วัฒนธรรมล้านนาตะวันออก น่าน แพร่ พะเยา เชียงราย…

วัฒนธรรมล้านนาตะวันออก น่าน แพร่ พะเยา เชียงราย

สัมผัสความงามแห่งชาติพันธุ์ มหัศจรรย์กลุ่มวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก น่าน แพร่ พะเยา และเชียงราย… จ.น่าน เตรียมจัดยิ่งใหญ่ ชูเสน่ห์ ชาติพันธุ์กลุ่มล้านนาตะวันออก เชื่อมโยงท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน

ล้านนาตะวันออก น่าน แพร่ พะเยา เชียงราย
ล้านนาตะวันออก น่าน แพร่ พะเยา เชียงราย

เมื่อถึงฤดูกาลสายลมหนาวพัดมาครั้งคราใด ก็ให้ได้นึกถึงภาคเหนือของประเทศไทย บรรยากาศข้างหองไฟ ดื่มชากาแฟอุ่น ๆ ให้คลายหนาว… แต่เมื่อแววเสียงดนตรีชนชาติพันธุ์ดังก้องกังวาล เราจึงกลับเข้าสู่โหมดงานแถลงข่าว

ล้านนาตะวันออก น่าน แพร่ พะเยา เชียงราย
ล้านนาตะวันออก น่าน แพร่ พะเยา เชียงราย

สัมผัสความงามแห่งชาติพันธุ์ มหัศจรรย์กลุ่มวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก น่าน แพร่ พะเยา และเชียงราย

ล้านนาตะวันออก น่าน แพร่ พะเยา เชียงราย
ล้านนาตะวันออก น่าน แพร่ พะเยา เชียงราย

9-11 พ.ย. นี้ จ.น่าน เตรียมจัดยิ่งใหญ่ ชูเสน่ห์ ชาติพันธุ์กลุ่มล้านนาตะวันออก เชื่อมโยงท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน

ล้านนาตะวันออก น่าน แพร่ พะเยา เชียงราย
ล้านนาตะวันออก น่าน แพร่ พะเยา เชียงราย

จังหวัดน่าน ร่วมกับ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เตรียมจัดงาน “สัมผัสความงามแห่งชาติพันธุ์ มหัศจรรย์กลุ่มวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก” (น่าน แพร่ พะเยา เชียงราย) ส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มชาติพันธ์ลุ่มน้ำโขง หนุนการท่องเที่ยวเมืองรอง พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้คึกคักต่อเนื่อง ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ล้านนาตะวันออก น่าน แพร่ พะเยา เชียงราย
ล้านนาตะวันออก น่าน แพร่ พะเยา เชียงราย

นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน สัมผัสความงามแห่งชาติพันธุ์ มหัศจรรย์กลุ่มวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก น่าน แพร่ พะเยา และเชียงราย ร่วมด้วย นายภาณุวัชร์ อันสนธิ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน นางนาถนรี ธนะปัญโญ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ นายคมสันต์ สุมะนาถ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน นี้ ณ กาดข่วงเมืองน่าน จ.น่าน

นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานแถลงข่าวการจัดงาน สัมผัสความงามแห่งชาติพันธุ์ มหัศจรรย์กลุ่มวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก น่าน แพร่ พะเยา เชียงราย

นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เปิดเผยว่า เสน่ห์ของน่านไม่ได้มีเพียงธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ แต่ยังมีวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ จึงทำให้ในช่วงระยะหลังมานี้ การท่องเที่ยวในจังหวัดน่านได้รับความนิยมมากขึ้น ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายปลุกกระแสการท่องเที่ยวเมืองรอง โดยกระตุ้นการท่องเที่ยวในท้องถิ่น เพื่อกระจายโอกาสในเชิงรายได้จากการท่องเที่ยวให้ลงสู่เศรษฐกิจฐานราก

ล้านนาตะวันออก น่าน แพร่ พะเยา เชียงราย
ล้านนาตะวันออก น่าน แพร่ พะเยา เชียงราย

การจัดงาน “สัมผัสความงามแห่งชาติพันธุ์ มหัศจรรย์กลุ่มวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก” ที่ จ.น่าน โดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน ร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดขึ้นในครั้งนี้ จึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับกระแสความต้องการนักท่องเที่ยว โดยสร้างประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปัญญาต่างๆ ที่น่าสนใจของกลุ่มชาติพันธ์ลุ่มน้ำโขง รวมทั้งวัฒนธรรมล้านนา ซึ่งนักท่องเที่ยวจะรู้สึกได้ถึงความพิเศษที่ได้เดินทางมาสัมผัส จนกลายเป็นความทรงจำที่น่าประทับใจ และก่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวซ้ำอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ตามความมุ่งหวังของรัฐบาล

ล้านนาตะวันออก น่าน แพร่ พะเยา เชียงราย
ล้านนาตะวันออก น่าน แพร่ พะเยา เชียงราย

ด้านนายภาณุวัชร์ อันสนธิ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน กล่าวว่า จังหวัดน่าน แพร่ พะเยา เชียงราย เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีแนวชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน มีศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์

ชาติพันธุ์ล้านนาตะวันออก น่าน แพร่ พะเยา เชียงราย
ชาติพันธุ์ล้านนาตะวันออก น่าน แพร่ พะเยา เชียงราย

ทั้งชนพื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เช่น ไท-ยวน ไทลื้อ ไทพวน ไทเขิน ไทใหญ่ ม้ง อิ้วเมี่ยน (เย้า) ลัวะ ถิ่น(ขมุ) ฯลฯ ซึ่งประเพณีศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตของแต่ละชาติพันธุ์ต่างมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

ชาติพันธุ์ล้านนาตะวันออก น่าน แพร่ พะเยา เชียงราย
ชาติพันธุ์ล้านนาตะวันออก น่าน แพร่ พะเยา เชียงราย

จึงร่วมกันจัดงาน “สัมผัสความงามแห่งชาติพันธุ์ มหัศจรรย์กลุ่มวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก” ขึ้น เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวและกิจกรรมทางการค้าชายแดนให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น และเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ชาติพันธุ์ล้านนาตะวันออก น่าน แพร่ พะเยา เชียงราย
ชาติพันธุ์ล้านนาตะวันออก น่าน แพร่ พะเยา เชียงราย

นำไปสู่การสืบสานการต่อยอด การอนุรักษ์ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกให้เห็นคุณค่าและความภาคภูมิใจเรื่องราวแห่งชาติพันธุ์ และร่วมกันดูแลรักษามรดกทางวัฒนธรรมให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และอย่างยั่งยืนตลอดไป

ชาติพันธุ์ล้านนาตะวันออก น่าน แพร่ พะเยา เชียงราย
ชาติพันธุ์ล้านนาตะวันออก น่าน แพร่ พะเยา เชียงราย

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ภูมิปัญญา และการใช้ ชีวิตประจำวันของกลุ่มชาติพันธุ์กว่า 10 ชนเผ่า การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงดนตรีพื้นบ้าน แฟชั่นโชว์ชุดชนเผ่า และการจำหน่ายของดีเมืองน่าน สินค้า OTOP พร้อมด้วยกิจกรรมส่งเสริมการขาย และกิจกรรมความบันเทิงต่างๆ ตลอดทั้ง 3 วันของการจัดงาน นอกจากนี้ ในวันที่ 11 พ.ย. 2561 เวลา 19.30 น. จะมีการประกวดเทพธิดาดอย ธิดาชนเผ่าอีกด้วย ซึ่งการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งหมดนี้ จัดให้เข้าชมฟรีตลอดงาน

เดินเที่ยว เดินเล่น เดินในสายลมหนาว ไปท่องเที่ยวภาคเหนือปีนี้ ไม่พลาดแน่นอนลมหนาวมาเยี่ยมเยือนแล้ว… 

ทำงานให้สนุก สุขกับการใช้ชีวิต โลกนี้มีไรทำมากมาย กดแชร์(share) กดไลค์(like) กดแชะ แวะฉี่ สบายอุรา…

#สื่อสังคมข่าวhttps://medaisocialnews.com #สัมผัสความงามแห่งชาติพันธุ์ มหัศจรรย์กลุ่มวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกน่าน แพร่ พะเยา และเชียงราย  #amazingไทยเท่ #amazingThailand. #

รายงานข่าว/ภาพ   วีระศักดิ์  ภักดี

Facebook Comments

อาชีพรับจ้าง , ช่างภาพ , นักข่าว , รับบันทึกภาพถ่ายภาพงานทั่วไป , แถลงข่าว , สารคดี , เป็นช่างภาพนักเขียนอิสระให้กับ นิตยสารหลายฉบับ , เว็บต่าง ๆ และหนังสือพิมพ์