สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมต.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อสส.เปิดให้เข้าชมสวนสัตว์วิถีใหม่ทั่วประเทศ ฟรี เพื่อสร้างสุขให้ประชาชนหลังวิกฤติโควิด ดีเดย์ 15 มิ.ย. นี้

อสส.เปิดให้เข้าชมสวนสัตว์วิถีใหม่ทั่วประเทศ
อสส.เปิดให้เข้าชมสวนสัตว์วิถีใหม่ทั่วประเทศ

อสส.เปิดให้เข้าชมสวนสัตว์วิถีใหม่ทั่วประเทศ ฟรี เพื่อสร้างสุขให้ประชาชนหลังวิกฤติโควิด ดีเดย์ 15 มิ.ย. นี้

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมต.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานเปิดงาน อสส.เปิดให้เข้าชมสวนสัตว์วิถีใหม่ทั่วประเทศ
นายวราวุธ ศิลปอาชา รมต.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานเปิดงาน อสส.เปิดให้เข้าชมสวนสัตว์วิถีใหม่ทั่วประเทศ

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เดินทางมาเป็นประธานการแถลงข่าวในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมต.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายวราวุธ ศิลปอาชา รมต.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้วยนโยบายเปิดสวนสัตว์ให้ประชาชนเข้าชมฟรี หลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศผ่อนปรนให้กลุ่มกิจการประเภทต่างๆ 14 กิจการ คลายล็อคระยะที่ 3 ตั้งแต่วันที่่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

อสส.เปิดให้เข้าชมสวนสัตว์วิถีใหม่ทั่วประเทศ
อสส.เปิดให้เข้าชมสวนสัตว์วิถีใหม่ทั่วประเทศ

สวนสัตว์ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มที่รัฐบาลประกาศ จึงถือว่าเป็นข่าวดีของคนไทย ดังนั้น องค์กรสวนสัตว์จึงกำหนดแผนการเพื่อเปิดให้บริการสวนสัตว์ทุกแห่ง ทั่วประเทศในวันที่ 15 มิถุนายนจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

เพื่อสร้างความสุขให้ กับประชาชนทุกคนทั่วประเทศ ได้เดินทางเข้าท่องเที่ยวในสวนสัตว์ทุกแห่งในสังกัดทั่วประเทศทั้ง 6 แห่ง ได้เปิดบริการ ฟรีสำหรับประชาชนทุกคน

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ทางเข้าจำหน่ายบัตร ต้องจองล่วงหน้า
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ทางเข้าจำหน่ายบัตร ต้องจองล่วงหน้า

โดยทางองค์การสวนสัตว์ได้เชิญชวนเข้ามาเที่ยวชมสวนสัตว์ในวิถีใหม่ ทุกสวนสัตว์ได้เตรียมความพร้อมในการเข้าชมได้มีมาตรการที่องค์การสวนสัตว์ได้กำหนดไว้รองรับการเปิดบริการ การเที่ยวชมสวนสัตว์ในวิถีใหม่ ใส่ใจสุขภาพด้วยกัน

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ต้องจองล่วงหน้า เว้นระยะห่าง
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ต้องจองล่วงหน้า เว้นระยะห่าง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดให้เที่ยวชมสวนสัตว์ ฟรี ทั่วประเทศทั้ง 6 แห่งไดัแก่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี, สวนสัตว์เชียงใหม่, สวนสัตว์นครราชสีมา, สวนสัตว์สงขลา, สวนสัตว์ขอนแก่น, และ สวนสัตว์อุบลราชธานี

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

ตั้งแต่ 15-30 มิถุนายน 2563 โดยมีมาตรการที่องค์การสวนสัตว์กำหนดไว้บริการในการเข้าเที่ยวชมสวนสัตว์ในวิถีใหม่ใส่ใจสุขภาพ มีดังนี้

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

1.มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่สวนสัตว์  2.กำหนดทางเข้าออกทางเดียวสำหรับผู้รับบริการ โดยมีจุดCheck in – Checkout ผ่าน http://www.ไทยชนะ.com/

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

3.เปิดให้สำรองบัตรเข้าชมล่วงหน้า ผ่านแอพพลิเคชั่น หรือ โทรศัพท์  4.กำหนดจุดเว้นระยะห่างทุกจุดบริการภายในสวนสัตว์ตามมาตรฐานควบคุมโรค ได้แก่ บริเวณจุดซื้อบัตรเข้าชม จุดยืนชมสวนสัตว์ รถนั่งบริการเที่ยวชม ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ร้านอาหารเครื่องดื่ม

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

5.มีจุดวางแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ให้บริการนักท่องเที่ยวในจุดต่างๆรอบสวนสัตว์  6.เน้นการเปิดให้บริการในส่วนการแสดงกลางแจ้ง และงดกิจกรรมภายในอาคาร

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

7.มีเจ้าหน้าที่บริเวณจุดทางออก และจัดกิจกรรมสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวลงทะเบียน Check.out 

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

เพื่อเปิดการลดความแออัดของการเข้า เที่ยวชมสวนสัตว์ในระยะแรก ช่วงวันที่ 15-30 มิถุนายน 2563 และในช่วงวันหยุดเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ทางสวนสัตว์ทุกแห่ง จำกัดจำนวนผู้เข้าชมไม่เกินวันละ 2000 คนโดยแบ่งเป็นช่วงเช้า 08.00-12.00 น.1000 คน ช่วงบ่าย 13.00 น.- 17.00 น.อีก 1000 คนเท่านั้น

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

การจองตั๋วเข้าชมล่วงหน้าทางโทรศัพท์ หรือแอพพลิเคชั่นในเว็บไซต์ของสวนสัตว์ https://www.eventpop.me/e/9040/zoothailand หรือติดต่อผ่านโทรศัพท์  สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี  เบอร์ติดต่อ 038-318-444 โทรสาร  038 – 318- 400

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

สวนสัตว์เชียงใหม่ เบอร์ 053-221- 179  โทรสาร 053 – 222 – 283  สวนสัตว์นครราชสีมา เบอร์ 083-372-0404 โทรสาร 044-734-531

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

สวนสัตว์สงขลา เบอร์ 074-508-555  โทรสาร 074-598-840  สวนสัตว์อุบลราชธานี เบอร์ 045-252- 761 โทรสาร 045-252-762  สวนสัตว์ขอนแก่น เบอร์ 086-455-6341

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

ตลอดระยะเวลาจากเหตุการณ์โควิด 19 ที่ผ่านมา ทุกสวนสัตว์ในสังกัดได้ดูแลสัตว์ในสวนสัตว์เป็นอย่างดี ธรรมชาติได้ฟื้นตัวขึ้นอย่างมากเห็นได้เด่นชัด

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

ทางองค์การสวนสัตว์ จึงถือโอกาสในช่วงเปิดให้บริการสวนสัตว์ดำเนินการ บิ๊กคลีนนิ่ง เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้บริการนักท่องเที่ยว ต่อไป

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

และนอกจากภารกิจการอนุรักษ์ วิจัยพันธุ์สัตว์ป่าให้การศึกษาแล้ว ทางสวนสัตว์ยังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่สำคัญ จึงมอบความสุขให้กับประชาชน ในช่วงนี้ได้มาพักผ่อนเที่ยวชมสวนสัตว์ทุกแห่งทั่วประเทศได้ฟรีอย่างสมบูรณ์ 

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

https://youtu.be/x-QN9eF-51A

https://youtu.be/8DkeeyLdpdU
อสส.เปิดให้เข้าชมสวนสัตว์​ในวิถีใหม่ทั่วประเทศ​ เพื่อส่งความสุขให้ประชาชน  

วีระศักดิ์  ภักดี รายงานข่าว/ภาพ
Facebook Comments

อาชีพรับจ้าง , ช่างภาพ , นักข่าว , รับบันทึกภาพถ่ายภาพงานทั่วไป , แถลงข่าว , สารคดี , เป็นช่างภาพนักเขียนอิสระให้กับ นิตยสารหลายฉบับ , เว็บต่าง ๆ และหนังสือพิมพ์