หลวงพ่อสายทอง วัดป่าห้วยกุ่ม ชัยภูมิ

พระร่วงวาจาสิทธิ์ หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม อายุ ๗๓ ปี วัดป่าห้วยกุ่ม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

พระร่วงวาจาสิทธิ์ หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม อายุ ๗๓ ปี วัดป่าห้วยกุ่ม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

พระร่วงวาจาสิทธิ์ หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม อายุ ๗๓ ปี วัดป่าห้วยกุ่ม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
พระร่วงวาจาสิทธิ์ หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม อายุ ๗๓ ปี วัดป่าห้วยกุ่ม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

พระร่วงวาจาสิทธิ์  ที่ระลึกผ้าป่า วันที่ ๑๖ ตุลาคม ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ พุทธคุณ เมตตา แคล้วคลาด ปลอดภัย ป้องกันภัย

พระร่วงวาจาสิทธิ์ หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม อายุ ๗๓ ปี วัดป่าห้วยกุ่ม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
พระร่วงวาจาสิทธิ์ หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม อายุ ๗๓ ปี วัดป่าห้วยกุ่ม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

มวลสารจัดสร้าง อธิฐานจิตเมตตาปลุกเสกเดี่ยว หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม อายุ ๗๓ ปี วัดป่าห้วยกุ่ม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

วัตถุประสงค์ มหาบุญมหากุศลสงเคราะห์โลก เพื่อกองทุน สร้างตึก ๑๐ ชั้น รพ.เลย สามารถร่วมบุญ ได้โดยตรงที่ บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชีวัดป่าห้วยกุ่ม เพื่อสร้างตึก ๑๐ ชั้น รพ.เลย เลขที่บัญชี 648 264 7416

สามารถร่วมบุญ ได้โดยตรงที่ บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชีวัดป่าห้วยกุ่ม เพื่อสร้างตึก ๑๐ ชั้น รพ.เลย เลขที่บัญชี 648 264 7416
สามารถร่วมบุญ ได้โดยตรงที่ บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชีวัดป่าห้วยกุ่ม เพื่อสร้างตึก ๑๐ ชั้น รพ.เลย เลขที่บัญชี 648 264 7416

นำหลักฐานการโอนหรือสลิป เพื่อติดต่อรับวัตถุมงคล “พระร่วงวาจาสิทธิ์”  คุณวิจักษ์ อัศวลาภ โทร 081 587 5999  อนุโมทนาบุญ งานบุญ มหากุศล โดยพร้อมกันเทญ สาธุสาธุสาธุ

พระร่วงวาจาสิทธิ์ หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม อายุ ๗๓ ปี วัดป่าห้วยกุ่ม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ที่ระลึกผ้าป่า สร้างตึก ๑๐ ชั้น รพ.เลย
พระร่วงวาจาสิทธิ์ หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม อายุ ๗๓ ปี วัดป่าห้วยกุ่ม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ที่ระลึกผ้าป่า สร้างตึก ๑๐ ชั้น รพ.เลย

ประวัติปฏิปทา หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม วัดป่าห้วยกุ่ม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ พระอริยสงฆ์ผู้เปี่ยมเมตตาธรรม เดิมชื่อ สายทอง คำมิสา เกิดเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๑ หมู่บ้านดอนสำราญใต้ กิ่ง อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด

หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม วัดป่าห้วยกุ่ม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ขอบคุณภากจากทางศิษยานุศิษย์
หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม วัดป่าห้วยกุ่ม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
ขอบคุณภากจากทางศิษยานุศิษย์

ออกบวช โดยเข้าบวชเป็นนาคตาปะขาว นานประมาณ ๑ เดือน จากนั้นจึงได้เข้าสู่เพศบรรพชิตด้วยวัย ๓๕ ปี ณ วัดป่ากุง อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๗ เวลา ๒๑.๐๐ น. โดยมีท่านเจ้าคุณภัทรมุณี(เลื่อน) วัดเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นพระอุปัชฌาย์ มีหลวงปู่ศรี มหาวีโร เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ คอยอบรมสั่งสอนเรื่อยมา

หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม วัดป่าห้วยกุ่ม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ขอบคุณภากจากทางศิษยานุศิษย์
หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม วัดป่าห้วยกุ่ม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
ขอบคุณภากจากทางศิษยานุศิษย์

จากนั้นท่านจึงออกรุกขมูลไปศึกษาธรรมกับพ่อแม่ครูอาจารย์ และไปยังป่าเขาลำเนาไพรในสถานที่ ที่จะเรียกสติ นั่นคือตามราวป่า ป่าช้า ป่าชัฏ และหลวงพ่อสายทองท่านชอบการเดินจงกรมมากเป็นพิเศษ ปัจจุบัน หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม เจริญอายุวัฒนมงคลครบ ๗๓ ปี พรรษา ๓๘ (๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔)

หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม วัดป่าห้วยกุ่ม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ขอบคุณภากจากทางศิษยานุศิษย์
หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม วัดป่าห้วยกุ่ม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
ขอบคุณภากจากทางศิษยานุศิษย์

โอวาทคำสอนหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม หลักธรรมะของพระพุทธเจ้าคือ อยากให้ภาวนา การทำบุญให้ทานได้บุญอย่างเต็มที่สุดจิตสุดใจ มาทำบุญแต่ละครั้งมันเกิดขึ้นที่จิตที่ใจ ถ้าใจไม่เกิดขึ้น มาไม่ได้นะ นี่มันเป็นอย่างนี้ จึงอยากให้ภาวนา อยากให้รู้ อยากให้เห็นบ้าง เพราะวาระสุดท้าย เราจะได้พึ่งตัวเองได้ เป็นอัตตาหิ อัตตโน นาโถ…ฯลฯ ภาพประกอบเรื่อง

หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม วัดป่าห้วยกุ่ม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ขอบคุณภากจากทางศิษยานุศิษย์
หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม วัดป่าห้วยกุ่ม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
ขอบคุณภากจากทางศิษยานุศิษย์
สามารถร่วมบุญ ได้โดยตรงที่ บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชีวัดป่าห้วยกุ่ม เพื่อสร้างตึก ๑๐ ชั้น รพ.เลย เลขที่บัญชี 648 264 7416
สามารถร่วมบุญ ได้โดยตรงที่ บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชีวัดป่าห้วยกุ่ม เพื่อสร้างตึก ๑๐ ชั้น รพ.เลย เลขที่บัญชี 648 264 7416
พระร่วงวาจาสิทธิ์ หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม อายุ ๗๓ ปี วัดป่าห้วยกุ่ม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
พระร่วงวาจาสิทธิ์ หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม อายุ ๗๓ ปี วัดป่าห้วยกุ่ม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
พระร่วงวาจาสิทธิ์ หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม อายุ ๗๓ ปี วัดป่าห้วยกุ่ม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
พระร่วงวาจาสิทธิ์ หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม อายุ ๗๓ ปี วัดป่าห้วยกุ่ม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ

#หลวงพ่อสายทองวัดป่าห้วนกุ่ม #พระร่วงวาจาสิทธิ์ปี๖๔ #ชัยภูมิ

บันทึกการเดินทาง รายการสารคดีเดินทาง  www.mediasocialnews.com   สำนักข่าว MSN สื่อสังคมข่าว MSN channel  พุธราหู ดำเนินรายการ/รายงาน/เรียบเรียงภาพ/พระเครื่อง

#MSNchannel #สื่อสังคมข่าวเรียนรู้สังคมโลก #พระเครื่อง #AMULET #สื่อมวลชน #สื่อออนไลน์  #ประชาสัมพันธ์

Facebook Comments

อาชีพรับจ้าง , ช่างภาพ , นักข่าว , รับบันทึกภาพถ่ายภาพงานทั่วไป , แถลงข่าว , สารคดี , เป็นช่างภาพนักเขียนอิสระให้กับ นิตยสารหลายฉบับ , เว็บต่าง ๆ และหนังสือพิมพ์