ลอยกระทงลาวา พิจิตร

ประเพณีลอยกระทงลาวา สายธาราดงกลาง จังหวัดพิจิตร

จังหวัดพิจิตร ประเพณีลอยกระทงลาวา สายธาราดงกลาง

ประเพณีลอยกระทงลาวา สายธาราดงกลาง จังหวัดพิจิตร
ประเพณีลอยกระทงลาวา สายธาราดงกลาง จังหวัดพิจิตร

ประเพณีลอยกระทงลาวา สายธาราดงกลาง ประจำปี ๒๕๖๓ จังหวัดพิจิตร  ณ ท่าน้ำริมคลองข้าวตอก วัดดงกลาง ซึ่งเป็นประเพณีวัฒนธรรมสำคัญอย่างหนึ่งที่มีมาแต่โบราณ ได้ถือปฎิบัติสืบต่อมา

ประเพณีลอยกระทงลาวา สายธาราดงกลาง จังหวัดพิจิตร
ประเพณีลอยกระทงลาวา สายธาราดงกลาง จังหวัดพิจิตร

ตามความเชื่อในแต่ละท้องถิ่น เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อสายน้ำ แม่น้ำ ที่อำนวยประโยชร์ต่างๆ ในวิถีชีวิตมนุษย์…ฯลฯ วันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ท่าน้ำริมคลองข้าวตอก (หน้าวัดดงกลาง)

ประเพณีลอยกระทงลาวา สายธาราดงกลาง จังหวัดพิจิตร
ประเพณีลอยกระทงลาวา สายธาราดงกลาง จังหวัดพิจิตร

อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่สำคัญอย่างหนึ่งของไทยที่มีมาแต่โบราณได้ถือปฏิบัติตาม ความเชื่อของแต่ละท้องถิ่น เพื่อเป็นการให้ความเคารพชาและมีความเชื่อว่าเป็นการขอบคุณน้ำ

ประเพณีลอยกระทงลาวา สายธาราดงกลาง จังหวัดพิจิตร
ประเพณีลอยกระทงลาวา สายธาราดงกลาง จังหวัดพิจิตร

ที่อำนวยประโยชน์ต่างๆ ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ รวมทั้งเป็นการขอขมาลาโทษที่มนุษย์ได้ใช้ ประโยชน์หรือทำความเสียหายแก่น้ำ ประเพณีลอยกระทงของไทยจะตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ

ประเพณีลอยกระทงลาวา สายธาราดงกลาง จังหวัดพิจิตร
ประเพณีลอยกระทงลาวา สายธาราดงกลาง จังหวัดพิจิตร

ชุมชนคุณธรรมวัดคงกลาง (วัดดงกลาง) ร่วมกับ อำเภอเมืองพิจิตร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครสวรรค์ วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลดงกลาง

ประเพณีลอยกระทงลาวา สายธาราดงกลาง จังหวัดพิจิตร
ประเพณีลอยกระทงลาวา สายธาราดงกลาง จังหวัดพิจิตร

ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ฯ สารวัตรฯ ตำบลดงกลาง ภาคีเครือข่ายอำเภอเมืองพิจิตรและตำบลดงกลาง ได้ร่วมจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงลาวา สายธาราดงกลาง ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย

ประเพณีลอยกระทงลาวา สายธาราดงกลาง จังหวัดพิจิตร
ประเพณีลอยกระทงลาวา สายธาราดงกลาง จังหวัดพิจิตร

ส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย สืบสานประเพณีสำคัญของคนไทย และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่ตลาดชุมชนคุณธรรมวัดดงกลาง

ประเพณีลอยกระทงลาวา สายธาราดงกลาง จังหวัดพิจิตร
ประเพณีลอยกระทงลาวา สายธาราดงกลาง จังหวัดพิจิตร

งานนี้ พลาดไม่ได้…..อเมซิ่งหนึ่งเดียวในจังหวัดพิจิตร ตื่นนตาตื่นใจกับความสวยงามของกระทงลาวานับหมื่น อิ่มบุญด้วยการตักบาตรทางน้ำในคืนวันเพ็ญ

ประเพณีลอยกระทงลาวา สายธาราดงกลาง จังหวัดพิจิตร
ประเพณีลอยกระทงลาวา สายธาราดงกลาง จังหวัดพิจิตร

ตระการตาด้วยไฟประดับนับแสนดวง ในสายน้ำแห่งชีวิต ชม ชิม ช็อป กับร้านค้าในตลาดชุมชนคุณธรรม ชมกิจกรรมการแสดงศิลปะพื้นบ้าน การแสดงจากนักเรียนโรงเรียนวัดคงกลาง

ประเพณีลอยกระทงลาวา สายธาราดงกลาง จังหวัดพิจิตร
ประเพณีลอยกระทงลาวา สายธาราดงกลาง จังหวัดพิจิตร

พบกันคืนวันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖ต ตั้งแต่ เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ท่าน้ำคลองข้าวตอก หน้าวัดดงกลาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

ประเพณีลอยกระทงลาวา สายธาราดงกลาง จังหวัดพิจิตร
ประเพณีลอยกระทงลาวา สายธาราดงกลาง จังหวัดพิจิตร

ชุมชนคุณธรรมวัดดงกลาง พระครูวิจารณ์ธรรมโสภิต ๐๘๑ ๖๐๔๗๗๓๕ ติดต่อ/ประสานงาน วุ้น ๐๘๖ ๖๗๖๙๖๗๔

ประเพณีลอยกระทงลาวา สายธาราดงกลาง จังหวัดพิจิตร
ประเพณีลอยกระทงลาวา สายธาราดงกลาง จังหวัดพิจิตร

#ประเพณีลอยกระทงลาวาสายธาราดงกลาง #คลองข้าวตอก #วัดดงกลาง #อำเภอเมือง #จังหวัดพิจิตร

ประเพณีลอยกระทงลาวา สายธาราดงกลาง จังหวัดพิจิตร
ประเพณีลอยกระทงลาวา สายธาราดงกลาง จังหวัดพิจิตร

บันทึกการเดินทาง รายการสารคดีเดินทาง  www.mediasocialnews.com  สำนักข่าว MSN สื่อ สังคม ข่าว เรียนรู้สังคมโลก  MSN channel 

ประเพณีลอยกระทงลาวา สายธาราดงกลาง จังหวัดพิจิตร
ประเพณีลอยกระทงลาวา สายธาราดงกลาง จังหวัดพิจิตร

สิงห์พเนจร ดำเนินการราย/รายงาน/ภาพ/ท่องเที่ยว  #MSNchannel #สื่อสังคมข่าวเรียนรู้สังคมโลก #สื่อมวลชน #สื่อออนไลน์  #ประชาสัมพันธ์ #บันทึกการเดินทาง #สารคดีเดินทาง

จังหวัดพิจิตร ประเพณีลอยกระทงลาวา สายธาราดงกลาง
ณ ท่าน้ำริมคลองข้าวตอก วัดดงกลาง
Facebook Comments

อาชีพรับจ้าง , ช่างภาพ , นักข่าว , รับบันทึกภาพถ่ายภาพงานทั่วไป , แถลงข่าว , สารคดี , เป็นช่างภาพนักเขียนอิสระให้กับ นิตยสารหลายฉบับ , เว็บต่าง ๆ และหนังสือพิมพ์