พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง อายุ ๙๒ ปี ปี ๒๕๒๐

พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง ปี 20 อายุ 92 ปี ครึ่งองค์หน้าตรง

พ่อท่านคลิ้ง จันทสิริ วัดถลุงทอง อายุ ๙๒ ปี ปี ๒๕๒๐ ร่อนพิบูรณ์  นครศรีธรรมราช

พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง ปี 20 อายุ 92 ปี ครึ่งองค์หน้าตรง
พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง ปี 20 อายุ 92 ปี ครึ่งองค์หน้าตรง

พ่อท่านคลิ้ง จันทสิริ วัดถลุงทอง อายุ ๙๒ ปี ปี ๒๕๒๐ ร่อนพิบูรณ์  นครศรีธรรมราช

ตั้งนะโม ๓ จบ 

พุทธังอาราธนานัง ธัมมังอาราธนานัง สังฆังอาราธนานัง

พุทธังประสิทธิเม ธัมมังประสิทธิเม สังฆังประสิทธิเม

พุทธังคลาดแคล้ว ธัมมังคลาดแคล้ว สังฆังคลาดแคล้ว

พุทธังกักตัว ธัมมังกันตัง สังฆังกันตัง

อิติปิโสวิเสเสอิ อิเสเสพุทธนาเมอิ อิเมนาพุทธตังโสอิ

อิโสตังพุทธอิปิติ ประสิทธิเม อุปเทห์ อธิษฐานจิตใช้เทอญ…

เป็นเหรียญอีกหนึ่งรุ่น ปีลึก ทันยุคพ่อท่านคลิ้ง ออกแบบด้านหน้าและหลัง ได้สวยงามลงตัว

ด้านหน้า รูพ่อท่านคลิ้งครึ่งองค์ครองจีวร มีอักษรจารึกล้อมรอบ

ด้านหลัง ยันต์ช่างผสมโขลง ล้อมด้วย อะสังวิสุโลปุสะพุภะ นะชาลีติ อิสวาสุ อุมะอะอุ

พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง ปี 20 อายุ 92 ปี ครึ่งองค์หน้าตรง
พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง ปี 20 อายุ 92 ปี ครึ่งองค์หน้าตรง

เอกลักษณ์ ลักษณะเด่น ด้านหน้าเหรียญ มีเส้นขีดเส้นเกิน ที่พื้นผิวเหรียญ ติ่งหู ข้างแก้ม เป็นต้น

พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง ปี 20 อายุ 92 ปี ครึ่งองค์หน้าตรง
พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง ปี 20 อายุ 92 ปี ครึ่งองค์หน้าตรง

สภาพเหรียญที่นำมาลงศึกษาเรียนรู้ให้ชมเหรียญนี้ สภาพสวย ผิวกลับดำมันวาว ธรรมชาติพื้นผิวเหรียญสวยงามมากๆ…ฯลฯ

พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง ปี 20 อายุ 92 ปี ครึ่งองค์หน้าตรง
พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง ปี 20 อายุ 92 ปี ครึ่งองค์หน้าตรง

#พ่อท่านคลิ้งวัดถลุงทอปี20 #อำเภอร่อนพิบูรณ์ #จังหวัดนครศรีธรรมราช  บันทึกการเดินทาง รายการสารคดีเดินทาง

พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง ปี 20 อายุ 92 ปี ครึ่งองค์หน้าตรง
พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง ปี 20 อายุ 92 ปี ครึ่งองค์หน้าตรง

www.mediasocialnews.com  สำนักข่าว MSN สื่อสังคมข่าว  MSN channel สิงห์พเนจรดำเนินรายการ/รายงาน/ภาพ/พระเครื่อง #MSNchannel #Mediasocialnews #สื่อสังคมข่าวเรียนรู้สังคมโลก #พระเครื่อง #AMULET #สื่อมวลชน #สื่อออนไลน์  #ประชาสัมพันธ์ #บันทึกการเดินทาง #สารคดีเดินทาง

พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง ปี 20 อายุ 92 ปี ครึ่งองค์หน้าตรง
พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง ปี 20 อายุ 92 ปี ครึ่งองค์หน้าตรง
พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง ปี 20 อายุ 92 ปี ครึ่งองค์หน้าตรง
พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง ปี 20 อายุ 92 ปี ครึ่งองค์หน้าตรง

พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง ปี 20 อายุ 92 ปี ครึ่งองค์หน้าตรง และ รุ่นทูลเกล้า ปี 21 อักขระเลขยันต์ ยันต์ช้างผสมโขลง
พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง ปี 20 อายุ 92 ปี ครึ่งองค์หน้าตรง และ รุ่นทูลเกล้า ปี 21 อักขระเลขยันต์ ยันต์ช้างผสมโขลง
พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง ปี 20 อายุ 92 ปี ครึ่งองค์หน้าตรง และ รุ่นทูลเกล้า ปี 21 อักขระเลขยันต์ ยันต์ช้างผสมโขลง
พ่อท่านคลิ้ง วัดถลุงทอง ปี 20 อายุ 92 ปี ครึ่งองค์หน้าตรง และ รุ่นทูลเกล้า ปี 21 อักขระเลขยันต์ ยันต์ช้างผสมโขลง
Facebook Comments

อาชีพรับจ้าง , ช่างภาพ , นักข่าว , รับบันทึกภาพถ่ายภาพงานทั่วไป , แถลงข่าว , สารคดี , เป็นช่างภาพนักเขียนอิสระให้กับ นิตยสารหลายฉบับ , เว็บต่าง ๆ และหนังสือพิมพ์

Spread the love