หนู

ปีหนู ๒๕๖๓/2020

ปีหนู ๒๕๖๓/2020

วัดโทฟุคุจิ Tofukuji Temple เกียวโต Kyoto

วัดโทฟุคุจิ เกียวโต ญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี

วัดโทฟุคุจิ จังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ใบไม้เปลี่ยนสี

ศาลเจ้าฟูจิซังฮันกูเซนเกนทาอิชา

ศาลเจ้า ฟูจิซัง ฮันกู เซนเกน-ทาอิชา ( Fujisan Hongu Sengen-taisha Shrine)

ศาลเจ้า ฟูจิซัง ฮันกู เซนเกน-ทาอิชา ( Fujisan Hongu Sengen-taisha Shrine)  เป็นศาลเจ้าที่สำคัญทางประวัติศาสตร์

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ(สทน.)

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ(สทน.)

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ(สทน.)

สุริยุปราคา

สุริยุปราคา

สุริยุปราคา

ฮิโรชิมะ ญี่ปุ่น Hiroshima japan

ฮิโรชิมะ ญี่ปุ่น Hiroshima japan โดมปรมาณู (Atomic Bomb Dome)

ฮิโรชิมะ เป็นเมืองใหญ่ที่สุดในภูมิภาคชูโงกุทางตะวันตกของเกาะฮนชู

ฮิโรชิมะ ญี่ปุ่น Hiroshima japan

Hiroshima japan เสาโทริอิ

มรดกโลกศาลเจ้า จังหวัดฮิโรชิมะ

โอซาก้า ญี่ปุ่น OSAKA JAPAN

ปราสาทโอซาก้า ญี่ปุ่น

โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น OSAKA JAPAN ปราสาทโอซาก้า

โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น OSAKA JAPAN

Osaka Aquarium Kaiyukan

โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น OSAKA JAPAN โลกใต้ทะเล

โอซาก้า ญี่ปุ่น OSAKA JAPAN

โอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น OSAKA JAPAN ใบไม้เปลี่ยนสี

โอซาก้า ญี่ปุ่น OSAKA  JAPAN อาหารราตรี