ม่อนคลุย ตาก

ม่อนคลุย ตาก

ดอยม่อนคลุย จังหวัดตากตาก

ม่อนคลุย ตาก
ม่อนคลุย ตาก

น้ำเมยไหลเชียวผ่านร่องเขา หมู่เมฆาหนาแน่นบนท้องฟ้า ยอดหญ้าเจ้าไหวเอนเหนือผืนดิน ดอยสูงเสียดฟ้าเห็นแต่ยอดข้าบ่อยั่น

แม่น้ำเมย ท่าสองยาง ตาก
แม่น้ำเมย ท่าสองยาง ตาก

เมื่อก้าวเดิน แสงอาทิตย์ส่องสาด ลมหนาวพัด แต่ละก้าว ก้าวที่เดิน นั้นไม่กลัว หากมีเธอ เธอ เพื่อนร่วมเดินทาง…

ม่อนคลุย ตาก เส้นทางดอยทูเล-ม่อนคลุย
ม่อนคลุย ตาก เส้นทางดอยทูเล-ม่อนคลุย

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง  รถวิ่งฝ่าสายหมอกหนา จากแม่สอดมาตามเส้นทางจะไปแม่สะเรียง พอมาถึงจุดนัดพบ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง ในยามเช้าตรูก็จอดรถนอนรอเวลากันที่นั้น

ม่อนคลุย ตาก เส้นทางดอยทูเล-ม่อนคลุย
ม่อนคลุย ตาก เส้นทางดอยทูเล-ม่อนคลุย

เนื่องจากเส้นทางถนนโค้งเรียบชายแดน จึงมีด่านตรวจอยู่หลายจุด แสงและสายหมอกค่อยๆไหลเอื้อยมาจากทิวเทือกเขา ที่ริมฝั่งแม่น้ำเมย

ม่อนคลุย ตาก เส้นทางดอยทูเล-ม่อนคลุย
ม่อนคลุย ตาก เส้นทางดอยทูเล-ม่อนคลุย

เช้านี้เราจะทำธุระส่วนตัว ร่วมถึงรับประทานอาหารกันให้เสร็จ ณ ที่ อบต.ท่าสองยาง จากนั้นแยกสัมภาระเท่าที่พอจะแบกได้ ออกเดินทางสู่ยอดดอย ดอยม่อนทูเล

ม่อนคลุย ตาก เส้นทางดอยทูเล-ม่อนคลุย
ม่อนคลุย ตาก เส้นทางดอยทูเล-ม่อนคลุย

คณะเราเริ่มเดินตั้งแต่ตีนเขา ที่หมู่บ้านชาวไทยเชื่อสายกระเหรี่ยง ที่หมู่บ้านจวาง จางจุดนี้เดินผ่านไร่ นา สวน ไปนิดเดี่ยว ก็จะเริ่มเข้าป่าโปร่ง ขึ้นทางลาดชันแห่งภูเขาไปเรื่อยๆ ข้ามภูมาลูกแล้ว ลูกเล่า

ม่อนคลุย ตาก เส้นทางดอยทูเล-ม่อนคลุย
ม่อนคลุย ตาก เส้นทางดอยทูเล-ม่อนคลุย

ใช้เวลาหนึ่งวันเต็มๆ ก็จะถึงสันเขาแห่งทุ่งหญ้า สายน้ำ ต้นไม้  แห่งทูเล นอน 1 คืน เช้าทานอาหาร เก็บภาพบรรยากาส เราเดินทางต่อ สำรวจเปิดเส้นทางใหม่ เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทั้งสองดอย ดอยทูเล ไปม่อนคลุย

ม่อนคลุย ตาก เส้นทางดอยทูเล-ม่อนคลุย พบ นกเหยี่ยว
ม่อนคลุย ตาก เส้นทางดอยทูเล-ม่อนคลุย พบ นกเหยี่ยว

ดอยม่อนคลุย  เมื่อเท้าก้าวเดินเข้าป่า เสียงเพลงภาษากระเหรี่ยง ก็ไหลลอดออกจากร่องคอ กรองผ่านร่องฟันออกมาเป็นสำเนียงแห่งเพลงป่า ความหมายแห่งสำเนียงเพลงฟังไม่รู้เรื่องด้วยภาษาพูด

ม่อนคลุย ตาก เส้นทางดอยทูเล-ม่อนคลุย
ม่อนคลุย ตาก เส้นทางดอยทูเล-ม่อนคลุย

หากแต่สัมผัสได้ด้วยภาษาใจ โยเร ราๆๆๆ หน่อๆอ้อๆ… ควบคู่ไปกับเสียงลมพัด ป่าโยกเอนไหว เสียงฝ่าเท้าซวบซาบ ก้าวผ่านเดินไปในผืนดิน ข้ามเขาลูกนั้น ลงหุบเหวลูกนี้

ม่อนคลุย ตาก เส้นทางดอยทูเล-ม่อนคลุย
ม่อนคลุย ตาก เส้นทางดอยทูเล-ม่อนคลุย

ผ่านผาชันตรงนั้น ตรงที่ที่มีเส้นขอบฟ้าสีฟ้าตัดผ่านภูเขาและฟากฟ้า พอพ้นป่าทึบ ขึ้นยอดเขาไปอีกไม่กี่ลูกก็จะถึงทางถนน

ม่อนคลุย ตาก เส้นทางดอยทูเล-ม่อนคลุย
ม่อนคลุย ตาก เส้นทางดอยทูเล-ม่อนคลุย

เดินไปเรื่อยๆ ตามถนนดินแดงที่พาดผ่านขุนเขา อีกประมาณ ๓ กิโลเมตร(แม้ว) ก็จะถึงดอยม่อนคลุย ปรากกฎว่าเดินมากี่กิโลเมตรไม่รู้ รู้แต่เพียงว่าจากอาหารเช้า เราหลงป่าหลายรอบ

ม่อนคลุย ตาก เส้นทางดอยทูเล-ม่อนคลุย
ม่อนคลุย ตาก เส้นทางดอยทูเล-ม่อนคลุย

กว่าจะมาถึงจุดนัดพบ ก็เกือบ 20.00 น. ส่วนคนที่เดินรอบไม่แรง ก็ออกจากป่ามาถึงสถานที่พักเกือบ  22.00 น.

ม่อนคลุย ตาก เส้นทางดอยทูเล-ม่อนคลุย
ม่อนคลุย ตาก เส้นทางดอยทูเล-ม่อนคลุย

ความงดงามแห่งเส้นทาง ความงดงามเส้นทางนั้นประทับใจนักเดินทางกันทุกคน ด้วยมีสภาพป่าที่หลากหลายรูปแบบ มีน้ำตก ภูเขาหลายลูกสลับเป็นฉากใกล้ทิวขอบฟ้า มีจุดยืน มีมุมมองทิวทัศน์แบบ 360 องศา ให้ได้ชื่นชม

ม่อนคลุย ตาก เส้นทางดอยทูเล-ม่อนคลุย
ม่อนคลุย ตาก เส้นทางดอยทูเล-ม่อนคลุย

ด้วยเป็นช่วงเวลา ใกล้ปีใหม่  ก็ขอส่งของขวัญ ด้วยภาพถ่ายสวยๆ ไปให้เพื่อนๆ นักอ่าน นักถ่ายภาพ นักเดินทาง ปวงชนชาวไทยและชาวโลก…

ม่อนคลุย ตาก เส้นทางดอยทูเล-ม่อนคลุย
ม่อนคลุย ตาก เส้นทางดอยทูเล-ม่อนคลุย

ได้ชมความงดงามจากธรรมชาติในเส้นทางใหม่ๆ ผ่านคอลัมน์นี้เลยละกันครับ แล้วพบกันใหม่ในปีหน้า…สวัสดีปีใหม่ครับ…

ม่อนคลุย ตาก เส้นทางดอยทูเล-ม่อนคลุย
ม่อนคลุย ตาก เส้นทางดอยทูเล-ม่อนคลุย

ข้อมูลจำเพราะ  ดอยม่อนทูเล  มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง โดยประมาณ ๑,๓๕๐ เมตร  ดอยม่อนคลุย  มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง โดยประมาณ ๑,๑๐๐ เมตร

ม่อนคลุย ตาก เส้นทางดอยทูเล-ม่อนคลุย
ม่อนคลุย ตาก เส้นทางดอยทูเล-ม่อนคลุย

โดยที่ทั้งสองดอย สามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้ในมุม ๓๖๐ องศา มองเห็นผืนป่าและทะเลหมอกในยามเย็นและเช้า นับเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเดินป่า ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยความงดงามตามธรรมชาติแห่งใหม่

ม่อนทูเล ตาก เส้นทางดอยทูเล-ม่อนคลุย
ม่อนทูเล ตาก เส้นทางดอยทูเล-ม่อนคลุย

ในอำเภอท่าสองยาง การเข้ามาในพื้นที่ดอยทั้งสองแห่งนี้ จะต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า ๒ คืน ๓ วัน นักเดินทางท่องเที่ยวจะต้องเตรียมอุปกรณ์เดินป่าและสภาพร่างกายที่พร้อมเดินป่าในระยะไกล

ม่อนทูเล ตาก เส้นทางดอยทูเล-ม่อนคลุย
ม่อนทูเล ตาก เส้นทางดอยทูเล-ม่อนคลุย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ อบต.ท่าสองยาง ถามหา พี่อดุลย์ พี่บอล พี่ดอย โทร 089-2680-116 หรือ โทร.055-577-437

ม่อนทูเล ตาก เส้นทางดอยทูเล-ม่อนคลุย
ม่อนทูเล ตาก เส้นทางดอยทูเล-ม่อนคลุย
ม่อนทูเล ตาก เส้นทางดอยทูเล-ม่อนคลุย
ม่อนทูเล ตาก เส้นทางดอยทูเล-ม่อนคลุย
ม่อนทูเล ตาก เส้นทางดอยทูเล-ม่อนคลุย
ม่อนทูเล ตาก เส้นทางดอยทูเล-ม่อนคลุย
Facebook Comments

อาชีพรับจ้าง , ช่างภาพ , นักข่าว , รับบันทึกภาพถ่ายภาพงานทั่วไป , แถลงข่าว , สารคดี , เป็นช่างภาพนักเขียนอิสระให้กับ นิตยสารหลายฉบับ , เว็บต่าง ๆ และหนังสือพิมพ์

Spread the love