วัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี

วัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี ประเพณีตักบาตรเทโว

ประเพณีตักบาตรเทโว วัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี  ประเพณีตักบาตรเทโวสามภูประจำจังหวัดอุทัยธานี ได้แก่ ภูโคกโค ภูวัดสังกัสฯ และภูเขาระแหง  

วัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี ประเพณีตักบาตรเทโว
วัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี ประเพณีตักบาตรเทโว

ประเพณีตักบาตรเทโว ณ วัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี   อุทัยธานี  เมืองพระชนกจักกรี  แม่น้ำสะแกกรังไหลผ่าน ผ่านวิถีชุมชม ยลความเป็นอยู่ อาหารดี รสเลิศ อีกของดีเด่น ดังมีมากมาย วัดวาเลิศล้ำนั้นคู่ควรเมือง…

วัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี ประเพณีตักบาตรเทโว
วัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี ประเพณีตักบาตรเทโว

จังหวัดอุทัยธานี เมืองรอง…ที่ไม่เป็นรองเมืองใด ๆ เป็นอีกวันต้องตื่นแต่เช้า เพราะตนเองมีนัดกับการทำบุญตักบาตรเทโววัดสังกัสรัตนคีรี

วัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี ประเพณีตักบาตรเทโว
วัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี ประเพณีตักบาตรเทโว

ตักบาตรเทโวสามภู จังหวัดอุทัยธานี ประเพณียิ่งใหญ่ วัฒนธรรมสืบต่อกันมาจากครั้งพุทธกาลสู่ปัจจุบัน ซึ่งภูเขาสามภูนั้น ได้แก่ ภูโคกโค ภูสังกัส ภูระแหง จังหวัดอุทัยธานี โดยส่วนตัวจุดใดที่ดูงดงาม คงชอบภูโคกโค วัดโคกโค อ.ทับทัน

นายภฤศ พุทธนบ ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานอุทัยธานี

ททท.สำนักงานอุทัยธานี ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีตักบาตรเทโว จังหวัดอุทัยธานี  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานอุทัยธานี ร่วมกับ จังหวัดอุทัยธานี และเทศบาลเมืองอุทัยธานี กำหนดจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว ช่วงที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานวัดสังกัสรัตนคีรี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญของจังหวัดอุทัยธานีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน และส่งเสริมให้เกิดการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่จังหวัดอุทัยธานีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งก่อนที่จะตักบาตรเทโว ช่วงค่ำก่อนวันตักบาตร จะมีการแสดงแสงสีเสียง ประวัติการตักบาตรเทโว

วัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี ประเพณีตักบาตรเทโว
วัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี ประเพณีตักบาตรเทโว

ประเพณีตักบาตรเทโว ณ วัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี  เป็นงานประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์สำคัญของจังหวัด จัดขึ้นในช่วงเทศกาลออกพรรษาซึ่งตรงกับวัน แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ของทุกปี โดยจะมีพระภิกษุสงฆ์จากทุกอำเภอของจังหวัดอุทัยธานี มารวมกัน ๕๐๐ กว่ารูป ณ มณฑปที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลอง ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาสะแกกรัง

วัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี ประเพณีตักบาตรเทโว
วัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี ประเพณีตักบาตรเทโว

ซึ่งเปรียบเสมือนเป็น “สิริมหา มายากุฎาคาร” มีบันไดทอดยาวจากมณฑปลงสู่บริเวณลานวัดสังกัสรัตนคีรี ซึ่งอยู่เชิงเขาสะแกกรัง เปรียบเสมือนบันไดทิพย์ที่ทอดยาวจากสวรรค์ดาวดึงส์ สู่เมืองสังกัสนคร ด้วยจำนวนบันได ๔๔๙ ขั้น พระภิกษุสงฆ์ ๕๐๐ กว่ารูป เดินอุ้มบาตรลงมาตามบันใด

วัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี ประเพณีตักบาตรเทโว

เพื่อให้พุทธศาสนิกชนจังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดต่าง ๆ ที่เดินทางมาร่วมงานได้ร่วมทำบุญตักบาตรด้วยจิตใจที่อิ่มเอม แววตาเปี่ยมสุขเหมือนดังชาวสังกัสนครตามพุทธประวัติ การจัดงานในครั้งนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๓๐ น. ชมการแสดง แสงเสียง และรับประทานอาหารสำรับคราวหวาน บริเวณลานวัดสังกัสรัตนคีรี ด้านหน้าบันใดขึ้นเขา และในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ ๕๐๐ กว่ารูป บริเวณลานวัดสังกัสรัตนคีรี และสามารถเที่ยวชม โต๊ะหมู่บูชาประดับงาช้าง ณ ตลาดเมืองอุทัยธานี รวมถึงชมขบวนแห่พุทธบูชาฯ จากสถานีขนส่งอุทัยธานี จนถึงบริเวณห้าแยกวิทยุ

นายภฤศ  พุทธนบ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สนง.อุทัยธานี
นายภฤศ  พุทธนบ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สนง.อุทัยธานี

นายภฤศ พุทธนบ ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานอุทัยธานี เปิดเผยว่า จังหวัดอุทัยธานี  มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมประเพณีที่น่าสนใจมากอีกจังหวัดหนึ่งของเมืองรอง และงานประเพณีตักบาตรเทโว ณ วัดสังกัสรัตนคีรี เป็นงานประเพณีที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางเข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก แต่ที่สำคัญไปกว่านั้นการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวในจังหวัดอุทัยธานี ยังมีวัดที่มีบันใดลงมาจากเขา และมีการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว ซึ่งได้แก่ ตักบาตรเทโวสามภู จังหวัดอุทัยธานี ได้แก่  ภูโคกโค ภูสังกัส ภูระแหง จังหวัดอุทัยธานี

วัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี ประเพณีตักบาตรเทโว
วัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี ประเพณีตักบาตรเทโว

ททท.สำนักงานอุทัยธานี จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยวทั่วไปเดินทางเข้ามาร่วมงานประเพณี ตักบาตรเทโว ณ วัดสังกัสรัตนคีรี วัดเขาโคกโค และ วัดมงคลรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี

วัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี ประเพณีตักบาตรเทโว
วัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี ประเพณีตักบาตรเทโว

ทำงานให้สนุก สุขกับการใช้ชีวิต โลกนี้มีไรทำมากมาย กดแชร์(share) กดไลค์(like) กดแชะ แวะฉี่ สบายอุรา…

วัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี ประเพณีตักบาตรเทโว
วัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี ประเพณีตักบาตรเทโว

#สื่อสังคมข่าวhttps://medaisocialnews.com #TATUthaithani #amazingไทยเท่ #ตักบาตรเทโว #เมืองรอง #สายบุญ #อุทัยธานี #amazingThailand. #เที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู้ #ไปได้ทุกวัน #เหนือฝันล้านแรงบันดาลใจ #เมืองรองที่ไม่เป็นรอง

วัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี ประเพณีตักบาตรเทโว
วัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี ประเพณีตักบาตรเทโว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ททท.สำนักงานอุทัยธานี โทรศัพท์ ๐๕๖ ๕๑๔๖๕๑ ๒ และเทศบาลเมืองอุทัยธานี โทรศัพท์ ๐๕๖ ๕๑๒๐๐๕

วัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี ประเพณีตักบาตรเทโว
วัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัยธานี ประเพณีตักบาตรเทโว

ขอบคุณ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สนง.อุทัยธานี นายภฤศ  พุทธนบ ผู้อำนวยการ และ รัดดาวรรณ์  แสนโยธะกะ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท)สำนักงานอุทัยธานี

วีระศักดิ์ ภักดี รายงาน ข่าว/ภาพ
วีระศักดิ์ ภักดี รายงาน ข่าว/ภาพ

รายงานข่าว/ภาพ   วีระศักดิ์  ภักดี

Facebook Comments

อาชีพรับจ้าง , ช่างภาพ , นักข่าว , รับบันทึกภาพถ่ายภาพงานทั่วไป , แถลงข่าว , สารคดี , เป็นช่างภาพนักเขียนอิสระให้กับ นิตยสารหลายฉบับ , เว็บต่าง ๆ และหนังสือพิมพ์