สุริยุปราคา

สุริยุปราคา

สุริยุปราคา

สุริยุปราคา
สุริยุปราคา

วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562 เกิดสุริยุปราคา ประเทศไทยสามารถสังเกตสุริยุปราคาในวันนี้ได้โดยเห็นเป็นแบบบางส่วน คือ ดวงอาทิตย์แหว่งเนื่องจากถูกดวงจันทร์บังไปบางส่วน

สุริยุปราคา
สุริยุปราคา

กรุงเทพฯ เกิดสุริยุปราคาบางส่วน ระหว่างเวลา 10:18 – 13:58 น. ดวงอาทิตย์แหว่งลึกที่สุดในเวลา 12:05 น. โดยดวงจันทร์บังดวงอาทิตย์ไปเป็นสัดส่วน 2 ใน 3 วัดตามแนวเส้นผ่านศูนย์กลาง หรือคิดเป็นพื้นที่ 57% ของวงกลมดวงอาทิตย์

สุริยุปราคา
สุริยุปราคา

โดยปรากฏการณ์ “สุริยุปราคาวงแหวน” ตามรายงานข่าวด้านดาราศาสตร์แถลงไว้ว่า แนวคราสวงแหวนพาดผ่านประเทศอินเดีย ศรีลังกา สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย เป็นต้น

สุริยุปราคา
สุริยุปราคา

สำหรับประเทศไทยจะเห็นเป็น “สุริยุปราคาบางส่วน” ดวงจันทร์จะบดบังดวงอาทิตย์บางส่วน ทำให้มองเห็นดวงอาทิตย์เว้าแหว่ง สามารถสังเกตได้ทุกภูมิภาคของไทย

สุริยุปราคา
สุริยุปราคา

แต่ละภูมิภาคจะมองเห็น ดวงอาทิตย์ถูกบดบังแตกต่างกัน ดวงอาทิตย์จะถูกบดบังมากที่สุดบริเวณภาคใต้ที่ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ประมาณร้อยละ 81

สุริยุปราคา
สุริยุปราคา

ส่วนภาคเหนือที่ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ดวงอาทิตย์จะถูกบังเพียงร้อยละ 40 กรุงเทพมหานคร ดวงอาทิตย์จะถูกบังประมาณร้อยละ 57

สุริยุปราคา
สุริยุปราคา

พุธราหู  รายงานข่าว/ภาพ                      

Facebook Comments

อาชีพรับจ้าง , ช่างภาพ , นักข่าว , รับบันทึกภาพถ่ายภาพงานทั่วไป , แถลงข่าว , สารคดี , เป็นช่างภาพนักเขียนอิสระให้กับ นิตยสารหลายฉบับ , เว็บต่าง ๆ และหนังสือพิมพ์

Spread the love

3 Comments on “สุริยุปราคา

  1. Pingback: Esports คืออะไร

  2. Pingback: เว็บปั้มไลค์

  3. Pingback: buy oxycodone online