สิทธัตโถ วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร

เหรียญสิทธัตโถ ปี 12

เหรียญพระสิทธัตโถ วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร จัดสร้างปี พ.ศ.๒๕๑๒ 

เหรียญสิทธัตโถ ปี 12 วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
เหรียญสิทธัตโถ ปี 12 วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร

พระเครื่องดี พิธีใหญ่ แห่งยุคสมัยกึ่งพุทธกาล พระปฏิสัมภิทาญาณ พระอภิญญา พระอตีตังสญาณ

พระคณาจารย์แห่งยุคสมัย เมตตาร่วมอธิษฐานจิตมากมาย เป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติที่ควรค่าแก่การศึกษาเรียนรู้

เหรียญสิทธัตโถ ปี 12
เหรียญสิทธัตโถ ปี 12

ตั้งนะโม ๓ จบ กล่าคาถา สิทธัตโถ อสโมโลเก “ประทานความสำเร็จ” อธิษฐานใช้ตามปราถนาเทอญ  ในงานมหาพิธีมังคลาภิเษกพระกริ่งสิทธัตโถ มีบันทึก กล่าวไว้ว่า  

เหรียญสิทธัตโถ ปี 12 วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อยู่ ญาโณทโย) ประทานนาม พระสิทธัตโถ อสโมโลเก "ประทานความสำเร็จ"
เหรียญสิทธัตโถ ปี 12 วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อยู่ ญาโณทโย) ประทานนาม พระสิทธัตโถ อสโมโลเก “ประทานความสำเร็จ”

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อยู่ ญาโณทโย) ประทานนาม พระรุ่นนี้ เรียกว่า “พระสิทธัตโถ”  มีความหมายว่า “ประทานความสำเร็จ”

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อยู่ ญาโณทโย) ประทานนาม พระสิทธัตโถ อสโมโลเก “ประทานความสำเร็จ”
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อยู่ ญาโณทโย) ประทานนาม พระสิทธัตโถ อสโมโลเก "ประทานความสำเร็จ"
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อยู่ ญาโณทโย) ประทานนาม พระสิทธัตโถ อสโมโลเก “ประทานความสำเร็จ”

โดยมี พระญาณสิทธาจารย์ (สิม พุทฺธาจาโร) วัดถ้ำผาปล่อง เชียงใหม่ ประธานพิธีมหาพิธี วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๑๒ ณ วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

พระญาณสิทธาจารย์ (สิม พุทฺธาจาโร)
พระญาณสิทธาจารย์ (สิม พุทฺธาจาโร)

พระเครื่องพร้อมพิธีนี้คณะกรรมการได้จัดสร้างเหรียญขึ้นเป็นที่ระลึก ๑๑ พิมพ์ และพระกริ่งขนาดห้อยคอ ๑ พิมพ์ รวมเป็น ๑๒ พิมพ์  เป็นต้น และยังมีอีกหลากหลายพิมพ์ที่รวมในพิธี…

วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

พระคณาจารย์ พิธีมหาพุทธภิเษกพระกริ่งสิทธัตโถ และเหรียญที่ระลึก กล่าวพอสังเขป ได้ดังนี้…

หลวงปู่สิม พุทธาจาโร วัดถ้ำผาปล่อง เชียงใหม่ (เป็นประธานในพิธี)
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร วัดถ้ำผาปล่อง เชียงใหม่ (เป็นประธานในพิธี)

๑. หลวงปู่สิม พุทธาจาโร วัดถ้ำผาปล่อง เชียงใหม่ (เป็นประธานในพิธี)

หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม วัดป่าอรัญญวิเวก นครพนม
หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม วัดป่าอรัญญวิเวก นครพนม

๒. หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม วัดป่าอรัญญวิเวก นครพนม (ขณะนั้นท่านอยู่เมืองเชียงใหม่)

พระเทพสิทธินายก หลวงปู่นาค วัดระฆัง ธนบุรี
พระเทพสิทธินายก หลวงปู่นาค วัดระฆัง ธนบุรี

๓. พระเทพสิทธินายก หลวงปู่นาค วัดระฆัง ธนบุรี

หลวงปู่แว่น วัดถ้ำพระสบาย ลำปาง
หลวงปู่แว่น วัดถ้ำพระสบาย ลำปาง

๔. หลวงปู่แว่น วัดถ้ำพระสบาย ลำปาง (ขณะนั้นท่านอยู่วัดป่าสุทธาวาส สกลนคร)

๕. หลวงพ่อเมตตาหลวง (ขณะนั้นคือเจ้าคุณสุนทรธรรมภาณ วัดป่าชัยวัน ขอนแก่น)

หลวงพ่ออั้น วัดพระญาติ อยุธยา
หลวงพ่ออั้น วัดพระญาติ อยุธยา

๖. หลวงพ่ออั้น วัดพระญาติ อยุธยา

หลวงพ่อถิร วัดป่าเลยไลย์ สุพรรณบุรี
หลวงพ่อถิร วัดป่าเลยไลย์ สุพรรณบุรี

๗. หลวงพ่อถิร วัดป่าเลยไลย์ สุพรรณบุรี

หลวงพ่อนอ วัดกลางท่าเรือ อยุธยา
หลวงพ่อนอ วัดกลางท่าเรือ อยุธยา

๘. หลวงพ่อนอ วัดกลางท่าเรือ อยุธยา

 หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม นครปฐม
หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม นครปฐม

๙. หลวงพ่อเงิน วัดดอนยายหอม นครปฐม

หลวงพ่อลมูล วัดเสด็จ ปทุมธานี
หลวงพ่อลมูล วัดเสด็จ ปทุมธานี

๑๐. หลวงพ่อลมูล วัดเสด็จ ปทุมธานี

หลวงพ่อเจริญ วัดอโศการาม (ปัจจุบันอยู่ถ้ำปากเพียง)
หลวงพ่อเจริญ วัดอโศการาม (ปัจจุบันอยู่ถ้ำปากเพียง)

๑๑. หลวงพ่อเจริญ วัดอโศการาม (ปัจจุบันอยู่ถ้ำปากเพียง)

หลวงพ่อเมือง วัดท่าแหน ลำปาง
หลวงพ่อเมือง วัดท่าแหน ลำปาง

๑๒. หลวงพ่อเมือง วัดท่าแหน ลำปาง  ๑๓. พระราชปัญญาโสภณ (สุข) วัดราชนัดดา พระนคร ๑๔. หลวงพ่อไสว วัดราชนัดดา พระนคร

หลวงปู่คำมี วัดถ้ำคูหาสวรรค์ ลพบุรี สายสำเร็จลุน จำปาสัก
หลวงปู่คำมี วัดถ้ำคูหาสวรรค์ ลพบุรี สายสำเร็จลุน จำปาสัก

๑๕. หลวงปู่คำมี วัดถ้ำคูหาสวรรค์ ลพบุรี  ๑๖. หลวงพ่อเฉลา วัดคีรีภาวนาราม ระยอง

หลวงพ่อเขียน วัดพิชัยสงคราม สมุทรปราการ
หลวงพ่อเขียน วัดพิชัยสงคราม สมุทรปราการ

๑๗. หลวงพ่อเขียน วัดพิชัยสงคราม สมุทรปราการ

หลวงพ่อแฟ้ม วัดป่าอรัญญิกาวาส ชลบุรี
หลวงพ่อแฟ้ม วัดป่าอรัญญิกาวาส ชลบุรี

๑๘. หลวงพ่อแฟ้ม วัดป่าอรัญญิกาวาส ชลบุรี (ขณะนั้นอยู่วัดตรีรัตนาราม ระยอง)  ๑๙. หลวงพ่ออำนวย ถาวโร วัดเสาธงกลาง สมุทรปราการ

หลวงพ่อสำเนียง อยู่สถาพร วัดเวฬุวนาราม นครปฐม
หลวงพ่อสำเนียง อยู่สถาพร วัดเวฬุวนาราม นครปฐม

๒๐. หลวงพ่อสำเนียง อยู่สถาพร วัดเวฬุวนาราม นครปฐม ๒๑. หลวงพ่อคำสิงห์ วัดล่ามช้าง เชียงใหม่ ๒๒. หลวงพ่อเจียง วัดป่าสันติธรรม เชียงใหม่

หลวงปู่เคน วัดเขาอีโต้ ปราจีนบุรี
หลวงปู่เคน วัดเขาอีโต้ ปราจีนบุรี

๒๓. หลวงปู่เคน วัดเขาอีโต้ ปราจีนบุรี

 หลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง
หลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง

๒๔. หลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพะอง

หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี
หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี

๒๕. หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี

หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง
หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง

๒๖. หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง  ๒๗. หลวงพ่อบุญมี วัดอ่างแก้ว พระนคร  ๒๘. หลวงพ่อไพฑูรย์ วัดโพธินิมิต ธนบุรี

พระธรรมดิลก (ทองดำ จนฺทูปโม) เจ้าอาวาสวัดบรมนิวาส
พระธรรมดิลก (ทองดำ จนฺทูปโม) เจ้าอาวาสวัดบรมนิวาส

๒๙. พระธรรมดิลก (ทองดำ จนฺทูปโม) เจ้าอาวาสวัดบรมนิวาส

หลวงพ่อหอม วัดท่าอิฐ อ่างทอง
หลวงพ่อหอม วัดท่าอิฐ อ่างทอง

๓๐. หลวงพ่อหอม วัดท่าอิฐ อ่างทอง

หลวงพ่อผ่อง วัดจักรวรรดิ พระนคร
หลวงพ่อผ่อง วัดจักรวรรดิ พระนคร

๓๑. หลวงพ่อผ่อง วัดจักรวรรดิ พระนคร

พระครูสังฆรักษ์ (มโนรมย์ วีรญาโณ) คณะหอเขียว
พระครูสังฆรักษ์ (มโนรมย์ วีรญาโณ) คณะหอเขียว วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร ผู้จัดสร้างพระสิทธัตโถ

จัดสร้างออกแบบโดย พระครูสังฆรักษ์ (มโนรมย์ วีรญาโณ) คณะหอเขียว  วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร

วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร บันทึกภาพมุมสูง จากหอระฆังลงมาด้านล่าง
วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร บันทึกภาพมุมสูง จากหอระฆังลงมาด้านล่าง

ขอบคุณ : ข้อมูลประวัติศาสตร์การสร้างพระเครื่อง เพื่อการศึกษาเรียนรู้ จากวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร  #สิทธัตโถปี๑๒​ #สิทธัตโถอสโมโลเก​ #วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร​ 

วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร พระอุโบสถ และเจดีย์
วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร พระอุโบสถ และเจดีย์

บันทึกการเดินทาง รายการสารคดีเดินทาง  www.mediasocialnews.com สำนักข่าว MSN สื่อสังคมข่าว เรียนรู้สังคมโลก MSN channel  สิงห์ราหูดำเนินการราย/รายงาน/ภาพ/เครื่องรางของขลัง/Amulet

วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร พระอุโบสถ และเจดีย์
วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร พระอุโบสถ และเจดีย์

#MSNchannel​ #สื่อสังคมข่าวเรียนรู้สังคมโลก​ #Amulet​ #เครื่องรางของขลัง​ #สื่อมวลชน​ #สื่อออนไลน์​ #ประชาสัมพันธ์​ #บันทึกการเดินทาง​ #สารคดีเดินทาง

วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร กุฏิเพิ่มฯ / พุธราหู เรียบเรียง
วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร กุฏิเพิ่มฯ / พุธราหู เรียบเรียง
Facebook Comments

อาชีพรับจ้าง , ช่างภาพ , นักข่าว , รับบันทึกภาพถ่ายภาพงานทั่วไป , แถลงข่าว , สารคดี , เป็นช่างภาพนักเขียนอิสระให้กับ นิตยสารหลายฉบับ , เว็บต่าง ๆ และหนังสือพิมพ์