หลวงปู่โส วัดป่าคำแคนเหนือ ขอนแก่น

พุทธชินราชใบเสมาหลวงปู่โส กัสสโป วัดป่าคำแคนเหนือ ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 

พระพุทธชินราชใบเสมาหลวงปู่โส กัสสโป วัดป่าคำแคนเหนือ ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 

พุทธชินราชใบเสมาหลวงปู่โส กัสสโป วัดป่าคำแคนเหนือ ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 
พุทธชินราชใบเสมาหลวงปู่โส กัสสโป วัดป่าคำแคนเหนือ ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

พุทธชินราชใบเสมา หลวงปู่มหาโส  กัสสโป วัดป่าคำแคนเหนือ ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 

พุทธชินราชใบเสมา หลวงปู่มหาโส วัดป่าคำแคนเหนือ จ.ขอนแก่น
พุทธชินราชใบเสมา หลวงปู่มหาโส วัดป่าคำแคนเหนือ จ.ขอนแก่น

พุทธชินราชใบเสมา ปี ๔๘  วาระแรก จัดสร้างเนื้อผงถวาย 1,000 องค์ เนื่องในงานฉลองอายุวัฒนมงคล  สร้างถวายโดย ท่านพระอาจารย์ มั่นจิต นราสโภ วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร

พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท)
พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท)

มวลสารในการจัดสร้างพระพุทธชินราชใบเสมา ปี ๔๘   ผงมวลสาร เป็นมวลสารชนิดเดียวกับผงมวลสาร การจัดสร้างพระภควัมบดีพระฉิมพลี วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร  กุฎิผ่องดำรงธรรมาชีว คณะสวนเหนือ โดย พระพระครูพุทธพากยประกาศ(ปรีชา  ติกขวีโร) พระถานานุกรม พระพรหมมุนี(บู่ สุจิณฺโณ ป.ธ.๙)

พระพรหมมุนี(บู่ สุจิณฺโณ ป.ธ.๙) พระพระอุปัชฌาย์พระครูพุทธพากยประกาศ(ปรีชา  ติกขวีโร)
พระพรหมมุนี(บู่ สุจิณฺโณ ป.ธ.๙) พระพระอุปัชฌาย์พระครูพุทธพากยประกาศ(ปรีชา  ติกขวีโร)

พระพรหมมุนี(บู่ สุจิณฺโณ ป.ธ.๙) หรือท่านเจ้าคุณบู่ มีพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท) หรือท่านเจ้าคุณหลวงปู่จันทร์  เป็นพระอุปัชฌาย์

พุทธชินราชใบเสมา หลวงปู่มหาโส วัดป่าคำแคนเหนือ จ.ขอนแก่น
พุทธชินราชใบเสมา หลวงปู่มหาโส วัดป่าคำแคนเหนือ จ.ขอนแก่น

พระพุทธชินราชใบเสมา เมื่อสร้างแล้วเสร็จ ตามขบวนการ จึงนำพระขึ้นไปถวายหลวงปู่มหาโส กัสสโป วัดป่าคำแคนเหนือ ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น เพื่อนำไปให้ ครู อาจารย์ เมตตาอธิษฐานจิตแล้วเสร็จ จึงทำการแจกจ่ายผู้ที่ไปร่วมงานบุญ

พุทธชินราชใบเสมา หลวงปู่มหาโส วัดป่าคำแคนเหนือ จ.ขอนแก่น
พุทธชินราชใบเสมา หลวงปู่มหาโส วัดป่าคำแคนเหนือ จ.ขอนแก่น

พระพุทธชินราชใบเสมา รุ่นนี้เป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนัก เมื่อครั้งที่หลวงปู่มหาโสเมตตาอธิษฐาน สังเกตุมองเห็นบรรดาผู้ถือศีล ภาษาท้องถิ่นเรียก พ่อขาว แม่ขาว ที่มาถือศีล นั่งใกล้ ๆ วัตถุมงคล ผงะถอยหลบอย่างเร็ว แล้วค่อย ๆ ขยับถอย ถอยห่างออกมา  ถามว่า ทำไม่ถอยออกมาละ ได้คำตอบใจความว่า นั่งใกล้กล่องวัตถุมงคลที่อยู่หน้าพระประธานในกุฎิหลวงปู่ไม่ได้ แสงพุงลงมาใส่ลงวัตถุมงคลสว่างไสวมาก ๆ มองไม่ได้ มองแล้วเหลื่อมตา ในขณะที่หลวงปู่นั่งภาวนาเมตตาอธิษฐานปลุกเสกวัตถุมงคล

พุทธชินราชใบเสมา หลวงปู่มหาโส วัดป่าคำแคนเหนือ จ.ขอนแก่น
พุทธชินราชใบเสมา หลวงปู่มหาโส วัดป่าคำแคนเหนือ จ.ขอนแก่น

เมื่อหลวงปู่อธิษฐาษจิตแล้วเสร็จ ถอยออกมานั่ง นั่งใกล้ ๆ วัตถุมงคล ท่านยิ้ม ๆ ยิ้มมุมปาก แล้วกล่าวให้ฟังว่า “เฮาเจริญพุทธมนต์ซื้อๆ พร้อมด้วยบทชินบัญชร คักปานเหล็กไหลละตั๋ว มั่นจิต มั่นอก มั่นใจ”  หลวงปู่ท่านพูดยิ้ม ๆ มุมปาก เพราะคงจะเห็นว่าเราคุยกันเรื่องวัตถุมงคล และมีผู้ถอยห่างออกมา ฯลฯ

หลวงปู่มหาโส กสฺสโป วัดป่าคำแคนเหนือ จ.ขอนแก่น
หลวงปู่มหาโส กสฺสโป วัดป่าคำแคนเหนือ จ.ขอนแก่น

หลวงปู่พระมหาโส ท่านกล่าวสบทบให้ฟัง ช่วงเวลาเทศนาหลังทำวัตรเย็นเสร็จ ช่วงนั่งสมาธิ ท่านกล่าวแทรกขณะเทศนา  เรื่องการเจริญสติ แทรกมาให้ฟังว่า  สมัยหลวงพี่ผาง หลวงปู่ผาง จิตฺตคุตโต วัดอุดมคงคาคีรีเขต จ.ขอนแก่น ครองธาตุขัธน์อยู่ (เรียกแบบเครพในธรรม หลวงปู่มหาโสพรรษามากกว่า)ท่านมีอยู่  “เหล็กไหล”  ท่านโยนทิ้งสระน้ำวัดท่าน คนมีบุญมีวาสนา  ก็เห็นอยู่เหล็กไหล ไหลหยาบ ๆ ๆ ละเวิย คนบ่อมีบุญวาสนา  ก็เห็นเป็นก้อนข่อหล่อแค๋แหล่ละเวย แล้วก็เทศน์เข้าหัวขัอการเจริญสติ การละวาง ว่าง และบทธรรมจักรฯ สืบต่อ

หลวงปู่มหาโส กสฺสโป วัดป่าคำแคนเหนือ จ.ขอนแก่น
หลวงปู่มหาโส กสฺสโป วัดป่าคำแคนเหนือ จ.ขอนแก่น

หลวงปู่พระมหาโส ท่านมีญาณหยั่งรู้จำเพราะตนในองค์ท่าน  เพราะสังเกตุว่าวันนั้น ก่อนเข้าไป วัดป่าคำแคนเหนือ  คณะสร้างพระ ได้เดินทางไปชมวัดสาขาหลวงปู่มหาโส ที่เชิงเขาภูเม็ง และมีผู้คุยกันสนุกปากเรื่องเหล็กไหล หลวงปู่ท่านจึงเมตตา ปาม ๆ ไม่ให้ไปยุ่ง ให้หมั่นเจริญสติ สติเป็นเครื่องอยู่ เครื่องปฎิบัติ หมั่นเจริญศีล สมาธิ ปัญญา สติ สติ สติ…ฯลฯ

พุทธชินราชใบเสมา หลวงปู่มหาโส วัดป่าคำแคนเหนือ จ.ขอนแก่น
พุทธชินราชใบเสมา หลวงปู่มหาโส วัดป่าคำแคนเหนือ จ.ขอนแก่น

พระพระพุทธชินราชใบเสมา พอสรุปความได้ว่า สร้างมาถวายเพิ่ม วาระสอง เพิ่มเติมอีก 2,000 องค์ รวม 1,000 องค์ชุดแรก เป็น 3,000 องค์ ซึ่งรุ่นหลังกล่องจะต่างกับรุ่นแรก พระรุ่นทำถวายเพิ่มเติม โดยส่วนมาก พระครูพุทธพากยประกาศ(ปรีชา  ติกขวีโร)  จะนำเม็ดกะลาใส่ด้านหลัง  แต่บางองค์ที่ใครทำเองพิเศษ ก็มีทั้งฝังตะกรุดเงินและทองเหลือง ซึ่งตะกรุดผ่านการเมตตาจิตจากหลวงปู่สุภา(จ.ภูเก็ต) และหลวงปู่ถิน(จ.อุดรธานี) การฝั่งตะกรุดในฐานพระ มีไม่เกิน 5 องค์ เพราะกลัวบล็อคแตก จึงหยุดทำ

พุทธชินราชใบเสมา หลวงปู่มหาโส วัดป่าคำแคนเหนือ จ.ขอนแก่น
พุทธชินราชใบเสมา หลวงปู่มหาโส วัดป่าคำแคนเหนือ จ.ขอนแก่น 

พระพระพุทธชินราชใบเสมา สร้างเนื้อผงพุทธคุณอย่างเดียว ส่วนสีเนื้อพระ ขึ้นอยู่กับมวลสารที่ผสมลงไปมากน้อยเท่าใด สีแต่ละครก แต่ละองค์จึงแตกต่างกันออกไป เช่น สีขาวแก่ผงพระสิวลี ผงมูลกะจาย ผงทรายขาว  สีเหลืองแก่ผงพระกรุนาดูล(โดยหลวงพ่อสุรเสียง มหาสารคาม) และสีดำเทา แก่ผงเหล็กน้ำพี้(โดยหลวงปู่ทองดำ วัดท่าทอง อุตรดิษถ์ เป็นต้น

หลวงปู่มหาโส พุทธชินราชใบเสมา
หลวงปู่มหาโส พุทธชินราชใบเสมา

พระพุทธชินราชใบเสมา ที่สร้างขึ้้นรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งสองรุ่น หลวงปู่พระมหาโส เมตตาอฐิษฐานจิต ปลุกเสกเดี่่ยวทั้งหมด…ฯลฯ ครั้งแรกเมื่อเสร็จพิธีอธิษฐานพระเครื่องพระพุทธชินราชใบเสมาอายุวัฒนมงคลหลังลายเซ็น  พอสมควรแก่เวลา มองหน้า มองหลัง แล้วจึงกล่าวขอโอกาสหลวงปู่พระมหาโส ให้หลวงปู่เมตตา ลูกหลาน คณะศิษย์ พ่อขาว แม่ขาว ที่มาถือศีล  เปิดกล่องพระแจก(แจกฟรี)ทุกองค์ เพื่อเป็นปฐมบท รับสิ่งมงคลจากองค์หลวงปู่พระมหาโส กสฺสโป หลวงปู่จึงแจกให้ผู้นั่งอยู่ตรงนั้นทุกคน

หลวงปู่ทองดำ วัดท่าทอง จ.อุตรดิตถ์ เมตตาอฐิฐานจิตแผ่เมตตาแผงแร่เหล็กน้ำพี้
หลวงปู่ทองดำ วัดท่าทอง จ.อุตรดิตถ์ เมตตาอฐิฐานจิตแผ่เมตตาแผงแร่เหล็กน้ำพี้

เพิ่มเติมให้ฟัง พระพุทธชินราชใบเสมาชุดนี้ ได้อาศัยแรงครู อาจารย์  หลวงปู่โส กัสสโป เป็นหนึ่งในพระที่เมตตาอฐิฐานจิตผงมวลสาร ในการสร้างพระพระภควัมบดีพระฉิมพลี  พระชุดนี้มีพระเกจิ พระคณาจารย์แห่งยุคสมัยในประเทศไทย ร่วมอธิฐานมวลสารเยอะมากๆ จึงจัดเป็นของดีแห่งยุคสมัย (แล้วจะนำเรียนรายชื่อในตอนอื่น ตอนนี้ขอกล่าวว่าไว้ซักเล็กน้อย) เช่น หลวงปู่ทองดำ วัดท่าทอง จ.อุตรดิตถ์ เป็นหนึ่งในพระที่เมตตาอฐิฐานจิตแผ่เมตตาผงมวลสารเหล็กน้ำพี้ให้มาผสมจึงเห็นว่าบางองค์ มีสีแก่น้ำตาลและดำเท่า  ผู้ใดได้พระชุดนี้ไปก็อารทณาเองเทอญ ขอบรมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระปัจเจกพระพุทธเจ้า พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เจตนาบริสุทธิ์ผู้ถือศีลสร้างพระพุทธชินราชใบเสมา ปี ๔๘  อนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ (แจกของที่ระลึก วัตถุมงคลภายในงาน)…ฯลฯ

หลวงปู่มหาโส กสฺสโป(บน) และ พระอาจารย์ มั่นจิต นราสโภ วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร (ล่าง)
หลวงปู่มหาโส กสฺสโป(บน) และ พระอาจารย์ มั่นจิต นราสโภ วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร (ล่าง)

หมายเหตุ.-  มหาพิธีพุทธาภิเษก พระภควัมบดีพระฉิมพลี  มีการสร้างพระร่วมรายการออกมาหลากหลายพิมพ์ เช่น พระภควัมบดีพระฉิมพลี  สร้างจำนวน 5 พิมพ์ ,  พระปิดตายันต์ยุ่ง จำนวน 1 พิมพ์ , พระสิทธัตโถลอยองค์ , พระนางพญา , พระป่าเลย์ไลย์ , พระสิทธัตโถจันทร์ลอย , พระนารายณ์เนื้อดิน , พระซุ้มนครโกษา , พระพุทธชินราชหลังเรียบล้อแบบพระ ปี 08 วัดบรมฯ  , พระพิมพ์รูปเหมือนหลวงปู่เกิด เป็นต้น

พระภควัมบดีพระฉิมพลี วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
พระภควัมบดีพระฉิมพลี วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร

ปล. หลักจากฉลองสมโภชพรภควัมบดีะแล้วเสร็จ ยังใช้ผงพุทธคุณชุดเดียวกันนี้ สร้างพระตามมาอีกหลายรุ่น เช่น  พระสิทธัตโถหลังเรียบ  กุฎิผ่องดำรงธรรมาชีว (สร้างวันวิสาขบูชา) , พระพุทธชินราชหยดน้ำ(สร้างถวายพระเทพมงคลญาน(สนธ์) วัดพุทธบูชา แจกงานบุญครบรอบวันเกิด ) , พระพุทธชินราชอินโดจีนหลังเรียบ(ถวายพระเทพมงคลญาน สนธ์ แจกบำเพ็ญบุญตรบรอบวันเกิด ) , พระพุทธชินราชหลังเรียบ  , พระพุทธชินราชหยดน้ำ(ถวายพระเทพมงคลญาน สนธ์ แจกบำเพ็ญบุญตรบรอบวันเกิด ) , พระพุทธชินราชใบเสมา(สร้างถวายหลวงปู่โส กัสสโป แจกวาระสำคัญต่าง ๆ วัดป่าคำแคนเหนือ จ.ขอนแก่น ) , พระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ หลังยันต์กระบองไขว้( สร้างถวาย วัดศรีหมากหญ้า ฉลองพระอุโบสธ ) , พระสมเด็จพระประธานอุโบสธวัดศรีหมากหญ้า จ.อุดรธานี (สร้างถวาย วัดศรีหมากหญ้า ฉลองโบสธ์ ) , พระซุ้มนครโกษา , พระนารายณ์ทรงปืน พิมพ์กรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เป็นต้น

หลวงปู่โส กัสสโป วัดป่าคำแคนเหนือ อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
หลวงปู่โส กัสสโป วัดป่าคำแคนเหนือ อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น เมตตาอฐิฐานจิต พระภควัมบดีพระฉิมพลี

เมื่อครั้งการสร้างพระนี้เอง ความจริงจึงประจักษ์หลายเรื่อง เมื่อนำพระสมเด็จฯ 2 พิมพ์ ที่จะนำไปฉลองพระอุโบสธ วัดศรีหมากหญ้า จ.อุดรธานี  ไปกราบนำเรียนถวายหลวงปู่พระมหาโส กัสสโป วัดคำแคนเหนือ จ.ขอนแก่น    ขอโอกาสครับหลวงปู่ วันนี้มากราบหลวงปู่เพื่อขอเมตตา นำวัตถุมงคล มาขอเมตตาจากหลวงปู่ครับ วัตถุมงคลนี้ จะนำไปแจกงานฉลองพระอุโบสธ วัดศรีหมากหญ้า จ.อุดรธานี ครับ

หลวงปู่โส หื่อ ได้คำตอบว่า วัดศรีหมากหญ้า หลวงปู่มหาโส เป็นเจ้าอาวาสองค์แรก ท่านจึงถามหาท่านสวย ท่านสวยยังอยู่บ่อ(บ่อ แปลว่า อยู่ไหม ภาษาท้องถิ่น) ตอนแรกก็ยัง งง ๆ มาทราบความตอนหลังจึงถามพระอาจารย์กัมพู จึงทราบว่า ท่านสวย ก็คือ  พระอาจารย์สว่าง หรือท่านเจ้าคุณเจ้าอาวาสวัดศรีหมากหญ้าองค์ปัจจุบัน ถึงบางอ้อ บุญวาสนาชักนำให้โคจรมารว่มบุญกันอีก

ครั้งนั้นจึงได้ทราบว่า ชื่อเดิมเจ้าอาวาส วัดศรีหมากหญ้า คือ สวย แปลว่า สว่าง ในภาษาท้องถิ่น ท่านเปลี่ยนชื่อใหม่ เป็น สว่าง ซึ่งก็คือ ท่านเจ้าคุณเจ้าอาวาสวัดศรีหมากหญ้าองค์ปัจจุบันนี้

ซึ่งเมื่อพระแล้วเสร็จจากหลวงปู่มหาโส จึงนำพระสมเด็จฯ ทั้งสองพิมพ์ไปถวายท่านพระอาจารย์สว่าง เจ้าอาวาสวัดศรีหมากหญ้า เจ้าอาวาสวัดศรีหมากหญ้า นำไปให้หลวงปู่ลี ถ้ำผาแดง จ.อุดรธานี เมตตาอธิฐานจิตเพิ่มเติมอีก ส่วนว่าจะนานเท่าไหร่ และมีองค์อื่นเมตตาอฐิฐานจิตเพิ่มเติมหรือไม่ ต้องถามท่านเจ้าคุณพระอาจาร์ยสว่าง วัดศรีหมากหญ้า จ.อุดรธานี ฯลฯ…เล่าย่อความพอสังเขป

พระอาจารย์ มั่นจิต นราสโภ วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
พระอาจารย์ มั่นจิต นราสโภ วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร

มวลสารหลักในการจัดสร้าง พระพุทธชินราชใบเสมา หลวงปู่มหาโส วัดป่าคำแคนเหนือ จ.ขอนแก่น เช่น ผงพระธาตุสิวลี , ผงมูลกะจายสูตรอิติปิโสรัตนมาลา(โดยท่านเจ้าคุณเที่ยง วัดระฆังฯ , ผงมหาจักรพรรดิ์ , ผงแร่เหล็กน้ำพี้ (โดยหลวงปู่ทองดำ วัดท่าทอง จ.อุตรดิตถ์) , ผงพระกรุเก่านาดูน (โดยหลวงพ่อสุรเสียง จ.มหาสารคาม ) , ผงพระพุทโธแม่ชีบุญเรือน โตงบุญเติม( จากวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร) , ผงทรายไหลขาว(อธิฐานจิตโดยหลวงปู่หลุย จ.เลย) , ดินสังเวฯสี่  , ผงกาฝากตามตำราสร้างพระภควัมบดีพระฉิมพลี  , ผงพุทธคุณผ่านการอธิฐานจิตเจ้าคุณนร วัดเทพศิรินฯ  เป็นต้น จำนวนการสร้าง พระพุทธชินราชใบเสมา หลวงปู่มหาโส วัดป่าคำแคนเหนือ จ.ขอนแก่น รวมทั้งหมด 3,000 องค์

พระพุทโธ แม่ชีบุญเรือน โตงบุญเติม เป็นผงมวลสาร ได้จากวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร
พระพุทโธ แม่ชีบุญเรือน โตงบุญเติม เป็นผงมวลสาร ได้จากวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร

มวลสารศักดิ์สิทธิ์ผสมปูนเปลือกหอย น้ำมันแก้ว น้ำมันตังอิ๋ว สร้างตามสูตรโบราณ ตำทีละครก ใช้ครกหินบด สร้างตามสูตรโบราณแบบพระสมเด็จฯ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)

ผงมูลกะจายสูตรอิติปิโสรัตนมาลา(โดยท่านเจ้าคุณเทียง วัดระฆังฯ
ผงมูลกะจายสูตรอิติปิโสรัตนมาลา(โดยท่านเจ้าคุณเทียง วัดระฆังฯ

พระทุกองค์ผสมสูตรโบราณ ตำบดด้วยครกหิน ผงขึ้นเป็นตัวคล้ายดินน้ำมัน จึงตัดเป็นชิ้นพอเหมาะกับแบบพระแต่ละชนิด  แล้วกดสร้างพระด้วยเครื่องกด

ดินสังเวฯสี่
ดินสังเวฯสี่

พระที่สร้างจากกุฎิผ่องดำรงฯ วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร มีเพียงสามรุ่นที่ใช้เครื่องกด คือ พระพุทธชินราชใบเสมา(สร้างถวายหลวงปู่โส กัสสโป แจกวาระสำคัญต่าง ๆ) , พระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ หลังยันต์กระบองไขว้(สร้างถวาย วัดศรีหมากหญ้า ฉลองโบสธ์ ) , พระสมเด็จพระประธานอุโบสธ วัดศรีหมากหญ้า จ.อุดรธานี (สร้างถวาย วัดศรีหมากหญ้า ฉลองโบสธ์ )…เป็นต้น

พระพระครูพุทธพากยประกาศ(ปรีชา  ติกขวีโร)
พระพระครูพุทธพากยประกาศ(ปรีชา  ติกขวีโร) 

พระพระครูพุทธพากยประกาศ(ปรีชา  ติกขวีโร) ตำแหน่งพระถานาพระพรหมมุนี (บู่ สุจิณฺโณ ป.ธ.๙) ตำแหน่งปัจจุบัน พระครูวิธานธรรมวิเทศ(ปรีชา ติกขวีโร) ผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังการสร้างพระ กล่าวให้ฟังว่า เจตนาการสร้างพระ เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นพุทธบูชา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ บูชาครู อาจารย์ ที่สำคัญคือ สืบทอดมรดก เรียนรู้ขบวนการวิชาวิธีโบราณไม่ให้สูญหาย ตามตำราที่คนรุ่นก่อนบันทึกไว้ตกทอดสืบมาถึงปัจจุบัน จากนามธรรมให้เห็นเป็นรูปธรรม สามารถจับต้องได้ ทำสร้างได้จริง เรียนรู้แล้วรู้จริงตามขั้นตอนตำราโบราณกล่าวไว้  ขั้นตอนการสร้างพระทั้งหมด โดยส่วนใหญ่จะเป็นการร่วมแรงร่วมใจพระและเณร ในพระอุปัชฌาย์เดียวกัน ที่บวชโดย พระพรหมมุนี (บู่ สุจิณฺโณ ป.ธ.๙) วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร

พระ เณร ในพระอุปัชฌาย์เดียวกัน ที่บวชโดย พระพรหมมุนี (บู่ สุจิณฺโณ ป.ธ.๙) วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร เป็คณะจัดสร้าง
พระ เณร ในพระอุปัชฌาย์เดียวกัน ที่บวชโดย พระพรหมมุนี (บู่ สุจิณฺโณ ป.ธ.๙) วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร เป็คณะจัดสร้าง

วัตถุมงคล ผลงานที่สร้างขึ้นโดยยากลำบากนี้ หวักว่าจะยังส่งผลให้ ผู้ที่ได้รับวัตถุมงคล มีจิตสำนึกอยู่ในขอบข่าย ด้วยกาย วาจา ใจ เป็นคนดี มีทาน อยู่ในศีล เจริญสมาธิ เกิดปัญญา สติเป็นผู้มีอุปปะการะคุณ เทอญ… ฯลฯ …เป็นความเชื่อส่วนบุคคล ใคร่ควรหาเหตุผล พิจารณาเทอญ…

ประสานงานโดย    คุณพรชัย  ตั้งวิกขัมภ์  จัดหาแบบพระ มวลสาร นำพระสร้างแล้วเสร็จ เดินทางให้ ครู อาจารย์ เมตาอฐิฐานจิต ,  คุณวรศิษฎ์ …  ดูฤกษ์งามจับยามดี  พิธีฉลองสมโภช พระภควัมบดีพระฉิมพลี

นายพุทธภักดี  นะมหาอมฤตสิทธิโชค  ภาพ-ข่าว    #พุทธชินราชใบเสมาหลวงปู่มหาโส       #หลวงปู่มหาโสพุทธชินราชใบเสมา     #หลวงปู่มหาโสกัสสโป      #วัดป่าคำแคนเหนือ     #มัญจาคีรี     #ขอนแก่น    #เป็นความเชื่อส่วนบุคคล

Facebook Comments

อาชีพรับจ้าง , ช่างภาพ , นักข่าว , รับบันทึกภาพถ่ายภาพงานทั่วไป , แถลงข่าว , สารคดี , เป็นช่างภาพนักเขียนอิสระให้กับ นิตยสารหลายฉบับ , เว็บต่าง ๆ และหนังสือพิมพ์