สิทธัตโถ วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร

เหรียญพระสิทธัตโถ วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร จัดสร้างปี พ.ศ.๒๕๑๒

เหรียญพระสิทธัตโถ วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร จัดสร้างปี พ.ศ.๒๕๑๒

เหรียญสิทธัตโถ วัดบรมนิวาส ปี 12
เหรียญสิทธัตโถ วัดบรมนิวาส ปี 12

คาถาบูชา ตั้งนะโม ๓ จบ กล่าว สิทธัตโถ อสโมโลเก “ประทานความสำเร็จ” ประสิทธิเม(เต)

มหาพิธีมังคลาภิเษกพระกริ่งสิทธัตโถ มีบันทึก กล่าวไว้ว่า สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อยู่ ญาโณทโย) ประทานนาม

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อยู่ ญาโณทโย) ประทานนาม พระสิทธัตโถ อสโมโลเก "ประทานความสำเร็จ"
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อยู่ ญาโณทโย) ประทานนาม พระสิทธัตโถ อสโมโลเก “ประทานความสำเร็จ”

พระรุ่นนี้ เรียกว่า พระสิทธัตโถ  มีคาถากล่าวว่า อสโมโลเก มีความหมายว่า “ประทานความสำเร็จ”

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อยู่ ญาโณทโย) ประทานนาม พระสิทธัตโถ อสโมโลเก "ประทานความสำเร็จ"
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อยู่ ญาโณทโย) ประทานนาม พระสิทธัตโถ อสโมโลเก “ประทานความสำเร็จ”

โดยมี พระญาณสิทธาจารย์ (สิม พุทฺธาจาโร) วัดถ้ำผาปล่อง เชียงใหม่

พระญาณสิทธาจารย์ (สิม พุทฺธาจาโร)
พระญาณสิทธาจารย์ (สิม พุทฺธาจาโร)

เป็นประธานพิธีมหาพิธี วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๑๒ ณ วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร บันทึกภาพมุมสูง จากหอระฆังลงมาด้านล่าง
วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร บันทึกภาพมุมสูง จากหอระฆังลงมาด้านล่าง

พระเครื่องพร้อมพิธีนี้คณะกรรมการได้จัดสร้างเหรียญขึ้นเป็นที่ระลึก ๑๑ พิมพ์ และพระกริ่งขนาดห้อยคอ ๑ พิมพ์ รวมเป็น ๑๒ พิมพ์  เป็นต้น และยังมีอีกหลากหลายพิมพ์ที่รวมในพิธี…สำหรับ

สิทธัตโถ วัดบรมนิวาส ปี 12
สิทธัตโถ วัดบรมนิวาส ปี 12
สิทธัตโถ วัดบรมนิวาส ปี 12
สิทธัตโถ วัดบรมนิวาส ปี 12

พระคณาจารย์ พิธีมหาพุทธภิเษกพระกริ่งสิทธัตโถ และเหรียญที่ระลึก กล่าวพอสังเขป ได้ดังนี้…

วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร

๑. หลวงปู่สิม พุทธาจาโร วัดถ้ำผาปล่อง เชียงใหม่ (เป็นประธานในพิธี)

พระญาณสิทธาจารย์ (สิม พุทฺธาจาโร) ถ้ำผาป่อง เชียงใหม่ ภาพจาก วัดบรมนิวาสฯ
พระญาณสิทธาจารย์ (สิม พุทฺธาจาโร) ถ้ำผาป่อง เชียงใหม่ ภาพจาก วัดบรมนิวาสฯ

๒. หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม วัดป่าอรัญญวิเวก นครพนม (ขณะนั้นท่านอยู่เมืองเชียงใหม่)

หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม วัดป่าอรัญญวิเวก นครพนม ภาพจากวัดบรมนิวาสฯ ขณะนั้นท่านอยู่ เชียงใหม่
หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม วัดป่าอรัญญวิเวก นครพนม ภาพจากวัดบรมนิวาสฯ ขณะนั้นท่านอยู่ เชียงใหม่

๓. พระเทพสิทธินายก หลวงปู่นาค วัดระฆัง ธนบุรี

พระเทพสิทธินายก หลวงปู่นาค วัดระฆัง ธนบุรี ภาพจาก วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
พระเทพสิทธินายก หลวงปู่นาค วัดระฆัง ธนบุรี ภาพจาก วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร

๔. หลวงปู่แว่น วัดถ้ำพระสบาย ลำปาง (ขณะนั้นท่านอยู่วัดป่าสุทธาวาส สกลนคร)

หลวงปู่แว่น วัดถ้ำพระสบาย ลำปาง
หลวงปู่แว่น วัดถ้ำพระสบาย ลำปาง

๕. หลวงพ่อเมตตาหลวง (ขณะนั้นคือเจ้าคุณสุนทรธรรมภาณ วัดป่าชัยวัน ขอนแก่น)

๖. หลวงพ่ออั้น วัดพระญาติ อยุธยา

หลวงพ่ออั้น วัดพระญาติ อยุธยา
หลวงพ่ออั้น วัดพระญาติ อยุธยา

๗. หลวงพ่อถิร วัดป่าเลยไลย์ สุพรรณบุรี

หลวงพ่อถิร วัดป่าเลยไลย์ สุพรรณบุรี ภาพจาก วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
หลวงพ่อถิร วัดป่าเลยไลย์ สุพรรณบุรี ภาพจาก วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร

๘. หลวงพ่อนอ วัดกลางท่าเรือ อยุธยา

หลวงพ่อนอ วัดกลางท่าเรือ อยุธยา
หลวงพ่อนอ วัดกลางท่าเรือ อยุธยา

๙. หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม นครปฐม

หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม นครปฐมภาพ วัดบรมนิวาสราชวรวิหารโ
หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม นครปฐม ภาพ วัดบรมนิวาสราชวรวิหารโ

๑๐. หลวงพ่อลมูล วัดเสด็จ ปทุมธานี

หลวงพ่อลมูล วัดเสด็จ ปทุมธานี
หลวงพ่อลมูล วัดเสด็จ ปทุมธานี ภาพ วัดบรมนิวาสราชวรวิหารโ

๑๑. หลวงพ่อเจริญ วัดอโศการาม (ปัจจุบันอยู่ถ้ำปากเพียง)

หลวงพ่อเจริญ วัดอโศการาม (ปัจจุบันอยู่ถ้ำปากเพียง)
หลวงพ่อเจริญ วัดอโศการาม (ปัจจุบันอยู่ถ้ำปากเพียง)

๑๒. หลวงพ่อเมือง วัดท่าแหน ลำปาง

หลวงพ่อเมือง วัดท่าแหน ลำปาง
หลวงพ่อเมือง วัดท่าแหน ลำปาง

๑๓. พระราชปัญญาโสภณ (สุข) วัดราชนัดดา พระนคร  ๑๔. หลวงพ่อไสว วัดราชนัดดา พระนคร ๑๕. หลวงปู่คำมี วัดถ้ำคูหาสวรรค์ ลพบุรี

หลวงปู่คำมี วัดถ้ำคูหาสวรรค์ ลพบุรี สายสำเร็จลุน จำปาสัก
หลวงปู่คำมี วัดถ้ำคูหาสวรรค์ ลพบุรี สายสำเร็จลุน จำปาสัก

๑๖. หลวงพ่อเฉลา วัดคีรีภาวนาราม ระยอง ๑๗. หลวงพ่อเขียน วัดพิชัยสงคราม สมุทรปราการ

หลวงพ่อเขียน วัดพิชัยสงคราม สมุทรปราการ
หลวงพ่อเขียน วัดพิชัยสงคราม สมุทรปราการ

๑๘. หลวงพ่อแฟ้ม วัดป่าอรัญญิกาวาส ชลบุรี (ขณะนั้นอยู่วัดตรีรัตนาราม ระยอง)

หลวงพ่อแฟ้ม วัดป่าอรัญญิกาวาส ชลบุรี

๑๙. หลวงพ่ออำนวย ถาวโร วัดเสาธงกลาง สมุทรปราการ ๒๐. หลวงพ่อสำเนียง อยู่สถาพร วัดเวฬุวนาราม นครปฐม

หลวงพ่อสำเนียง อยู่สถาพร วัดเวฬุวนาราม นครปฐม
หลวงพ่อสำเนียง อยู่สถาพร วัดเวฬุวนาราม นครปฐม

๒๑. หลวงพ่อคำสิงห์ วัดล่ามช้าง เชียงใหม่ ๒๒. หลวงพ่อเจียง วัดป่าสันติธรรม เชียงใหม่ ๒๓. หลวงปู่เคน วัดเขาอีโต้ ปราจีนบุรี

หลวงปู่เคน วัดเขาอีโต้ ปราจีนบุรี
หลวงปู่เคน วัดเขาอีโต้ ปราจีนบุรี

๒๔. หลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง

หลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง
หลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง

๒๕. หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี

หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี
หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี

๒๖. หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง

หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ภาพ วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร ในพระอุโบสธ
หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง ภาพ วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร ในพระอุโบสธ

๒๗. หลวงพ่อบุญมี วัดอ่างแก้ว พระนคร ๒๘. หลวงพ่อไพฑูรย์ วัดโพธินิมิต ธนบุรี  ๒๙. พระธรรมดิลก (ทองดำ จนฺทูปโม) เจ้าอาวาสวัดบรมนิวาส

พระธรรมดิลก (ทองดำ จนฺทูปโม) เจ้าอาวาสวัดบรมนิวาส
พระธรรมดิลก (ทองดำ จนฺทูปโม) เจ้าอาวาสวัดบรมนิวาส

๓๐. หลวงพ่อหอม วัดท่าอิฐ อ่างทอง

หลวงพ่อหอม วัดท่าอิฐ อ่างทอง
หลวงพ่อหอม วัดท่าอิฐ อ่างทอง

๓๑. หลวงพ่อผ่อง วัดจักรวรรดิ พระนคร

หลวงพ่อผ่อง วัดจักรวรรดิ พระนคร
หลวงพ่อผ่อง วัดจักรวรรดิ พระนคร

จัดสร้างออกแบบ โดย พระครูสังฆรักษ์ (มโนรมย์ วีรญาโณ) คณะหอเขียว วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร

พระครูสังฆรักษ์ (มโนรมย์ วีรญาโณ) คณะหอเขียว ผู้จัดสร้างออกแบบพระสิทธัตโถ
พระครูสังฆรักษ์ (มโนรมย์ วีรญาโณ) คณะหอเขียว ผู้จัดสร้างออกแบบพระสิทธัตโถ

ขอบคุณ : ข้อมูลประวัติศาสตร์การสร้างพระเครื่องเพื่อการศึกษาเรียนรู้จากวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร  #สิทธัตโถปี๑๒​ #สิทธัตโถอสโมโลเก​ #วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร​ 

วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร ศาลาอุรุพงษ์ ทำวัตรเช้าเย็น / สิงห์ราหู เรียบเรียง
วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร ศาลาอุรุพงษ์ ทำวัตรเช้าเย็น / สิงห์ราหู เรียบเรียง

บันทึกการเดินทาง รายการสารคดีเดินทาง  www.mediasocialnews.com สำนักข่าว MSN สื่อสังคมข่าว เรียนรู้สังคมโลก MSN channel  สิงห์ราหูดำเนินการราย/รายงาน/ภาพ/เครื่องรางของขลัง/Amulet

วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร หน้าโบสธ์ ตรงถนน / สิงห์ราหู เรียบเรียง
วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร หน้าโบสธ์ ตรงถนน / สิงห์ราหู เรียบเรียง

#MSNchannel​ #สื่อสังคมข่าวเรียนรู้สังคมโลก​ #Amulet​ #เครื่องรางของขลัง​ #สื่อมวลชน​ #สื่อออนไลน์​ #ประชาสัมพันธ์​ #บันทึกการเดินทาง​ #สารคดีเดินทาง

วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร / สิงห์ราหู เรียบเรียง
วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร / สิงห์ราหู เรียบเรียง
Facebook Comments

อาชีพรับจ้าง , ช่างภาพ , นักข่าว , รับบันทึกภาพถ่ายภาพงานทั่วไป , แถลงข่าว , สารคดี , เป็นช่างภาพนักเขียนอิสระให้กับ นิตยสารหลายฉบับ , เว็บต่าง ๆ และหนังสือพิมพ์