หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ปัตตานี

หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

วัดช้างให้ ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

จังหวัดปัตตานี  …การเดินทางมาเมืองปัตตานี ครั้งนี้ เป็นการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงมาจากเมืองเบตง จ.ยะลา จากยะลา ถึงปัตตานี ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 2 ชั่วโมง ก็ถึงละ เมืองปัตตานี

หลวงปู่ทวด วัดช้างให้
หลวงปู่ทวด วัดช้างให้

เมืองปัตตานีมีหลายสถานที่ ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งตัวเมืองแหล่งท่องเที่ยวหลัก จะอยู่บนเส้นทางหลักทางหลวงหมายเลข  410  เรียกว่ามีแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งใกล้ถนน จึงมีหน่วยงานทั้งภาคเอกชนภาครัฐ

วัดช้างให้ ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
วัดช้างให้ ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

ผลักดันให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวสร้างเส้นทางเศรษฐกิจ นำรายได้หมุนเวียนสู้ภาคประชาชน เมืองปัตตานี มีผู้ให้คำจำกัดความในการท่องเที่ยวกล่าวว่าเมือง แห่ง 3 วัฒนธรรม โดยมีความเชื่อ ความศรัทธา ผูกโยงเรื่องราว

วัดช้างให้ ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
วัดช้างให้ ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

ระหว่าง วัฒนธรรม ไทย จีน มลายู ดังนั้นแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งได้ผูกพันธ์เกี่ยวโยงกับประวัติศาสตร์ เรื่องเล่าตำนานในสถานที่สำคัญๆ  มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามด้านสถาปัตยกรรม ทั้งในเมือง ธรรมชาติ วิถีชีวิตชุมชม

วัดช้างให้ ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
วัดช้างให้ ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

วันนี้จะเริ่มเข้าไปท่องชมวัฒนธรรมไทยเป็นที่เริ่มต้น  สถานที่แรกที่เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวผู้คนทั้งในพื้นที่ และทั่วไป โดยช่วงเดินทาง ผู้เขียนก็มักจะ ตั้งนะโม 3 จบ แล้วว่า นะโมโพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา

หลวงปู่ทวด วัดช้างให้
หลวงปู่ทวด วัดช้างให้

วัดช้างให้ ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เชื่อได้ว่าหลายท่าน ที่เป็นสาธูชนชาวพุทธทั่วไป ไม่มีใครไม่รู้จัก หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ (ช้างร้องไห้ ที่สื่อความหมายว่า ร้อง) ซึ่งวันนี้ขอเขียนถึงแบบย่อ ๆ

หลวงปู่ทวด วัดช้างให้
หลวงปู่ทวด วัดช้างให้

เพราะตำนานองค์หลวงปู่ทวดมีหลากหลายกระแส สำหรับผู้เขียน ถึงแม้จะมีตำนานมาเล่าแบบใดๆ ก็ตามโดยส่วนตัวมีความเชื่อเฉพาะตน ในส่วนของจิตใจ ในภาวะการภาวนาที่จิตใจนั้น มีหลักยึดเหนี่ยว มีหลักใจที่ดี

หลวงปู่ทวด วัดช้างให้
หลวงปู่ทวด วัดช้างให้

มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ตั้งนะโม 3 จบ แล้วกว่าว นะโมโพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา พุทธโธ ๆๆๆๆๆๆ… ฯลฯ วัดช้างให้  เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาแล้วกว่า 300 ปี ตำนานกล่าวว่า พระยาแก้มดำเจ้าเมืองไทรบุรี

หลวงปู่ทวด วัดช้างให้
หลวงปู่ทวด วัดช้างให้

ต้องการหาชัยภูมิ สำหรับสร้างเมืองใหม่ให้กับน้องสาว จึงได้เสี่ยงอธิฐาน ปล่อยช้างให้ออกเดินทางไปในป่า โดยมีเจ้าเมือง ไพร่พล เดินติดตามไป เดินทางมาถึงวันหนึ่ง ช้างได้หยุดอยู่ ณ ที่แห่งหนึ่ง ร้อง(ไห้)ขึ้นสามครั้ง

วัดช้างให้ ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
วัดช้างให้ ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

พระยาแก้มดำ จึงได้ถือเป็นนิมิตที่ดี จะใช้บริเวณนั้นสร้างเมือง แต่น้องสาวไม่ชอบ พระยาแก้มคำ จึงให้สร้างวัด ณ บริเวณดังกล่าวแทน แล้วให้ชื่อว่า วัดช้างไห้  หรือช้างร้องนั้นเอง กาลต่อมาจึงได้นิมนต์พระภิกษุรูปหนึ่ง

หลวงปู่ทวด วัดช้างให้
หลวงปู่ทวด วัดช้างให้

ที่ชาวบ้านเรียกว่า ท่านลังกา หรือ สมเด็จพะโคะ หรือ หลวงพ่อทวด เหยียบน้ำทะเลจืด มาเป็นเจ้าอาวาสองค์แรก หลวงปู่ทวด ท่านได้เดินธุดงค์ไปมาระหว่างเมืองไทรบุรีกับวัดช้างไห้ และได้สั่งลูกศิษย์ไว้ว่า

หลวงปู่ทวด วัดช้างให้
หลวงปู่ทวด วัดช้างให้

ถ้าท่านมรณะภาพ ขอให้นำธาตุขันธ์ไปทำการฌาปนกิจ ณ วัดช้างให้ ซึ่งเมื่อท่านมรณะภาพที่เมืองไทรบุรี ลูกศิษย์ก็ได้นำธาตุขันธ์ท่านมา ทำการฌาปนกิจที่วัดช้างให้ อัฐิของท่านส่วนหนึ่งฝังไว้ที่วัดช้างให้

หลวงพ่อทวด เหยียบน้ำทะเลจืด
หลวงพ่อทวด เหยียบน้ำทะเลจืด สถูปหลวงปู่ทวด

อีกส่วนหนึ่งนำกลับไปเมืองไทรบุรี ต่อมาได้สร้างสถูปบรรจุอัฐิของท่านไว้ที่วัดช้างให้ เมื่อปี พ.ศ. 2480 พระครูมนูญเจ้าอาวาสวัดพลานุภาพ เจ้าคณะตำบลทุ่งพลา ให้พระช่วงมาเป็นเจ้าอาวาสวัดช้างให้

วัดช้างให้ ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
วัดช้างให้ ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

ท่านได้ชักชวนชาวบ้านมาแผ้วถางป่า สร้างกุฎิ ศาลาการเปรียญ พร้อมเสนาสนะอื่น ๆ จึงได้ชื่อว่า วัดราษฎร์บูรณะ เจ้าอาวาสองค์ต่อๆ มาก็ได้บูรณะเพิ่มเติมวัดช้างให้ มาตามลำดับจนถึงปัจจุบัน

วัดช้างให้ ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
วัดช้างให้ ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

วัดช้างให้ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ. 2500 และผูกพันธสีมา เมื่อปี พ.ศ. 2501 สำหรับหลวงปู่ทวด เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน ก็ด้วยกำเนิดจาก นิมิตร พระครูวิสัยโสภณ (พระอาจารย์ทิม ธมฺมธโร)

วัดช้างให้ ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
วัดช้างให้ ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เจ้าอาวาส ตามลำดับ

วันนี้เป็นบุญ  มีวาสนา ที่ได้เดินทาง มากราบหลวงปู่ทวด แบบเร่งๆ ด้วยว่าวัดจะปิดสถานที่ ช่วง 16.00 น. แต่หากมาช้า กราบสถูปด้านทางรถไฟก็ได้ครับ แต่ถ้าช้าก็นึกภาวนาให้พระติดที่จิตใจยิ่งดี เดินทางปลอดภัย มีโชค

หลวงปู่ทวด วัดช้างให้
หลวงปู่ทวด วัดช้างให้

มีลาภ มีวาสนา เจริญรุ่งเรือง พบแต่สิ่งดี ๆ ตั้งนะโม 3 จบ แล้วภาวนา นะโมโพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา หลับฝันดี   สำหรับวันนี้หลับนอนในเมืองหนองจิก จ.ปัตตานี1 คืน แล้วเช้าค่อยออกเดินทางแต่เช้า

อาจารย์ทิม ธมฺมธโร วัดช้างให้
อาจารย์ทิม ธมฺมธโร วัดช้างให้            

อีกวันไปวัดช้างให้อีกรอบ เพื่อเข้ากราบ นมัสกาลพระคุณเจ้า ท่านเจ้าคุณพระสุนทรปริยธติวิธาน(หลวงพ่อหยวน) เจ้าอาวาสวัดช้างให้ จ.ปัตตานี เพื่อทำบุญ ทำบุญเสร็จ หลวงปู่ให้พร พรหมน้ำพุทธมนต์

ท่านเจ้าคุณพระสุนทรปริยธติวิธาน(หลวงพ่อหยวน) เจ้าอาวาสวัดช้างให้ จ.ปัตตานี
ท่านเจ้าคุณพระสุนทรปริยธติวิธาน(หลวงพ่อหยวน) เจ้าอาวาสวัดช้างให้ จ.ปัตตานี

แจกเหรียญหลวงปู่ทวด เป็นขวัญกำลังใจ ได้ท่านละ 1 องค์ ใครอยากได้เพิ่มได้มาก แนะนำที่ศาลาด้านหน้า มีให้บูชา ช่วงนี้วัดช้างให้กำลังบูรณะ แนะนำชวยกันทำบุญ สร้างบุญ อณุโมทณาสาธุ สาธุ สาธุ

หลวงปู่ทวด วัดช้างให้
หลวงปู่ทวด วัดช้างให้
บันทึกการเดินทาง รายการสารคดีเดินทาง www.mediasocialnews.com

สำนักข่าว MSN สื่อ สังคม ข่าว เรียนรู้สังคมโลก  MSN channel สิงห์พเนจร ดำเนินการราย/รายงาน/ภาพ/ท่องเที่ยว 

หลวงปู่ทวด วัดช้างให้
หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รับจากท่านเจ้าอาวาส
หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ทำบุญบูชาเพิ่มเติม
หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ทำบุญบูชาเพิ่มเติม

ภาพประกอบ ระหว่างการเดินทาง

หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ทำบุญบูชาเพิ่มเติม
หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ทำบุญบูชาเพิ่มเติม
หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ทำบุญบูชาเพิ่มเติม
หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ทำบุญบูชาเพิ่มเติม
หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รับจากท่านเจ้าอาวาส
หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ รับจากท่านเจ้าอาวาส
วัดช้างให้ ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
วัดช้างให้ ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี สถานีรถไฟ

หมายเหตุ บทความนี้ เป็นบทความ สารคดีเชิงท่องเที่ยว ส่งเสริมเชื่มโยงการท่องเที่ยวในสามจังหวัดภาคใต้ บอกเล่าปัจจุบันจังหวัดปัตตานี  เมืองสามอารยะธรรม ตำนาน เรื่องเล่า สามจังหวัดภาคใต้ มีสถานที่ท่องเที่ยว ทางธรรมชาติที่สวยงาม มีโบราณสถานให้ศึกษา มีขนมธรรมประเพณี และวัฒนธรรมที่ดีงาม …ฯลฯ

Facebook Comments

อาชีพรับจ้าง , ช่างภาพ , นักข่าว , รับบันทึกภาพถ่ายภาพงานทั่วไป , แถลงข่าว , สารคดี , เป็นช่างภาพนักเขียนอิสระให้กับ นิตยสารหลายฉบับ , เว็บต่าง ๆ และหนังสือพิมพ์

Spread the love