จังหวัดตากแม่สอด

วัดไทยวัฒนาราม พระพุทธมหามุณี

จังหวัดตาก เส้นทางแม่สอด-ตาก

แม่สอดจังหวัดตาก

วัดไทยสามัคคีแม่สอด จังหวัดตาก

จังหวัดตาก เส้นทางตาก-แม่สอด

จังหวัดตาก

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก

จังหวัดตาก เส้นทางตาก บ้านตาก เขื่อนภูมิพล

ตากสกายเทรล Tak Sky Trail

ตากสกายเทรล Tak Sky Trail

สำนักงานจังหวัดตาก จัดงานวิ่ง Tak Sky Trail ณ วนอุทยานแก่งห้วยตาก – ดอยสอยมาลัย

ยูสเคสอุตุนิยมวิทยา 2562

ยูสเคสอุตุนิยมวิทยา 2562 กรมอุตุนิยมวิทยา

ยูสเคสอุตุนิยมวิทยา 2562 กรมอุตุนิยมวิทยา

เชียงตุงเมืองลาพม่า

เมืองเชียงตุงเมืองลา ระหว่างทาง

เชียงตุง-เมืองลา ประเทศพม่า เส้นทางชนกลุ่มน้อย

เชียงตุงประเทศพม่า

เชียงตุง ประเทศพม่า

เชียงตุง พม่า

เมืองลา พม่า

เมืองลา พม่า เขตปกครองพิเศษที่ 4 ของประเทศพม่า 

เมืองลา พม่า เขตปกครองพิเศษที่ 4 ของประเทศพม่า 

เมืองเชียงตุงพม่า

เมืองเชียงตุง ประเทศพม่า

เมืองเชียงตุง ประเทศพม่า

พระสมเด็จจั่วหลวงพ่อเทียมวัดกษัตราธิราชปี19

พระสมเด็จจั่ว หลวงพ่อเทียม สิริปัญโญ วัดกษัตราธิราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระสมเด็จจั่ว หลวงพ่อเทียม สิริปัญโญ วัดกษัตราธิราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา