สุราษฎร์ธานี

วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

พระธาตุไชยาฯ สุราษฎร์ธานี
พระธาตุไชยาฯ สุราษฎร์ธานี

เดินทางลงใต้ครั้งนี้ งานหลัก คือ เข้าค่ายทหาร ไปร่วมโครงการ แหล่งทองเที่ยวในเขตทหาร Army Land ชายแดนใต้ แต่อีกใจหนึ่ง  ก็ด้วยใจหวังในการแสวงบุญ  กราบไหว้พระธาตุ  ไหว้หลวงปู่ทวด ในเส้นทาง เพราะภาคใต้ เป็นแหล่งอารยะธรรมเก่าแก่ทางพุทธศาสนา แห่งอาณาจักรศรีวิชัย

วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร
วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร 

อาณาจักรศรีวิชัย เจริญรุ่งเรืองเติบโตมาถึงปัจจุบัน  มีพระธาตุที่สำคัญ ยังคงเหลือทิ้งร่องรอยทางประวัติศาสตร์ ไว้ให้เห็น เช่น วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช(องค์ใหม่สร้างครอบไว้) และพระบรมธาตุไชยา จ.สุราษฎร์ ซึ่งพระธาตุไชยา จะเห็นเด่นชัดมากสุดในศิลปะศรีวิชัย

วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร
วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร

ไหน ๆ เดินทางเข้าพื้นที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดที่มีพื้นที่ใหญ่สุดในภาคใต้ และมีแผ่นดินกั้นสองฝั่งทะเล คือ ทะเลอ่าวไทย และ ทะเลอันดามัน  มาเข้าพื้นที่ทั้งทีแล้ว อยากจะเล่าความเกี่ยวกับพระธาตุไชยา ซักครั้ง

วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร
วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร

พระบรมธาตุไชยา ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นปูชนียสถานทางพุทธศาสนาที่สำคัญศักดิ์สิทธิ์  วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร มีอายุเก่าแก่ โดยประมาณ 1,200 ปี ผ่านมาแล้ว

วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร
วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร

องค์พระบรมธาตุเจดีย์ เป็นโบราณสถาน ที่สร้างขึ้นตามแบบลัทธิมหายาน ตั้งแต่ครั้งอาณาจักรศรีวิชัยเจริญรุ่งเรือง ประมาณ พ.ศ. 1240-1260 นับเป็นตัวแทนของศิลปะสมัยศรีวิชัย ที่หาชมได้ยากยิ่งในปัจจุบัน

วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร
วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร

ถึงแม้ว่า พระบรมธาตุไชยา จะมีการบูรณะครั้งใหญ่ สมัยเจ้าคุณชยาภิวัฒน์เป็นเจ้าอาวาส ในสมัยรัชการที่ ๕ นั้น ก็ยังคงได้รักษารูปแบบของ พระเจดีย์ศรีวิชัย ไว้อย่างเดิม ซึ่งเป็นความโชคดีมาก

วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร
วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร

องค์พระบรมาตุไชยา มีความสูง 24  เมตร เป็นฐานสี่เหลี่ยม ภายในประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุ รอบ ๆ องค์พระธาตุ มีเจดีย์องค์เล็ก 4  ทิศ ล้อมรอบด้วยวิหารคต

วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร
วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร

ซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ ขนาดต่าง ๆ โดยรอบทั้ง 4 ด้าน  สิ่งสำคัญภายในวัดพระบรมธาตุไชยา ก็คือ พระวิหารคต พระวิหารหลวง พระอุโบสถ พระพุทธรูปศิลาทรายแดง 3 องค์ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติที่มาตรงวันปิดทำการ ซึ่งสถานที่แห่งนี้ เป็นที่รวมโบราณวัตถุ ที่น่าสนใจ เล่าความพอสมควร ขอกลับมาที่การเดินทางเข้าค่ายวิภาวดีรังสิต

พลตรีธนณัฐ  ยังเฟื่องมนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก(ผอ.สง.ทท.ทบ.) 
พลตรีธนณัฐ  ยังเฟื่องมนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก(ผอ.สง.ทท.ทบ.)

ช่วงที่ผ่านมา เมื่อ 25 มิ.ย. 62  14.45 น. พล.ต.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.สง.ทท.ทบ. นำคณะสื่อมวลชน ตามโครงการสื่อมวลชนท่องเที่ยวชายแดนใต้  ตามแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตทหารกองทัพบก (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

พลตรีธนณัฐ  ยังเฟื่องมนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก(ผอ.สง.ทท.ทบ.) 
พลตรีธนณัฐ  ยังเฟื่องมนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก(ผอ.สง.ทท.ทบ.)

ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาการท่องเที่ยว บุคลากรการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริม รวมทั้งการเตรียมความพร้อมสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสู่การเติบโตในอนาคต และการลงทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ระหว่างภาครัฐและเอกชน

ค่ายวิภาวดีรังสิต
ค่ายวิภาวดีรังสิต

วันนี้ เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ฯภาคใต้ ค่ายวิภาวดีรังสิต โดยมี พล.ต.มโนช จันทร์คีรี ผบ.มทบ.45 ให้การต้อนรับ การฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   แต่หากจะเรียก เรียกชื่อพื้นที่ให้เต็ม เรียกว่า

ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริศูนย์สาธิตและส่งเสริมงานอาชีพภาคใต้
ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริศูนย์สาธิตและส่งเสริมงานอาชีพภาคใต้

ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริศูนย์สาธิตและส่งเสริมงานอาชีพภาคใต้ ศูนย์ฯ แห่งนี้มีหลากหลายฐานเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์หลัก เช่น เพื่อเทิดพระเกียรติ , เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้งานศิลปาชีพ , เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในหน่วยทหาร เป็นต้น

ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริศูนย์สาธิตและส่งเสริมงานอาชีพภาคใต้
ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริศูนย์สาธิตและส่งเสริมงานอาชีพภาคใต้

เดินชม เดินดูสถานที่ศุนย์เรียนรู้ภาคใต้ ใช้เวลาพอประมาณ เราต้องเดินทางกันต่อ  ไว้โอกาสงาม ๆ ดี ๆ จะกลับมาเล่าความ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพราะ จังหวัดนี้บอกตรง จากภูเขา สายน้ำ เขาสก เขื่นรัชประภา ถึงท้องทะเล แลเกาะต่าง ๆ นั้น งดงาม ของดีเยอะมากจริง ๆ …

พลตรีธนณัฐ  ยังเฟื่องมนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก(ผอ.สง.ทท.ทบ.) 
พลตรีธนณัฐ  ยังเฟื่องมนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก(ผอ.สง.ทท.ทบ.)

พลตรีธนณัฐ   ยังเฟื่องมนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก  กล่าวทิ้งท้าย บรรยายบนรถระหว่างเดินทาง โดยกล่าวว่า ต้องขอย้ำเน้นทำความเข้าใจก่อนนะครับ ทหารและกองทัพไม่ได้เข้ามาทำธุรกิจ แต่เป็นการสร้างงานสร้างกิจกรรมร่วมส่งเสริม

พลตรีธนณัฐ  ยังเฟื่องมนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก(ผอ.สง.ทท.ทบ.) 
พลตรีธนณัฐ  ยังเฟื่องมนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก(ผอ.สง.ทท.ทบ.)

โดยมีแนวความคิดในการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตทหาร ซึ่งประกอบด้วย การท่องเที่ยวเพื่อ การนันนาการและผจญภัย , การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ , การท่องเที่ยวเพื่อฝึกอบรม , การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและการกีฬา , การเที่ยวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและธรรมชาติ , การท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ และ การท่องเที่ยวเพื่อความรับผิดชอบและการตอบแทนทางสังคม บนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริศูนย์สาธิตและส่งเสริมงานอาชีพภาคใต้
ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริศูนย์สาธิตและส่งเสริมงานอาชีพภาคใต้

การเดินทางในเส้นทางครั้งนี้ เที่ยวใต้ เที่ยวได้ ไ ด้กราบไหว้ พระธาตุ  กราบหลวงปู่ทวด ได้ร่วมบุญ ได้ร่วมทาน  ได้ร่วมสร้างบรมี ก็ขอ อนุโมทณา สาธุ สาธุ สาธุ  กันดัง ๆ  อีกครั้ง สวัสดีครับ

ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริศูนย์สาธิตและส่งเสริมงานอาชีพภาคใต้
ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริศูนย์สาธิตและส่งเสริมงานอาชีพภาคใต้

ขอบคุณ  สำนักงานส่งเสริมท่องเที่ยวกองทัพบก (สง.ทท.ทบ.)  สิงห์ราหู  เรียบเรียงข่าว-ภาพ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ภาพประกอบข่าว

เขาสก สุราษฎร์ธานี
เขาสก สุราษฎร์ธานี
หินยาย เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
หินยาย เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
หินตา เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
หินตา เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
เกาะเต่า สุราษฎร์ธานี
เกาะเต่า สุราษฎร์ธานี
เกาะเต่า สุราษฎร์ธานี
เกาะเต่า สุราษฎร์ธานี
เกาะเต่า สุราษฎร์ธานี
เกาะเต่า สุราษฎร์ธานี

#สำนักงานส่งเสริมท่องเที่ยวกองทัพบก(สง.ทท.ทบ.)  #ค่ายเทพสตรีสุนทร #จังหวัดสุราษฎร์ธานี #ค่ายวิภาวดีรังสิต  #วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร  #สื่อสังคมข่าว #กองทัพบกARMYLAND #ARMYLAND

Facebook Comments

อาชีพรับจ้าง , ช่างภาพ , นักข่าว , รับบันทึกภาพถ่ายภาพงานทั่วไป , แถลงข่าว , สารคดี , เป็นช่างภาพนักเขียนอิสระให้กับ นิตยสารหลายฉบับ , เว็บต่าง ๆ และหนังสือพิมพ์