พัทลุง

พัทลุง ทะเลสาบสงขลา

จังหวัดพัทลุง กองทัพบก Army Land

วัดพะโคะ หลวงปู่ทวด

วัดพะโคะ สงขลา

วัดพะโคะ หลวงปู่ทวด จังหวัดสงขลา  กองทัพบก ARMYLAND

หาดใหญ่ กองทัพบก ARMYLAND

กองทัพบก ARMYLAND  หาดใหญ่ สงขลา

กองทัพบก ARMYLAND  หาดใหญ่ สงขลา

วัดช้างให้ กองทัพบก ARMYLAND

วัดช้างให้ จังหวัดปัตตานี กองทัพบก  ARMYLAND

วัดช้างให้ จังหวัดปัตตานี กองทัพบก  ARMYLAND

กองทัพบก ARMYLAND

กองทัพบก ARMYLAND ปัตตานี

กองทัพบก ARMYLAND ปัตตานี

ARMYLAND

ARMYLAND จังหวัดนราธิวาส

สื่อมวลชนสัญจรท่องเที่ยวแดนใต้ เส้นทางดอนเมือง นราธิวาส ปัตตานี สงขลา นครศรีธรรมราช สุราษธานี จัดโดย สำนักงานส่งเสริมท่องเที่ยวกองทัพบก (สง.ทท.ทบ.)

อ่าวคุ้งกระเบน

อ่าวคุ้งกระเบน จันทบุรี

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน

ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต

ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต

เนินนางพญา ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต

วังสวนบ้านแก้ว จันทบุรี

จันทบุรี

ของดีเมืองจันทบุรี

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จันทบุรี

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จันทบุรี