วัตถุมงคล429ปีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วาระ 2

มหาพิธีโสฬสมงคลพุทธาภิษก ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร  

มหาพิธีโสฬสมงคลพุทธาภิษก ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร  

วัดสุทัศนเทพวราราม พระอุโบสถ
วัดสุทัศนเทพวราราม พระอุโบสถ

เมื่อถึงกาล เวลา อันสมควร พิธีบวงสรวงเทพเทวา เริ่มขึ้น ชุมนุมเทวดา ฆ้อง สังข์ ประโคมชัย ได้ฤกษ์ มหาเมตตา มหาอำนาจ มหาโภคทรัพย์  ฟ้าเปลี่ยน เมฆาแปลง

มหาพิธีโสฬสมงคลพุทธาภิษก ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร  
มหาพิธีโสฬสมงคลพุทธาภิษก ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร

ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร  พระสวดเจริญพระพุทธมนต์ ประธานสงฆ์ พระธรรมรัตนดิรก เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม จุดเทียนชัย และลงนั่งเข้าที่อธิษฐาน

พระธรรมรัตนดิรก เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม จุดเทียนชัย
พระธรรมรัตนดิรก เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม จุดเทียนชัย

พระเถราจารย์ผู้ทรงคุณ เข้าที่นั่งจัดเตรียมไว้ นั่งบริกรรมอธิษฐานจิตปรกปลุกเสกวัตถุมงคล พระมหานาคเจริญพุทธมนต์ในพิธี  เมื่อแล้วเสร็จดับเทียนชัย จึงทราบว่า มหาพิธีโสฬสมงคลพุทธาภิษก ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร   จัดเป็นวาระที่  ๒ 

พระธรรมรัตนดิรก เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามเมตตานั่งอธิษฐานจิตปรกปลุกเสกวัตถุมงคล
พระธรรมรัตนดิรก เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามเมตตานั่งอธิษฐานจิตปรกปลุกเสกวัตถุมงคล

มหาพิธีเจริญพุทธมนต์ และนั่งปรกอธิษฐาน มี 3 วาระอันยิ่งใหญ่ด้วยกัน  วาระที่ 1 มหาพิธีจักรพรรดิ์พุทธาภิเษก 27 พค. 62  ณ วิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ    วาระที่ 2 มหาพิธีโสฬสมงคลพุทธาภิษก 29 มิย. 62 ณ พระอุโบสถวัดสุทัศน์เทพวราราม กรุงเทพมหานคร  วาระที่ 3 มหาพิธีมังคลาภิเษก 29 กค. 62 ณ พระอุโบสถวัดกษัตราธิราช พระนครศรีอยุธยา

พระธรรมรัตนดิรก เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม พรหมน้ำพุทธมนต์ โปรยข้าวตอกดอกไม้ มหาพิธีโสฬสมงคลพุทธาภิษก ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร  
พระธรรมรัตนดิรก เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม พรหมน้ำพุทธมนต์ โปรยข้าวตอกดอกไม้ มหาพิธีโสฬสมงคลพุทธาภิษก ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร

หรือพูดให้ฟังเข้าใจ คือ ครั้งแรกวาระที่ ๑ วิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก  ,  ครั้งสอง วาระ ๒ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร  ,  ครั้งที่ ๓ วาระ ๓ พระอุโบสถ วัดกษัตราธิราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา(๒๙ ก.ค. ๖๒)

มหาพิธีโสฬสมงคลพุทธาภิษก ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร  
มหาพิธีโสฬสมงคลพุทธาภิษก ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร

ซึ่งจะเห็นว่า ได้จัดพิธีไปสองวาระแล้ว  ยังคงเหลืออีกหนึ่งวาระ ในช่วง วันที่ ๒๙ ก.ค. ๖๒  ครั้งที่ ๓ วาระ ๓ พระอุโบสถ วัดกษัตราธิราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มหาพิธีโสฬสมงคลพุทธาภิษก ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร  
มหาพิธีโสฬสมงคลพุทธาภิษก ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร

สำหรับวาระสมโภช จะจัดงานช่วงปลายเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ณ วิหารพระพุทธเจ้าองค์ปฐมหรือพระอุโบสถ วัดท่าขนุน จังหวัดกาญจนบุรี (วันที่จะแจ้งให้ทราบอีกที) ก็ร่วมอนุโมทณาสาธุ สาธุ สาธุ ในกุศลเจตนาการสร้างวัตถุมงคลในกาลครั้งนี้ 

พิธีโสฬสมงคลพุทธาภิษก ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร
พิธีโสฬสมงคลพุทธาภิษก ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร

มหาวัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์ 429 ปี ครองราชย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  มหามงคลคู่บารมีตำนาน พระพุทธชินราช – สมเด็จพระนเรศวรมหาราช รุ่น เศรษฐีเงินล้าน มหาเมตตา มหาอำนาจ มหาโภคทรัพย์

429 ปี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
429 ปี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

จัดสร้างโดย กองทุนสามสมเด็จ โครงการจัดสร้างวัตถุมงคลเนื่องใน 429 ปี แห่งการครองราชย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พิธีโสฬสมงคลพุทธาภิษก ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร
พิธีโสฬสมงคลพุทธาภิษก ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร

ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ต่างสำนึกในพระวีรกรรมอันกล้าหาญ เด็ดเดี่ยว จึงได้จัดสร้างพระบรมรูปของพระองค์ ประดิษฐานตามจังหวัดต่าง ๆ ที่เป็นจุดสำคัญผูกพันเรื่องราวกับสมเด็จพระนเรศวรฯ

พิธีโสฬสมงคลพุทธาภิษก ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร
พิธีโสฬสมงคลพุทธาภิษก ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร

สำหรับจังหวัดอุทัยธานี ตามตำนาน และหลักฐานต่าง ๆ เป็นหัวเมืองชั้นนอกของกรุงศรีอยุธยา มีหน้าที่ป้องกันอริราชศัตรู เป็นด่านแรก และยังไม่มีอนุสรณ์สถานที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สำหรับให้ประชาชนได้กราบไหว้สักการะบูชา

พิธีโสฬสมงคลพุทธาภิษก ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร
พิธีโสฬสมงคลพุทธาภิษก ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร

กองทุนสามสมเด็จ อันหมายถึง (สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยา)  ซึ่งเกิดขึ้นจาก จักรกฤช  ศีลาเจริญ

ดร.จักรกฤช ศีลาเจริญ
ดร.จักรกฤช ศีลาเจริญ

จักรกฤช ศีลาเจริญ ได้รวบรวมผู้มีความจงรักภักดี และศรัทธาในสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดตั้งเป็นกองทุน ตั้งแต่ พ.ศ 2557 เพื่อจัดกิจกรรมหารายได้ในการทำนุบำรุงพระศาสนา และสาธารณกุศลต่างๆ

พิธีโสฬสมงคลพุทธาภิษก ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร
พิธีโสฬสมงคลพุทธาภิษก ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ ทั้งสามพระองค์ ซึ่งใน พศ. 2562 เป็นการครบรอบ 429 ปี แห่งการครองราชย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จึง ได้จัดกิจกรรมสร้างวัตถุมงคลเพื่อนำรายได้ไปดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไป

พิธีโสฬสมงคลพุทธาภิษก ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร
พิธีโสฬสมงคลพุทธาภิษก ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร

1 เพื่อจัดสร้างพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประดิษฐาน ณ วัดทัพหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

พระธรรมรัตนดิรก เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม
พระธรรมรัตนดิรก เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม

2 เพื่อสมทบทุนในการบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะ วัดหรือสถานที่ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยา อาทิ วัดชลประทาน บ้านหัวฝาย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ วัดทุ่งดินดำ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี วัดบ้านหลวง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง วัดโป่งเก้ง อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี เป็นต้น

พิธีโสฬสมงคลพุทธาภิษก ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร
พิธีโสฬสมงคลพุทธาภิษก ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร

3 เพื่อนำวัตถุมงคลส่วนหนึ่งไปมอบเป็นขวัญกำลังใจแก่ทหารตำรวจ อาสาสมัครพิทักษ์แผ่นดินทุกหมู่เหล่า

พิธีโสฬสมงคลพุทธาภิษก ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร
พิธีโสฬสมงคลพุทธาภิษก ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร

สอบถามเพื่อบูชาสั่งจองได้ที่  กองทุนสามสมเด็จฯ  เบอร์โทรศัพท์ 081 953 1838 และสามารถบูชาได้ที่วัดในอุปถัมภ์ของกองทุนสามสมเด็จ และศูนย์พระเครื่องชั้นนำทั่วไป

พิธีโสฬสมงคลพุทธาภิษก ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร
พิธีโสฬสมงคลพุทธาภิษก ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร

ธนาณัติสั่งจ่าย ปณ. บ้านไร่ ในนาม นายจักรกฤช ศีลาเจริญ ที่อยู่ กองทุนสามสมเด็จ ห้วยป่าปกรีสอร์ท อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 61140

พิธีโสฬสมงคลพุทธาภิษก ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร
พิธีโสฬสมงคลพุทธาภิษก ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร

หรือโอนเงินผ่านบัญชี ธนาคารออมสิน สาขาบ้านไร่ ในนามกองทุนสามสมเด็จ เลขที่บัญชี 0 2 0 1 3 0 3 8 9 7 7 6 และธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบ้านไร่ ในนาม นายจักรกฤช ศีลาเจริญ เลขที่บัญชี 4 2 2 0 0 5 6 9 4 0   ค่าจัดส่งวัตถุมงคล 50 บาท  คนโทพระองค์ดำ 100 บาท  พระบรมรูปฯ 500 บาท

พิธีโสฬสมงคลพุทธาภิษก ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร
พิธีโสฬสมงคลพุทธาภิษก ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร

พิธีโสฬสมงคลพุทธาภิษก ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร  ครั้งประวัติศาสตร์ วัตถุมงคลทุกรายการมีโค๊ตและหมายเลขกำกับเพื่อป้องกันการปลอมแปลง เปิดให้ร่วมทำบุญบูชาสั่งจอง ตั้งแต่บัดนี้ รับวัตถุมงคลได้ตั้งแต่ วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

พิธีโสฬสมงคลพุทธาภิษก ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร
พิธีโสฬสมงคลพุทธาภิษก ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร
พิธีโสฬสมงคลพุทธาภิษก ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร
พิธีโสฬสมงคลพุทธาภิษก ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร
พระอาจารย์วิชัย โกวิโท วัดหัวเด่น จ.ชัยนาท(ขวา)
พระอาจารย์วิชัย โกวิโท วัดหัวเด่น จ.ชัยนาท(ขวา)
พิธีโสฬสมงคลพุทธาภิษก ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร
พิธีโสฬสมงคลพุทธาภิษก ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร
พิธีโสฬสมงคลพุทธาภิษก ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร
พิธีโสฬสมงคลพุทธาภิษก ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร
พิธีโสฬสมงคลพุทธาภิษก ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร
พิธีโสฬสมงคลพุทธาภิษก ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร
พิธีโสฬสมงคลพุทธาภิษก ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร
พิธีโสฬสมงคลพุทธาภิษก ณ พระอุโบสถ วัดสุทัศนเทพวราราม กรุงเทพมหานคร

พุทธราหู ข่าว-ภาพ รายงานจากวัดสุทัศน์ฯ   #พิธีมหาจักรพรรดิ์พุทธาภิเษก  #สื่อสังคมข่าว #วัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์ 429 ปี #วัดสุทัศนเทพวราราม #รุ่นเศรษฐีเงินล้าน

Facebook Comments

อาชีพรับจ้าง , ช่างภาพ , นักข่าว , รับบันทึกภาพถ่ายภาพงานทั่วไป , แถลงข่าว , สารคดี , เป็นช่างภาพนักเขียนอิสระให้กับ นิตยสารหลายฉบับ , เว็บต่าง ๆ และหนังสือพิมพ์