สิริจันโท ปี ๒๔๖๙

เหรียญสิริจันโท ปี ๒๔๖๙ ที่ระลึก ฉลองอายุครบ ๗๐ ปี

เหรียญสิริจันโท ปี ๒๔๖๙ ที่ระลึก ฉลองอายุครบ ๗๐ ปี 

ท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท) วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร กรุงเทพฯ
ท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท) วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร กรุงเทพฯ

ท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท) วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร กรุงเทพฯ 

เหรียญสิริจันโท รูปเหมือนรุ่นนี้ นิยมเรียกกันว่า เหรียญรุ่นนิยม เป็นเหรียญปั๊ม ข้างกระบอก หูเชื่อมจัดสร้าง ปี 2469 สภาพเหรียญสวยๆ ปัจจุบันหาได้ยากแล้ว

เหรียญสิริจันโท ปี ๒๔๖๙ ที่ระลึก ฉลองอายุครบ ๗๐ ปี
เหรียญสิริจันโท ปี ๒๔๖๙ ที่ระลึก ฉลองอายุครบ ๗๐ ปี

จัดเป็นเหรียญหลักยอดนิยมมานานแล้ว ลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่ หูเชื่อม พระพรหมมุนี(บู่ สุจินโณ ปร.๙) มีหลวงปู่เจ้าคุณพระอุบาลี(จันทร์ สิริจันโท) เป็นพระอุปชาย์ ได้เคยเล่าความไว้ ในหนังสื่อที่ระลึกเล่มหนึ่ง มีใจความว่า

เหรียญสิริจันโท ปี ๒๔๖๙ ที่ระลึก ฉลองอายุครบ ๗๐ ปี
เหรียญสิริจันโท ปี ๒๔๖๙ ที่ระลึก ฉลองอายุครบ ๗๐ ปี

การสร้างวัตถุมงคล ยุคก่อนจะสร้างเป็นที่ระลึกแจกในงานพิธีต่างๆ หรือแจกพุทธศาสนิกชนเป็นของขวัญที่มาช่วยงานวัด และที่แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมวัด สำหรับท่านเจ้าคุณพระอุบาลีฯ สร้างเหรียญแจก ในปี พ.ศ. ๒๔๖๗(เหรียญมีรูปพญานาค เพราะหลวงปู่เจ้าคุณเกิดปีมะโรง) และรุ่นนิยม พ.ศ. ๒๔๖๙

เหรียญสิริจันโท ปี ๒๔๖๙ ที่ระลึก ฉลองอายุครบ ๗๐ ปี
เหรียญสิริจันโท ปี ๒๔๖๙ ที่ระลึก ฉลองอายุครบ ๗๐ ปี

ได้เมตตากล่าวให้ฟังเพิ่มเติม วัตถุมงคลของท่านเจ้าพระคุณนั้น ออกแบบกำหนดยันต์ข้าวหลามตัด จารึก อักษรขอมว่า “มิ นะ อะ มะ นะ อะ” และรับผิดชอบ จัดสร้างโดย พระครูธรรมธร พระที่ดูแลโบสธ์ วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร

เหรียญสิริจันโท ปี ๒๔๖๙ ที่ระลึก ฉลองอายุครบ ๗๐ ปี
เหรียญสิริจันโท ปี ๒๔๖๙ ที่ระลึก ฉลองอายุครบ ๗๐ ปี

เมื่อสร้างเสร็จแล้ว นำมาถวายหลวงปู่เจ้าคุณพระอุบาลี(จันทร์ สิริจันโท)เมตตา พร้อมเจริญพุทธมนต์พระธรรมจักร์กัปวัฒนสูตร เพื่อแจกเป็นที่ระลึก ฉลองอายุครบ ๗๐ ปี เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๙

เหรียญ สิริจันโท ในแบบต่างๆ ร่วมยุคสมัย
เหรียญ สิริจันโท ในแบบต่างๆ ร่วมยุคสมัย

โดยมีรูปหลวงปู่นั่งสมาธิเต็มองค์ ใต้องค์จารึก สิริจันโท  แกะบล็อก โดย นายกวย อยู่ยืน บ้านอยู่แถวคลองถม บางลำภูล่าง เขตพระนคร เหรียญรุ่นนี้มี ๒ บล็อก คือ บล็อกสระอิ-กลวง และบล็อกสระอิ-ตัน  เหรียญรุ่นนี้ ปั๊มที่โรงปั๊มซึ่งเดิมตั้งอยู่หลังกระทรวงมหาดไทย ใกล้ร้านวิวิธภูษาคาร-ใกล้สี่กั๊กเสาชิงช้า

เหรียญ สิริจันโท ในแบบต่างๆ ร่วมยุคสมัย
เหรียญ สิริจันโท ในแบบต่างๆ ร่วมยุคสมัย

โดยมี พิมพ์ด้านหน้า เป็นรูปพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ นั่งสมาธิเต็มองค์ ด้านล่างเป็นอักษรไทยว่า “สิริจันโท” ส่วนพิมพ์ด้านหลัง เป็น “ยันต์ข้าวหลามตัด 5 ช่อง” ลงอักขระขอมอ่านว่า “นะ มะ อะ อุ มิ ”  คำว่า “มิ” เป็นหัวใจศีล ส่วน “มะ อะ อุ” คือหัวใจพระไตรปิฎก  ซึ่งเหรียญสิริจันโท รุ่นนี้มีความเป็นเลิศเป็นที่ปรากฏ เข้มขลังยิ่งนัก

วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

สำหรับข้อสังเกตุธรรมชาติพื้นผิวเหรียญ (เป็นความคิดส่วนบุคคล) เหรียญที่นำมาลงในภาพองค์นี้ มีสนิมเขียวกัดกินที่พื้นผิวเหรียญไปทั่วๆ ทั้งด้านหน้า-หลัง โดยต้องใช้กล่องส่องจึงจะเห็นสนิมเขียวกินพื้นผิวเหรียญ และมีรอยขีดขวนพื้นผิวเหรียญทั้งด้านหน้าและหลังอยู่หลายจุด ส่วนตรงบริเวณด้านหน้า ส่วนหน้าผาก ปะหนึ่งว่ามีดวงตาที่สาม  เจ้าของเหรียญจึงเรียก เหรียญนี้ว่าเหรียญจับญานสามตา

พระพิชิตมารมัธยมพุทธกาล ประดิษฐานภายในศาลาอุรุพงศ์(ศาลาการเปรียญ)
พระพิชิตมารมัธยมพุทธกาล ประดิษฐานภายในศาลาอุรุพงศ์(ศาลาการเปรียญ)

ท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท) ท่านเป็นบูรพาจารย์ทั้งฝ่ายปริยัติและปฏิบัติ เป็นผู้มีคุณูปการต่อวงศ์ธรรมยุตและกัมมัฎฐาน

วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร เจดียฺ์ โบสธ์
วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร เจดียฺ์ โบสธ์

ท่านมีอันเตวาสิกสำคัญคือ พระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล พระปัญญาพิศาลเถร (หนู) และพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต  อีกทั้งยังเป็น พระอุปัชฌาย์ หลวงปู่แหวน สุจิณโณ และหลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม ซึ่งบวชญัตติใหม่ ณ วัดเจดีย์หลวง…ฯลฯ

วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร เจดียฺ์ พระบรมสารีริกธาต ใกล้โบสธ์
วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร เจดียฺ์ พระบรมสารีริกธาต ใกล้โบสธ์

พระเดชพระคุณท่านเป็นผู้วางรากฐานคณะสงฆ์ธรรมยุตในจังหวัดเชียงใหม่ ท่านได้ขึ้นมาปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ตามขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญในการวางรากฐาน  นับจากนั้นคณะสงฆ์ธรรมยุติทั้งฝ่ายปริยัติและปฏิบัติ ก็งอกงามบนแผ่นดินเชียงใหม่และดินแดนภาคเหนือสืบมาถึงทุกวันนี้

ท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่พระอาจารย์มั่นให้ความเคารพเกรงใจ โดยสังเกตุจากเมื่อครั้งท่านขอพระอาจารย์มั่น ภูริทัต ให้เป็นเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวง พระอาจารย์มั่น ท่านก็ยอมรับตำแหน่งนั้น ซึ่งขัดกับวิสัยพระป่าอย่างพระอาจารย์มั่น จากหลายมูลเหตุแสดงถึงความเคารพของพระอาจารย์มั่นที่มีต่อท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์เป็นอย่างมาก…ซึ่งภายหลังท่านพระอาจารย์มั่น ออกธุดงค์ ในดินแดน ภูสูง ป่าเขา ทางภาคเหนือ…ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดและตำแหน่งพระครูวินัยธร ท่านก็สละทิ้งไว้ที่วัดเจดีย์หลวง … ฯลฯ

ปล.จากข้อมูลเหรียญ สิริจันโท ปี ๖๙ ก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูล ที่ได้สืบค้นมาเล่าสู่กันฟัง โปรดใชวิจารณญาณในการรับข้อมูลและเป็นขัอมูล ไว้ศึกษาประวัติเหรียญร่วมกัน

วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร พระทศพลญาณ ประดิษฐานภายในพระอุโบสถ
วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร พระทศพลญาณ ประดิษฐานภายในพระอุโบสถ

วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  มีพระทศพลญาณ ประดิษฐานภายในพระอุโบสถ พระพิชิตมารมัธยมพุทธกาล ประดิษฐานภายในศาลาอุรุพงศ์(ศาลาการเปรียญ)

พระเจดีย์ ทรงระฆังฐานแปดเหลี่ยม ภายในประดิษฐานพระเจดีย์จำลองหล่อโลหะ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ระเบียงคต กำแพงแก้ว มีงานปูนปั้นรูปพระอสีติมหาสาวก จำนวน ๘๐ องค์  ขั่วอินโขง เขียนจิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร

กราบสักการะ สร้างบุญจึงมีบุญ บุญรักษาเทวดาปกป้อง บรมีพระทศพลญาณ พระพิชิตมาร หลวงปู่จันทร์ สิริจันโท ปกปักคุ้มครอง…

#เหรียญสิริจันโทปี๖๗ #เหรียญสิริจันโทนิยม #วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร #พระทศพลญาณ #พระพิชิตมารมัธยมพุทธกาล #เจ้าคุณอุบาลีจันทร์สิริจันโท #ขั่วอินโขง

บันทึกการเดินทาง รายการสารคดีเดินทาง www.mediasocialnews.com  สำนักข่าว MSN สื่อ สังคม ข่าว เรียนรู้สังคมโลก  MSN channel  สิงห์พเนจร ดำเนินการราย/รายงาน/ภาพ/ท่องเที่ยว

#MSNchannel #สื่อสังคมข่าวเรียนรู้สังคมโลก #สื่อมวลชน #สื่อออนไลน์  #ประชาสัมพันธ์ #บันทึกการเดินทาง #สารคดีเดินทาง

Facebook Comments

อาชีพรับจ้าง , ช่างภาพ , นักข่าว , รับบันทึกภาพถ่ายภาพงานทั่วไป , แถลงข่าว , สารคดี , เป็นช่างภาพนักเขียนอิสระให้กับ นิตยสารหลายฉบับ , เว็บต่าง ๆ และหนังสือพิมพ์