พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง นครศรีธรรมราช ปี๒๐

พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง นครศรีธรรมราช ปี๒๐ อายุ๙๒ปี เหรียญโกหว่า

พ่อท่านคลิ้ง จนฺทสิริ วัดถลุงทอง นครศรีธรรมราช ปี๒๐ อายุ๙๒ปี เหรียญโกหว่า

พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง นครศรีธรรมราช
พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง นครศรีธรรมราช

ตั้งนะโม ๓ จบ  …พุทธังอาราธนานัง ธัมมังอาราธนานัง สังฆังอาราธนานัง
พุทธังประสิทธิเม ธัมมังประสิทธิเม สังฆังประสิทธิเม
พุทธังคลาดแคล้ว ธัมมังคลาดแคล้ว สังฆังคลาดแคล้ว
พุทธังกักตัว ธัมมังกันตัง สังฆังกันตัง
อิติปิโสวิเสเสอิ อิเสเสพุทธนาเมอิ อิเมนาพุทธตังโสอิ อิโสตังพุทธอิปิติ ประสิทธิเม อุปเทห์ อธิษฐานจิตใช้เทอญ…

พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง นครศรีธรรมราช ปี๒๐ อายุ๙๒ปี เหรียญโกหว่า
พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง นครศรีธรรมราช ปี๒๐ อายุ๙๒ปี เหรียญโกหว่า

ชื่อพระ : พ่อท่านคลิ้ง บล็อกวงเดือน เหรียญรุ่นโกหว่า
ประเภทพระ : เนื้อโลหะพิเศษผสมพิเศษ
วัด/จังหวัด : วัดถลุงทอง อ.ร่อนพิบูรณ์ จ.นครศรีธรรมราช
อายุพระ : สร้างปี๒๐
สภาพพระ : เนื้อพระสวยงามตามอายุกาลเวลา เหรียญลงภาพนี้เนื้อกลับสวยงามมาก

พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง นครศรีธรรมราช ปี๒๐ อายุ๙๒ปี เหรียญโกหว่า
พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง นครศรีธรรมราช ปี๒๐ อายุ๙๒ปี เหรียญโกหว่า

รายละเอียด : ประวัติการจัดสร้างเหรียญพ่อท่านคลิ้งวัดถลุงทองรุ่นโกหว่าปี 2520 #เหรียญรุ่นโกหว่า ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ เสด็จพระองค์ชายใหญ่ได้เสด็จเยี่ยมพ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง เห็นว่าศาลาโรงธรรมชำรุดทรุดโทรมมาก จึงมีดำริที่จะหาทุนจัดซ่อมให้ใช้งานได้  โดยเสด็จฯ ได้ร่วมประสานงานสร้างกับ คุณวรศักดิ์ อดิเทพวรพันธ์(โกหว่า) จัดทำเหรียญรูปเหมือนของพ่อท่านขึ้นเพื่อหาทุน  ออกแบบเป็นทรงเหรียญรูปไข่ ด้านหน้าเป็นรูปหน้าตรงครึ่งองค์ของพ่อท่าน

พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง นครศรีธรรมราช ปี๒๐ อายุ๙๒ปี เหรียญโกหว่า
พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง นครศรีธรรมราช ปี๒๐ อายุ๙๒ปี เหรียญโกหว่า

ด้านหลังเป็นรูปยันต์ช้างประสมโขลงที่พ่อท่านมอบให้ โดยพ่อท่านเขียนด้วยมือท่านเอง เอามาจารึกไว้ด้านหลังเหรียญ
ออกแบบแล้วเสร็จ นำไปให้พ่อท่านพิจารณาดู เมื่อพ่อท่านพอใจ จึงดำเนินการแกะพิมพ์
เนื้อของเหรียญพระรุ่นนี้ พิเศษสุดๆ ด้วยเสด็จพระองค์ชายใหญ่ได้ประทานโลหะเก่าจำพวกชิ้นส่วนโลหะของวัตถุโบราณ ฐานพระที่หักพังเศษเครื่องสำริด โลหะที่เสด็จฯ ประทานมามีจำนวนมาก รวมกับพ่อท่านคลิ้งเองก็ได้ลงแผ่นยันต์ให้จำนวนมาก แล้วจึงได้นำมาหล่อหลอมทำเป็นเนื้อเหรียญ

พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง นครศรีธรรมราช ปี๒๐ อายุ๙๒ปี เหรียญโกหว่า
พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง นครศรีธรรมราช ปี๒๐ อายุ๙๒ปี เหรียญโกหว่า

ที่พิเศษกว่านั้น เสด็จพระองค์ชายใหญ่ได้ไปขอพระราชทานมวลสาร ชนวนส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานโลหะใส่เบ้าเล็กๆ มาให้ และได้นำมารวมหล่อหลอมเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วจึงรีดเป็นแผ่นและปั๊มเป็นเหรียญ นับเป็นกรรมวิธีที่ดีสำหรับการทำพระเครื่องหรือเหรียญที่เป็นเนื้อโลหะ

พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง นครศรีธรรมราช ปี๒๐ อายุ๙๒ปี เหรียญโกหว่า
พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง นครศรีธรรมราช ปี๒๐ อายุ๙๒ปี เหรียญโกหว่า

เพราะพระเกจิอาจารย์จะนำแผ่นโลหะหรือชนวนโลหะทั้งหลาย มาลงอักขระเลขยันต์ให้ครบถ้วนก่อน แล้วจึงนำไปหลอมรีดเป็นแผ่นก่อนจะนำมาทำเหรียญ บางทีลงซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายครั้ง เรียกว่า “ลงถม” คือ ลงแล้วหลอม รีดเป็นแผ่น นำมาลงอักขระอีก แล้วหลอม รีดเป็นแผ่น ทำให้เนื้อโลหะเปี่ยมไปด้วยพุทธคุณบุญฤทธิ์

พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง นครศรีธรรมราช
พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง นครศรีธรรมราช

เหรียญรุ่นนี้เมื่อจัดทำเสร็จแล้ว พ่อท่านคลิ้งปลุกเสกเดี่ยว ออกให้ทำบุญเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้ทุนปฏิสังขรณ์ศาลาโรงธรรม…ปัจจุบันจะได้พบเห็นเหรียญรุ่นนี้ในสนามพระค่อนข้างน้อย ด้วยเหตุมีแต่ผู้เก็บไว้บูชา เพราะเป็นเหรียญหลักภาคใต้ เป็นเหรียญที่ระลึกมากประสบการณ์มานานแล้ว
แม้แต่ผู้เขียนเองก็บูชาหาเหรียญรุ่นนี้มาไว้ใช้…พกติดตัว…จิตตั้งมั่น จิตเป็นหนึ่ง …อุปเทห์อธิษฐานจิตบุญฤทธิ์ปลุกเสกใช้เทอญ…

พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง นครศรีธรรมราช
พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง นครศรีธรรมราช
พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง นครศรีธรรมราช
พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง นครศรีธรรมราช
Facebook Comments

อาชีพรับจ้าง , ช่างภาพ , นักข่าว , รับบันทึกภาพถ่ายภาพงานทั่วไป , แถลงข่าว , สารคดี , เป็นช่างภาพนักเขียนอิสระให้กับ นิตยสารหลายฉบับ , เว็บต่าง ๆ และหนังสือพิมพ์

Spread the love