ลอยกระทงสาย จังหวัดตาก

ลอยกระทงสายไหลประทีป จังหวัดตาก

ลอยกระทงสายไหลประทีป จังหวัดตาก

ลอยกระทงสาย จังหวัดตาก
ลอยกระทงสาย จังหวัดตาก

จังหวัดตาก  ลอยกระทงสายไหลประทีป เผ่าไฟเล่นเทียนใช้เชือกฟั่นไว้ในกะลา สายน้ำแห่งความงดงามไหลคดโค้งมาจากป่าสูงแห่งภูขุนเขา สายน้ำยังคงงดงาม เมื่อยามต้องแสงอาทิตย์สาดส่องในยามเช้าเย็น

ลอยกระทงสาย จังหวัดตาก
ลอยกระทงสาย จังหวัดตาก

สายน้ำแม่ปิง เมืองตาก จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ที่มีชื่อเดิมว่า เมืองระแหง อดีตเป็นแหล่งชุมชนเก่าชาวมอญ จึงมีหลักฐานทางศิลปะมอญปรากฏอยู่   ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์กล่าวว่า

กระทงสาย
กระทงสาย

เมืองนี้สร้างขึ้นในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี จึงมีการสืบสารประเพณีต่าง ๆ มาแต่เดิม ซึ่งประเพณีที่เห็นเด่นชัด เช่น ลอยกระทง แห่พระธาตุ เป็นต้น

ลอยกระทงสาย จังหวัดตาก
ลอยกระทงสาย จังหวัดตาก

จังหวัดตาก แต่เดิมเป็นเพียงเมืองหน้าด่านที่สำคัญด้านฝั่งตะวันตก และยังเป็นเมืองที่มีความเกี่ยวข้องกับ “มหาราชทั้งสี่พระองค์ในอดีต  ที่ได้เสด็จมาชุมนุมกองทัพ ณ ดินแดนแห่งนี้ ได้แก่ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช พ่อขุนรามคำแหงมหาราช สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” เรียกกันว่าเมืองกษัตริย์สี่มหาราชคงไม่แปลก

ลอยกระทงสาย จังหวัดตาก
ลอยกระทงสาย จังหวัดตาก

สืบต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้โปรดเกล้า ให้ย้ายตัวเมืองตาก จากฝั่งขวาของแม่น้ำปิง มายังฝั่งซ้าย บริเวณตำบลบ้านระแหงเจริญรุ่งเรืองสถาพรมีความสุขสืบสันประเพณี วัฒนธรรม ศิลปะ มาจนถึงกระทั้งทุกวันนี้  ในปีนี้ ก็เป็นวันสำคัญอีกครั้งที่จะมีประเพณี …

ลอยกระทงสาย จังหวัดตาก
ลอยกระทงสาย จังหวัดตาก

ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป  ประเพณีลอยกระทงสายจังหวัดตาก เป็นมรดกทางภูมิปัญญา ที่มีที่เดียวในโลกของชาวเมืองตาก ที่ได้รับการปฏิบัติ สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน จากจุดเริ่มต้นของบรรพบุรุษ ผนวกผสานถักทอหล่อหลอมภูมิปัญญาท้องถิ่นกลายเป็นประเพณีอันมีค่าควรเมือง เป็นอัตลักษณ์ เอกลักษณ์อันโดดเด่น

ลอยกระทงสาย จังหวัดตาก
ลอยกระทงสาย จังหวัดตาก

กระทงสายเมืองตาก  ตัวกระทงประดิษฐ์ขึ้นจากกะลามะพร้าว ซึ่งเป็นวัสดุที่เหลือใช้ ที่ได้จากการประกอบอาหารคาวหวานที่มักมีมะพร้าวเป็นส่วนประกอบอยู่เสมอ โดยเฉพาะ “ใส่เมี่ยง” ซึ่งเป็นอาหารว่างที่ชาวตากนิยมอย่างแพร่หลาย

กระทงสาย
กระทงสาย

หลังจากขูดทานเนื้อมะพร้าวเสร็จ เหลือแต่กะลามะพร้าวจำนวนมาก ด้วยภูมิปัญญา กะลาเหล่านั้น ได้ถูกนำมารังสฤษฏ์ประดิษฐ์ กลายเป็นกระทงสวยงาม ปัจจุบันกลายมาเป็น ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป

กระทงสาย
กระทงสาย

กระทงสายกับความเป็นมา  กระทงสาย เป็นกระทงที่ลอยในสายน้ำ ไม่เหมือนที่อื่น สาเหตุเนื่องมาจาก กระทงที่แห่งนี้ใช้กะลามะพร้าวทำเป็นกระทง ประดับตกแต่งลวดลายให้สวยงาม

กระทงสาย
กระทงสาย

ภายในกะลา มีใส่ด้ายดิบที่ฟั่นเป็นรูปตีนกา แล้วหล่อด้วยเทียนขี้ผึ้ง สำหรับเป็นเชื้อเพลิงในการจุดไฟ แล้วจุดไฟปล่อยกระทงให้ไหลไปตามสายน้ำแม่ปิง

กระทงสาย
กระทงสาย

หากมีหลายใบก็จะไหลไปเป็นสายสวยงดงามยามค่ำคืน  เพราะเนื่องด้วยสายน้ำแม่ปิง ที่ไหลผ่านจังหวัดตาก เกิดเป็นสันทรายใต้น้ำ ทำให้เกิดร่องน้ำที่สวยงามตามธรรมชาติ เมื่อนำกระทงกะลาลงลอย กระทงกะลาจะไหลไปตามล่องน้ำดังกล่าว ทำให้กระทงเป็นสายไหลไปตามล่องน้ำ มองดูเป็นสายกระทงไฟมองไกลไปสุดสายตา สายน้ำในค่ำคืนนั้นจึงระยิบระยับตา ตระกาล อนันตกาลในยามค่ำคืน

ลอยกระทงสายไหลประทีป จังหวัดตาก
ลอยกระทงสายไหลประทีป จังหวัดตาก

ปล.ยืนคิดอยู่ในใจ หากลอยช่วงแสงโพล้เพล ก่อนแสงลาลับขอบฟ้า คงได้ภาพที่งดงาม  

ลอยกระทงสายไหลประทีป จังหวัดตาก
ลอยกระทงสายไหลประทีป จังหวัดตาก

หมายเหตุ ประเพณีลอยกระทงสายฯ ของจังหวัดตาก  เป็นประเพณีที่นำแนวคิดของพระพุทธศาสนา ภูมิปัญญาชาวบ้านและงานศิลปวัฒนธรรม หล่อหลอมรวมกันและปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลาอันช้านาน

ลอยกระทงสายไหลประทีป จังหวัดตาก
ลอยกระทงสายไหลประทีป จังหวัดตาก

เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นไม่เหมือนกับจังหวัดใดๆ นั่นคือการนำส่วนประกอบของกระทงที่ใช้กะลามะพร้าวเป็นส่วนใหญ่ ประกอบกับแม่น้ำปิงที่ไหลผ่านจังหวัดตาก

ลอยกระทงสายไหลประทีป จังหวัดตาก
ลอยกระทงสายไหลประทีป จังหวัดตาก

แม่น้ำปิง มีลักษณะเป็นสันทรายใต้น้ำ ทำให้เกิดเป็นร่องน้ำที่สวยงามเป็นธรรมชาติ เมื่อนำกระทงลงลอย กระทงจะไหลไปตามร่องน้ำ แสงไฟในกะลาส่องแสงระยิบระยับดูเป็นสายยาวต่อเนื่อง เป็นที่ประทับใจแก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างยิ่ง

ลอยกระทงสายไหลประทีป จังหวัดตาก
ลอยกระทงสายไหลประทีป จังหวัดตาก

ติดต่อสอบถามข้อมูลและเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงก่อนเดินทางได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตาก  เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 –16.30 น.   โทร.0-5551-4341-3

ลอยกระทงสายไหลประทีป จังหวัดตาก
ลอยกระทงสายไหลประทีป จังหวัดตาก

สิงห์พเนจร รายงานเรื่อง /ภาพ     วิโรจน์ จันทร์ฤทธิ์  ,วีระศักดิ์  ภักดี  www.mediasocialnews.com หรือ สำนักข่าว MSN (สื่อ สังคม ข่าว) เรียนรู้สังคมโลกเพื่อเปิดโลกกว้าง 

วิโรจน์ จันทร์ฤทธิ์  ภาพลอยกระทงสายไหลประทีป จังหวัดตาก
วิโรจน์ จันทร์ฤทธิ์  ภาพลอยกระทงสายไหลประทีป จังหวัดตาก

#msn #สื่อสังคมข่าว #เรียนรู้สังคมโลก #สื่อมวลชน #สื่อออนไลน์ #สื่อสาร #ประชาสัมพันธ์ #กระทงสายจังหวัดตาก   #กระทงสาย  #ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 

Facebook Comments

อาชีพรับจ้าง , ช่างภาพ , นักข่าว , รับบันทึกภาพถ่ายภาพงานทั่วไป , แถลงข่าว , สารคดี , เป็นช่างภาพนักเขียนอิสระให้กับ นิตยสารหลายฉบับ , เว็บต่าง ๆ และหนังสือพิมพ์