หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่

หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ องค์ใหญ่ที่สุดในโลก 

หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ องค์ใหญ่ที่สุดในโลก 

หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วัดบ้านไร่ ภาพจากวัดบ้านไร่
หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วัดบ้านไร่ ภาพจากวัดบ้านไร่

หลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ นครราชสีมา , หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ องค์ใหญ่ที่สุดในโลก , หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ มหาศรัทธาแห่งแผ่นดิน ร่วมสร้างเทพเจ้าด่านขุนทด , พระเทพวิทยาคม(คูณ ปริสุทฺโธ)

หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วัดบ้านไร่ (รูปเหมือนจำลอง)
หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วัดบ้านไร่ (รูปเหมือนจำลอง)

วัดบ้านไร่เตรียมสร้างหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่ สูง 27 เมตร อิริยาบถนั่งยองถือกระบอกเคาะหัวลูกศิษย์ มอบหมายให้ มร.นม เชื่อมโยงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา-วัฒนธรรม 

หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วัดบ้านไร่ อิริยาบถนั่งยองถือกระบอกเคาะหัวลูกศิษย์
หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วัดบ้านไร่ อิริยาบถนั่งยองถือกระบอกเคาะหัวลูกศิษย์

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2563  ที่ผ่านมา ณ ศาลาการเปรียญใต้อุโบสถ วัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา นายสุวัจน์  ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล

นายสุวัจน์  ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)
นายสุวัจน์  ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)

วันกตัญญูบูรพาจารย์พระผู้มีพระคุณ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 และอดีตเจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ โดยมีนายไพฑูรย์  มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)

นายสุวัจน์  ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)
นายสุวัจน์  ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)

ผู้แทนส่วนราชการ ผู้นำชุมชนและประชาชนเดินทางมาร่วมพิธีนับพันคนและเนื่องในโอกาสเป็นวันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อคูณ บรรดาลูกศิษย์ได้ลงขันออกโรงทานบริการอาหาร-น้ำดื่มฟรีตลอดทั้งวัน

นายสุวัจน์  ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)
นายสุวัจน์  ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)

ทั้งนี้พระภาวนาประชานาถ(เจ้าคุณนุช) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระสงฆ์สมณศักดิ์เจริญชัยมงคลคาถาและทอดผ้าไตรบังสุกุล กรวดน้ำรับพร

นายสุวัจน์  ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)
นายสุวัจน์  ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)

จากนั้นได้มอบเตียงปรับระดับไฟฟ้าให้โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา เครื่องปรับอุณหภูมิลบชุดใหญ่ให้ รพ.ด่านขุนทด เครื่องวัดสัญญาณชีพให้ รพ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี เครื่องปรับอุณหภูมิลบชุดเล็กให้ รพ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี และเครื่องตัดหญ้าให้โรงเรียนวัดบ้านไร่

นายสุวัจน์  ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)
นายสุวัจน์  ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)

ต่อมานายสุวัจน์ พร้อมคณะได้กราบบูชารูปเหมือนและอัฐบริขารหลวงพ่อคูณ และเดินสำรวจสิ่งปลูกสร้างภายในวัดบ้านไร่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (มร.นม.) และอาจารย์ประจำคณะวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม คอยให้ข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น

นายสุวัจน์  ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)
นายสุวัจน์  ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)

นายสุวัจน์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยเมื่อวันที่ 4 ตค. 65 ใจความกล่าว่า เนื่องจากวันนี่ตรงกับเป็นวันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อคูณ แม้นท่านได้มรณภาพเป็นเวลา 5 ปี เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา

นายสุวัจน์  ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)
นายสุวัจน์  ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)

สาธุชนชาวไทยทั้งประเทศยังคงยึดมั่นในหลักธรรมคำสั่งสอน และคิดถึงหลวงพ่อคูณ พระสงฆ์ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบมิเสื่อมคลาย ซึ่งเป็นประจำทุกปีจะมีการจัดงานถวาย

วัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
วัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

แต่ปีนี้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้นักท่องเที่ยวรวมทั้งลูกศิษย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศไม่ได้เดินทางมาพิธีบำเพ็ญกุศลจำนวนมากเหมือนทุกๆ ปี

วัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
วัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

วัดบ้านไร่มีสิ่งปลูกสร้างสำคัญ คือ วิหารเทพวิทยาคมตั้งอยู่กลางน้ำใหญ่ที่สุดในประเทศไทย พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ และเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2538 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเสด็จบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่วัดบ้านไร่

วัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา พระอุโบสธ(โบสธ์)
วัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา พระอุโบสธ(โบสธ์)

ที่วัดบ้านไร่แห่งนี้ รวมทั้งเครื่องใช้ส่วนตัวของหลวงพ่อคูณ ทางวัดได้จัดเก็บรักษาในห้องพักศาลาการเปรียญใต้อุโบสถ คณะกรรมการวัดบ้านไร่และชาวโคราช ได้มอบหมายให้ มร.นม. บริหารจัดการเชื่อมโยงภูมิทัศน์

วัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ห้องหลวงพ่อคูณ ใต้โบสธ์
วัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ห้องหลวงพ่อคูณ ใต้โบสธ์

ระบบไอทีด้วยหลักการสากล เพื่อปรับปรุง พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา และวัฒนธรรม รวมทั้งสานต่อนโยบายไทยเที่ยวไทยของรัฐบาล ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้กลับมาคึกคัก

วัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
วัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

อย่างไรก็ตามขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสร้างบุญใหญ่ มหาศรัทธารบารี แห่งแผ่นดิน ร่วมสร้าง สร้างให้โลกจารึก ให้สาธุชนคนไทยได้สักการะ เป็นมหาธารบารมีครั้งสำคัญ บนความยิ่งใหญ่และงดงามสำคัญ

หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วัดบ้านไร่ อิริยาบถนั่งยองถือกระบอกเคาะหัวลูกศิษย์
หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วัดบ้านไร่ อิริยาบถนั่งยองถือกระบอกเคาะหัวลูกศิษย์

โครงการวัดบ้านไร่ สร้างหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เนื้อสัมฤทธิ์ องค์ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมี รศ.ดร.ภิญโญ  สุวรรณคีรี ศิลปินแห่งชาติ ราชบัณฑิตเป็นสถาปนิกออกแบบ หลวงพ่อคูณในอิริยาบถที่คุ้นเคยและทุกคนจดจำ

หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

หลวงพ่อคูณ ท่านนั่งยองถือกระบอกคอยเคาะศีรษะ ขนาดความสูง 27 เมตร องค์ฐานยาว 54 เมตร หน้าตักยาว 27 เมตร

หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

กำหนดวาระที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน นี้ เวลามหามงคลฤกษ์ 11.49 น. เททองหล่อรูปเหมือน (ส่วนเศียร) พระเทพวิทยาคม พร้อมร่วมพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล หลวงพ่อคูณ (ครอบจักรวาล)

หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

ใช้มวลสารเกศาและจีวรของหลวงพ่อเป็นส่วนประกอบสำคัญ เพื่อให้สาธุชนได้กราบไหว้บูชาและคิดถึงคำสอนของท่าน  ทั้งนี้ระยะเวลาแล้วเสร็จของโครงการขึ้นอยู่กับแรงศรัทธาของลูกศิษย์ นายสุวัจน์ กล่าว

นายสุวัจน์  ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี กล่าวแถลงข่าว
นายสุวัจน์  ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี กล่าวแถลงข่าว

ติดต่อสอบถาม ณ วัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โครงการ วัดบ้านไร่สร้างหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ(องค์ใหญ่ที่สุดในโลก)

หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

ภาพประกอบระหว่าง การเดินภายใน วัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 

วัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
วัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา พระเครื่อง ในพิพิธภัณฑ์
หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา พระเครื่อง ในพิพิธภัณฑ์
หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ภาพจากวัดบ้านไร่
หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ภาพจากวัดบ้านไร่
หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
วัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
วัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
พระภาวนาประชานาถ(เจ้าคุณนุช) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
พระภาวนาประชานาถ(เจ้าคุณนุช) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 11 เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
สุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลวันกตัญญูบูรพาจารย์พระผู้มีพระคุณ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)
สุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลวันกตัญญูบูรพาจารย์พระผู้มีพระคุณ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ)
วัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
วัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
วัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
วัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
วัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
วัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
วัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
วัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
วัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
วัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา
หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โลหะหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อคูณใหญ่ที่สุดในโลก
หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โลหะหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อคูณใหญ่ที่สุดในโลก
หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โลหะหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อคูณใหญ่ที่สุดในโลก
หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วัดบ้านไร่ ต.กุดพิมาน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โลหะหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อคูณใหญ่ที่สุดในโลก

อนุโมทนาบุญ สาธุ สาธุ สาธุ ร่วมกันเทอญ ….โครงการวัดบ้านไร่ สร้างหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เนื้อสัมฤทธิ์ องค์ใหญ่ที่สุดในโลก ร่วมด้วยช่วยกัน ทั้งนี้ระยะเวลาแล้วเสร็จของโครงการขึ้นอยู่กับแรงศรัทธาของลูกศิษย์และประชาชน…

หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วัดบ้านไร่ ด่านขุนทด นครราชสีมา
Facebook Comments

อาชีพรับจ้าง , ช่างภาพ , นักข่าว , รับบันทึกภาพถ่ายภาพงานทั่วไป , แถลงข่าว , สารคดี , เป็นช่างภาพนักเขียนอิสระให้กับ นิตยสารหลายฉบับ , เว็บต่าง ๆ และหนังสือพิมพ์