สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(สทท.)

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(สทท.)

สถานการณ์ท่องเที่ยวไทยปี ๒๕๖๒

อยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อยุธยา ไม่สิ้นของกินดื่ม

ค่ายนวมินทราชินี

ค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี

ค่ายนวมินทราชินี จังหวัดชลบุรี สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก(ผอ.สง.ทท.ทบ.) ARMYLAND

ราชบุรีของดีเมืองโอ่ง

ราชบุรี

จังหวัดราชบุรี โดยนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ ททท. ร่วมจัดงาน ท่องเที่ยวราชบุรี

Airbnb

คุณมิช โกห์ (Ms. Mich Goh) หัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเชียงใต้ Airbnb

เจ้าของที่พักหญิง Airbnb ทรงอิทธิพลในดิจิทัล ทัวริสซึ่มของไทย

จปร.

เตรียมทหาร จังหวัดนครนายก จปร.

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) จังหวัดนครนายก

อยุธยา

วัดไชยวัฒนาราม พระนครศรีอยุธยา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ร่วมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมศิลปากร

ไหว้ครูมวยไทยโลก

ไหว้ครูมวยไทยโลก World Wai Kru Muay Thai Ceremony

ททท.จับมือ สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย จัดงาน ไหว้ครูมวยไทยโลก ครั้งที่15

วิ่งมาราธอน ลากูน่า ภูเก็ต 2019

วิ่งมาราธอน ลากูน่า ภูเก็ต 2019

การแข่งขันวิ่งมาราธอนนานาชาติชั้นนำของเอเชียอาคเนย์ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก

ค่ายสุรนารี ARMYLAND

สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก(ผอ.สง.ทท.ทบ.) ARMYLAND

กองทัพบกปลุกกระแสท่องเที่ยว โครงการ “ARMYLAND” ดินแดนท่องเที่ยวในเขตทหาร กองทัพบก ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา