หลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง จังหวัดพิจิตร

หลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง จังหวัดพิจิตร

วัดท่าหลวง พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ 

หลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง จังหวัดพิจิตร
หลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง จังหวัดพิจิตร

หลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง จ.พิจิตร โชคดี เกิดมา ได้เดินเข้าวัดทำบุญ จะว่าไป…บุญก็สุขอยู่ที่ใจนี้ แต่เวลาเห็นท่านอื่นๆ คนอื่นๆ ทำบุญ ได้อนุโมทนาในคุณงามความดีที่เข้าทำเราก็สุขใจ เรียกว่าอนุโมทนาทาน

หลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง จังหวัดพิจิตร
หลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง จังหวัดพิจิตร

ส่วนบุญที่เราทำ ตัวเราก็สุขใจเต็มๆ ทำบุญแล้วได้แผ่เมตตาต่อสัตว์โลก ก็สุขใจไปอีกแบบ และวันที่เดินทางเข้าไปวัดท่าหลวง ก็ถือเป็นช่วงเวลาที่พอดีเหมาะสม ที่กำลังมีการบรรจุพระไว้ในเจดีย์

หลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง จังหวัดพิจิตร
หลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง จังหวัดพิจิตร

ก็ได้ร่วมบุญด้วยกำลังทรัพย์ ได้อนุโมทณาบุญด้วย กาย วาจา ใจ พอดีๆ เวลาบุญมาถึง อะไรๆ ก็สะดวก ดี ดี ดี  

 วัดท่าหลวง จังหวัดพิจิตร
วัดท่าหลวง จังหวัดพิจิตร

วัดท่าหลวง พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย 674  ถนนบุษบา อำเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร เป็นวัดโบราณ ซึ่งอยู่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิจิตรมานานพอสมควร ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน่าน

 วัดท่าหลวง จังหวัดพิจิตร
วัดท่าหลวง จังหวัดพิจิตร

ไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดว่าสร้างขึ้นเมื่อใด แต่มีหลักฐานที่สืบทราบได้ว่าสร้างขึ้น ราวปี พ.ศ.  2388  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ.2492  ได้รับการสถาปนา ขึ้นเป็นพระอารามหลวงเมื่อปี พ.ศ. 2529

หลวงพ่อเพชร จังหวัดพิจิตร
หลวงพ่อเพชร จังหวัดพิจิตร

หลวงพ่อเพชร พระประธานในพระอุโบสธ เป็นพระพุทธรูปสร้างขึ้นในสมัยเชียงแสน หล่อด้วยโลหะทองสัมฤทธิ์   มีพุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขัดสมาธิเพชร  ชายสังฆาฏิหยักเป็นเขี้ยวตะขาบสั้นเหนือพระอุระ

หลวงพ่อเพชร จังหวัดพิจิตร
หลวงพ่อเพชร จังหวัดพิจิตร

เกตุบัวตูม  ขนาดหน้าตัก 1.40 เมตร  สูง 1.60  เมตร ประทับนั่งบนฐานดอกบัวบานหงายรองรับ  ต่อจากฐานโลหะเป็นแท่นชุกชี   มีลวดลายปิดทอง  ประดับกระจก

หลวงพ่อเพชร จังหวัดพิจิตร
หลวงพ่อเพชร จังหวัดพิจิตร

องค์หลวงพ่อเพชร เป็นพระพุทธรูปสมัยเชียงแสน สิงห์หนึ่ง สร้างขึ้นในระหว่างปีพ.ศ. 1660  ถึงปี พ.ศ.1800 โดยประมาณกาลเวลา

หลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง จังหวัดพิจิตร
หลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง จังหวัดพิจิตร

ประวัติการสร้างและความเป็นมาของ องค์หลวงพ่อเพชร ยังไม่มีหลักฐานที่บ่งชัดแน่นอน เพียงแต่มีตำนานเล่าขานกันสืบมาตั้งแต่ครั้งบรรพกาลว่า

หลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง จังหวัดพิจิตร
หลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง จังหวัดพิจิตร

องค์หลวงพ่อเพชร เป็นพระพุทธรูปสวยงามที่ทรงไว้ซึ่งพุทธลักษณะและ ศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งของประเทศไทย

หลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง จังหวัดพิจิตร
หลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง จังหวัดพิจิตร

#หลวงพ่อเพชร #วัดท่าหลวง #จังหวัดพิจิตร บันทึกการเดินทาง รายการสารคดีเดินทาง www.mediasocialnews.com

สำนักข่าว MSN สื่อ สังคม ข่าว เรียนรู้สังคมโลก MSN channel  สิงห์พเนจร ดำเนินการราย/รายงาน/ภาพ/ท่องเที่ยว

วัดท่าหลวง จังหวัดพิจิตร พระบรรจุเจดีย์
วัดท่าหลวง จังหวัดพิจิตร พระบรรจุเจดีย์

#MSNchannel #สื่อสังคมข่าวเรียนรู้สังคมโลก #สื่อมวลชน #สื่อออนไลน์  #ประชาสัมพันธ์ #บันทึกการเดินทาง #สารคดีเดินทาง 

Facebook Comments

อาชีพรับจ้าง , ช่างภาพ , นักข่าว , รับบันทึกภาพถ่ายภาพงานทั่วไป , แถลงข่าว , สารคดี , เป็นช่างภาพนักเขียนอิสระให้กับ นิตยสารหลายฉบับ , เว็บต่าง ๆ และหนังสือพิมพ์

Spread the love