เมืองเชียงตุงพม่า

เมืองเชียงตุง ประเทศพม่า

เมืองเชียงตุง  รัฐฉาน ประเทศพม่า

เมืองเชียงตุง
เมืองเชียงตุง

เมืองเชียงตุง รัฐฉาน ประเทศพม่า หากย้อนเวลาเดินทางกลับไปในอดีต จะพบว่าเป็นเมืองที่มีความเกี่ยวพันธ์กับ ภาคเหนือ(ลานนา) แห่งสยามประเทศ หรือประเทศไทยในปัจจุบันมาอย่างยาวนาน  ทั้งในด้านอารยะธรรม วัฒนธรรม เชื้อชาติ มีการค้าขายเดินทาง มีความใกล้เคียงกันอย่างแทบจะแยกออกจากกันไม่ได้

เชียงตุง
เชียงตุง

ย้อนอดีตวิถีชีวิตชนชาติ ชื่นชมกับวัฒนธรรม ประเพณีดั่งเดิม ที่ผสมผสานกันของ ชาวพม่า ชาวไทใหญ่ ไทลื้อ ไทเขิน  ชาวจีน รวมถึงดื่มด่ำกับธรรมชาติที่สวยงาม เชียงตุงเป็นอีกพื้นที่ที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก

เมืองเชียงตุง ประเทศพม่า
เมืองเชียงตุง ประเทศพม่า

ณ ด่านตรวจคนเข้าออกเมืองแม่สาย ภายใต้แสงอาทิตย์ อันอบอุ่น แถวด่านตรวจคน  เข้า-ออกเมือง   หลังจากหลับใหลบนรถทัวร์มาทั้งคืน  เมื่อมาถึงจังหวัดเชียงราย  ยังต้องเดินทางอีกยาวไกล  เพราะต้องทำเรื่องยื่นเอกสาร ข้ามด่านที่อำเภอท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า

เมืองเชียงตุง ประเทศพม่า
เมืองเชียงตุง ประเทศพม่า

เอกสารข้ามแดนเรียบร้อย รถยนต์เมื่อข้ามแดนมาแล้ว รถต้องวิ่งชิดขวาแซงซ้าย  ข้ามภูขุนเขา อันคตโค้ง อีกประมาณร้อยเจ็ดสิบกิโลเมตร  เพื่อไปให้ถึงเมืองแห่งตำนานที่มีคำกล่าวไว้ในอดีตว่า เมืองตุงคฤษี จันทรสิกขตุง บุตรพญาว้องแห่งจีน ได้สร้างไว้  มีสมญานามว่า   เมืองเจ็ดเชียง   เก้าหนอง   สิบสองประตู ….

เมืองเชียงตุง ประเทศพม่า
เมืองเชียงตุง ประเทศพม่า

รถตู้หกล้อขนาดใหญ่ ของคณะเราที่เช่ามา  วิ่งทำเวลาได้เป็นอย่างดี แต่ด้วยขึ้นเขา ลงเขา  กลิ่นคาดไหม้ยังคงโชยมาให้ได้เหม็น  น้ำยังคงสาดไปที่ล้อรถเพื่อดับร้อนในยามจอด  ไม่นานเกินสี่ชั่วโมงรถเดินทางมาถึงภายในเมืองเชียงตุงก่อนจะค่ำ   ตรงตามเวลาที่ กะ คาด ประมาณไว้

เมืองเชียงตุง ประเทศพม่า
เมืองเชียงตุง ประเทศพม่า

แสงแห่งวันยังงามเฉิดฉาย  แดดอ่อน ๆ ยังคงอ่อนโยนสวยงาม  แสงยังสาดทาบทอเป็นแสงเงาไปกับสถาปัตยกรรม  แบบมัณฑะเลย์  ไปทั่วทั้งเมือง  ยังพอมีเวลาได้บันทึกภาพ เมื่อมองออกจากหน้าต่างรถไปในที่ไม่ไกลตา   สายรุ่งยังคงทอทาบกับเส้นขอบฟ้าด้านทิศตะวันตก  ประหนึ่งย้ำเตือนในจิตใจนักเดินทางว่า

เชียงตุง ประเทศพม่า
เชียงตุง ประเทศพม่า

เรื่องราวของเมืองเชียงตุงแห่งนี้นั้น มีให้ได้สืบค้นชื่นชมอย่างมากมายมหาศาล  ที่เมืองแห่งนี้เราสามารถพูดคุยกับผู้คนได้หลายคน ไม่ว่าจะเป็น ร้านน้ำชา โรตีโอ่ง ตลาดขายของสดและแห้ง ร้านข้างทางถนน ร้านอาหารข้าวกังจิน(ข้าวคลุกเลือดกินกับหอมเจียว) หรือจะเป็นร้านขนนมจีนประชาชนเดินถนน เพราะว่าผู้คนที่แห่งนี้บางคนพูดภาษาแบบทางภาคเหนือ ของเมืองไทย

เมืองเชียงตุง ประเทศพม่า
เมืองเชียงตุง ประเทศพม่า

ความเจริญทางด้านวัฒนธรรมประเพณี ที่เห็นเด่นชันที่สุดก็น่าจะเป็นทางด้านพุทธศาสนา  พุทธศาสนาของเมืองนี้ ยังคงเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก อันจะเห็นได้จากการไปเที่ยวชมสถานที่ในวัดต่าง ๆ  ที่มีเป็นอย่างมากภายในตัวเมือง  ซึ่งพอจะแยกเป็นวัดตามเชื่อชาติได้ว่า  วัดไทเขินสามสิบสามวัด  วัดม่านหรือพม่าหนึ่งวัด  วัดไทหรือไทยใหญ่ผสมพม่าสิบวัด

เมืองเชียงตุง ประเทศพม่า
เมืองเชียงตุง ประเทศพม่า

ซึ่งในแต่ละสถานที่วัด ก็จะมีความงดงามเป็นเอกลักษณ์เป็นของตนเอง  จากสถาปัตยกรรมทางวัดอันมากมายนี้เอง เป็นเครื่องบ่งบอกถึงคำเปรียบเปรยว่า  เมืองเชียงตุงเป็นเมืองแห่งพุทธศาสนา  ซึ่งในวันพระหรือวันสำคัญทางพุทธศาสนา  ชาวบ้าน ณ เมืองเชียงตุง แห่งนี้ ยังคงนุ่งขาวห่มขาวเข้าวัด  ไหว้พระ  ถือศีล  สวดมนต์อยู่เสมอ  เพราะผู้คนส่วนใหญ่ มีความเชื่อว่า

เมืองเชียงตุง ประเทศพม่า
เมืองเชียงตุง ประเทศพม่า

การร่วมรวมกันประกอบศาสนกิจต่าง ๆ  พิธีกรรมต่าง ๆ ประเพณีต่าง ๆ จะนำมาซึ่งความเป็นมงคลแก่ตน ครอบครัว รวมถึงนำพาให้เมืองมีความสงบร่มเย็นสืบต่อไป อนุโมทณาบุญ สาธุ  สาธุ  สาธุ

เมืองเชียงตุง ประเทศพม่า
เมืองเชียงตุง ประเทศพม่า

เดินไป เดินมา เดินเล่น เดินชม เข้าวัดนั้น ออกวัดนี้ กินตรงนั้น เดินมาตรงนี้ ไม่นานเวลาเดินไปอย่างรวดเร็ว แสงแห่งวันโรยราอ่อนโยนลง และหายไปที่เส้นขอบฟ้าอย่างรวดเร็ว ไว้กลับมาพบกันใหม่ เส้นทาง แม่สาย ท่าควายเชียงตุง เมืองม้า เมืองลา…

เมืองเชียงตุง ประเทศพม่า
เมืองเชียงตุง ประเทศพม่า

ข้อมูลจำเพราะ : ปล. เดินทางเข้าออกวัด ในเมืองเชียงตุง จิตใจ ก็ให้นึกถึง ท่านเจ้าคุณพระอุบาลี(จันทร์ สิริจีนโท)  , ใช้ค่าเงินจาดหรือเงินไทยก็ได้ , ควรจะซื้อทัวร์ไปเพื่อสะดวกต่อการเดินทางข้ามแดน , ราคาทัวร์ เริ่มจากกรุงเทพฯ  เริ่มจากเชียงราย ราคาจะแตกต่างกัน

ตำนานเมืองเชียงตุง กล่าวสืบต่อมาว่า พญามังราย แห่งเชียงราย ส่งกองทัพเข้าชิงเมือง เชียงตุงจึงมีความเกี่ยวข้องกับล้านนา ทั้งทางญาติพันธุ์ เชื้อชาติ เคลือญาติ ศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม โดยยุคนั้นเป็นการปกครองระบอบเจ้าฟ้า เมื่อเจ้าฟ้ารัตนะก้อนแก้วอินแถลง สิ้นพระชนม์ เชียงตุงก็ตกไปอยู่ภายใต้อำนาจอังกฤษ

ปี ค.ศ. 1942 ไทยส่งทหารเข้ายึด กลายเป็นจังหวัดหนึ่งของไทย อยู่ 3 ปี เมื่อสงครามโลกสิ้นสุดลงก็ต้องส่งคืนให้อังกฤษ ครั้งถึง ปี ค.ศ. 1948 พม่าได้รับเอกราชจากอังกฤษ เมืองเชียงตุง จึงถูกผนวกเข้าสู่ประเทศพม่า ฯลฯ

เมืองเชียงตุง ประเทศพม่า ข้าวกังจิน(ข้าวคลุกเลือดกินกับหอมเจียว)
เมืองเชียงตุง ประเทศพม่า ข้าวกังจิน(ข้าวคลุกเลือดกินกับหอมเจียว)

สิงห์ พเนจร  เรื่อง/ภาพ       #เชียงตุง #เมืองเชียงตุง #เมืองเชียงตุงประเทศพม่า #สื่อสังคมข่าว #ไทใหญ่

Facebook Comments

อาชีพรับจ้าง , ช่างภาพ , นักข่าว , รับบันทึกภาพถ่ายภาพงานทั่วไป , แถลงข่าว , สารคดี , เป็นช่างภาพนักเขียนอิสระให้กับ นิตยสารหลายฉบับ , เว็บต่าง ๆ และหนังสือพิมพ์