เชียงตุงประเทศพม่า

เชียงตุง ประเทศพม่า

เชียงตุง รัฐฉาน พม่า

เชียงตุง รัฐฉาน พม่า
เชียงตุง รัฐฉาน พม่า

เชียงตุง รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า(Republic of thu Union of Myanmar)  การเดินทางครั้งนี้ ต้องบอกกล่าวว่า เป็นการเดินทางไปสัมผัส วิถีชีวิตดั่งเดิมของ ชาวไทเผ่าต่าง ๆ เช่น ไทใหญ่ ไทลื้อ ไทเขิน เป็นต้น

เมืองเชียงตุง ประเทศพม่า
เมืองเชียงตุง ประเทศพม่า

รวมถึงเยี่ยมชมสถานที่สำคัญภายในเมืองเชียงตุง เมืองลา และระหว่างเส้นทาง เชียงตุงมีหลากหลายฉายา แต่จะยกมาซักหนึ่งสมญานาม ที่กล่าวว่า เมืองสามจอม เจ็ดเชียง เก้าหนอง สิบสองประตู  …  และคงเป็นการเล่าความพอกะชับให้เข้าใจ

เมืองเชียงตุง ประเทศพม่า ชนเผ่า
เมืองเชียงตุง ประเทศพม่า ชนเผ่า

ปัจจุบัน เอกลักษณ์ที่เป็นเก้าหนองนั้น ไม่มีแล้ว เหลือเพียงหนองตุงหนึ่งเดียวเท่านั้น ส่วนประตูเมืองเก่า ก็พอให้ได้เห็นซากเก่าแก่โบนราณ เพราะวัตถุเสื่อมไปตามกาลเวลา อีกทั้งปัจจุบันมีการพัฒนาถนนให้เจริญมากขึ้น

เมืองเชียงตุง ประเทศพม่า
เมืองเชียงตุง ประเทศพม่า

เมืองลา เมืองเชียงตุง แม่สาย เปรียบเป็นเส้นทางถนนเชื่อมระหว่าง จีน-พม่า-ไทย การพัฒนาถนนเป็นการรองรับโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง นับว่าเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าที่สำคัญทางบกระว่าง จีน-พม่า-ไทย และอาเซียน ด้วยว่าเมืองลา เมืองเชียงตุง อยู่ในรัฐที่ใหญ่ที่สุดในพม่า คือ รัฐฉาน

เมืองเชียงตุง ประเทศพม่า
เมืองเชียงตุง ประเทศพม่า

รัฐฉาน พม่า  มีเมืองเฮโฮ(Heho) เปรียบเสมือน เสมือนประตูการเดินทางไปสู่ทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยว เช่น อินเล เมืองตากอากาศกะลอร์ เมืองยองชเว ถ้ำพินคายา เชียงตุง เมืองลา เป็นต้น

เมืองเชียงตุง ประเทศพม่า
เมืองเชียงตุง ประเทศพม่า

รัฐฉาน พม่า คือรัฐใหญ่สุดในพม่า มีภูมิประเทศเป็นพื้นที่สูง เทือกเขาสลับซับซ้อน งดงาม สวยงาม มีแม่น้ำสาละวินไหลผ่าน ผ่าใจกลางรัฐ แม่น้ำสาละวินจึงแบ่งรัฐฉาน เป็นฝั่งตะวันตก เมืองตองยี ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐ ส่วนด้านฝั่งตะวันออก เมืองเชียงตุงเป็นเมืองหลัก

แม่น้ำสาละวิน
แม่น้ำสาละวิน

ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวไทใหญ่ ไทเขิน และแน่นอนว่า หากเดินทางท่องเที่ยวเข้าเมืองเชียงตุงด้วยรถยนต์ นั่งรถทัวร์ลงแม่สาย ประเทศไทย ข้ามด่าน ไปท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า เดินทางเข้าเมืองเชียงตุง ไปได้ถึงเมืองลา เข้าประเทศจีน จะสะดวกกว่าเส้นทางอื่น ๆ

แม่น้ำสาละวิน
แม่น้ำสาละวิน

เชียงตุง รัฐฉาน พม่า มีภูมิศาสตร์เปรียบเสมือนแอ่งกะทะ มีภูขุนเขาล้อมรอบ จึงเปรียบว่า เชียงตุงแผ่นดินแห่งขุนเขา เขาสามลูก เขาจอมมน เขาจอมสัก และเขาจอมคำ หมู้บ้านเจ็ดเชียง เชียงงาม เชียงจัน เชียงลาน เชียงอิน เชียงขืน เชียงขุ่น และเชียงจิ่น เรียกให้จำได้ คือ 3 จอม 7 เชียง 9 หนอง 12 ประตู แต่สถานที่สำคัญในการเดินทางอีกแห่ง ที่เป็นที่ทราบกันว่าควรไปเยี่ยมชม ต้นหมายเมือง

เมืองเชียงตุง พม่า
เมืองเชียงตุง พม่า

ต้นหมายเมือง คือ ต้นยางยักษ์ใหญ่ ต้นไม้เก่าแก่อายุยืนยงมายาวนาน ที่ตำนานเล่าว่าปลูกโดยพระเจ้าอลองพญา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้คนเดินทางในอดีต ใช้เป็นสัญลักษณ์ในการมองหาเมืองเชียงตุง ซึ่งเมื่อมองเห็นต้นยางใหญ่ ขนานใหญ่โดยประมาณ 10 คนโอบ บริเวณนี้ เป็นอันว่าไม่หลงทาง มาถูกทางแล้ว ถึงแล้วเมืองเชียงตุง

เมืองเชียงตุง ประเทศพม่า
เมืองเชียงตุง ประเทศพม่า

ปัจจุบันบริเวณต้นหมายเมือง มีพระพุทธรูปปางยืนอันศักดิ์สิทธิ์ ของชาวไต ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศพม่า ใช้เวลาอยู่มุมสูงพอประมาณ จึงเดินทางมาสำรวจ สถานที่อื่น ๆ ภายในเมืองเชียงตุง

เมืองเชียงตุง ประเทศพม่า
เมืองเชียงตุง ประเทศพม่า

เมืองเชียงตุง มีสถานที่วัดสำคัญหลายแห่ง เช่น วัดมหาเมี๊ยะมุนีเปรียบเสมือนเสาหลักเมือง ซึ่งเป็นวัดเจ้าหลวงคู่เมืองเชียงตุง ไหว้พระประธธานรูปทรงมัณฑะเลย์ อันศักดิ์สิทธิ์ของชาวไต ชมเจดีย์ใหญ่โบราณ วิหารหลวงประดับกระจกสวยงามวัดพระธาตุจอมคำ  วัดพระแก้ว  วัดหัวข่วน

เมืองเชียงตุง ประเทศพม่า
เมืองเชียงตุง ประเทศพม่า

ซึ่งส่วนใหญ่พระวิหารของแต่ละวัด จะเป็นหลังคาทรงพระยาธาตุ ศิลปะมัณฑะเลย์ เข้าสักการะสถูปเจ้าฟ้าเชียงตุงหอเจ้าฟ้า(คุ้มเจ้าบุญวาทย์) สุสานเจ้าฟ้าหลวง และชมบรรยากาศพระอาทิตย์อัศดงที่หนองตุง ซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 800 เมตร …

เมืองเชียงตุง พม่า
เมืองเชียงตุง พม่า

เดินไป เดินมา เดินเล่น เดินชม เข้าวัดนั้น ออกวัดนี้ กินตรงนั้น เดินมาตรงนี้ ได้ขอมูลจดบันทึกมาเต็มเล่ม แต่เขียนจริงคงตัดออกเยอะ เล่าความพอประมาณ และไม่นานเวลาเดินไปอย่างรวดเร็ว แสงแห่งวันโรยราอ่อนโยนลง และหายไปที่เส้นขอบฟ้าอย่างรวดเร็ว

เมืองเชียงตุง พม่า
เมืองเชียงตุง พม่า

ไว้กลับมาพบกันใหม่ เส้นทาง แม่สาย ท่าขี้เหล็ก ท่าควาย เชียงตุง เมืองม้า เมืองลา จะเล่าเรื่องชนเผ่า ที่อยู่ระหว่างเส้นทาง เชียงตุง ไปเมืองลา…

เมืองเชียงตุง พม่า
เมืองเชียงตุง พม่า

ข้อมูลจำเพราะ : ปล. เดินทางเข้าออกวัด ในเมืองเชียงตุง จิตใจ ก็ให้นึกถึง ท่านเจ้าคุณพระอุบาลี(จันทร์ สิริจีนโท) , ใช้ค่าเงินจาดหรือเงินไทยก็ได้ , ควรจะซื้อทัวร์ไปเพื่อสะดวกต่อการเดินทางข้ามแดน , ราคาทัวร์ เริ่มจากกรุงเทพฯ  เริ่มจากเชียงราย ราคาจะแตกต่างกัน

เมืองเชียงตุง พม่า
เมืองเชียงตุง พม่า

ตำนานเมืองเชียงตุง กล่าวสืบต่อมาว่า ลัวะ หรือ ว้า คนไทยเรียก ได้รับศีล ห้าจากพระพุทธเจ้าแล้วสร้างเมืองสืบต่อมา ครั้งนานมา พญามังราย แห่งเชียงราย ส่งกองทัพเข้าชิงเมือง เชียงตุงจึงมีความเกี่ยวข้องกับล้านนา ทั้งทางญาติพันธุ์ เชื้อชาติ เคลือญาติ ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม โดยยุคนั้นได้ส่งเชื้อพระวงศ์ทำการปกครองระบอบเจ้าฟ้า  ครั้งได้เจ้าเจ็ดพันตูราชบุตรปกครอง จึงได้อัญเชิญ พระมหาเถระผู้ใหญ่ 4 องค์ ในพุทธศาสนานิกายหินยาน จากวัดสวนดอกไม้ เมืองเชียงใหม่ เข้าไปเผยแผ่ศาสนาพุทธ และมีการจัดสร้างเสนาสนะถวาย 4 วัด ซึ่งก็คือวัดที่ได้เดินทางไปเยี่ยมชม

เมืองเชียงตุง ประเทศพม่า
เมืองเชียงตุง ประเทศพม่า

1.วัดพระแก้ว ถวายพระธรรมลังกา ปัจจุบันเป็นวัดราชฐานหลวงและโรงเรียนสอนปริยัติธรรม  2.วัดหัวข่วน ถวายพระธรรมไตรโลก 3.วัดพระกลาง ถวายพระทสสปัญโญ 4.วัดจอมคำ ถวายพระหงสาวดี เป็นต้น  ซึ่งวิหารส่วนใหญ่ในแต่ละวัด จะเป็นหลังคาทรงพระญาธาตุ ศิลปะมัณฑะเลย์ กาลเวลาต่อมา

เมืองเชียงตุง ประเทศพม่า
เมืองเชียงตุง ประเทศพม่า

เมื่อเจ้าฟ้ารัตนะก้อนแก้วอินแถลง สิ้นพระชนม์ เชียงตุงก็ตกไปอยู่ภายใต้อำนาจอังกฤษ ปี ค.ศ. 1942 ไทยส่งทหารเข้ายึด กลายเป็นจังหวัดหนึ่งของไทย อยู่ 3 ปี เมื่อสงครามโลกสิ้นสุดลงก็ต้องส่งคืนให้อังกฤษ ครั้งถึง ปี ค.ศ. 1948 พม่าได้รับเอกราชจากอังกฤษ เมืองเชียงตุง จึงถูกผนวกเข้าสู่ประเทศพม่า ฯลฯ

เมืองเชียงตุง ประเทศพม่า ข้าวกังจิน(ข้าวคลุกเลือดกินกับหอมเจียว)
เมืองเชียงตุง ประเทศพม่า ข้าวกังจิน(ข้าวคลุกเลือดกินกับหอมเจียว)

สิงห์พเนจร  เรื่อง/ภาพ  #เชียงตุง #รัฐฉาน #เมืองเชียงตุง #เมืองเชียงตุงประเทศพม่า #สื่อสังคมข่าว #ไทใหญ่ #ประเทศพม่า

Facebook Comments

อาชีพรับจ้าง , ช่างภาพ , นักข่าว , รับบันทึกภาพถ่ายภาพงานทั่วไป , แถลงข่าว , สารคดี , เป็นช่างภาพนักเขียนอิสระให้กับ นิตยสารหลายฉบับ , เว็บต่าง ๆ และหนังสือพิมพ์