วังสวนบ้านแก้ว จันทบุรี

จันทบุรี

ของดีเมืองจันทบุรี

จันทบุรี ทะเลจันท์
จันทบุรี ทะเลจันท์

วังสวนบ้านแก้ว จันทบุรี   แห่งนี้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2492 สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ ทรงอัญเชิญพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจากประเทศอังกฤษกลับสู่ประเทศไทย

วังสวนบ้านแก้ว จันทบุรี
วังสวนบ้านแก้ว จันทบุรี

จากนั้นทรงมีพระราชประสงค์ ที่จะมีสถานที่ประทับพักผ่อนอิริยาบถ จึงได้ทรงสร้างวังแห่งนี้ขึ้นที่จังหวัดจันทบุรี มีพื้นที่ทั้งหมด 687 ไร่ และพระราชทานนามสถานที่แห่งนี้ตามชื่อคลองว่า “สวนบ้านแก้ว” การเข้าชมวังสวนบ้านแก้ว

วังสวนบ้านแก้ว จันทบุรี
วังสวนบ้านแก้ว จันทบุรี

วังสวนบ้านแก้ว มีรถรางบริการนำชมโดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เหมาะสำหรับการเข้าชม เป็นหมู่คณะ และกรุณาติดต่อล่วงหน้า

วังสวนบ้านแก้ว จันทบุรี
วังสวนบ้านแก้ว จันทบุรี

ตึกแดง ตึกเทา ตึกเขียว และบริเวณโดยรอบ ออกจากวัง ขับรถเรียบทะเลบูรพาวิถี มุ่งหน้าแหลมสิงห์ ชมหาด ตึกแดง คุกขี้ไก่

จันทบุรี ทะเลจันท์
จันทบุรี ทะเลจันท์

ชมชายหาดแหลมสิงห์ เกิดจากตำนานสิงโตคู่ที่แหลมสิงห์ ซึ่งมาจากภูเขาลูกหนึ่งชื่อ “เขาแหลมสิงห์”

ตึกแดง
ตึกแดง

ตึกแดง เป็นอาคารที่ฝรั่งเศสสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2436 หรือ ร.ศ. 112 ในบริเวณป้อมพิฆาตข้าศึก โดยรื้ออิฐจากป้อมมาสร้าง เพื่อใช้ตึกนี้เป็นกองรักษาการณ์ และที่พักของทหารที่รักษาปากน้ำแหลมสิงห์ เมื่อฝรั่งเศสได้แผ่อิทธิพลครอบครองญวน เขมรและไทย

คุกขี้ไก่
คุกขี้ไก่

คุกขี้ไก่ โบราณสถานอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2436 (ร.ศ. 112) ในช่วงที่มีกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศส  จากนั้นขับรถไม่ไกล ไปเกาะเปริด

เกาะเปริด
เกาะเปริด

เกาะเปริด มีร้านกาแฟ บนยอดเขา มีจุดกินลม ชมวิวล์ ดื่มกาแฟ ชา ขนม บรรยากาศสบาย ๆ

เกาะเปริด มองจากเกาะเปริด
เกาะเปริด มองจากเกาะเปริด

ขอบคุณ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สนง.จันทบุรี  ภาพประกอบระหว่างเดินทาง

หลวงพ่อสุ่น จันทบุรี
หลวงพ่อสุ่น จันทบุรี
ตึกแดง
ตึกแดง
ตึกแดง
ตึกแดง
เกาะเปริด
เกาะเปริด
ทะเลจันทบุรี
ทะเลจันทบุรี
ทะเลจันทบุรี
ทะเลจันทบุรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานจันทบุรี เลขที่อยู่ 22/86 หมู่ 7 ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000 โทร.0 3948 0220 , 062 5951902 , 062 5956106 , 062 5950676

ตึกแดง
ตึกแดง

สิงห์ราหู  ภาพ-ข่าว รายงานจาก เกาะเปริด   #Amazingไทยเท่ #เที่ยวเมืองจันท์ #สื่อสังคมข่าว #

Facebook Comments

อาชีพรับจ้าง , ช่างภาพ , นักข่าว , รับบันทึกภาพถ่ายภาพงานทั่วไป , แถลงข่าว , สารคดี , เป็นช่างภาพนักเขียนอิสระให้กับ นิตยสารหลายฉบับ , เว็บต่าง ๆ และหนังสือพิมพ์