วีระศักดิ์ ภักดี

วีระศักดิ์ ภักดี

วีระศักดิ์ ภักดี

วีระศักดิ์ ภักดี
วีระศักดิ์ ภักดี
วีระศักดิ์ ภักดี
วีระศักดิ์ ภักดี
::: แนะนำประวัติ :::
ชื่อ/สกุล :
วีระศักดิ์ ภักดี
ที่อยู่ :
บ้านเลขที่ 15  ซอยกรุงเทพนนท์ 2 แยก 5  ตำบลบางเขน  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  (11000)   ประเทศไทย
ไทย
สถานภาพ :
โสด
โทร :
ปัจจุบันทำงาน :
1.ช่างภาพอิสระ รับบันทึกภาพงานทั่วไป , แถลงข่าว , สารคดี , ช่างภาพนักเขียนอิสระให้กับ นิตยสาร , เว็บต่างๆ และหนังสือพิมพ์

2.บรรณาธิการช่างภาพ , นักเขียนช่างภาพประจำ www. Friendtravelthai.com (เพื่อนท่องเที่ยว)
เลขที่ 171/12 หมู่บ้านคาซ่าซิตี้ สุขุมวิท 103 ซ.อุดมสุข เขตบางจาค กรุงเทพฯ (10260)

3.ช่างภาพนักเขียนอิสระ www.idotravellers.com บ.ไอดีโอแมกซ์ จำกัด 1068/5
ซ.วัดแคใต้ ถ.นครชัยศรี ดุสิต นครชัยศรี กรุงเทพฯ (10300)

4.บรรณาธิการบริหาร www.konnokkok.com (คนนอกคอกท่องเที่ยว เที่ยวนอกคอก เดินนอกกรอบ) บ้านเลขที่ 19  ซอยกรุงเทพนนท์ 2 แยก ตำบลบางเขน  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  (11000)   ประเทศไทย

5.บรรณาธิการบริหาร  www.mediasocialnewscom (คนนอกคอกท่องเที่ยว เที่ยวนอกคอก เดินนอกกรอบ) บ้านเลขที่ 15  ซอยกรุงเทพนนท์ 2 แยก ตำบลบางเขน  อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  (11000)   ประเทศไทย

 
::: RESUME INTRODUCTION :::
NAME :
Mr.Weerasak
SURNAME :
Phakdee
ADDRESS :
15  SOI KRUNGTEP NOO  2  YAEK  5  , NONTHABUREE  MUANG  DISTRICT

NONTHABUREE  PROVINCE ( 11000 THAILAND

NATIONALITY :
Thai MARITAL
STATUS :
Single
TEL :
PRESENT :
I am working as a freelance photography , wabmaster , journalist I fall in love with working.
RESENT JOB NOW :
1.Freelance photography , journalist , wabmaster for Magazine and Newspaper

2.Director Photography and journalist : www. Friendtravelthai.com (Friendtravel)
171/12 Casa City Sukhumvit 103 Soi Udomsuk51,Bangjak , Prakanong , Bangkok (10260)

3.Freelance photography and journalist : www.idotravellers.com
บ.ไอดีโอแมกซ์ จำกัด 1068/5 ซ.วัดแคใต้ ถ.นครชัยศรี ดุสิต นครชัยศรี กรุงเทพฯ (10300)

4.Photography and journalist : www.konnokkok.com  15  SOI KRUNGTEP NOO  2  YAEK  5 , NONTHABUREE  MUANG  DISTRICT , NONTHABUREE  PROVINCE ( 11000 )  THAILAND

5.Photography and journalist : www.konnokkok.com  19  SOI KRUNGTEP NOO  2  YAEK  5 , NONTHABUREE  MUANG  DISTRICT , NONTHABUREE  PROVINCE ( 11000 )  THAILAND

Facebook Comments

เริ่มต้นชีวิตการเดินทางจากการเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายข้อมูลสารคดีท่องเที่ยวให้กับบริษัทผู้ผลิตรายการสารคดีทางโทรทัศน์ จากนั้นได้มีโอกาสร่วมงานกับ บริษัท สนุก ออนไลน์ จำกัด (www.sanook.com) ในตำแหน่งเว็บมาสเตอร์ (ท่องเที่ยว) โดยมีผลงานการเขียนสารคดีท่องเที่ยวในรูปแบบผจญภัยอยู่เป็นประจำ ปัจจุบัน นุ บางบ่อ เป็นวิทยากรในสายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวให้กับองค์กรต่างๆ