วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

 เที่ยวใต้ ไหว้พระธาตุแดนทักษิณ เดินทางลงใต้ด้วยใจหวังในการแสวงบุญ  กราบไหว้พระธาตุ ในเส้นทาง เช่น พระบรมธาตุสวี จังหวัดชุมพร , พระบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  และวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือเรียกกันสั่น ๆ เป็นที่รู้กันว่า  พระธาตุเมืองนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช

เดินทางมาถึง นครศรีธรรมราช จึงขอเขียนเล่าความ เรื่องจังหวัดนครศรีธรรมราช พระธาตุเมืองนคร เพราะพื้นที่แถบจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเมืองเก่าแก่โบราณ

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช แห่ผ้าห่มพระธาตุ
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช แห่ผ้าห่มพระธาตุ

มีความสำคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง และศาสนามากที่สุดเมืองหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

 เมืองนครศรีธรรมราช มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง มาไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ปี ผ่านมาแล้ว โดยมีหลักฐานทางโบราณคดี วัตถุ และหลักฐานทางเอกสารที่ปรากฏในขณะนี้  ยืนยันได้ว่า

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช  มีกำเนิดมาแล้วตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๗ เป็นอย่างน้อย จากประวัติศาสตร์อันยาวนานแห่งนครศรีธรรมราช สามารถประมวลได้ว่า “นครศรีธรรมราช” ได้ปรากฏชื่อในที่ต่างๆ หลายชื่อ

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช

ตามความรู้ความเข้าใจที่สืบทอดกันมา และสำเนียงภาษาของชนชาติต่างๆ ที่เคยเดินทางผ่านมาในระยะเวลาที่ต่างกัน เช่น “ตมฺพลิงฺคมฺ” หรือ “ตามฺพลิงฺคมฺ” (Tambalingam) หรือ “กมลี” หรือ “ตมลี” หรือ “กะมะลิง” หรือ “ตะมะลิง”

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  นครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช

เป็นภาษาบาลีที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ นับจากวันนั้นมาถึงวันนี้  แรงศรัทธา ยังคงยืนหยัด ให้เห็น เด่นสง่าเป็นรูปร่างในองค์เจดีย์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  จังหวัดนครศรีธรรมราช

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช 

พระธาตุเมืองนคร จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์อันเก่าแก่แห่งคาบสมุทรแดนใต้ ดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ด้วยเทือกเขา พรรณพฤกษ์ วิถีชีวิต วัฒนธรรม  แห่ผ้าขึ้นธาตุ  บุญเดือนสิบ

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช

ด้วยความเจริญ ความรุ่งเรือง ที่หลั่งไหลเขามา เรียกได้ว่าเป็นยุคทอง แห่งอาณาจักรศรีวิชัย ที่ใหญ่โต เป็นเมือง 12 นักษัตริย์ เป็นเมืองท่าเรือในยุคโบราณกาล

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช

ปัจจุบันหากมา จังหวัดนครศรีธรรมราช  ไม่ได้ไปสักการะ กราบไหว้พระธาตุเมืองนคร  แทบอยากจะบอกว่ามาไม่ถึงนครศรีธรรมราช  ด้วยว่า วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร  เป็นศูนย์กลางแห่งอาณาจักรเก่าแก่ อาณาจักรศรีวิชัย  ในแถบคาบสมุทรแดนใต้

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช

ซึ่งหากมาถึง มองเห็นแต่ไกล คือ องค์เจดีย์พระธาตุใหญ่โต โดดเด่น ด้วยยอดเจดีย์ทองคำ ล้อมรอบด้วยวิหารคต ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ขนาดต่าง ๆ โดยรอบทั้ง 4 ด้าน

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช

ตำนานเล่าขานพระธาตุไร้เงา  พระธาตุเอียง  และที่โด่งดังจนทำให้รู้จัก  คือ องค์ท้าวจตุคามรามเทพ  ที่เฝ้าด้านหน้าประตูทางขึ้นภายในบริเวณพระธาตุ เมืองนคร

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช

หากเดินเข้ามาในบริเวณใกล้องค์พระธาตเมืองนคร  เราจะพบเห็นหลากหลายอย่างในบริเวณองค์พระธาตุ …ว่า  ยังคงรักษาความเชื่อ  เรื่องเขาพระสุเมณ  เช่น จุดศูนย์กลาง คือองค์เจดีย์แทนภูเขาใส่พระธาตุ  รองลงมาที่ฐาน คือ สวนป่าหิมพาน  คือ มีงานปูนปั้น คชสีห์  ช้าง เป็นต้น

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช

เดินออกจากฐานพระธาตุ  ออกมารอบบริเวณด้านนอก จะเป็น หาดทรายแก้ว ที่ปูด้วยพื้นทราย ซึ่งหลากหลายอย่างยังคงเป็นความเชื่อ  ความศรัทธา สืบต่อกันมา 

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช

เป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์  ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ  และวันนี้เมื่อมาถึงองค์พระธาตุเมืองนคร  ทางคณะเราจึงรวมบุญ ด้วยการ แห่ผ้าห่มธาตุ สืบสานศิลปะวัฒนธรรม ประเพฌีร่วมกัน …

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช

สาธุ สาธุ สาธุ อณุโมทณา…เสร็จงานบุญ ออกจากวัด ช่วงเดินทางกลับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จะเดินทางผ่าน  จะมีอีกตำนาน เราจะแวะ ให้ได้สักการะที่ วัดเจดีย์ ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช

การเดินทางในเส้นทางครั้งนี้ เที่ยวใต้ เที่ยวได้ ไหว้ พระธาตุ  ได้ร่วมบุญ ได้ร่วมทาน ได้ร่วมสร้างบรมี ก็ขอ อนุโมทณา สาธุ สาธุ สาธู กันดัง ๆ อีกครั้ง สวัสดีครับ …

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช

ขอบคุณเอื้อเฟื้อการเดินทาง โดย  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)  , สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ(สทน.)  ,  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช , สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช(สทน.)  

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช

บันทึกการเดินทาง รายการสารคดีเดินทาง www.mediasocialnews.com สำนักข่าว MSN สื่อสังคมข่าว เรียนรู้สังคมโลก MSN channel สิงห์พเนจร ดำเนินการราย/รายงาน/ภาพ/ท่องเที่ยว

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช

#MSNchannel #สื่อสังคมข่าวเรียนรู้สังคมโลก #สื่อมวลชน #สื่อออนไลน์ #ประชาสัมพันธ์ #บันทึกการเดินทาง #สารคดีเดินทาง

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช         
Facebook Comments

อาชีพรับจ้าง , ช่างภาพ , นักข่าว , รับบันทึกภาพถ่ายภาพงานทั่วไป , แถลงข่าว , สารคดี , เป็นช่างภาพนักเขียนอิสระให้กับ นิตยสารหลายฉบับ , เว็บต่าง ๆ และหนังสือพิมพ์

Spread the love