อยุธยา

วัดไชยวัฒนาราม พระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)

วัดไชยวัฒนาราม พระนครศรีอยุธยา
วัดไชยวัฒนาราม พระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมศิลปากร สมาคมครูมวยไทย สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย  สมาคมสถาบันศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย  สหพันธ์มวยไทยโลก และธนาคารกรุงเทพ รวมกันจัดงาน  ไหว้ครูมวยไทยโลก ครั้งที่ 15 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดไชยวัฒนาราม พระนครศรีอยุธยา
วัดไชยวัฒนาราม พระนครศรีอยุธยา

ครั้งนี้เดินทาง ด้วยการนั่งรถไฟ จากหัวลำโพง ไปจังหวัดอยุธยา ซึ่งก็เป็นบรรยากาสที่น่าประทับใจ เพราะนาน ๆ ที ได้นั่งครั้ง ใช้เวลาสุขสบาย สะดวก ปลอดภัย บนรถไฟได้ไม่นาน คุยยังไม่ทันครบยก ก็ถึงซะแล้ว จังหวัดอยุธยา  ถึงแม้จะเดินทางไปร่วมงาน ไหว้ครูมวยไทยโลก แต่ช่วงเวลายังพอมี  พอให้ได้ไป สักการะระพุทธรูปคู่บ้านเมือง  เยี่ยมชมโบราณสถานในอดีต ที่เคยรุ่งเรือง รุ่งโรจน์ แห่งยุคกรุงศรีอยุธยา รวมถึง ชม ชิม ช็อป แชะ…

วัดไชยวัฒนาราม พระนครศรีอยุธยา
วัดไชยวัฒนาราม พระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ช่วงที่จัดงาน จะพบว่า ยังมีผู้คนแต่งชุดไทย เดินทางท่องเที่ยวถ่ายภาพร่วมกับ โบราณสถานที่สวยงาม  ส่วนเรื่อง ชิม ชม ช็อบ แชะ แชร์ ถ่ายทอด ประชาสัมพันธ์ ออนไลน์  ตามโบราณสถาน ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยว ผู้คนก็ยังหนาแน่น และหากรวม  รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติก็มีมาก ยิ่งช่วงนี้ เป็นงาน ไหว้ครูมวยไทยโลก แน่นอนว่ามีตัวเลขชาวต่างชาติ ในงานไหว้ครูมวยไทย กว่า 1,500 คน จาก 69 ประเทศ ซึ่งจะมา ไหว้ครูมวยไทยโลก และ ชิม ช็อป เที่ยว รวม 10 วัน

ไหว้ครูมวยไทยโลก World Wai Kru Muay Thai Ceremony
ไหว้ครูมวยไทยโลก World Wai Kru Muay Thai Ceremony

จากภาพสะท้อนนักเดินทางที่เห็นหนาแน่นมากขึ้น อยากบอกว่า อยุธยาไม่สิ้นของดี ในเชิงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โบราณาสถาน ศิลปะวัฒนธรรม  วิถีชีวิคความเป็นอยู่  ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ที่เจริญรุ่งเรือง มาเป็นพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย

วัดพนัญเชิงวรวิหาร พระนครศรีอยุธยา
วัดพนัญเชิงวรวิหาร พระนครศรีอยุธยา

แน่นอนว่าปัจจุบันอยุธยา ต้องมีขบวนการการจัดการที่หลายหน่วยงาน ต้องบูรณาการร่วมกัน ในการจัดระเบียบ ให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีระเบียบ คมนาคมสะดวกเรียบร้อย สะอาด ปลอดภัย ให้เหมาะสมกับเป็นเมืองท่องเที่ยวมรดกโลก…

อยุธยา
อยุธยา แม่น้ำป่าสัก ไหลมาจาก ลพบุรี

แสงเย็นวันนี้สาดมาอย่างอ่อนโยน พระอาทิตย์ใกล้จากลาแล้ว วันนี้จึงไปหามุมสูงใกล้ที่พักฝั่งตรงข้ามวัดพนัญเชิง บันทึกภาพความสวยงาม

วัดพนัญเชิงวรวิหาร
วัดพนัญเชิงวรวิหาร

วัดพนัญเชิงวรวิหาร  ภูมิศาตร์พื้นที่วัด สร้างถาวรวัตถุอลังกาลงานสร้าง ตั้งอยู่ใกล้โค้งน้ำป่าสัก ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยา ปัจจุบันบริเวณแม่น้ำหน้าวัด ยังมีการขนส่งทางน้ำ เรือ จูง ลาก เรือโดยสารยังคงใช้เป็นเส้นทางคมนาคม ช่วงยามเย็นแสงอาทิตย์ใกล้ตกดินงดงามมาก  วัดพนัญเชิงวรวิหาร มีจุดเด่นสำคัญ คือ พระพุทธไตรรัตนนายก หรือหลวงพ่อซำปอกง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพระนครศรีอยุธยา เป็นวัดที่มีประวัติอันยาวนาน ก่อสร้างก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา ไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดว่าใครเป็นผู้สร้าง ตามหนังสือพงศาวดารเหนือกล่าวว่า พระเจ้าสายน้ำผึ้งเป็นผู้สร้าง พระราชทานนามว่า วัดเจ้าพระนางเชิง และพระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์กล่าวไว้ว่า ได้สถาปนาพระพุทธรูปพุทธเจ้าพแนงเชิง เมื่อปี พ.ศ. 1867 ซึ่งก่อนพระเจ้าอู่ทองจะสถาปนากรุงศรีอยุธยาถึง 26 ปี  พระพุทธไตรรัตนนายก หรือหลวงพ่อซำปอกง เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ใหญ่ที่สุดในพระนครศรีอยุธยา เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย เคยได้รับความเสียหายในสมัยเสียกรุง แต่ก็ได้รับการบูรณะซ่อมแซมมาโดยตลอด  จนกระทั่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อ พ.ศ. 2394 ได้โปรดเกล้าให้บูรณะใหม่หมดทั้งองค์ และพระราชทานนามใหม่ว่า พระพุทธไตรรัตนนายก หรือที่รู้จักกันในหมู่พุทธศาสนิกชนชาวไทยเชื้อสายจีนว่า หลวงพ่อซำปอกง

วัดไชยวัฒนาราม
วัดไชยวัฒนาราม

วัดไชยวัฒนาราม   เดินทางมาวัดไชยฯ มีความรู้สึกว่าจะอวตาล อารยธรรมขอม ปนเปเป็นอย่างมาก  วันนี้ยังพบว่าผู้คน นุ่งไทย สไบไหว ไหลเวียนไปทั่วโบราณสถานแห่งนี้

วัดไชยวัฒนาราม  พระนครศรีอยุธยา
วัดไชยวัฒนาราม พระนครศรีอยุธยา

เพราะว่ากระแสข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ และละครมาแรงจริงยังไม่หยุด วัดไชยวัฒนาราม หรือ วัดชัยวัฒนาราม เป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลาย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวัดสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปราสาททอง พ.ศ. 2173  เดิมบริเวณที่ตั้งของวัดแห่งนี้เคยเป็นที่อยู่ของพระราชมารดาที่ได้สิ้นพระชนม์ไปก่อนที่พระเจ้าปราสาททองได้เสวยราชสมบัติเป็นกษัตริย์ เมื่อพระองค์ได้เสวยราชสมบัติ พระองค์จึงได้สร้างวัดไชยวัฒนารามขึ้นเพื่ออุทิศผลบุญนี้ให้กับพระราชมารดาของพระองค์ และอีกประการหนึ่งวัดนี้อาจถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะเหนือเขมรด้วย จึงทำให้มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมส่วนหนึ่งมาจากปราสาทนครวัด

วัดธรรมาราม
วัดธรรมาราม

วัดธรรมาราม  วัดสะอาดมาก ๆ จัดบริเวณสถานที่ได้ดีมากๆ รอบๆ วิหาร เจดีย์ โบสธ์มองเป็นธรรมชาติลงตัว  วันนี้มีบทบาทสำคัญในการสืบต่อพระศาสนาสยามวงศ์ ไทย-ศรีลังกา โดยพระอุบาลี โดยตำแหน่ง ในการเดินทางออกสู่โพนทะเล ไปสืบต่อพระพุทธศาสนา วัดนี้เป็นเพียงวัดเล็กๆ บนเนื้อที่ 25 ไร่ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ตรงข้าม อนุสาวรีย์ศรีสุริโยทัย ถึงแม้ว่าวัดจะเล็ก แต่ประวัติศาสตร์ของวัดธรรมารามนั้นไม่ธรรมดา หากมีเวลาแนะนำพิพิธภันณ์พระอุบาลี แล้วจะทราบความยิ่งใหญ่

วัดหน้าพระเมรุ
วัดหน้าพระเมรุ

วัดหน้าพระเมรุ  พระพุทธรูปทรงเครื่องที่งดงามที่สุด พระพุทธนิมิตรวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญบรมไตรโลกนาถ

วัดหน้าพระเมรุ
วัดหน้าพระเมรุ

และพระคันธารราฐ ที่อายุมากที่สุดในอยุธยา ตั้งอยู่ที่ ริมคลองสระบัวด้านเหนือของคูเมือง (แม่น้ำลพบุรีเก่า) ตรงข้ามกับพระราชวังหลวง มีชื่อเดิมว่า “วัดพระเมรุราชการาม” น่าจะเป็นวัดสร้างขึ้นตรงที่ถวายพระเพลิงกษัตริย์องค์ใดองค์หนึ่งต้นสมัยอยุธยา เป็นวัดเดียวในกรุงศรีอยุธยาที่ไม่ถูกพม่าทำลาย และยังคงสภาพที่ดีมาก เพราะข้าศึก ที่มาล้อมกรุงศรี ได้ตั้งกองบัญชาการอยู่ที่วัดแห่งนี้

วัดพระงาม
วัดพระงาม

วัดพระงาม  ที่อยู่: ตำบล ลุมพลี อำเภอ พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000  เป็นวัดร้าง เป็นโบราณสถาน ใช้การเดินทางผ่านหน้าวัดพระเมรุ มีจุดเด่น ที่นัก ชม ชิม แชะ แชร์ ออนไลน์ มักพูดถึง คือ ประตูกาลเวลา ที่เหลืออิฐซุ่มประตูพอให้รากต้นไม้ได้เกาะยึด มองแล้วก็ให้นึกจินตนาการ ผ่านซุ่มประตู ไปไกลถึงองค์เจดีย์ด้านใน หลังซุ่มประตู

วัดไชยวัฒนาราม พระนครศรีอยุธยา
วัดไชยวัฒนาราม พระนครศรีอยุธยา

อยุธยา วันนี้ จึงเหมือน ๆ เรียบ ๆ เคียง ๆ เดินตามรอยประวัติศาสตร์ แบบมีนัยยะ เอิก ๆ ๆ  เดินไปเดินมา ชมไปชมมา ก็ให้ได้คิดอีกว่า ไม่สิ้นของดี ของเข้าดีจริง ๆ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)

ขอบคุณ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)  , กองประชาสัมพันธ์ในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)

วีระศักดิ์ ภักดี รายงานเรื่องภาพ
วีระศักดิ์ ภักดี รายงานเรื่องภาพ

วีระศักดิ์ ภักดี รายงานเรื่องภาพ    จากบริเวณ วัดธรรมมาราม จังหวัดพระนครศรีอยุทธยา

ข้อมูลจำเพราะวัดพนัญเชิงวรวิหาร ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร แบบมหานิกาย คำว่า พแนงเชิง มีความหมายว่า นั่งขัดสมาธิ ฉะนั้น คำว่า วัดพนัญเชิง(วัดพระแนงเชิง หรือ วัดพระเจ้าพแนงเชิง) จึงหมายถึงวัดแห่งพระพุทธรูปนั่งปางมารวิชัยคือ หลวงพ่อโต หรือ พระพุทธไตรรัตนนายก นั้นเอง หรืออาจสืบเนื่องมาจากตำนานเรื่องพระนางสร้อยดอกหมาก คือ เมื่อพระนางสร้อยดอกหมากกลั้นใจตายนั้น พระนางคงนั่งขัดสมาธิ เพราะชาวจีนนิยมนั่งขัดสมาธิมากว่านั่งพับเพียบจึงนำมาใช้เรียกชื่อวัด บางคนก็เรียกว่า วัดพระนางเอาเชิง ตามสาเหตุที่ทำให้พระนางถึงแก่ชีวิต ฉะนั้น ถ้าเรียกนามวัดตามความหมายของคำว่า วัดพนัญเชิง ก็ย่อมหมายความถึงวัดที่มีพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิ คือหลวงพ่อโต ( อ้างอิงจากประวัติวัดพนัญเชิงข้อมูลของทางวัดในปัจจุบัน )

วัดไชยวัฒนาราม
วัดไชยวัฒนาราม

วัดไชยวัฒนาราม หรือ วัดชัยวัฒนาราม เป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านป้อม อำเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ทางฝั่งตะวันตกนอกเกาะเมือง

วัดหน้าพระเมรุ
วัดหน้าพระเมรุ

วัดหน้าพระเมรุ  ตั้งอยู่ที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ริมคลองสระบัวด้านเหนือของคูเมือง (แม่น้ำลพบุรีเก่า) ตรงข้ามกับพระราชวังหลวง มีชื่อเดิมว่า “วัดพระเมรุราชการาม”

วัดธรรมาราม
วัดธรรมาราม

#ททท #Amazingไทยเท่ #อยุธยา #ไหว้ครูมวยโลก#สื่อสังคมข่าว#เรียนรู้สังคมโลก

วัดพระงาม
วัดพระงาม
Facebook Comments

อาชีพรับจ้าง , ช่างภาพ , นักข่าว , รับบันทึกภาพถ่ายภาพงานทั่วไป , แถลงข่าว , สารคดี , เป็นช่างภาพนักเขียนอิสระให้กับ นิตยสารหลายฉบับ , เว็บต่าง ๆ และหนังสือพิมพ์