มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018   25 ธันวาคม 2018 ถึง 13 มกราคม 2019 ณ สวนไม้งามริมน้ำกก(ศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น)

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018   25 ธันวาคม 2018 ถึง 13 มกราคม 2019 ณ สวนไม้งามริมน้ำกก(ศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น)

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018   25 ธันวาคม 2018 ถึง 13 มกราคม 2019 ณ สวนไม้งามริมน้ำกก(ศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น)
มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018   25 ธันวาคม 2018 ถึง 13 มกราคม 2019 ณ สวนไม้งามริมน้ำกก(ศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น)

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018 จังหวัดเชียงราย เป็นจังหวัดที่โด่งดังติดอันดับโลก…ไปแล้ว ซึ่งสาเหตุหลักนั้นมาจาก  มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม สถาปัตยกรรม อากาศหนาวเย็นสบาย ดอกไม้งาม

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018
มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018

ที่มีอยู่หลากหลายสถานที่ เป็นจุดน่าสนใจเรียกนักเดินทาง จากทั่วสารทิศ ให้เดินทางเข้าท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018
มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018

นำมาซึ่งการสร้างรายได้ให้กับการท่องเที่ยวอย่างมากมาย วันนี้โชคดี ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ได้เดินทางร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก ด้วยรถ ล้อหมุนออกจากกรุงเทพฯ เวลา 05.00 น. แต่ก็มาถึงจังหวัดเชียงราย ในช่วงหัวค่ำ ซึ่งเมื่อทานอาหารค่ำเป็นที่เรียบร้อย เวลายังพอมีเหลือ ก่อนจะเข้านอน ได้ไปเดิน เปิดหูเปิดตาชมสวนไม้ดอก มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018
มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018  มหกรรมไม้ดอก ดอกไม้ ที่จัดแบบข้ามปี ตั้งแต่ 25 ธันวาคม 2018 ถึง 13 มกราคม 2019 ณ สวนไม้งามริมน้ำกก(ศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น) ซึ่งผู้เขียนได้เดินทางเข้าชมประมาณ 15 นาที เป็นช่วงเวลาไม่นาน แต่ก็ประทับใจไม้ดอกนานาสายพันธุ์ ไม้ดอกจัดได้สวยงาม จึงเก็บเวลาความประทับใจ ในเสี้ยวนาที มาขยายความ ชักชวนไปเที่ยวชม มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ขอเชิญนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี  และทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ ณ สวนไม้งามริมน้ำกก (ศูนย์ราชการฝั่งหมิน) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  ในงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018 โดยมีกำหนดการดังนี้   วันที่ 31 ธันวาคม 2561  เวลา 18.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา โดยพระสงฆ์ จากวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม  พิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เวลา 23.39 น. คณะสงฆ์และผู้ร่วมพิธีร่วมสวดมนต์ข้ามปี  ประธานสงฆ์นำกล่าวอวยพรปีใหม่  ประธานฆราวาสกล่าวอวยพรปีใหม่  วันที่ 1 มกราคม 2562 เวลา 00.19 น. ร่วมตักบาตรรับอรุณปีใหม่ ในสวนไม้งามริมน้ำกก  ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ มาประดิษฐานภายในงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะเป็นสิริมงคล แก่การดำเนินชีวิตในโอกาสขึ้นปีใหม่ปีพุทธศักราช 2562 โดยมีหลวงพ่อโอชินคุมารา ตำแหน่งรองสังฆราช ของสาธารณรัฐ แห่งสหภาพเมียนมาร์ ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุประกอบด้วยพระพุทธรูปจำลองจากพุกาม ซึ่งเป็นพระพุทธรูป ที่ชาวเมียนมาร์นับถือมากแกะสลักจากไม้ศักดิ์สิทธิ์และหุ้มด้วยทองคำบริสุทธิ์ , พระธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระชิวหา, พระโลหิต , พระมังสา จึงขอเชิญนักท่องเที่ยวทุกท่านที่มาเยี่ยมชมความสวยงามภายในสวนไม้งามริมน้ำกก  ในการจัดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018 และร่วมสักการะเพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต การแต่งกาย : ชุดขาวปฏิบัติธรรม/ชุดพื้นเมือง/ชุดสุภาพ

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018
มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018

สำหรับผู้ที่เดินทางไปช่วงปีใหม่ 2019 แค่ได้ชมไม้ดอก ดอกไม้งาม เดินไป ชมไป มีสติ ภาวนา พุทธโธ ทุกลมหายใจ ทุกก้าวเดิน ก็เป็นบุญเหลือล้นต้อนรับปีใหม่ให้กับตนเองแล้ว

จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย

ปีใหม่ปีนี้ ปิดทริปเดินทางด้วยการเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย พร้อมกันนั้นก็เปิดทริปแห่งปีใหม่ 2019  ไปในตัว ในวาระดิถีปีใหม่ ขอพรบรมีแห่งพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพระพุทธเจ้า พระอรหันต์ พระธรรม พระสงฆ์ จงดลบันดานให้ท่านผู้ชม ผู้อ่าน เจริญด้วย อายุวรรนะ กาย วาจา ใจ สุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยความสุข สนุกกับการใช้ชีวิตอย่างมีสติ สวัสดีปีใหม่ 2019 ตลอดกาลนานเทอญ

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018
มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018

ขอบคุณ  สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก(สง.ทท.ทบ.)

สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก(สง.ทท.ทบ.)
สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก(สง.ทท.ทบ.)

รายงานเรื่อง/ภาพ  สิงห์ราหู

จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย

ภาพระหว่างการเดินทาง

จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018
มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018
มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018
มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018
มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018
มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018
มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018
มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018
มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018
มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018
มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018
มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018
Facebook Comments

อาชีพรับจ้าง , ช่างภาพ , นักข่าว , รับบันทึกภาพถ่ายภาพงานทั่วไป , แถลงข่าว , สารคดี , เป็นช่างภาพนักเขียนอิสระให้กับ นิตยสารหลายฉบับ , เว็บต่าง ๆ และหนังสือพิมพ์