วัดมงคลรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี

วัดมงคลรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี ตักบาตรเทโว

วัดมงคลรัตนคีรี เขาระแหง จังหวัดอุทัยธานี  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท.สำนักงานอุทัยธานี ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีตักบาตรเทโว จังหวัดอุทัยธานี 

วัดมงคลรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี ตักบาตรเทโว
วัดมงคลรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี ตักบาตรเทโว

วัดมงคลรัตนคีรี เขาระแหง จังหวัดอุทัยธานี  ครั้งหนึ่งเคยสร้างกรรมดีไว้ คือ เคยเดินทางมาถวาย อาหารคาวหวานจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์ ณ ที่แห่งนี้ ด้วยกุศลผลบุญ ที่เรียกว่ากรรมดี นั้นหรือไร มาจังหวัดอุทัยครั้งนี้ จึงได้กลับมา วัดมงคลรัตนคีรีอีกครั้ง

วัดมงคลรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี ตักบาตรเทโว
วัดมงคลรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี ตักบาตรเทโว

และก็เป็น การมาสร้างบุญ งานบุญใหญ่ประจำจังหวัดอุทัยธานี คือ งานตักบาตรเทโวสามภู จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งตนเองก็เพิ่งรู้เช่นกันว่า วัดมงคลรัตนคีรี เขาระแหง จังหวัดอุทัยธานี ถูกบรรจุอยู่ในโปรแกรมการตักบาตรเทโว เพราะด้วยลักษณะภพภูมิ ถิ่นที่ตั้งวัด มีภูเขาระแหง โดดเด่น ลึกลับ มีประวัติศาตร์ เป็นสง่า

วัดมงคลรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี ตักบาตรเทโว
วัดมงคลรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี ตักบาตรเทโว

ซึ่งผู้เขียนคิดเองว่า ดุจดังพุทธประวัติ ที่พระพุทธองค์ มหาศาสดาเอกแห่งสามโลก 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน31 ภพภูมิ เมื่อครั้งออกพรรษา ได้เสด็จกลับมายังโลกมนุษย์ เปรียบเสมือนเป็น สิริมหา มายากุฎาคาร มีบันไดทอดยาวจากบนยอดเขา ลงสู่บริเวณลานวัดมงคลรัตนคีรี ซึ่งอยู่เชิงเขาะะแหง เปรียบเสมือนบันไดทิพย์ ทอดยาวจากสวรรค์ดาวดึงส์ สู่เมืองสังกัสนคร…

รัดดาวรรณ์  แสนโยธะกะ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท)สำนักงานอุทัยธานี
รัดดาวรรณ์  แสนโยธะกะ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท)สำนักงานอุทัยธานี

ประเพณีตักบาตรเทโว ณ วัดมงคลรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี  เป็นงานประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์สำคัญของจังหวัด จัดขึ้นในช่วงหลังเทศกาลออกพรรษา ๑ วัน ของทุกปี โดยจะมีพระภิกษุสงฆ์จากทั่วทุกสารทิศ จังหวัดอุทัยธานี มารับบาตร ซึ่งแน่นอนว่า ไม่ต้องบอกว่า บุญเป็นอย่างไร เพราะนักเดินทางสายบุญ แห่มาจนล้นวัด เรียกว่า บุญล้น บุญออกนอกหน้าที่หน้าตา ก็อนุโมทณาสาธุกาลในบุญกุศลทาน ที่พวกท่านได้ ร่วมกุศลกรรม ด้วยเทอญ…

วัดมงคลรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี ตักบาตรเทโว
วัดมงคลรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี ตักบาตรเทโว

จังหวัดอุทัยธานี เมืองรอง…ที่ไม่เป็นรองเมืองใด ๆ เป็นอีกวันต้องตื่นแต่เช้า เพราะตนเองมีนัดกับการทำบุญตักบาตรเทโววัดมงคลรัตนคีรี ตักบาตรเทโวสามภู จังหวัดอุทัยธานี ประเพณียิ่งใหญ่ วัฒนธรรมสืบต่อกันมาจากครั้งพุทธกาลสู่ปัจจุบัน ซึ่งภูเขาสามภูนั้น ได้แก่ ภูโคกโค ภูสังกัส ภูระแหง จังหวัดอุทัยธานี

วัดมงคลรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี ตักบาตรเทโว
วัดมงคลรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี ตักบาตรเทโว

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท.สำนักงานอุทัยธานี ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีตักบาตรเทโว จังหวัดอุทัยธานี  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานอุทัยธานี ร่วมกับ จังหวัดอุทัยธานี กำหนดจัดงาน ประเพณีตักบาตรเทโวสามภู ช่วงที่ผ่านมา ระหว่างวันที่  ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานวัดมงคลรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี

วัดมงคลรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี ตักบาตรเทโว
วัดมงคลรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี ตักบาตรเทโว

เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญของจังหวัดอุทัยธานีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน และส่งเสริมให้เกิดการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่จังหวัดอุทัยธานีเพิ่มมากขึ้น

วัดมงคลรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี ตักบาตรเทโว
วัดมงคลรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี ตักบาตรเทโว

วัดมงคลรัตนคีรี ตั้งอยู่หมู่ที่ 57 บ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ 8 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 50 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา

วัดมงคลรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี ตักบาตรเทโว
วัดมงคลรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี ตักบาตรเทโว

การสร้างวัด ได้ริเริ่มจัดสร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ.2484 ชาวบ้านได้ร่วมใจกันจัดสร้างวัดนี้และนิยมเรียกนามวัดว่า วัดเขาระแหง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2494 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร ปัจจุบัน พระใบฎีกาวีระพงษ์  พุทธิสารโร ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส

นายภฤศ  พุทธนบ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สนง.อุทัยธานี
นายภฤศ  พุทธนบ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สนง.อุทัยธานี

นายภฤศ พุทธนบ ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานอุทัยธานี เปิดเผยว่า จังหวัดอุทัยธานี  มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมประเพณีที่น่าสนใจมากอีกจังหวัดหนึ่งของเมืองรอง และงานประเพณีตักบาตรเทโว ณ วัดมงคลรัตนคีรี เป็นงานประเพณีที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางเข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก แต่ที่สำคัญไปกว่านั้นการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวในจังหวัดอุทัยธานี ยังมีวัดที่มีบันใดลงมาจากเขา และมีการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวหลายวัด ททท.สำนักงานอุทัยธานี จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยวทั่วไปเดินทางเข้ามาร่วมงานประเพณี ตักบาตรเทโว ณ วัดมงคลรัตนคีรี  วัดเขาโคกโค และ วัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี

วัดมงคลรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี ตักบาตรเทโว
วัดมงคลรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี ตักบาตรเทโว

ทำงานให้สนุก สุขกับการใช้ชีวิต โลกนี้มีไรทำมากมาย กดแชร์(share) กดไลค์(like) กดแชะ แวะฉี่ สบายอุรา…

วัดมงคลรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี ตักบาตรเทโว
วัดมงคลรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี ตักบาตรเทโว

#สื่อสังคมข่าวhttps://medaisocialnews.com #TATUthaithani #amazingไทยเท่ #ตักบาตรเทโว #เมืองรอง #สายบุญ #อุทัยธานี #amazingThailand. #เที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู้ #ไปได้ทุกวัน #เหนือฝันล้านแรงบันดาลใจ #เมืองรองที่ไม่เป็นรอง

วัดมงคลรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี ตักบาตรเทโว
วัดมงคลรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี ตักบาตรเทโว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ททท.สำนักงานอุทัยธานี โทรศัพท์ ๐๕๖ ๕๑๔๖๕๑ ๒ และเทศบาลเมืองอุทัยธานี โทรศัพท์ ๐๕๖ ๕๑๒๐๐๕

วัดมงคลรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี ตักบาตรเทโว
วัดมงคลรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี ตักบาตรเทโว

ขอบคุณ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สนง.อุทัยธานี นายภฤศ  พุทธนบ ผู้อำนวยการ และ รัดดาวรรณ์  แสนโยธะกะ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท)สำนักงานอุทัยธานี 

รายงานข่าว/ภาพ   วีระศักดิ์  ภักดี

Facebook Comments

อาชีพรับจ้าง , ช่างภาพ , นักข่าว , รับบันทึกภาพถ่ายภาพงานทั่วไป , แถลงข่าว , สารคดี , เป็นช่างภาพนักเขียนอิสระให้กับ นิตยสารหลายฉบับ , เว็บต่าง ๆ และหนังสือพิมพ์