หาดใหญ่ กองทัพบก ARMYLAND

กองทัพบก ARMYLAND  หาดใหญ่ สงขลา

กองทัพบก ARMYLAND  หาดใหญ่ สงขลา

เขาคอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา
เขาคอหงส์ หาดใหญ่ สงขลา

จังหวัดสงขลา…  เดินทางจากจังหวัดปัตตานี เรียบชายฝั่งทะเล  มุ่งหน้าเข้านครหาดใหญ่  ถึงอำเภอหาดใหญ่ พอดี ๆ มีเวลาให้ได้เยี่ยมล่องท่องค่ายทหาร

ขุนพลแก้ว กองพลพัฒนาที่ ๔ ค่ายรัตนพล อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
ขุนพลแก้ว กองพลพัฒนาที่ ๔ ค่ายรัตนพล อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

กองทัพบก ARMYLAND ดินแดนท่องเที่ยวในเขตทหาร ตามยุทธศาสตร์ชาติ  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตทหาร ภายใต้ โครงการ  “ARMYLAND” ดินแดนท่องเที่ยวในเขตทหาร

ค่ายรัตนพล ขุนพลแก้ว กองพลพัฒนาที่ ๔ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
ค่ายรัตนพล ขุนพลแก้ว กองพลพัฒนาที่ ๔ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

โดยมีแนวความคิดในการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตทหาร ซึ่งประกอบด้วย การท่องเที่ยวเพื่อ การนันนาการและผจญภัย , การท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ , การท่องเที่ยวเพื่อฝึกอบรม , การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพและการกีฬา , การเที่ยวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจและธรรมชาติ , การท่องเที่ยวเพื่อการประชุม

กองทัพบก ARMYLAND
กองทัพบก ARMYLAND

และนิทรรศการ การท่องเที่ยวเพื่อความรับผิดชอบและการตอบแทนทางสังคม บนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการทำเพื่อประโยชน์ส่วนร่วม ในภาคประชาชน และแชร์ริง องค์ความรู้  ทำงานร่วมกัน

กองทัพบก ARMYLAND
กองทัพบก ARMYLAND

โดยการเดินทางใน โครงการ สื่อมวลชนสัญจรท่องเที่ยวแดนใต้ เส้นทางดอนเมือง นราธิวาส ปัตตานี สงขลา พัทลุง นครศรีธรรมราช สุราษธานี จัดโดย สำนักงานส่งเสริมท่องเที่ยวกองทัพบก (สง.ทท.ทบ.) ซึ่งจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวใดบางนั้น มอง ๆ ดูตารางเดินทางจะเห็นได้จากการเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวค่ายรัตนพล ค่ายเสนาณรงค์ และเขาคอหงส์ ซึ่งอยู่ใกล้กัน

ค่ายรัตนพล
ค่ายรัตนพล

ค่ายรัตนพล เมื่อเดินทางเข้าค่ายทำการสักการะ ขุนพลแก้ว กองพลพัฒนาที่ ๔ ค่ายรัตนพล อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เป็นที่เรียบร้อย คณะจะเดินทางชม สวนกล้วยไม้

พลตรีธนณัฐ  ยังเฟื่องมนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก
พลตรีธนณัฐ  ยังเฟื่องมนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก

พลตรีธนณัฐ  ยังเฟื่องมนต์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก(ผอ.สง.ทท.ทบ.)   กล่าวให้ฟัง ในหลายวาระ และระหว่างนำพาชมพื้นที่  เน้นย้ำให้ฟัง ทหารไม่ได้ทำท่องเที่ยว ทหารและกองทัพ ไม่ได้เข้ามาทำธุรกิจ แต่เป็นการสร้างงานสร้างกิจกรรมร่วมส่งเสริมดังที่กล่าวให้ฟังในเบื้องต้น

ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  เดิมคือจังหวัดทหารบกสงขลา ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๔๗๓ มีที่ตั้งเดิมที่เขารูปช้าง ต่อมาย้ายมาที่ เขาคอหงส์ ในปี ๒๔๘๙  จากนั้น กองทัพบกได้มีคำสั่ง แปรสภาพจังหวัดทหารบกสงขลา เป็นมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เมื่อ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๓๓

ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ภายในค่ายถึงแม้จะมีหน้าที่ปฎิบัติหลักอยู่หลายประการ แต่ก็มีพื้นที่ ที่ให้ภาคประชาชนเข้าใช้พื้นที่ได้ เช่น สนามกอล์ฟค่ายเสนาณรงค์ และที่ใก้ลกัน มีสถานที่ท่องเที่ยว อำเภอหาดใหญ่

สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่
สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่

สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่  ซึ่งถ้าเดินทางขึ้นไปด้านบนยอดเข้า จะมีมุมมองได้กว้างไกล มีพระยืนปางประทานพรองค์ใหญ่เป็นศรีสง่ายอดเขาคอหงส์ สามารถขึ้นกระเช้าลอยฟ้าชมเมือง ป่า เขา

สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่
สวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่

ซึ่งบริเวณด้านบนมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายจุด ให้ได้ชื่นชมทัศนียภาพรอบ ๆ เมืองหาดใหญ่ ได้เวลาค่ำลง ๆ เขยิบเข้ามา ต้องลงลาจากเขาคอหงส์มาในช่วงค่ำ ๆ และเข้าที่พักหลับนอนในเมืองหาดใหญ่ ซักคืน

สะพานติณสูลานนท์  แสงเช้าและเย็น งามมาก
สะพานติณสูลานนท์ แสงเช้าและเย็น งามมาก

เช้ามาจะข้ามสะพานติณสูลานนท์ เชื่อมเกาะยอ ข้ามเกาะยอแหล่งผลิตหนังปลา กินน้ำตาลแว่น(โตนด) กราบหลวงปู่ทวด วัดพะโคะหลวงปู่ทวด ระหว่างเส้นทางเชื่อมโยง หาดใหญ่ ผ่านสะพานเอกชัย ข้ามทะเลน้อย  ไว้คราวหน้ามาเล่าความกันครับ…

ค่ายรัตนพล
ค่ายรัตนพล

ขอบคุณ  สำนักงานส่งเสริมท่องเที่ยวกองทัพบก (สง.ทท.ทบ.)  สิงห์ราหู  เรียบเรียงข่าว-ภาพ  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ภาพประกอบระหว่างเดินทาง

เขาคอหงส์ มีเสาอโศกมหาราช
เขาคอหงส์ มีเสาอโศกมหาราช
เขาคอหงส์ มีนารายทรงครุฑ์
เขาคอหงส์ มีนารายทรงครุฑ์
ค่ายรัตนพล แหล่งผลิตกล้วยไม้
ค่ายรัตนพล แหล่งผลิตกล้วยไม้
ค่ายรัตนพล แหล่งผลิตกล้วยไม้
ค่ายรัตนพล แหล่งผลิตกล้วยไม้
หาดใหญ่ มุมมองจากเขาคอหงส์
หาดใหญ่ มุมมองจากเขาคอหงส์
หาดใหญ่ มุมมองจากเขาคอหงส์
หาดใหญ่ มุมมองจากเขาคอหงส์
หาดใหญ่ มุมมองจากเขาคอหงส์
หาดใหญ่ มุมมองจากเขาคอหงส์
หาดใหญ่
หาดใหญ่
เขาคอหงส์ กระเช่าเดินทาง
เขาคอหงส์ กระเช่าเดินทาง
เขาคอหงส์ กระเช่าเดินทาง
เขาคอหงส์ กระเช่าเดินทาง
สะพานติณสูลานนท์ เชื่อมเกาะยอ
สะพานติณสูลานนท์ เชื่อมเกาะยอ
Facebook Comments

อาชีพรับจ้าง , ช่างภาพ , นักข่าว , รับบันทึกภาพถ่ายภาพงานทั่วไป , แถลงข่าว , สารคดี , เป็นช่างภาพนักเขียนอิสระให้กับ นิตยสารหลายฉบับ , เว็บต่าง ๆ และหนังสือพิมพ์

Spread the love

2 Comments on “หาดใหญ่ กองทัพบก ARMYLAND

  1. Pingback: Furnizare aer proaspat

  2. Pingback: นำเข้าสินค้าจากจีน