคณะออกเดินทางไปยัง จังหวัดพะเยา ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช และก่อนภารกิจจะถึง ช่วงเช้ายังพอมีเวลา คณะได้เยี่ยมชมความงามของทะเลหมอก และพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า ที่ภูลังกา จังหวัดพะเยา ตั้งแต่เช้าตรู่ช่วงที่ผ่านมา(10 มี.ค.64)

ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช มณฑลทหารบกที่ 34 พะเยา
ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช มณฑลทหารบกที่ 34 พะเยา

จากนั้น ได้เดินทางไปยังมณฑลทหารบกที่ 34 (ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช) โดยมีพลตรี สมชาย ทาวงศ์มา ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 ให้การต้อนรับ ซึ่งทางคณะได้ร่วมพิธีสักการะพ่อขุนเจืองธรรมิกราช

พล.ต.สุธี กอรี ผอ.สง.ทท.ทบ และ พล.ต.สมชาย  ทาวงศ์มา ผบ.มทบ.๓๔
พล.ต.สุธี กอรี ผอ.สง.ทท.ทบ และ พล.ต.สมชาย ทาวงศ์มา ผบ.มทบ.๓๔

ที่ประดิษฐานภายในค่ายแห่งนี้ ทางค่ายได้นำชื่อของท่านขุนเจืองธรรมิกราชมาตั้ง เพื่อเป็นการเทิดทูนที่ทรงครองราชย์ และสร้างเมืองพะเยาขึ้นมา นอกจากนี้ ทางค่ายยังได้จัดเตรียมอาหารมื้อกลางวันมารับรอง

ทหารพันธุ์ดี มทบ.๓๔ ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช มณฑลทหารบกที่ 34 พะเยา
ทหารพันธุ์ดี มทบ.๓๔ ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช มณฑลทหารบกที่ 34 พะเยา

ด้วยเมนูอาหารขึ้นชื่อทางภาคเหนือ ก่อนที่จะพาเยี่ยมชมค่ายแห่งนี้ โดยจุดแรกที่นำไปชมก็คือ สนามกอล์ฟ ซึ่งถือว่าเป็นสนามกอล์ฟแห่งเดียวในจังหวัดพะเยา จากนั้นได้พาเยี่ยมชมผลผลิตทางการเกษตร ตามโครงการ “ทหารพันธุ์ดี”

ทหารพันธุ์ดี มทบ.๓๔ ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช มณฑลทหารบกที่ 34 พะเยา
ทหารพันธุ์ดี มทบ.๓๔ ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช มณฑลทหารบกที่ 34 พะเยา

ที่เพรียกพร้อมไปด้วย ผักบุ้งดิน ผักชี และบวบเหลี่ยม เป็นต้น พร้อมทั้งนำคณะเข้าเยี่ยมชมการเลี้ยงเป็ดไข่ และไก่ไข่ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9 เมื่อเยี่ยมชมภายในค่ายทหารเสร็จแล้ว

เป็ดไข่ ทหารพันธุ์ดี มทบ.๓๔ ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช มณฑลทหารบกที่ 34 พะเยา
เป็ดไข่ ทหารพันธุ์ดี มทบ.๓๔ ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช มณฑลทหารบกที่ 34 พะเยา

ทางผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก ได้นำคณะไปกราบพระเจ้าหลวง และทำบุญที่วัดศรีโคมคำ ซึ่งเป็นวัดคู่เมืองพะเยา ตั้งอยู่ริมกว๊านพะเยา จากนั้นได้แวะสักการะพ่อขุนงำเมือง ที่กว๊านพะเยา

วัดศรีโคมคำ พระเจ้าตนหลวง
วัดศรีโคมคำ พระเจ้าตนหลวง

ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ คำว่า “กว๊าน” ตามภาษาพื้นเมืองหมายถึง “บึงน้ำขนาดใหญ่”  เกิดขึ้นจากกรมประมงได้ทำแก้มลิงกั้นน้ำไว้เพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช้ในฤดูแล้ง และในฤดูฝนก็กั้นไม่ให้น้ำไหลแรงไปท่วมไร่นาของชาวบ้านที่อยู่ปลายน้ำ

กว๊านพะเยา
กว๊านพะเยา

โดยปล่อยให้คณะได้เก็บภาพบรรยากาศที่กว๊านพะเยาแห่งนี้ ก่อนที่จะเดินทางกลับไปยังโรงแรมเกทเวย์ จังหวัดพะเยา เพื่อเสวนาแนะนำโครงการ และพักค้างแรม และเตรียมตัวที่จะลุยกับภาระกิจในวันรุ่งขึ้นต่อไป

พล.ต.สุธี กอรี ผอ.สง.ทท.ทบ และ ผู้ประกอบการภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน
พล.ต.สุธี กอรี ผอ.สง.ทท.ทบ และ ผู้ประกอบการภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน

สำหรับโครงการสัมมนาสื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่1/64 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-12 มีนาคม 2564 เพื่อประชาสัมพันธ์ดินแดนท่องเที่ยวในเขตทหารของกองทัพบก ตามโครงการ “Army land เปิดค่ายทหารต้อนรับนักท่องเที่ยว”

พล.ต.สุธี กอรี ผอ.สง.ทท.ทบ
พล.ต.สุธี กอรี ผอ.สง.ทท.ทบ

ภายใต้แนวคิด “สนุกสนาน ท้าทาย คุ้มค่า และปลอดภัย” โดยมีผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชน เข้าร่วมโครงการ เช่น สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ ,สื่อมวลชนด้านการท่องเที่ยว , ศูนย์ท่องเที่ยวทหารเรือ เป็นต้น เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

ไก่ ทหารพันธุ์ดี มทบ.๓๔ ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช มณฑลทหารบกที่ 34 พะเยา
ไก่ ทหารพันธุ์ดี มทบ.๓๔ ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช มณฑลทหารบกที่ 34 พะเยา

จังหวัดพะเยา เป็นจังหวัดชายแดน ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดเชียงราย ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดลำปาง และจังหวัดแพร่

แพร่ ระหว่างเส้นทาง พะเยา -แพร่
แพร่ ระหว่างเส้นทาง พะเยา -แพร่

ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดน่าน และแขวงไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดลำปาง

พะเยา - แพร่ - น่าน ระหว่างเส้นทาง
พะเยา – แพร่ – น่าน ระหว่างเส้นทาง

ภูมิประเทศภูมิศาสตร์ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดพะเยา เป็นที่ราบสูงและภูเขา มีระดับความสูงตั้งแต่ 300-1,500 เมตร จากระดับน้ำทะเล มีเทือกเขาในพื้นที่ และเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำยม…สื่อสังคมข่าว เรียนรู้สังคมโลก ร่วมกัน

พะเยา - แพร่ - น่าน ระหว่างเส้นทาง
พะเยา – แพร่ – น่าน ระหว่างเส้นทาง

#น่าน #Armyland #สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก #ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ #ภูลังกา #ค่ายทหารขุนเจืองธรรมิกราช #ทหารพันธุ์ดี ภาพประกอบระหว่างการเดินทาง

ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช มณฑลทหารบกที่ 34 พะเยา
ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช มณฑลทหารบกที่ 34 พะเยา
พะเยา ภูลังกา ผาช้างน้อย
พะเยา ภูลังกา ผาช้างน้อย
พะเยา ภูลังกา ผาช้างน้อย
พะเยา ภูลังกา ผาช้างน้อย
สนามกลอ์ฟ ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช มณฑลทหารบกที่ 34 พะเยา
สนามกลอ์ฟ ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช มณฑลทหารบกที่ 34 พะเยา
ทหารพันธุ์ดี มทบ.๓๔ ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช มณฑลทหารบกที่ 34 พะเยา
ทหารพันธุ์ดี มทบ.๓๔ ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช มณฑลทหารบกที่ 34 พะเยา
ทหารพันธุ์ดี อาหารกลางวัน  มทบ.๓๔ ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช มณฑลทหารบกที่ 34 พะเยา
ทหารพันธุ์ดี อาหารกลางวัน มทบ.๓๔ ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช มณฑลทหารบกที่ 34 พะเยา
พะเยา - แพร่ - น่าน ระหว่างเส้นทาง
พะเยา – แพร่ – น่าน ระหว่างเส้นทาง

บันทึกการเดินทาง รายการสารคดีเดินทาง www.mediasocialnews.com สำนักข่าว MSN สื่อสังคมข่าว เรียนรู้สังคมโลก MSN channel  สิงห์พเนจร ดำเนินการราย/รายงาน/ภาพ/ท่องเที่ยว

สิงห์พเนจร ดำเนินรายการ เรื่องภาพ พะเยา - แพร่ - น่าน ระหว่างเส้นทาง
สิงห์พเนจร ดำเนินรายการ เรื่องภาพ พะเยา – แพร่ – น่าน ระหว่างเส้นทาง

#MSNchannel #สื่อสังคมข่าวเรียนรู้สังคมโลก #สื่อมวลชน #สื่อออนไลน์  #ประชาสัมพันธ์ #บันทึกการเดินทาง #สารคดีเดินทาง

สิงห์พเนจร ดำเนินรายการ เรื่องภาพ พะเยา - แพร่ - น่าน ระหว่างเส้นทาง
สิงห์พเนจร ดำเนินรายการ เรื่องภาพ พะเยา – แพร่ – น่าน ระหว่างเส้นทาง
Facebook Comments

อาชีพรับจ้าง , ช่างภาพ , นักข่าว , รับบันทึกภาพถ่ายภาพงานทั่วไป , แถลงข่าว , สารคดี , เป็นช่างภาพนักเขียนอิสระให้กับ นิตยสารหลายฉบับ , เว็บต่าง ๆ และหนังสือพิมพ์