สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(สทท.)

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวลักีฬา มาเป็นประธานเปิดงาน พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ ทิศทางการท่องเที่ยวในอนาคต

สทท. ปิดจ็อบโปรเจ็กค์ เที่ยวทั่วไทยร่วมใจช่วยชาติ 

นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาอุคสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(สทท.)
นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาอุคสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(สทท.)

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(สทท.) ปิดจ็อบโปรเจ็กค์ เที่ยวทั่วไทยร่วมใจช่วยชาติ  หลังจากเปิดโรดโชว์เปิดเวทีสะท้อนปัญหา

พร้อมหาแนวทางแก้ใน 5 จังหวัด ครอบคลุมทุกภูมิภาค หวังอัพเกรดศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย

นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาอุคสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(สทท.)
นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาอุคสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(สทท.)

นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาอุคสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(สทท.) เปิดเผยว่า สทท. ได้ร่วมมือกับหลายหน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , กรมการท่องเที่ยว ,

นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว
นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว

กระทรวงสาธารณสุข , กรมอนามัย , องค์การบริหหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยังยืน(องค์การมหาชน) , สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน)และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)

นางสาวฐาปนีย์ เกียรตไพบูลย์ รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
นางสาวฐาปนีย์ เกียรตไพบูลย์ รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

จัดโครงการเที่ยวทั่วไทยร่วมใจช่วยชาติ  ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและแนวทางการบริหารจัดการของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ในระหว่างและหลังสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ COVID -19 เพื่อรวบรวมข้อมูลเสนอต่อภาครัฐ

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(สทท.) ปิดจ็อบโปรเจ็กค์ เที่ยวทั่วไทยร่วมใจช่วยชาติ
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(สทท.) ปิดจ็อบโปรเจ็กค์ เที่ยวทั่วไทยร่วมใจช่วยชาติ

ทั้งนี้สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ COVID -19 ได้ส่งผลต่อหลายประเทศทั่วโลก เช่นเดียวกับประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบในหลากหลายด้าน โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว ซึ่งนับว่าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลัก

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(สทท.) ปิดจ็อบโปรเจ็กค์ เที่ยวทั่วไทยร่วมใจช่วยชาติ
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(สทท.) ปิดจ็อบโปรเจ็กค์ เที่ยวทั่วไทยร่วมใจช่วยชาติ

ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศ และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย จึงจำเป็นต้องทำให้การพัฒนาและเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(สทท.) ปิดจ็อบโปรเจ็กค์ เที่ยวทั่วไทยร่วมใจช่วยชาติ
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(สทท.) ปิดจ็อบโปรเจ็กค์ เที่ยวทั่วไทยร่วมใจช่วยชาติ

สำหรับการจัดงาน วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ สุขุมวิท 22 กรุงเทพมหานคา จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6  เพื่นเป็นการปิดโครงการดังกล่าวและสรุปผลการดำเนินงาน หลังจากได้จัดไปยัง 5 พื้นที่ ประกอบด้วย จังหวัด เชียงใหม่ ภูเก็ต อุดรธานี ประจวบคีรีขันธ์ และระยอง

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวลักีฬา
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวลักีฬา

ในช่วงตลอดระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยภายในงานวันนี้ ได้รับเกียรติจาก นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวลักีฬา มาเป็นประธานเปิดงาน

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวลักีฬา
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวลักีฬา

พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ ทิศทางการท่องเที่ยวในอนาคต รวมถึงมีการบรรยายจากผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการ และเวทีระดมึวามคิดเห็น หัวข้อ ทางออกอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ทำอย่างไรให้รอด

นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาอุคสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(สทท.)
นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาอุคสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(สทท.)

นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาอุคสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(สทท.) กล่าวให้ข้อมูลเพิ่มเติม ในส่วนของการจัดงานใน 5 พื้นที่ที่ผ่านมานั้น ได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาอุคสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(สทท.)
นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาอุคสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(สทท.)

ทั้งปัญหาของผู้ประกอบธุรกิจ รวมถึงปัญหาของพื้นที่ ขณะเดียวกันยังมีการนำเสนดแนวทางการแก้ปัญหาของแต่ละพื้นที่ด้วย เช่น ปัญหารของการหดตัวของนักท่องเที่ยว การขาดหายของรายได้ การขาดสภาพคร่องของผู้ประกอบการ การเจ้าไม่ถึงมาคราการเยียวยาทางการเงินของภาครัฐ เป็นต้น

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(สทท.) ปิดจ็อบโปรเจ็กค์ เที่ยวทั่วไทยร่วมใจช่วยชาติ
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(สทท.) ปิดจ็อบโปรเจ็กค์ เที่ยวทั่วไทยร่วมใจช่วยชาติ

ขณะเดียวกัน ยังต้องการสะท้อนความต้องการในการแก้ปัญหา อาทิ การกระตุ้นอุปสงค์การท่องเที่ยวในพื้นที่ แนวทางการจัดตั้งกองทุนหรือธนาคารเพื่อการท่องเที่ยว…

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(สทท.) ปิดจ็อบโปรเจ็กค์ เที่ยวทั่วไทยร่วมใจช่วยชาติ
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(สทท.) ปิดจ็อบโปรเจ็กค์ เที่ยวทั่วไทยร่วมใจช่วยชาติ

ปล.หมายเหตุ.โครงการพัฒนาศักยภาพและแนวทางการบริหารจัดการของผู้ประกอบการด้าน การท่องเที่ยวในระหว่างและหลังสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ COVID -19”

นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท)

นางสาวฐาปนีย์ เกียรตไพบูลย์ รองผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว บรรยายพิเศษ

พิธีเปิด “โครงการพัฒนาศักยภาพและแนวทางการบริหารจัดการของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว

ในระหว่างและหลังสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ COVID -19 ” เพื่อรวบรวมข้อมูลเสนอต่อภาครัฐ

นายชัยรัตน์ ไตรรัตนจรัสพร ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน  รับชมวีดีทัศน์สรุปโครงการ 4 จังหวัดที่ด าเนินการแล้วเสร็จ (5 นาที)

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวเปิดงานและปฐกถา

หัวข้อ “ทิศทางการท่องเที่ยวไทยในอนาคต”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)

#สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) #ปิดจ็อบเที่ยวทั่วไทยร่วมใจช่วยชาติ #โรงแรมฮอลิเดย์อินน์สุขุมวิท22  #การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) #กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(สทท.) ปิดจ็อบโปรเจ็กค์ เที่ยวทั่วไทยร่วมใจช่วยชาติ
สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(สทท.) ปิดจ็อบโปรเจ็กค์ เที่ยวทั่วไทยร่วมใจช่วยชาติ

บันทึกการเดินทาง รายการสารคดีเดินทาง  www.mediasocialnews.com สำนักข่าว MSN สื่อสังคมข่าว เรียนรู้สังคมโลก MSN channel  สิงห์พเนจร ดำเนินการราย/รายงาน/ภาพ/ท่องเที่ยว/ข่าวสังคม

#MSNchannel #สื่อสังคมข่าวเรียนรู้สังคมโลก #สื่อมวลชน #สื่อออนไลน์  #ประชาสัมพันธ์ #บันทึกการเดินทาง #สารคดีเดินทาง

Facebook Comments

อาชีพรับจ้าง , ช่างภาพ , นักข่าว , รับบันทึกภาพถ่ายภาพงานทั่วไป , แถลงข่าว , สารคดี , เป็นช่างภาพนักเขียนอิสระให้กับ นิตยสารหลายฉบับ , เว็บต่าง ๆ และหนังสือพิมพ์

Spread the love